Home  >  RSS čtečka  >  www.silnice-zeleznice.cz

RSS kanál - Časopis SILNICE ŽELEZNICE

HOCHTIEF CZ povede nově Tomáš Koranda

Publikováno: 20.9.2017

Po 12 úspěšných letech ve vedení stavební společnosti HOCHTIEF CZ, která je součástí nadnárodního koncernu HOCHTIEF, odchází k 30. září 2017 ze své pozice generální ředitel a předseda představenstva Ing. Tomáš Bílek. Na pozici předsedy představenstva byl jmenován dosavadní člen nejvyššího vedení Ing. Tomáš Koranda. 

Celý článek zde

Projektové kanceláře očekávají rekordní osmiprocentní nárůst v tomto roce

Publikováno: 19.9.2017

Objem projektových prací podle ředitelů projektových kanceláří letos výrazně poroste, a to v průměru až o 8,0 procenta. Tržby se pak v tomto období zvýší o dalších 7,3 procenta. V dlouhodobém horizontu jsou však predikce opatrnější a růst by podle nich měl v roce 2018 zpomalit na hodnotu 5,1 procenta. V příštím roce také polovina projekčních firem plánuje navýšit ceny prací v průměru o deset procent. Kapacity projektových společností jsou v současné době naplněné až na 97 procent, přičemž zakázek mají firmy nasmlouváno v průměru na osm měsíců dopředu.  Vyplývá to ze Studie projektových společností 2017 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností GRAITEC.

Celý článek zde

EUROVIA CS poprvé použila novou technologii GRIPSEAL® - efektivní řešení v dlouhodobé údržbě silnic

Publikováno: 15.9.2017

Každodenním působením husté dopravy a vlivem povětrnostních podmínek dochází k ničení a znehodnocování silnic. Aby pozemní komunikace dokázala lépe a efektivněji odolávat dlouhodobému náporu negativních vnějších vlivů, přichází společnost EUROVIA CS s novou speciální technologií GRIPSEAL®, která posilňuje vozovku a je ekonomicky i ekologicky výhodnější. Úplně poprvé se technologie v Česku použila na silnicích II/298 mezi obcemi Doly a Val, II/309 mezi Bačetínem a Kounovem a III/29851 v km 3,332 - 4,392 Domašín – Spáleniště. Na úsecích bylo položeno celkem 21.500 m2 emulzní technologie. 

Celý článek zde

Trh se stavebními stroji z pohledu ČSOB Leasing, a. s.

Publikováno: 15.9.2017

„V loňském roce se trh mírně ochladil, ale to je dáno především výjimečnými investicemi do stavební techniky v roce 2015,“ říká Jakub Marek, Key Account Manager ČSOB Leasing, a. s.

Celý článek zde

COLAS CZ – tradiční výrobce horkých asfaltových směsí

Publikováno: 13.9.2017

Z celosvětového hlediska patří skupina COLAS k lídrům v silničním hospodářství s celkovým počtem více jak 540 obaloven a výrobou okolo 41 milionů tun asfaltových směsí. Skupinu COLAS naleznete na pěti kontinentech. Centrála skupiny leží v Paříži. Součástí skupiny je také významný výzkumný park, který je motorem mnoha celosvětových inovací (The Solar Road, Smart mobility, Green Chemistry apod.).

Celý článek zde

V prvních sedmi měsících zadali veřejní investoři o 68,4 % stavebních zakázek více než v minulém roce

Publikováno: 13.9.2017

Od ledna do července letošního roku ukončili a zadali veřejní investoři celkem 3097 zakázek v souhrnné hodnotě 74,1 miliardy korun, což je růst o 68,4 procenta. Finální soutěžená hodnota však v průměru byla o 25 procent menší než původní vypsaný objem výběrových řízení. Naopak vypisování nových výběrových řízení i v druhé polovině roku významně vázne a několik měsíců po sobě představuje měsíční vyhlášený počet i objem stavebních zakázek tříleté minimum. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci července 2017.

Celý článek zde

Protihlukové stěny noba: co dokáže promyšlený design

Publikováno: 11.9.2017

Může být dopravní stavba něčím více, než účelovou komunikací umožňující lidem cestovat z místa A do místa B? Ano, může. Může být ekologická. Může skvěle vypadat a zapadnout do míst, kterými vede. A může dokonce motivovat své okolí k tomu, aby se začalo zajímat o to, jak vypadá veřejný prostor. To vše dokáže promyšlený design.

Celý článek zde

Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov

Publikováno: 8.9.2017

Na podzim roku 2015 byl zprovozněn další segment pražského dopravního systému pro automobilovou dopravu – tunelový komplex Blanka. Funkce Blanky v dopravním systému města je nezastupitelná, ale funkčnost celého systému podporuje jeho spojitost a do aktivace celého komunikačního skeletu chybí ještě hodně (viz obr. 1). Kompetence pro jeho dokončení jsou rozděleny mezi stát, zastoupený Ředitelstvím silnic a dálnic, a hl. m. Prahu. ŘSD ČR zajišťuje přípravu Pražského silničního okruhu, přípravu a realizaci nadřazených komunikací uvnitř Silničního okruhu zabezpečuje a financuje Praha. Zde je v nejpokročilejší fázi stavba Radlická radiála JZM – Smíchov (číslo stavby 9567). Investor předpokládá, že žádost k vydání územního rozhodnutí podá ještě v roce 2017. Z následného textu je zřejmé, že tomu předcházel poměrně složitý a zdlouhavý proces přípravy. U staveb podobného charakteru to ale není v pražském prostředí nic neobvyklého.

Celý článek zde

Na zahraniční výzvy jsme připraveni

Publikováno: 6.9.2017

Rok 2016 byl přelomovým rokem v historii firmy OHL ŽS, a. s. Společnost zaznamenala ztrátu, z čehož nezanedbatelný podíl na výsledku měly projekty v zahraničí, zejména pak na Balkáně. OHL ŽS a. s. proto provedla v průběhu loňského a na začátku letošního roku mnoho interních opatření včetně organizačních změn s cílem stabilizovat společnost a vrátit ji k ziskům. V rámci změny organizační struktury společnosti vznikl k 1. lednu 2017 také nový úsek Výroba, jehož ředitelem se stal Ing. Roman Kocúrek, který u OHL ŽS, a. s. působí již od roku 1998.

Celý článek zde

Pilotujeme BIM v Rastattu

Publikováno: 4.9.2017

Společnost HOCHTIEF staví v rámci pilotního projektu metodiky BIM pro budoucího správce Deutsche Bahn železniční tunel Rastatt. Tunel je součástí 182 km dlouhé modernizace a dostavby železniční trati mezi Karlsruhe a Bazilejí. Plánovaná provozní rychlost pro dálkové osobní a nákladní vlaky je 250 km/h.

Celý článek zde

Výstavba rychlostní komunikace S7 přes Żuławy aneb neustálý boj s vodou

Publikováno: 31.8.2017

Realizovaný úsek rychlostní komunikace S7 Koszwały – Nowy Dwór Gdański nedaleko polské metropole Gdańsk při Baltickém moři v Pomořském vojvodství je důležitou součástí nejen městské aglomerace „Trójmiasta“ (konurbace Gdańsk – Gdynia – Sopot), ale především modernizovaného úseku spojení města Gdańsk s hlavním městem Varšavou tvořícím evropský koridor (E77). Realizovaný úsek z mezinárodního pohledu spojuje východ se západem na trase Riga – Kaliningrad – Elbląg – Gdańsk – Hamburg (Via Hanseatica) a sever s jihem na trase Gdańsk – Varšava – Oděsa (Via Intermare).

Celý článek zde

Cargo-partner zaznamenává významný nárůst transsibiřské železniční dopravy

Publikováno: 30.8.2017

Železniční doprava mezi Asií a Evropou je až o polovinu rychlejší než námořní přeprava a představuje až 60% úsporu oproti cenám za leteckou dopravu. V roce 2017 mezinárodní poskytovatel logistických služeb a souvisejících informačních technologií cargo-partner zveřejňuje informaci o významném nárůstu objemu v oblasti železničních přeprav.

Celý článek zde

Pokládková mechanizace VACULYFT

Publikováno: 28.8.2017

Společnost TONSTAV-SERVICE s. r. o. je obchodní společností zaměřenou na prodej, pronájem a servis stavební techniky. Na českém trhu působí mimo jiné také jako zástupce švédského výrobce pokládkové mechanizace Pritec Vaculyft.

