Home  >  RSS čtečka  >  www.silnice-zeleznice.cz

RSS kanál - Časopis SILNICE ŽELEZNICE

Silniční záchytné systémy OMO v roce 2017

Publikováno: 26.5.2017

Na silniční síti České republiky se můžeme potkat s řadou svodidel od velkého množství výrobců. Tato situace je sice odrazem liberalizace trhu a velkého výběru, na druhé straně však přináší správcům komunikací nemalé komplikace, jak logistického, skladovacího, ale také i finančního charakteru. Vzhledem ke znalosti této situace jsme se proto od počátku snažili o co možná nejvyšší míru kompatibility svodidel OMO. Svodidla OMO mají více jak 50 % dílů shodných a jejich koncept vychází z osvědčené a tuhé svodnice NH4 a jsou plně kompatibilní i s novou svodnicí typu AM z české produkce.

Celý článek zde

Spřažené mosty „Vŕšok“ a „Čadečka“ na dálnici D3 – Svrčinovec – Skalité

Publikováno: 25.5.2017

Slovenská dálnice D3 mezi obcemi Svrčinovec a Skalité protíná hluboká údolí s mosty ve výšce až 70 m nad terénem. Pro překonání dvou hlubokých údolí byly navrženy spřažené ocelobetonové konstrukce délky 420 m resp. 690 m (obr. 1 a 2). Mostní konstrukce jsou řešeny jako spojitý nosník se dvěma ocelovými hlavními nosníky tvaru I a monolitickou spřaženou deskou. Most Vŕšok má 6 a most Čadečka 9 polí. Rozpětí typického pole je 87 m. Směrově jsou oba mosty vedeny v obloucích a v přechodnici, což značně komplikovalo jejich výstavbu technologií podélného výsunu. Most Čadečka má konstantní šířku 14,11 m, most Vŕšok má od podpěry 5 k opěře 7 proměnnou šířku 14,11 – 16,61 m.

Celý článek zde

Opravy silnice z Říčan do Uhříněvsi postupují rychleji, chystá se třetí etapa

Publikováno: 25.5.2017

Dnes 25. května 2017 začne 1. fáze 3. etapy rekonstrukce páteřní komunikace v Říčanech, ulice Přátelství. Práce na druhé etapě postupují rychleji, než se předpokládalo, proto je možné zahájit dílčí práce na 3. etapě. Počáteční fáze 3. etapy budou probíhat do poloviny června a skončí tak shodně s termínem dokončení 2. etapy. Postup prací si vyžádá rovněž změnu v režimu dopravy v místě. 

Celý článek zde

Elektrizace trati České Velenice – České Budějovice – 2. etapa, revitalizace mezistaničních úseků Petříkov – Borovany (mimo) – Č. Budějovice (mimo)

Publikováno: 24.5.2017

Příspěvek popisuje výstavbu prefabrikovaných železničních mostních objektů na jednokolejné trati Petříkov – Borovany – České Velenice. Účelem stavby Elektrizace trati České Velenice – České Budějovice – 2. etapa, revitalizace mezistaničních úseků Petříkov – Borovany (mimo) – Č. Budějovice (mimo) je uvedení trati do odpovídajících evropských parametrů a standardů v rámci interoperability pro tratě evropského železničního systému. Generálním zhotovitelem stavby bylo sdružení firem Alpine BAU CZ a. s. a Silnice Group a. s.

Celý článek zde

Výstavba dálnice D8 Lovosice – Řehlovice

Publikováno: 23.5.2017

Stavba 0805 navazuje v prostoru Lovosic na již vybudovanou stavbu 0804. Začíná mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK) se silnicí I/15 (I/30) a pokračuje v trase původní silnice I/8 obcí Vchynice, nad kterou se odklání vpravo kolem vrchu Lovoš, kde je u obce Bílinka rovněž MÚK s napojením na silnici I/8 na Teplice. Trasa dálnice pokračuje přes Opárenské údolí kolem obcí Chotiměř a Dobkovičky do úbočí podél Labe nad Litochovicemi a Prackovicemi. Zde v bývalém prackovickém lomu prochází jeho hlavní stěnu tunelem délky 270 metrů, přechází údolí a dalším tunelem délky 620 metrů se dostává do prostoru obce Radejčín. Zde se trasa již svažuje kolem obce Habrovany k obci Řehlovice, kde se v pravém oblouku napojuje na již vybudovanou a provozovanou stavbu 0806 Řehlovice – Trmice. V Řehlovicích je rovněž navržena MÚK se silnicí pro motorová vozidla I/63.

