Odborné vydavatelství a organizátor konferencí

Vítejte v informačním světě pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb a staveb občanské vybavenosti. Vybavíme vás odbornými a technickými informacemi, zprávami o nejnovějších trendech či možnostech vašeho byznysu v širších technických a ekonomických souvislostech, a to formou tištěných časopisů, webových portálů nebo prostřednictvím seminářů či konferencí.


Naše mediální prostředky