Celý článek zde

Nová řada mini-rýpadel Komatsu: špička v technickém vybavení

Publikováno: 25.8.2017

Výkonné, skvělé v těsných prostorech, navíc se snadnou údržbou: to jsou nové modely hydraulických mini-rýpadel Komatsu nesoucí označení PC30MR-5, PC35MR-5, PC45MR-5 a PC55MR-5.

Celý článek zde

Ostravská strojírna ArcelorMittal dodala přes 1000 tramvajových náprav pro tramvaje Škody Transportation. Firmy se dohodly na další spolupráci

Publikováno: 23.8.2017

ArcelorMittal Engineering Products Ostrava (AMEPO), dceřiná společnost ostravské huti ArcelorMittal, dodala od roku 2013 už více než tisícovku náprav pro tramvaje z dílen Škody Transportation. Přes 160 plzeňských tramvají s podvozky z Ostravy vozí cestující na Slovensku, v Maďarsku nebo v Turecku. Obě společnosti nyní podepsaly prodloužení spolupráce na další tři roky.

Celý článek zde

Semimobilné pranie v podmienkach spoločnosti EUROVIA – Kameňolomy, Košice

Publikováno: 23.8.2017

V odvetví výroby kameniva na Slovensku je veľa spoločností, ktoré sa zaoberajú ťažbou pieskov, štrkopieskov, ale hlavne výrobou drveného kameniva. Jedným z významných výrobcov drveného kameniva na stavebné účely je i spoločnosť EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o. Košice.

Celý článek zde

Lomy: kompletní servis pro naše klienty je samozřejmost

Publikováno: 21.8.2017

Pod značkou COLAS v závodu Lomy působí dvanáct kamenolomů; osm z nich je na Vysočině, čtyři provozy jsou vzdálenější. V současné době vyrábíme kolem dvou a půl milionu tun kameniva. Zhruba pětinu ho spotřebují vlastní stavby COLASu, externími zákazníky jsou pak hlavně stavební firmy. Klasikou sortimentu bylo a zůstává kamenivo pro všechny třídy běžných komunikací včetně dálnic, ale i pro lesní a polní cesty. V nabídce máme i specializované produkty jako drážní štěrk pro společnosti, které se zabývají výstavbou železnic a kolejových tratí, i kamenivo pro vodní stavby. Vše samozřejmě v patřičné kvalitě a s náležitou certifikací a doklady. Vyrábíme a prodáváme též materiály na zimní posyp komunikací nebo na zásypy vodovodů, kanalizací a podobně.

Celý článek zde

I/27 obchvat obce Velemyšleves a přemostění Chomutovky

Publikováno: 18.8.2017

V listopadu 2016 byl uveden do provozu nový obchvat obce Velemyšleves na silnici I/27 v úseku Most – Žatec. Stavba odvede tranzitní dopravu mimo obec Velemyšleves, čímž se zlepší jednak dopravní prostupnost a parametry silnice I/27 a jednak životní podmínky v obci samotné. Dokumentaci pro tuto stavbu ve stupních DÚR, DSP a PDPS zpracoval SUDOP PRAHA, který zároveň na stavbě vykonával autorský dozor. Investorem stavby bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Celý článek zde

Technologická agentura míří ve spolupráci s agenturou CzechInvest do krajů

Publikováno: 16.8.2017

Především na regionální úrovni prohloubí Technologická agentura ČR (TA ČR) spolupráci s agenturou CzechInvest. Těsnější kontakt má v budoucnu usnadnit firmám a výzkumným organizacím v krajích přístup k podpoře jejich projektů, užší propojení s investory, rozvoj inovačního potenciálu regionů a dále posílit podporu investic s vysokou přidanou hodnotou.

Celý článek zde

Skanska jako první v ČR realizuje kompletní konstrukce vozovek pomocí BIM

Publikováno: 16.8.2017

Na projektu D4 Skalka – křižovatka II/118 je právě v plném proudu pokládka asfaltových vrstev. Na této stavbě jsou pomocí technologie řízených stavebních strojů a 3D modelů v rámci BIM prováděné nejen zemní a výkopové práce. Jedná se o první velký projekt liniové stavby v České republice, kde je asfaltový povrch úspěšně pokládán finišerem osazeným technologií 3D-UTS (tzv. univerzální totální stanice, jejíž pomocí je finišer řízen).

Celý článek zde

Největší výletní loď světa má na palubě izolaci Rockwool

Publikováno: 14.8.2017

Izolační materiály Rockwool zanechaly významnou stopu na největší výletní lodi světa Harmony of the Seas. Na 16podlažním plavidle za 27 miliard korun je celkem použito 1 800 tun technické izolace Rockwool. Na palubě lodního velikána je celkem 320 000 m2 technických izolací Rockwool. To odpovídá rozloze přibližně 44 fotbalových hřišť. Kamenná vlna byla použita nejen na základní struktury plavidla, ale i na palubní stěny, podlahy, přepážky a stropy. Má vynikající protipožární a akustické vlastnosti a zajistí tak bezpečné a komfortní prostředí pro cestující i posádku.

Celý článek zde

Most Legií – studie opravy

Publikováno: 14.8.2017

V nedávné minulosti byla publikována řada příspěvků o velkých pražských mostech, zejména pak o Libeňské mostě (přerušeno výběrové řízení na zhotovitele a zpochybněna koncepce projektu), Hlávkově mostě (zatím ve stádiu příprava) a Nuselském mostě (komplexní rekonstrukce by se měla dokončit v letošním roce). Dalším velkým mostem, kde se připravuje jeho celková oprava je Most Legií.

Celý článek zde

SUDOP PRAHA opět v Pobaltí Elektrizace trati Kaišiadorys – Radviliškis – Šiauliai v Litvě

Publikováno: 11.8.2017

Pokud se řekne Pobaltí, tak to u nás v České republice znamená tři postsovětské republiky Estonsko, Lotyšsko a Litvu. S těmito republikami, které byly v období mezi světovými válkami samostatné, mělo i předválečné Československo výborné politické a hospodářské styky. Plzeňská Škodovka dodávala do Litvy parní lokomotivy a v předvečer druhé světové války sem dodala vynikající rychlíkové lokomotivy „Litevky“, které díky běhu válečných událostí skončily nakonec svou pouť na kolejích ČSD. V době mezinárodního napětí před druhou světovou válkou se uplatnily i naše zbrojovky. Tato spolupráce se opět rozvinula počátkem devadesátých let. Úspěšné byly Škoda Auto, Škoda Transportation a MTH. Rovněž stavební a dodavatelské firmy. EŽ Praha v Estonsku, Eurovia v Litvě, AŽD Praha rovněž v Litvě a další.

Celý článek zde

Právní aspekty polského stavebnictví

Publikováno: 9.8.2017

Stavebnictví v Polsku prošlo za posledních pár let turbulentním vývojem. Stále se zhoršující postavení zhotovitelů infrastrukturních projektů přispělo k tomu, že polský stavební trh přes ohromné finanční prostředky plynoucí z fondů Evropské unie stál na okraji zájmů, a to nejen českých stavebních společností. Poslední kroky polského Ministerstva dopravy a stavebnictví však dávají novou naději, že zadavatelé infrastrukturních projektů v Polsku již realizaci veřejných zakázek nebudou brát jako příležitost k boji se stavebními společnostmi, ale jako příležitost realizovat investice s výsledkem, se kterým budou spokojeni nejen obě strany stavebního procesu, tedy zadavatel a zhotovitel, ale také sama veřejnost.

Celý článek zde

Obermeyer Helika zvítězila v tendru na technického poradce při výběru koncesionáře pro dostavbu D4

Publikováno: 4.8.2017

Architektonická, projekční a stavebně-poradenská kancelář Obermeyer Helika jako člen vítězného konsorcia uspěla v tendru ministerstva dopravy na poradce, který pomůže při výběru koncesionáře PPP projektu na dostavbu dálnice D4. Projekt zahrnuje dostavbu zbývajících 32 km mezi Příbramí a Pískem, celkem bude dálnice měřit 84 km. Obermeyer Helika je součástí sdružení firem společně s White&Case a Českou spořitelnou. Vítězné sdružení za své služby požaduje 26 milionů korun, což je nižší částka, než se předpokládalo. Sdružení poradců bude mít na starosti výběrové řízení na koncesionáře, jehož úkolem bude zajistit financování a dostavbu dálnice D4 i její provoz a údržbu na dalších 25 let.

Celý článek zde

„Jsem pracovní sportovec,“

Publikováno: 31.7.2017

říká v rozhovoru pro Silnice železnice Ing. Josef Neuwirth, jedna z velkých osobností českého stavebnictví. Od roku 2001 vybudoval v Metrostavu dopravní divizi, která výrazně uspěla v Polsku a v Česku cílí na nejvýznamnější silniční stavby. Na konci roku předal žezlo nad divizí 4 Ing. Radimu Čápovi a posunul se do expertního týmu generálního ředitele celého Metrostavu. Jakých bylo více jak 15 let v čele divize?