Celý článek zde

Už brzy budou vlaky jezdit bez strojvedoucích

Publikováno: 22.5.2017

Sny jsou od toho, aby se splnily. Generální ředitel společnosti AŽD Praha Zdeněk Chrdle se celý život řídil tímto heslem a maximálně ho naplnil. Železnice ho fascinovala od dětství a věnuje se jí dodnes. Jeho firma se totiž stará o bezpečnost cestujících ve vlacích. Dodává a vyrábí zabezpečovací a telekomunikační techniku, která hlídá provoz vlaků na železnici. Zdeněk Chrdle cítí za pasažéry tak velkou zodpovědnost, že kvůli tomu skoro nespí. A teď si ještě naložil další předsevzetí. Chce se stát strojvedoucím.

Celý článek zde

Kdo se nerozvíjí v České republice, ať nestaví!

Publikováno: 18.5.2017

Tomáš Koranda se zlobí. Především na stát, který pouští pod rouškou zvyšování konkurence na český trh nové stavební subjekty, jež v Česku často nejsou ani registrované. „Nabídky podávají firmy, které tady dlouhodobě nefungují a často je zastupují jen právní kanceláře. Už tohle je pro zadavatele nebezpečné, protože neví, zda se firma nesnaží jen zobchodovat příležitost a na staveniště opravdu nastoupí,“ tvrdí člen představenstva společnosti HOCHTIEF CZ.

Celý článek zde

Odtékání znečištěných povrchových vod z komunikací

Publikováno: 17.5.2017

Svedení povrchových dešťových vod z komunikací, zpevněných ploch a veřejných prostor má své priority. Mezi hlavní patří bezpečnost nejen z pohledu pohybu osob a jízdních vlastností pro automobilovou dopravu, ale také ochrana spodních vod a půdy před znečištěním.

Celý článek zde

Nové bezpečnostní prvky na stavbách. Skanska přichází s vlastními inovacemi.

Publikováno: 16.5.2017

Stavebnictví jako pracovní obor patří podle posledních zveřejněných statistik Českého statistického úřadu (ČSÚ) mezi velmi rizikové činnosti, pro společnost Skanska je proto bezpečnost na stavbách jedním ze zásadních témat a hlavní hodnotou společnosti. Každoročně tak přichází s novinkami v této oblasti, na jejichž vývoji se sama podílí.

Celý článek zde

Dopravní model Slovenska

Publikováno: 16.5.2017

Příspěvek Vás seznámí se zkušenostmi a závěry ze zpracování dopravního modelu Slovenské republiky, který byl vytvořen sdružením AF&Partners (členové sdružení: AF‑CITYPLAN s. r. o., KPM CONSULT a. s., PNZ svetovanje projektiranje d. o. o.) pro Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Jedná se o multimodální celonárodní strategický dopravní model s návazností na okolní státy. Je určen především pro hodnocení dopadů změn v dopravní politice a analýzy strategických konceptů na úrovni státu, především pro hlavní dopravní síť a hlavní přepravní vztahy na území Slovenska. Dopravní model je zpracován a kalibrován na dostupná statistická data, na průzkumy jednotlivých dopravních subsystémů a na provedené mobilitní průzkumy obyvatel. Součástí zpracování je pět scénářů vývoje pro období let 2030 a 2050, které se odlišují rozdílným předpokladem rozvoje demografie, ekonomiky, dopravní politiky, dopravní infrastruktury a dalších parametrů.

Celý článek zde

Význam popisu infrastruktury pro inteligentní dopravní systémy na železnici

Publikováno: 15.5.2017

Jedním ze základních předpokladů pro rozvoj železniční dopravy s cílem snížení provozních nákladů a zvýšení celkové efektivity železničního provozu je implementace principů inteligentních dopravních systémů. Ty je možné výhodně zavádět zejména v systémech automatizace železničního provozu, a to především v úrovni operativního řízení železniční dopravy. Nezbytným podkladem pro realizaci těchto systémů je, mimo jiné, důkladný popis infrastruktury. Spolu s fyzickým popisem a popisem topologie vlastní dopravní cesty aplikace inteligentních dopravních systémů vyžadují mít identifikovanou polohu všech relevantních prvků v kolejišti, tedy zejména těch, které mají vliv na požadavky týkající se parametrů jízdy vozidla po daném úseku železniční trati. Vzhledem k tomu, že se jedná o data, která mohou mít mnohdy i bezpečnostně relevantní charakter, je požadována jejich vysoká přesnost, garantovanost a komplexnost. Je tedy zřejmé, že touto otázkou je nutné se zabývat také v podmínkách České republiky.

