Tištěné odborné časopisy

Časopis KONSTRUKCE

je prestižní technický dvouměsíčník o pozemním stavitelství. Specializuje se na segment ocelových, betonových a dřevěných konstrukcí, v podstatné míře jsou předmětem zájmu i stavby s využitím ocelobetonu, hliníku, dřeva a skla. Obsahem je i problematika tzv. "chytrých a šetrných" budov.

Více o časopise

Časopis SILNICE ŽELEZNICE

je odborný časopis zaměřený na rozvoj dopravní infrastruktury a liniových staveb. Jeho součástí jsou i informace z oblasti kolejového průmyslu, kybernetické bezpečnosti, řídicích systémů, dopravního značení, stavebních strojů a stavebních materiálů. Propaguje rovněž výsledky vědeckého výzkumu a jeho zapojení do praxe.

Více o časopise

Exportní speciály

jsou speciální dvoujazyčné vydání časopisu s distribucí přímo na konkrétním veletrhu. Řeší potřeby firem zabývajících se výrobou kolejových vozidel a jejich komponent, zařízením pro železniční stavby, softwaru v této oblasti, ale i firem, zabývajících se výstavbou železničních a tramvajových tratí v zahraničí. Speciály jsou vydávány především pro veletrhy InnoTrans Berlín, Trako Gdaňsk, EurAsia Rail v Turecku a Expo 1520 v Rusku.