Celý článek zde

Startují opravy dálnice D8 u Prahy

Publikováno: 27.7.2017

V neděli 30. července začnou opravy dálnice D8 v úseku -2,248 – +5,151, které budou rozděleny do několika navazujících etap a probíhat budou do listopadu 2019. Práce na téměř 7 km dlouhém úseku provede EUROVIA CS pro ŘSD ČR.

Celý článek zde

Stavební sezóna silničního hospodářství Pardubického kraje je otevřena naplno

Publikováno: 27.7.2017

Za poslední tři až čtyři roky dosahuje silniční hospodářství Pardubického kraje velmi dobrých výsledků. Vše souvisí s finančními toky, které do silnic Pardubického kraje jdou. Stát k problematice přistoupil pozitivně. Tři roky po sobě Státní fond dopravní infrastruktury poskytuje podstatnou částku na modernizace a rekonstrukce silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů. Celkové částky jsou v rozmezí tří až pěti miliard korun. Ty jsou rozděleny mezi všechny kraje podle délky jejich silniční sítě. Kraje dále tyto finanční prostředky realizují do modernizací a rekonstrukcí mostů a silnic. Správa a údržba silnic Pardubického kraje dostává také významnou finanční část od svého zřizovatele – Pardubického kraje. Ty za tři předešlé roky dosahovaly mimořádných objemů. Kromě účelových dotací přesahujících 200 mil. korun se základní příspěvek organizace pohybuje v částkách přesahujících 400 mil. Kč. Celkové výkony organizace v předchozích letech dosahují téměř 900 mil. Kč.

Celý článek zde

Dvě významné akce v Pardubickém regionu se už blíží, Dopravní konference a Silniční veletrh budou po prázdninách

Publikováno: 25.7.2017

První ročník Silničního veletrhu se konal v kulturním sále a na silnicích v obci Úhřetice, kterou navštívilo tehdy přes 300 lidí a byl tak položen základní kámen této akce, která se letos bude konat již po šestnácté ve dnech 7. – 8. září.

Celý článek zde

XI. ročník soutěže Stavba Moravskoslezského kraje ovládla Atletická hala v Ostravě-Vítkovicích

Publikováno: 24.7.2017

V industriálních prostorách Kompresorovny areálu Landek Park byly ve čtvrtek 15. června 2017 slavnostně vyhlášeny výsledky XI. ročníku soutěže STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Vyhlašovateli soutěže, která se každoročně koná pod záštitou hejtmana kraje Ivo Vondráka a letos také pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka, jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů a Moravskoslezský kraj.

Celý článek zde

Akustické výplně protihlukových stěn z hliníku

Publikováno: 21.7.2017

Častým dotazem projektantů, investorů či správců komunikací při našich presentacích je cenové porovnání s ostatními typy akustických výplní, běžnými na českém trhu. Přikládáme Srovnávací tabulku cen – podkladem je „Katalog popisů a směrných cen stavebních prací“, (vydaný ÚRS Praha 2017, oddíl 822-1 Komunikace pozemní a letiště, cenová úroveň 2017). Z katalogu jsou do Srovnávací tabulky uvedeny ceny pro stejné délky prvků (do 4,0 m) a stejné výšky protihlukové stěny (přes 2,5 do 3,5 m).

Celý článek zde

Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí – jak to nakonec dopadlo

Publikováno: 20.7.2017

Železniční uzel Ústí nad Orlicí se nachází na nejvýznamnějším železničním spojení mezi Prahou, Brnem a Ostravou, z něhož zde odbočuje trať do Letohradu a dále do Polska. Extrémní zátěž tohoto úseku dokazují vysoké počty vlakových souprav, které zde den co den projíždějí. Všechny tyto vlaky musely donedávna při průjezdu železniční stanicí snížit svou rychlost na 70 km/h. Proč? Na vině byl malý poloměr oblouku v prostoru Mendrik. Předcházející úsek Česká Třebová – Ústí nad Orlicí byl již modernizován a traťová rychlost zde dosahuje 160 km/h. V následující části za stanicí ve směru na Choceň se v rámci výhledově připravované modernizace trati počítá rovněž s rychlostí 160 km/h.

Celý článek zde

Výpravní budovy – téma dneška

Publikováno: 19.7.2017

V Ústí nad Orlicí jsme si s původní historickou výpravní budovou užili své. Ale není v tom sama, jak jsem uvedl v nadpise, toto téma je dnes v kursu, jak dokládají mladší sestry ústecké staré dámy v Havířově či Vítkovicích.

Celý článek zde

AWT věří v budoucnost kombinované dopravy a pokračuje v rozvoji terminálu Paskov

Publikováno: 18.7.2017

Skupina AWT, člen skupiny PKP CARGO, je vlastníkem a provozovatelem jednoho z nejvýznamnějších otevřených intermodálních překladišť v České republice – Terminálu Paskov, který je nádhernou ukázkou toho, jak efektivně lze využít tzv. brownfield a přetvořit jej ve fungující a životem pulzující prostor. V průběhu pouhých deseti let vybudovala AWT z jediné koleje na území bývalého dolu Paskov moderní překladiště evropského významu a důležitý překládkový uzel pro oblast automobilového, chemického a strojírenského průmyslu nejen v Česku, ale i v Polsku a na Slovensku.

Celý článek zde

CHVALIS: hydraulika pro železnice

Publikováno: 17.7.2017

Po více než 15 let je společnost CHVALIS s. r. o. (se sídlem v Hoštce) partnerem pro výrobce kolejových vozidel a motorových vozů v ČR a SR v oblasti vývoje, výroby a dodávek zákaznických řešení hydraulických systémů v dieselových lokomotivách a motorových vozech. Aktivity firmy nesměřují pouze do oblasti prvovýroby, ale také do oblasti rekonstrukcí, modernizací a oprav starších vozidel a strojů, včetně zajištění záručního a pozáručního servisu.

Celý článek zde

Pražská strojírna a. s. vyrábí klíčové komponenty pro stavbu tramvajových tratí

Publikováno: 15.7.2017

Společnost Pražská strojírna a. s. je významným strojírenským podnikem v Praze s téměř dvousetletou tradicí strojírenské výroby. Od počátku zavedení tramvajové dopravy v Praze se naše společnost zabývá výrobou a dodávkou tramvajových výhybek, křížení, dilatací, odvodnění a dalších komponentů pro moderní stavbu tramvajových tratí. V posledních pěti letech jsme radikálně obnovili naše výrobky jako např. monobloková tramvajová výměna nebo moderní výhybkový systém VSP-12-K se světovými technickými parametry. Vzhledem k výše uvedenému jsme významně investovali do moderních obráběcích strojů.

Celý článek zde

Rekonštrukcia ŽST Nové Zámky – od projektu k realizácii

Publikováno: 14.7.2017

Železničná stanica Nové Zámky je jednou z uzlových staníc v sieti Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Stanica sa nachádza na trati č. 120 Szob HU – Štúrovo – Bratislava hl. st. v žkm 145,385 (súčasť IV. Paneurópskeho železničného koridoru štátna hranica ČR/SR – Kúty – Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo / Komárno – štátna hranica SR/MR). Do železničnej stanice (ŽST) sú zaústené trate č. 120 Komárom HU – Komárno – Nové Zámky a č. 122 Nitrianske Pravno – Nové Zámky. ŽST Nové Zámky je z hľadiska počtu nastupujúcich a vystupujúcich cestujúcich jednoznačne najzaťaženejšou dopravňou na IV. koridore (mimo uzol Bratislava) a to s priemerným obratom okolo 7,5 tis. cestujúcich za deň, z toho necelá tretina v diaľkovej doprave.

Celý článek zde

Nová podbíječka Unimat ve stáji Skanska

Publikováno: 12.7.2017

Skanska rozšířila své portfolio kolejové mechanizace o nejmodernější typ podbíječky od firmy Plasser & Theurer.

Celý článek zde

ZAT, český výrobce řídicích systémů pro energetiku a průmysl, dosáhl rekordních tržeb

Publikováno: 11.7.2017

Český dodavatel řídicích systémů pro energetiku a průmysl zvýšil meziročně tržby o 19 procent. Ve fiskálním roce 2016* dosáhla společnost ZAT a.s. rekordních 813 milionů korun. Vzrostl i podíl zahraničního obchodu, a to meziročně ze 420 milionů na 480 milionů korun. Celkový podíl zahraničního obchodu činí 65 procent.