Celý článek zde

Prodloužení TT z Osové ke kampusu Masarykovy univerzity v Brně v Bohunicích

Publikováno: 12.5.2017

Na podzim roku 2015 jsme pro Magistrát města Brna, který pověřil koordinační činností Dopravní podnik města Brna, začali zpracovávat dokumentaci pro územní rozhodnutí na prodloužení tramvajové trati z Osové ke kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích. Účelem novostavby je zajistit postupně vzrůstající kapacitní nároky na hromadnou dopravu v oblasti univerzitního kampusu.

Celý článek zde

Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora; nová železniční estakáda u dálnice D3: Úprava projekčního řešení na základě inženýrsko‑geologického průzkumu

Publikováno: 11.5.2017

Na traťovém úseku Tábor – Sudoměřice u Tábora je několik přeložek, které zlepšují parametry tratě. Na jedné z nich je umístěna nová železniční estakáda ve st. km 91,569. Most je umístěn v blízkosti obcí Moraveč, Rzavá a Chotoviny a přemosťuje vodoteč, účelové komunikace a mělké údolí.

Celý článek zde

PORR slučuje své polské dceřiné společnosti

Publikováno: 10.5.2017

Ze dvou udělej jednu: PORR slučuje své polské dceřiné společnosti. Vedení společnosti PORR očekává, že fúze společností PORR Polska Infrastructure a PORR Polska Construction povede k dalšímu dynamickému vývoji na polském trhu. Potenciály, synergie a know-how obou dceřiných společností budou maximálně využívány a sjednocený tým bude pracovat velmi efektivně. Se svými více než 1.500 pracovnicemi a pracovníky by měla nová PORR S.A. v roce 2017 dosáhnout objemu výroby přes 2 mld. PLN (cca 475 mil eur).

Celý článek zde

Čtvrtý nejdelší visutý most na světě – BIM projekt Mostu Osmana Gaziho v Istanbulu

Publikováno: 10.5.2017

Most Osmana Gaziho přes Izmit Bay je celosvětově čtvrtý nejdelší visutý most s největším rozpětím 1 550 metrů, který se nachází v zálivu Izmit na východní straně Marmarského moře v Turecku. Tento zásadní projekt infrastruktury si vyžádal investici dosahující 800 milionů euro a dokáže zkrátit přístupovou cestu do Istanbulu kolem zálivu z dřívějších sedmdesáti minut na nynějších sedm. Most, jehož stavba trvala tři roky, je postaven 64 metrů nad mořem a jeho celková délka činí 2 682 metrů. Pilíře mostu dosahují výšky 252 metrů a na jejich výrobu bylo spotřebováno 18 000 tun oceli. Zavěšená mostovka, tvořená aerodynamickým ortotropním komorovým nosníkem s 2,8 metrů širokou revizní lávkou na obou stranách, je 30,1 metrů široká a 4,75 metrů vysoká. Má celkovou hmotnost 34 000 tun a nabízí tři jízdní pruhy v každém směru.

Celý článek zde

Informační modelování staveb (BIM) a digitalizace v dopravním stavitelství

Publikováno: 9.5.2017

Článek se věnuje popisu současného stavu využití principů informačního modelování staveb v ČR. Dále jsou zmíněny kroky učiněné v této oblasti v resortu dopravy z poslední doby. Jako příklad dobré praxe je v článku popsán přehled využití informačního modelování ve Velké Británii a zmíněny jsou principy a aplikace z pohledu projekční firmy a zhotovitele stavby.

Celý článek zde

Znáte BMS – Bridge Management System?

Publikováno: 8.5.2017

Systém hospodaření s mosty (Bridge Management System – BMS) je expertní systém s celorepublikovou působností (D, I. II. III. třídy), který slouží k evidenci mostních objektů a propustků pro všechny správce pozemních komunikací na všech úrovních (státní, krajské i městské) a k evidenci prohlídek mostních objektů. Umožňuje evidenci, hodnocení stavu a stanovení návrhů opatření pro plánování oprav a údržby sledovaných objektů. (V systému jsou evidovány mosty, podjezdy a propustky a výhledově i další objekty, pro zjednodušení však budeme dále hovořit pouze o mostech, budeme tak mít na mysli veškerý evidovaný sortiment.) Systém BMS je společný produkt společností VARS BRNO a. s. a Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.).