Celý článek zde

Technologie Eaton pomáhá automatizovat vrtání 250 000 otvorů v tunelech Crossrail

Publikováno: 11.7.2017

Společnost ATP Hydraulik AG (dále označovaná jako ATP) navrhuje a vyrábí hydraulické systémy a mechatronická řešení kombinovaná s automatizací. Tato společnost získala kontrakt na navrhování a výrobu výše uvedeného systému, který integruje elektrické a hydraulické části, pro dvě automatizované vrtací soupravy v programu London Crossrail. Společnost se rozhodla pro spolupráci s firmou Eaton; to umožnilo společnosti ATP spojit se pouze s jedním výrobcem pro optimální dobu vývoje. V tomto okamžiku je ATP jediným oficiálním partnerem pro řešení společnosti Eaton, který působí po celém světě a integruje technologie ze své elektrické i hydraulické oblasti podnikání.

Celý článek zde

Swietelsky Rail vstoupil na český železniční trh

Publikováno: 11.7.2017

Zatímco rakouský stavební koncern Swietelsky působí na českém trhu silničních, inženýrských a pozemních staveb již čtvrt století prostřednictvím své dceřiné společnosti Swietelsky stavební, železničním stavbám se další dceřiná firma Swietelsky Rail CZ systematicky věnuje teprve dva roky. Založena byla sice už v roce 2009, dalších pět let ale prakticky nevyvíjela žádnou činnost. Až v roce 2014 začala s prvními dvěma zaměstnanci český trh více poznávat. O rok později získala první zakázku a od srpna 2015 do března 2017 už odvedla práci za 700 milionů korun. Dnes zaměstnává více než 80 lidí ve třech závodech – Čechy (se sídlem v Praze), Morava (Olomouc) a závod Stroje (Praha).

Celý článek zde

Škoda Transportation

Publikováno: 10.7.2017

Jen málokterá značka proslavila Českou republiku ve světě tak, jako plzeňská Škoda. S jejími výrobky se lidé setkávají již více než sto padesát let. Dnes se společnost Škoda Transportation soustředí na vozidla pro městskou hromadnou dopravu a železnici.

Celý článek zde

Češi pomalu přicházejí na chuť elektromobilům, kdo je řídil, o nich uvažuje – hlavní překážkou je stále cena a nedostatek informací

Publikováno: 7.7.2017

Z exkluzivního průzkumu pro ČSOB Leasing vyplývá, že koupi elektromobilu zvažuje za současné situace více než třetina Čechů. Pokud by pořizovací cena elektromobilu odpovídala ceně běžného vozu, uvažovalo by o koupi až 75 % respondentů. Překážkou je také neznalost – téměř polovina dotazovaných si myslí, že elektromobil nelze nabíjet z běžné zásuvky, a pouze necelá čtvrtina lidí ví, že na elektromobil je možné čerpat dotace. Mezi těmi, kteří elektromobil už řídili, uvažuje o jeho koupi 81 %. S rozšířením povědomí pomůže program Čistá mobilita ČSOB Leasing.

Celý článek zde

Tunel Považský Chlmec bol vybudovaný rakúskou tunelovacou metódou, 500 000 kubických metrov horniny sa podarilo vyraziť za desať mesiacov

Publikováno: 4.7.2017

Tunel Považský Chlmec, ktorý je súčasťou 4,2km úseku diaľnice D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno, bude po dokončení tretím diaľničným tunelom s povolenou prepravou nebezpečných vecí. Na dnešnej obhliadke tunela to povedal bezpečnostný technik tunelov Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Peter Schmidt.

Celý článek zde

Hluk z provozu seřaďovacího nádraží ve městě – v současné době řešitelný problém

Publikováno: 3.7.2017

Uvnitř Prahy, v městské části Praha 8, je umístěno seřaďovací nádraží Praha-Libeň. V době výstavby seř. nádraží koncem 80. let minulého století v této lokalitě převažovala průmyslová zástavba. Nejbližším objektem byl průmyslový podnik ČKD Lokomotivka. Hluková zátěž z železničního provozu a tedy i z provozu seř. nádraží nebyla v té době společenským problémem. Až po dokončení výstavby další občanské zástavby (obytných domů) v roce 2006 na místě po zrušené továrně ČKD Lokomotivka, tj. v místě již existující hlukové zátěže, začal být problém hlučnosti provozu seř. nádraží aktuální. Občané z těchto blízkých domů si začali stěžovat na obtěžující hluk způsobovaný zejména provozem kolejových brzd (KB). Měřením úrovně hluku v roce 2012 v chráněném venkovním prostoru nejbližšího obytného domu Českomoravská 1181/23 bylo pak potvrzeno překročení hygienických limitů o více jak 25 dB. V návaznosti na rozhodnutí Hygienické stanice hl. města Prahy zahájila Správa železniční dopravní cesty, s. o. přípravu modernizace seř. nádraží za účelem max. snížení hlukové zátěže vznikající jeho provozem. Modernizace byla provedena v roce 2016 a to realizací stavby: „Modernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň včetně protihlukových opatření“. Jedná se již o druhý v posledních letech realizovaný projekt tohoto charakteru na železniční síti spravované SŽDC, s. o.

Celý článek zde

Plán výstavby vysokorychlostních tratí v ČR má poprvé jasné obrysy

Publikováno: 2.7.2017

Vláda premiéra Bohuslava Sobotky schválila koncepci výstavby vysokorychlostní železnice v České republice obsažené v dokumentu Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR. Materiál stanoví další postup při přípravě jednotlivých ramen vysokorychlostních tratí, odhaduje jejich finanční náklady a popisuje efekty plynoucí z různých řešení vysokorychlostní železnice.

Celý článek zde

„Vlastní kapacity a vlastní stroje jsou naší velkou výhodou,“

Publikováno: 1.7.2017

říká Viliam Perknovský, jednatel společnosti Swietelsky Rail CZ pro Česko a Slovensko. Sídlo železniční divize má koncern Swietelsky ve Fischamendu nedaleko Vídně, kde má také rozsáhlý strojový park. „Já sám mám kancelář v Praze a Bratislavě, práce je tak hodně o cestování po všech koutech Česka a Slovenska,“ říká Perknovský.

Celý článek zde

EUROVIA CS se bude stěhovat do nového sídla, které si staví

Publikováno: 30.6.2017

Stavební Skupina EUROVIA CS se bude na začátku roku 2018 stěhovat do svého nového sídla v Praze 4, Krči. Své stávající působiště, palác Dunaj v centru Prahy na Národní, nabídla k prodeji. Podpisem smlouvy v pondělí 26. června se novým majitelem stal Zeitgeist Asset Management, společnost zabývající se developerskou činností a správou nemovitostí pro soukromé a institucionální investory.

Celý článek zde

Od vzniku Česka po dnešek

Publikováno: 30.6.2017

V roce 1993 se začala psát novodobá historie České republiky. Ale už v tomto roce se také začala psát historie rekonstrukce železničního uzlu Ústí nad Orlicí. A než byla stavba v letošním roce dokončena, vystřídalo se na postu šéfa ministerstva dopravy 17 ministrů, narodilo se 2 262 264 děti, letopočet se posunul o celých 22 let a většina lidí si zvykla na ono slovo „Česko“, které nemohl v roce 1993 nikdo vystát.

Celý článek zde

Vozidla SaZ s. r. o. pronikají na nové trhy

Publikováno: 29.6.2017

Společnost SaZ s. r. o. je významným českým výrobcem železniční a silniční techniky s tradicí od roku 1954. Součástí jejího sortimentu jsou kromě dvoucestných vozidel rovněž kolejové transportéry, pracovní plošiny nejrůznějšího typu, skříňové a valníkové nástavby, jakož i speciální nástavby dle přání zákazníků pro svařování kolejnic, postřik herbicidy, údržbu sněhu či zeleně apod.

Celý článek zde

Mazání hlavy kolejnice Top of Rail

Publikováno: 28.6.2017

Při stále rostoucí potřebě cestování a logistiky rostou nároky i na kolejovou dopravu. To vyvolává nutnost zabezpečit neustálý rozvoj vedoucí k zajištění konkurenceschopnosti a atraktivity environmentálně šetrného způsobu přepravy osob a materiálu, jakým kolejová doprava bezesporu je. Jedna z největších výhod, kterou se kolejová doprava může pyšnit, je vysoká energetická účinnost. Tato její nezpochybnitelná výborná vlastnost je způsobena tím, že v kontaktu kola s kolejnicí dochází k valivému tření, které má řádově mnohem menší rameno valivého odporu než např. kontakt pneumatiky s vozovkou u silniční dopravy. Kolejová doprava se v posledních letech dostává do popředí především díky svému nízkému negativnímu dopadu na životní prostředí. Stále rostoucí požadavky na snižování energetické náročnosti u většiny strojních zařízení a obzvláště u dopravních prostředků vede i ke snižování trakčního odporu a dalších negativních doprovodných jevů.

Celý článek zde

MONZAS, spol. s r. o. – tradiční partner v oblasti sdělovací a zabezpečovací techniky

Publikováno: 27.6.2017

MONZAS, spol. s r. o. je dynamicky se rozvíjející společností, která patří k předním společnostem v oblasti sdělovacích a zabezpečovacích zařízení v provozu Správy železniční dopravní cesty s. o. Jedná se o ryze českou firmu, založenou v roce 1992 s cílem vytvořit úzce specializovanou společnost pro poskytování služeb zákazníkům v oblasti montáží, oprav, rekonstrukcí a údržby sdělovací a zabezpečovací techniky v železniční dopravě a na průmyslových drahách a vlečkách.

Celý článek zde

Strojírna ArcelorMittal v Ostravě vyrobí nápravy pro tramvaje na fotbalové mistrovství světa v Rusku v roce 2018

Publikováno: 26.6.2017

Tramvaje, které budou příští rok přepravovat fanoušky i hráče na fotbalovém mistrovství světa ve fotbale 2018 v Rusku, v sobě ponesou nápravy z Ostravy. Strojírna ArcelorMittal Engineering Products Ostrava, dceřiná společnost huti ArcelorMittal Ostrava, získala zakázku na výrobu téměř tisícovky náprav pro nový typ tramvají.

Celý článek zde

Legendární lokomotiva z ČKD se vrací na Posázavský pacifik

Publikováno: 25.6.2017

Od konce května vozí výletníky na trati Posázavského pacifiku legendární lokomotiva řady 749, které se přezdívá bardotka nebo zamračená. Tyto lokomotivy už České dráhy pravidelně do provozu vlaků s cestujícími nenasazují, zaskakují jen výjimečně. Nyní se ale podaří vrátit tuto pro turisty a železniční nadšence unikátní lokomotivu do pravidelného provozu s víkendovými výletními vlaky v Posázaví. Právě v sobotu při její první jízdě budou mít cestující možnost si ji také detailně prohlédnout.

Celý článek zde

Pavel Krtek v Amsterdamu představil nové digitální technologie Českých drah

Publikováno: 24.6.2017

Předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek patřil ke čtveřici hlavních řečníků na letošní konferenci Smart Rail Europe v Amsterdamu. Přehlídka Smart Rail Europe je klíčovou platformou pro setkávání odborníků a manažerů z průmyslu i operátorů v oblasti digitalizace železničních systémů pro správce železniční infrastruktury, dopravce, dodavatele ICT technologií i systémové a datové integrátory.

Celý článek zde

25. ročník soutěže STAVBA ROKU představuje stavby

Publikováno: 23.6.2017

Od června se na www.stavbaroku.cz prezentuje 52 staveb, z toho 5 objektů v zahraničí.  Soutěží stavby různých velikostí i druhů – komerční, bytové i historické stavby, liniové, dopravní, průmyslové i úpravy veřejného prostoru. Odborná osmičlenná porota a Sbor expertů s 18 specialisty zahájili hodnocení s cílem vybrat stavby do druhého kola pro osobní návštěvu a následně nominaci 15 objektů na titul STAVBA ROKU. Nominace budou vyhlášeny 7. září a odstartováno hlasování veřejnosti. Slavnostní udílení 5 titulů a 12 Zvláštních cen proběhne 5. října v Betlémské kapli v Praze.

Celý článek zde

Rekonstrukce: královská disciplína

Publikováno: 23.6.2017

Rekonstrukce. Pro stavební firmu možná nejtěžší disciplína vůbec. Citlivě a přitom funkčně zrekonstruovat historickou stavbu vyžaduje úsilí, kreativitu, trpělivost, odvahu a zkušenosti. Rekonstrukce je složitá. Často je nutné použít historické stavební postupy, nebo je přinejmenším citlivě nahradit těmi moderními. Je třeba brát ohled na historickou hodnotu budovy a přitom její funkci přizpůsobit současným požadavkům, včetně stavebních norem. U rekonstrukce dopravní stavby navíc bývá velmi složité stavbu uzavřít. Mnohé stavební práce tak probíhají za plného provozu. A rekonstrukce často trvají dlouho.

Celý článek zde

Trojnásobný úspěch nové řídící věže v Ostravě

Publikováno: 22.6.2017

Tři prestižní ceny získal státní podnik Řízení letového provozu České republiky za úspěšnou realizaci nového provozního střediska a řídící věže na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě. První cenou je „Dopravní stavba roku 2016“, druhou „Cena Development News“ a třetí je čestné uznání v soutěži „Stavba Moravskoslezského kraje za rok 2016“. Ve všech případech odborné poroty ocenily zejména technické, technologické a architektonické provedení této ojedinělé stavby se zřetelem na vytvoření specifického vnitřního prostoru.

Celý článek zde

Modernizace tramvajových tratí v Košicích

Publikováno: 22.6.2017

Podpisem smlouvy na konci roku 2016 byla zahájena další etapa modernizace tramvajových tratí v Košicích na Slovensku. Hlavním dodavatelem projektu, který je spolufinancovaný z Operačního programu integrovaná infrastruktura stavby, je společnost EUROVIA SK pro Město Košice.

Celý článek zde

Fotoreportáž: Sarajevo – Bradina

Publikováno: 21.6.2017

V souvislosti s realizací zahraniční zakázky společnosti AŽD Praha v Bosně a Hercegovině Supply and Installation of Signalling and Telecommunication Equipment Railway Corridor Vc, Sarajevo – Bradina přinášíme z místa poutavou fotoreportáž. Naturalisticky ukazuje v jakém stavu je místní železnice a jakým způsobem probíhá realizace zakázky české společnosti v zemi poznamenané válkou v devadesátých letech minulého století.

Celý článek zde

V Ostravě vyrobili půlmiliontý tlumič používaný pro nejrychlejší vlakové soupravy na světě

Publikováno: 20.6.2017

Ostravský výrobní závod KONI, patřící do skupiny předního světového výrobce řešení pro energetické, dopravní a průmyslové trhy ITT, vyrobil půlmiliontý kus tlumiče pro železniční dopravu. Historického milníku dosáhla společnost od spuštění výroby v ostravské průmyslové zóně CTPark v roce 2008. Ostravské tlumiče používají především výrobci podvozkových souprav a vlaků na celém světě včetně těch nejrychlejších. 

Celý článek zde

„Potřebujeme ukončit legislativní trápení,“

Publikováno: 20.6.2017

říká v rozhovoru pro Silnice železnice Petr Košan, jeden z jednatelů společnosti AF-CITYPLAN. Především mizerné stavební normy a pomalé zavádění nových technologií brání podle Košana dynamičtějšímu rozvoji dopravní infrastruktury u nás.

Celý článek zde

Letošní zima dala silničářům zabrat. Ti už se připravují na opravy zničených komunikací!

Publikováno: 19.6.2017

Zima byla příliš dlouhá. Silničáři museli vyjíždět k zimní údržbě i na konci dubna. Na silnicích jsou velké škody. Na opravu silnic po zimě bude potřeba až čtyřikrát více peněz než v minulých letech. Viníkem je nejen sněžení, ale především výrazně rozdílné teploty v noci a přes den. Nejdražším byl měsíc leden, náklady na údržbu silnic v rámci prvního měsíce roku byly dokonce nejvyšší za posledních devět let. Krajská Správa a údržba silnic Pardubického kraje měla ve svém rozpočtu na zimní údržbu připraveno na 165 milionů korun, další finanční prostředky budou potřeba na odstranění zimních škod.

Celý článek zde

Pokračování hradecké dálnice D11 směrem na Polsko by se mohlo začít stavět na podzim

Publikováno: 18.6.2017

Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad vydal stavební povolení pro pokračování dálnice D11 z Hradce Králové směrem na Smiřice. Aktuálně již probíhá na místě budoucí čtyřproudé dálnice archeologický průzkum a postupně bude předáváno staveniště k zahájení samotné výstavby. Stavební povolení tak dostala první dálnice z devíti prioritních staveb, kterým Evropská komise povolila výjimku z nového posuzování vlivu na životní prostředí.