Celý článek zde

SaM – silnice a mosty na vašich cestách

Publikováno: 5.5.2017

Skupina SaM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 10 ocenění Mostní dílo roku. Má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Má certifikovány výrobky – čerstvý beton, obalované asfaltové směsi, mostní zábradlí a zábradelní mostní svodidlo ZSSAM/H2.

Celý článek zde

Optimalizace trati Český Tešín – Dětmarovice, část v km 332,200 – 333,076, most v km 332,420 – poznatky z realizace

Publikováno: 4.5.2017

Tento článek volně navazuje na předchozí popis návrhu mostu, který byl publikován v roce 2015. Hlavní náplní stavby byl most v km 332,420 přes řeku Olši. Nové přemostění je řešeno jako dva jednokolejné mosty o třech polích s rozpětím 22 + 60 + 22 m. Nosná konstrukce je ocelový spojitý nosník s dolní mostovkou a prostřední polem vyztuženým obloukem. Spodní stavba je založena na pilotách. Mimo objekt mostu řešila stavba rekonstrukci cca 0,9 km železničního svršku a spodku, trakčního vedení a provizorních přeložek drážních sítí. Společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a. s. byla generálním projektantem stavby a současně projektantem mostu.

Celý článek zde

Nový nakladač Cat 988K pro firmu HÁJEK a SYNOVÉ, a.s. byl pokřtěn v Jakubčovicích nad Odrou

Publikováno: 3.5.2017

V lomu firmy EUROVIA Kamenolomy, a.s., v Jakubčovicích nad Odrou se ve čtvrtek 13. dubna konalo slavnostní předání čelního kolového nakladače Cat 988K. Nový stroj doplnil stávající flotilu rodinné firmy HÁJEK a SYNOVÉ, a.s., která v lomu společnosti EUROVIA zajišťuje nakládku a přepravu horniny. Dodavatelem nového stroje je výhradní prodejce stavební a těžební techniky Cat v České republice, společnost Zeppelin CZ. Předání se zúčastnili jak zástupci obou společností, tak novináři z celé řady českých i slovenských odborných médií.

Celý článek zde

Mostní objekty stavby II/210 západní obchvat Sokolov – Svatava

Publikováno: 3.5.2017

Stavba západního obchvatu Sokolova je prováděna v rámci programu zahlazování ekologických škod po těžbě hnědého uhlí a je financována Ministerstvem financí České republiky. Celá stavba řeší přeložku silnice II/210 ve směru od rychlostní komunikace R6 na Kraslice a Královské Poříčí. Trasa obchvatu je částečně vedena v poloze původní důlní dráhy a překonává toky řek Ohře a Svatavy a několik kolejí různých železničních tratí. Součástí stavby jsou tři větší mostní objekty, několik podchodů a dvě technologické lávky pro parovody.

Celý článek zde

COLAS CZ zahájil rekonstrukci mostu Generála Pattona v Plzni

Publikováno: 2.5.2017

Letos na jaře v Plzni odstartovala již dlouho připravovaná rekonstrukce mostu Generála Pattona. Dodavatelem stavebních prací je společnost COLAS CZ. Z celkových nákladů zhruba 140 milionů Kč zaplatí Ředitelství silnic a dálnic 105 milionů, zbytek půjde z rozpočtu druhého investora, města Plzně.

Celý článek zde

31. května se zavřou brány soutěže STAVBA ROKU 2017. Přihlaste svou stavbu do tohoto termínu i VY!

Publikováno: 24.4.2017

Jubilejní 25. ročník soutěže STAVBA ROKU 2017 uzavírá seznam přihlášených staveb 31. května 2017.  Představit své dílo v celorepublikové prestižní soutěži bez ohledu na velikost nebo typologii může každý investor, architekt, stavitel, projektant, dodavatel nebo i uživatel. Hlavním kritériem soutěže je kvalita stavby.

Celý článek zde

Dálnice D8: úsek Lovosice – Řehlovice

Publikováno: 24.4.2017

Poslední úsek dálnice D8 Lovosice – Řehlovice, dlouhý 16,5 km, byl zprovozněn 17. prosince 2016. Slavnostního otevření se zúčastnily významné osobnosti z české i německé strany. Investorem projektu bylo ŘSD ČR, práce provedlo sdružení EUROVIA CS, Metrostav, SMP CZ a Berger Bohemia.