Celý článek zde

Příprava staveb nových dálnic směrem do Rakouska, k Polsku a na Olomouc jsou v plném proudu

Publikováno: 17.6.2017

Nejblíže k zahájení výstavby jsou dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří a D35 v úsecích Časy – Ostrov a Opatovice nad Labem – Časy, u nichž by měla výstavba začít již na podzim tohoto roku. Informaci o přípravě všech devíti prioritních projektů dnes dostala vláda. Jde o projekty, u nichž vláda vyjednala výjimku ze zcela nového posuzování dopadů staveb na životní prostředí, tzv. EIA.

Celý článek zde

ŘSD představilo závěry k vývoji průměrných intenzit dopravy

Publikováno: 17.6.2017

Intenzita dopravy od roku 2010 stoupla v průměru o 13 % a to jak na dálnicích, tak na silniční síti. V roce 2016 nastala významná administrativní změna, na základě které většina rychlostních komunikací přešla do kategorie dálnic II. třídy. Na dálnicích I. třídy (do roku 2016 – dálnice) byl zaznamenán nárůst intenzity dopravy o 13 %, na dálnicích II. třídy byl nárůst o 7 % (porovnání s rychlostními silnicemi v roce 2010). Na silniční síti všech tříd byl nárůst intenzity dopravy shodně o 13 %.

Celý článek zde

Brněnské hlavní nádraží čekají náročné opravy

Publikováno: 16.6.2017

Roční přípravy podtrhují náročnost letošních prací na hlavním nádraží v Brně za více než 170 milionů korun. SŽDC zahájila 3. června další etapu nezbytných oprav na druhém nejvytíženějším nádraží v České republice, omezení pro vlakovou dopravu potrvá do 10. září. Na letošní opravy tzv. Pražského viaduktu, 4. nástupiště a příslušných kolejí navážou příští rok opravy výhybek ve stanici a mostů přes Křídlovickou a Hybešovu ulici. Největší zatěžkávací zkouškou bude klíčová modernizace zabezpečovacího zařízení v roce 2019, která se neobejde bez ročního omezení dopravy.

Celý článek zde

Financování logistických systémů: jak nejlépe?

Publikováno: 13.6.2017

O možnostech financování logistických systémů nebo též manipulační techniky hovoří Jakub Marek, Key Account Manager společnosti ČSOB Leasing.

Celý článek zde

Výrobní závod Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH slaví 50 000. kolový nakladač

Publikováno: 12.6.2017

11. dubna 2017 oslavila společnost Liebherr-Werk v Bischofshofenu mimořádné jubileum: předání 50 000. kolového nakladače Liebherr.

Celý článek zde

Nová centrála skupiny KUHN našla své místo v Čestlicích u Prahy

Publikováno: 12.6.2017

Nová česká centrála skupiny KUHN stojí v Čestlicích u Prahy. Moderní areál, který vyrostl hned u exitu 8 dálnice D1 za necelých deset měsíců, je sídlem pražských poboček společností KUHN-BOHEMIA (výhradní prodejce stavebních strojů Komatsu v ČR) a KUHN-MT (výhradní distributor automobilových hydraulických jeřábů Palfinger na českém trhu). Centrála nabízí kompletní obchodní sortiment stavebních strojů Komatsu i jeřábů Palfinger a veškeré poprodejní služby včetně rozšířeného servisu, provádění závažnějších oprav strojů v moderních dílenských zázemích a nabídky náhradních dílů.

Celý článek zde

Železniční estakáda Výmola

Publikováno: 12.6.2017

Železniční estakáda v km 387,144 (Výmola) je součástí stavby „Modernizace traťového úseku Praha-Běchovice – Úvaly“. Estakáda se nacházív nejstarší části města Úvaly nedaleko rybníka „Fabrák“, kde převádí železniční trať přes hluboké údolí potoka „Výmola“, po kterém byla pojmenována, a ulici Hálkovu. Tříkolejná železniční trať je po estakádě vedena v pravotočivém oblouku. Samotná estakáda je tvořena dvěma samostatnými mosty – kamenným dvoukolejným viaduktem (kolej 1 a 0) a betonovým jednokolejným viaduktem (kolej 2).

Celý článek zde

Sanace vodorovných betonových ploch a osazování stavebních prvků v dopravních stavbách dle ČSN EN 1504

Publikováno: 11.6.2017

Opravy komunikací nebo jiných pojížděných ploch, do kterých patří plošné horizontální opravy betonových povrchů na silnicích a dálnicích, osazování obrubníků nebo rámů poklopů šachet, opravy autobusových zastávek, rekonstrukce kamenné dlažby, sanace povrchů na mostovkách, chodnících, římsách, na rampách, v garážích apod., jsou nezbytnou a nedílnou součástí činností správců komunikací. Správci veřejných komunikací, tedy obce, města, kraje i stát řeší každoročně mnoho případů těchto rekonstrukcí a finanční prostředky na ně poskytované jsou velmi značné. V zájmu investorů i prováděcích firem je přitom provádět opravy nejen technicky správně, ale i jednoduše z hlediska aplikace a zároveň rychle a bezpečně a s dlouhodobou trvanlivostí provedené práce.

Celý článek zde

Analýza vybraných vlastností asfaltových pásů pro izolaci betonových mostovek v České republice mezi lety 2013–2016 – porovnání fyzikálních a tepelně technických vlastností

Publikováno: 10.6.2017

Tento příspěvek analyzuje, kde se pohybují skutečné hodnoty vybraných tepelně technických parametrů (stálost za vysokých teplot, ohebnost za nízkých teplot a rozměrová stálost) asfaltových pásů, které se používaly pro izolaci betonových mostovek v České republice v letech 2013 – 2016. Nejedná se o porovnání, zda daný výrobek splňuje deklarované parametry výrobce, ale zda jsou splněny požadavky normy ČSN 73 6242:2010 [1], kde se nachází jakýsi standart pro daný parametr asfaltového pásu. Tento příspěvek tak přímo navazuje na články zveřejněné v letech 2012 – 2016 [3], [4], [5].

Celý článek zde

Trať 503B Ústí nad Labem‑Střekov – Děčín východ

Publikováno: 9.6.2017

V říjnu roku 2016 dokončila akciová společnost KLEMENT ve spolupráci s maďarským partnerem firmou A-Híd Zrt. práce na rekonstrukci¨a modernizaci železniční trati Ústí nad Labem-Střekov – Děčín východ, které trvaly 212 dní. Ve čtyřech etapách rozdělených do dvou staničních úseků (pro každou kolej zvlášť) došlo k regeneraci železniční infrastruktury, posunutí železničních zastávek blíže k zastavěným oblastem a k odstranění propadů traťové rychlosti zavedením rychlostního profilu V130, čímž byly nejen zkráceny jízdní doby osobních vlaků, ale také zatraktivněn traťový úsek pro cestující veřejnost a zvýšena bezpečnost železniční a navazující silniční dopravy.

Celý článek zde

„Informovanost i zájem o BIM rostou rok od roku řádově“

Publikováno: 8.6.2017

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Petr Matyáš, jeden z partnerů architektonické a projekční kanceláře di5 architekti inženýři s. r. o.

Celý článek zde

Antýgl: třetí lávka na Šumavě

Publikováno: 7.6.2017

Na základě historických map je možné předpokládat, že první přemostění řeky Vydry v místě králováckého dvorce Antýgl vzniklo již s výstavbou Vchynicko-tetovského plavebního kanálu. Jasným důkazem o existenci historického přemostění jsou například Císařské povinné otisky map stabilního katastru z roku 1837. Lávka se nyní nachází v druhé zóně Národního parku Šumava.

Celý článek zde

Na dva nově zrekonstruované úseky dálnice D1 dodá ArcelorMittal Ostrava 23 kilometrů svodidel se samoopravným povlakem Magnelis®

Publikováno: 6.6.2017

Svodidly vyrobenými v ArcelorMittal Ostrava s využitím revolučního povlaku Magnelis® budou vybaveny dva zrekonstruované úseky dálnice D1. Instalace celkem 900 tun jednostranných i oboustranných svodidel proběhne od června do listopadu letošního roku. 

Celý článek zde

Riešenia MACCAFERRI v styku s mostnými oporami na slovenských stavbách budovaných v sučasnosti

Publikováno: 6.6.2017

Vystužené horninové konštrukcie s lícovými betónovými panelmi alebo gabionovým košom v líci sú v súčasnosti pomerne známe. Tento príspevok sa zameriava na použitie takýchto konštrukcií v blízkosti mostných opôr, ktoré sú realizované na diaľnici D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a na diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité. Pri návrhu jednotlivých riešení bol typ lícového prvku navrhnutý s ohľadom na okolité prostredie a priestorové usporiadanie stavby.

Celý článek zde

Letošní Cat TATRA Roadshow 2017 lámala rekordy! Do pískoven přilákala více než 1200 hostů

Publikováno: 6.6.2017

Stavební i těžební stroje Cat®, nivelační a měřičské technologie TRIMBLE od společnosti SITECH CZ nebo nákladní vozy TATRA – to vše bylo k vidění na letošní Cat TATRA Roadshow 2017. Společná předváděcí akce firem Zeppelin CZ, SITECH CZ a TATRA TRUCKS přilákala do pískoven v Poddunajských Biskupcích (Slovensko, 11. května), v Hrušovanech u Brna (18. – 19. 5.) a ve středočeských Ledčicích (25. – 26. 5.) více než 1200 pozvaných hostů. 

Celý článek zde

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice SO 33-19-01.02 Louky nad Olší – Karviná, most v km 332,420

Publikováno: 5.6.2017

Příspěvek se zabývá výstavbou uvedeného mostního objektu z pohledu zhotovitele, zejména provedeného stavebního postupu, montáže a výroby nových nosných konstrukcí mostu. Most byl budován po polovinách, za převedení drážní dopravy na nevyloučenou kolej. V 1. etapě výstavby byla provedena rekonstrukce v koleji č. 2, původní NK mostu byla snesena začátkem ledna 2016 a v prosinci 2016 byla v rámci 2. etapy uvedena zpět do provozu kolej č. 1. Rekonstrukce mostu v obou kolejích, zahrnující snesení původní nosné konstrukce, demolici spodní stavby a kompletní výstavbu nového objektu vč. hlubinného založení a železničního svršku, se podařilo realizovat v rámci jedné stavební sezóny.

Celý článek zde

Dvoukřídlový sklopný most přes řeku Martwa Wisła v Sobieszewu, Polsko

Publikováno: 2.6.2017

Konsorcium firem Metrostav a. s., Vistal Gdynia S.A. a Vistal Infrastructure Sp. z o.o. provádí výstavbu nového sklopného mostu přes řeku Martwa Wisła v polském Sobieszewu na krajské silnici číslo 501. Stavba byla započata podpisem smlouvy s investorem v září roku 2016. Od počátku roku 2017 probíhají práce na pilotovém založení mostu spolu s výstavbou příjezdu k mostu a přeložkami sítí. Po dokončení těchto prací budou kolem budoucích pilířů provedeny štětové jímky. Do nich budou pod vodou po odkopání a vyrovnání vybetonována těsnění. Po vyčerpání vody proběhnou práce spojené s vybudováním pilířů mostu a po jejich ukončení pak montáž prefabrikovaných nosníků VFT a jejich zmonolitnění.

Celý článek zde

Vyhodnocení nehodovosti v rámci provedené bezpečnostní inspekce na síti TEN-T v ČR

Publikováno: 1.6.2017

Příspěvek se zaměřuje na vyhodnocení statistik nehodovosti na pozemních komunikacích sítě TEN‑T a na vybraných silnicích I. třídy, které nahrazují plánovanou síť TEN‑T. Výsledky jsou součástí hodnocení bezpečnosti dané sítě pozemních komunikací (dále „PK“), které bylo provedeno v druhé polovině roku 2015 ve spolupráci ČVUT v Praze Fakultou dopravní jako zpracovatele a Ředitelstvím silnic a dálnic jako objednatele. Projekt se konal v rámci pravidelných prohlídek komunikací tak, jak je vyžaduje vyhláška 104/1997 Sb., v aktuálním znění. Náplní provedené bezpečnostní inspekce bylo dle legislativních požadavků především posouzení dopadů stavebních, technických a provozních vlastností komunikace na bezpečnost silničního provozu při jejím užívání a vyhodnocení rizik, která plynou z vlastností komunikace pro účastníky silničního provozu [1].

Celý článek zde

3D animace a vizualizace jako moderní nástroj komunikace

Publikováno: 31.5.2017

Dopravní stavby vždy představují střet zájmů několika zainteresovaných skupin. Ať už je to investor, patřičná ministerstva, místní či krajská samospráva, různé neziskové organizace spojené s ochranou přírody nebo obyvatelé dotčeného území. V každém případě je vždy nutné předložit a posoudit všechna pro a proti. V době multimediálního rozmachu vytlačují pro laika nepřehledné výkresy a situace realisticky věrné simulace, které dokážou zamýšlenou stavbu představit již v jejím zárodku.

Celý článek zde

Využití digitálních metod a zavedení informačního modelování staveb jako nástroj k dosažení vyšší efektivnosti staveb financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury

Publikováno: 30.5.2017

Článek se věnuje aktuálním aktivitám Státního fondu dopravní infrastruktury v oblasti zavádění digitálních metod a informačního modelování staveb dopravní infrastruktury. Veškeré tyto aktivity jsou realizovány s cílem zajistit vyšší efektivnost staveb dopravní infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury.

Celý článek zde

Silniční záchytné systémy OMO v roce 2017

Publikováno: 26.5.2017

Na silniční síti České republiky se můžeme potkat s řadou svodidel od velkého množství výrobců. Tato situace je sice odrazem liberalizace trhu a velkého výběru, na druhé straně však přináší správcům komunikací nemalé komplikace, jak logistického, skladovacího, ale také i finančního charakteru. Vzhledem ke znalosti této situace jsme se proto od počátku snažili o co možná nejvyšší míru kompatibility svodidel OMO. Svodidla OMO mají více jak 50 % dílů shodných a jejich koncept vychází z osvědčené a tuhé svodnice NH4 a jsou plně kompatibilní i s novou svodnicí typu AM z české produkce.

Celý článek zde

Spřažené mosty „Vŕšok“ a „Čadečka“ na dálnici D3 – Svrčinovec – Skalité

Publikováno: 25.5.2017

Slovenská dálnice D3 mezi obcemi Svrčinovec a Skalité protíná hluboká údolí s mosty ve výšce až 70 m nad terénem. Pro překonání dvou hlubokých údolí byly navrženy spřažené ocelobetonové konstrukce délky 420 m resp. 690 m (obr. 1 a 2). Mostní konstrukce jsou řešeny jako spojitý nosník se dvěma ocelovými hlavními nosníky tvaru I a monolitickou spřaženou deskou. Most Vŕšok má 6 a most Čadečka 9 polí. Rozpětí typického pole je 87 m. Směrově jsou oba mosty vedeny v obloucích a v přechodnici, což značně komplikovalo jejich výstavbu technologií podélného výsunu. Most Čadečka má konstantní šířku 14,11 m, most Vŕšok má od podpěry 5 k opěře 7 proměnnou šířku 14,11 – 16,61 m.

Celý článek zde

Opravy silnice z Říčan do Uhříněvsi postupují rychleji, chystá se třetí etapa

Publikováno: 25.5.2017

Dnes 25. května 2017 začne 1. fáze 3. etapy rekonstrukce páteřní komunikace v Říčanech, ulice Přátelství. Práce na druhé etapě postupují rychleji, než se předpokládalo, proto je možné zahájit dílčí práce na 3. etapě. Počáteční fáze 3. etapy budou probíhat do poloviny června a skončí tak shodně s termínem dokončení 2. etapy. Postup prací si vyžádá rovněž změnu v režimu dopravy v místě. 

Celý článek zde

Elektrizace trati České Velenice – České Budějovice – 2. etapa, revitalizace mezistaničních úseků Petříkov – Borovany (mimo) – Č. Budějovice (mimo)

Publikováno: 24.5.2017

Příspěvek popisuje výstavbu prefabrikovaných železničních mostních objektů na jednokolejné trati Petříkov – Borovany – České Velenice. Účelem stavby Elektrizace trati České Velenice – České Budějovice – 2. etapa, revitalizace mezistaničních úseků Petříkov – Borovany (mimo) – Č. Budějovice (mimo) je uvedení trati do odpovídajících evropských parametrů a standardů v rámci interoperability pro tratě evropského železničního systému. Generálním zhotovitelem stavby bylo sdružení firem Alpine BAU CZ a. s. a Silnice Group a. s.

Celý článek zde

Výstavba dálnice D8 Lovosice – Řehlovice

Publikováno: 23.5.2017

Stavba 0805 navazuje v prostoru Lovosic na již vybudovanou stavbu 0804. Začíná mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK) se silnicí I/15 (I/30) a pokračuje v trase původní silnice I/8 obcí Vchynice, nad kterou se odklání vpravo kolem vrchu Lovoš, kde je u obce Bílinka rovněž MÚK s napojením na silnici I/8 na Teplice. Trasa dálnice pokračuje přes Opárenské údolí kolem obcí Chotiměř a Dobkovičky do úbočí podél Labe nad Litochovicemi a Prackovicemi. Zde v bývalém prackovickém lomu prochází jeho hlavní stěnu tunelem délky 270 metrů, přechází údolí a dalším tunelem délky 620 metrů se dostává do prostoru obce Radejčín. Zde se trasa již svažuje kolem obce Habrovany k obci Řehlovice, kde se v pravém oblouku napojuje na již vybudovanou a provozovanou stavbu 0806 Řehlovice – Trmice. V Řehlovicích je rovněž navržena MÚK se silnicí pro motorová vozidla I/63.

Celý článek zde

Už brzy budou vlaky jezdit bez strojvedoucích

Publikováno: 22.5.2017

Sny jsou od toho, aby se splnily. Generální ředitel společnosti AŽD Praha Zdeněk Chrdle se celý život řídil tímto heslem a maximálně ho naplnil. Železnice ho fascinovala od dětství a věnuje se jí dodnes. Jeho firma se totiž stará o bezpečnost cestujících ve vlacích. Dodává a vyrábí zabezpečovací a telekomunikační techniku, která hlídá provoz vlaků na železnici. Zdeněk Chrdle cítí za pasažéry tak velkou zodpovědnost, že kvůli tomu skoro nespí. A teď si ještě naložil další předsevzetí. Chce se stát strojvedoucím.

Celý článek zde

Kdo se nerozvíjí v České republice, ať nestaví!

Publikováno: 18.5.2017

Tomáš Koranda se zlobí. Především na stát, který pouští pod rouškou zvyšování konkurence na český trh nové stavební subjekty, jež v Česku často nejsou ani registrované. „Nabídky podávají firmy, které tady dlouhodobě nefungují a často je zastupují jen právní kanceláře. Už tohle je pro zadavatele nebezpečné, protože neví, zda se firma nesnaží jen zobchodovat příležitost a na staveniště opravdu nastoupí,“ tvrdí člen představenstva společnosti HOCHTIEF CZ.

Celý článek zde

Odtékání znečištěných povrchových vod z komunikací

Publikováno: 17.5.2017

Svedení povrchových dešťových vod z komunikací, zpevněných ploch a veřejných prostor má své priority. Mezi hlavní patří bezpečnost nejen z pohledu pohybu osob a jízdních vlastností pro automobilovou dopravu, ale také ochrana spodních vod a půdy před znečištěním.

Celý článek zde

Nové bezpečnostní prvky na stavbách. Skanska přichází s vlastními inovacemi.

Publikováno: 16.5.2017

Stavebnictví jako pracovní obor patří podle posledních zveřejněných statistik Českého statistického úřadu (ČSÚ) mezi velmi rizikové činnosti, pro společnost Skanska je proto bezpečnost na stavbách jedním ze zásadních témat a hlavní hodnotou společnosti. Každoročně tak přichází s novinkami v této oblasti, na jejichž vývoji se sama podílí.

Celý článek zde

Dopravní model Slovenska

Publikováno: 16.5.2017

Příspěvek Vás seznámí se zkušenostmi a závěry ze zpracování dopravního modelu Slovenské republiky, který byl vytvořen sdružením AF&Partners (členové sdružení: AF‑CITYPLAN s. r. o., KPM CONSULT a. s., PNZ svetovanje projektiranje d. o. o.) pro Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Jedná se o multimodální celonárodní strategický dopravní model s návazností na okolní státy. Je určen především pro hodnocení dopadů změn v dopravní politice a analýzy strategických konceptů na úrovni státu, především pro hlavní dopravní síť a hlavní přepravní vztahy na území Slovenska. Dopravní model je zpracován a kalibrován na dostupná statistická data, na průzkumy jednotlivých dopravních subsystémů a na provedené mobilitní průzkumy obyvatel. Součástí zpracování je pět scénářů vývoje pro období let 2030 a 2050, které se odlišují rozdílným předpokladem rozvoje demografie, ekonomiky, dopravní politiky, dopravní infrastruktury a dalších parametrů.

Celý článek zde

Význam popisu infrastruktury pro inteligentní dopravní systémy na železnici

Publikováno: 15.5.2017

Jedním ze základních předpokladů pro rozvoj železniční dopravy s cílem snížení provozních nákladů a zvýšení celkové efektivity železničního provozu je implementace principů inteligentních dopravních systémů. Ty je možné výhodně zavádět zejména v systémech automatizace železničního provozu, a to především v úrovni operativního řízení železniční dopravy. Nezbytným podkladem pro realizaci těchto systémů je, mimo jiné, důkladný popis infrastruktury. Spolu s fyzickým popisem a popisem topologie vlastní dopravní cesty aplikace inteligentních dopravních systémů vyžadují mít identifikovanou polohu všech relevantních prvků v kolejišti, tedy zejména těch, které mají vliv na požadavky týkající se parametrů jízdy vozidla po daném úseku železniční trati. Vzhledem k tomu, že se jedná o data, která mohou mít mnohdy i bezpečnostně relevantní charakter, je požadována jejich vysoká přesnost, garantovanost a komplexnost. Je tedy zřejmé, že touto otázkou je nutné se zabývat také v podmínkách České republiky.

Celý článek zde

Prodloužení TT z Osové ke kampusu Masarykovy univerzity v Brně v Bohunicích

Publikováno: 12.5.2017

Na podzim roku 2015 jsme pro Magistrát města Brna, který pověřil koordinační činností Dopravní podnik města Brna, začali zpracovávat dokumentaci pro územní rozhodnutí na prodloužení tramvajové trati z Osové ke kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích. Účelem novostavby je zajistit postupně vzrůstající kapacitní nároky na hromadnou dopravu v oblasti univerzitního kampusu.

Celý článek zde

Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora; nová železniční estakáda u dálnice D3: Úprava projekčního řešení na základě inženýrsko‑geologického průzkumu

Publikováno: 11.5.2017

Na traťovém úseku Tábor – Sudoměřice u Tábora je několik přeložek, které zlepšují parametry tratě. Na jedné z nich je umístěna nová železniční estakáda ve st. km 91,569. Most je umístěn v blízkosti obcí Moraveč, Rzavá a Chotoviny a přemosťuje vodoteč, účelové komunikace a mělké údolí.

Celý článek zde

PORR slučuje své polské dceřiné společnosti

Publikováno: 10.5.2017

Ze dvou udělej jednu: PORR slučuje své polské dceřiné společnosti. Vedení společnosti PORR očekává, že fúze společností PORR Polska Infrastructure a PORR Polska Construction povede k dalšímu dynamickému vývoji na polském trhu. Potenciály, synergie a know-how obou dceřiných společností budou maximálně využívány a sjednocený tým bude pracovat velmi efektivně. Se svými více než 1.500 pracovnicemi a pracovníky by měla nová PORR S.A. v roce 2017 dosáhnout objemu výroby přes 2 mld. PLN (cca 475 mil eur).

Celý článek zde

Čtvrtý nejdelší visutý most na světě – BIM projekt Mostu Osmana Gaziho v Istanbulu

Publikováno: 10.5.2017

Most Osmana Gaziho přes Izmit Bay je celosvětově čtvrtý nejdelší visutý most s největším rozpětím 1 550 metrů, který se nachází v zálivu Izmit na východní straně Marmarského moře v Turecku. Tento zásadní projekt infrastruktury si vyžádal investici dosahující 800 milionů euro a dokáže zkrátit přístupovou cestu do Istanbulu kolem zálivu z dřívějších sedmdesáti minut na nynějších sedm. Most, jehož stavba trvala tři roky, je postaven 64 metrů nad mořem a jeho celková délka činí 2 682 metrů. Pilíře mostu dosahují výšky 252 metrů a na jejich výrobu bylo spotřebováno 18 000 tun oceli. Zavěšená mostovka, tvořená aerodynamickým ortotropním komorovým nosníkem s 2,8 metrů širokou revizní lávkou na obou stranách, je 30,1 metrů široká a 4,75 metrů vysoká. Má celkovou hmotnost 34 000 tun a nabízí tři jízdní pruhy v každém směru.

Celý článek zde

Informační modelování staveb (BIM) a digitalizace v dopravním stavitelství

Publikováno: 9.5.2017

Článek se věnuje popisu současného stavu využití principů informačního modelování staveb v ČR. Dále jsou zmíněny kroky učiněné v této oblasti v resortu dopravy z poslední doby. Jako příklad dobré praxe je v článku popsán přehled využití informačního modelování ve Velké Británii a zmíněny jsou principy a aplikace z pohledu projekční firmy a zhotovitele stavby.

Celý článek zde