Celý článek zde

Turci jsou velcí stavaři

Publikováno: 21.4.2017

Největší česká stavební firma Metrostav v posledních letech expandovala, s výjimkou jihu, na všechny světové strany a aktuálně se snaží prorazit i v bouřlivém Turecku. O slastech i strastech stavařiny v zahraničí jsme hovořili s Václavem Soukupem, ředitelem zahraničního podnikání skupiny Metrostav.

Celý článek zde

„Mám velká záda, která leccos unesou“

Publikováno: 20.4.2017

Michal Jurka (39) dokazuje, co je to věrnost k značce. Už více jak patnáct let pracuje ve Skanska a od výroby se vypracoval až na nejvyšší pozici. Je totiž prezidentem obchodní jednotky pro Česko, Slovensko, Rumunsko a Maďarsko. Ambice má nemalé. Chce zlepšit pověst českého stavebnictví. Využije k tomu pevného životního základu od rodičů, zkušenosti ze sportu a nově mu bude také pomáhat kouč.

Celý článek zde

Pardubice usilují o tři miliardy korun na dopravní uzel, který propojí čtyři módy dopravy

Publikováno: 19.4.2017

Správa a údržba Pardubického kraje má rozsáhlý záběr. Kromě majetkové správy a údržby silnic se dále zabývá dalšími podstatnými činnostmi. Péče o tyto věci vychází ze základního dlouhodobého konceptu organizace, který vychází z toho, že silniční majetek II. a III. tříd je finančně velmi poddimenzován. Toto je nastavené už z doby, kdy byly silnice státem předány krajům. To se psal rok 2001. Ten deficit k prosté reprodukci je na padesáti procentech, jedná se tedy o dost významnou finanční položku. Proto, aby se tato významná nevýhoda zmírnila, vyvíjí organizace různé aktivity. Ty se dají popsat do třech směrů.

Celý článek zde

Mostní dílo roku 2015

Publikováno: 18.4.2017

Mezinárodní sympozium MOSTY 2017 se bude konat ve dnech 27. – 28. dubna 2017 v hotelu Voroněž v Brně. Součástí sympozia je soutěž o Mostní dílo roku 2015, do které se mohly přihlásit mosty, které byly uvedeny do provozu v roce 2015, případně dříve, a které se již osvědčily v provozu po dobu minimálně jednoho roku. Přípravnému výboru sympozia bylo předloženo 14 návrhů, z toho 11 v kategorii novostavba a 3 v kategorii přestavba nebo oprava. Přípravný výbor doporučil ministrovi dopravy k ocenění celkem 6 mostů. Ocenění budou předána projektantům a zhotovitelům mostů v úvodu sympozia za účasti vrcholných představitelů resortu dopravy.

Celý článek zde

Hospodáířské výsledky skupiny firem Škoda Transportation za rok 2016

Publikováno: 18.4.2017

Auditované konsolidované tržby skupiny Škoda Transportation za loňský rok dosáhly částky 15,7 mld. korun. Čistý zisk celé skupiny představoval 1 571 milionů korun. Hospodářské výsledky jsou uváděny podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS).

Celý článek zde

Veletrh URBIS nabídne chytrá řešení pro města a obce

Publikováno: 10.4.2017

Na rozvoj problematiky Smart City je v České republice alokováno 100 miliard, které je možno čerpat až do roku 2020. Aktuální nabídku chytrých řešení pro města představí veletrh URBIS, který se koná od 26. do 29. dubna na brněnském výstavišti. Jejich nabídku doplní kvalitní doprovodný program garantovaný renomovanými partnery, jako je například vydavatelství Economia, Czech Architecture Week nebo CityOne.

Celý článek zde

Propozice mezinárodní svářečské soutěže Zlatý pohár Linde 2017

Publikováno: 6.4.2017

Vyhlašovatelem a pořadatelem 21. ročníku mezinárodní soutěže žáků středních škol ve svařování pod názvem „Zlatý pohár Linde“ je Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Akce se koná 25. 4. – 26. 4. 2017. 

Celý článek zde

12. ročník konference Dopravní infrastruktura 2017 opouští Prahu

Publikováno: 27.3.2017

Koná se totiž v Zámeckém pivovaru Litomyšl – v Evropském školicím centru, a to ve středu 31. května a ve čtvrtek 1. června 2017. Konference se tak symbolicky přenesla do míst, kudy v nejbližších letech konečně protne krajinu dlouho očekávaná dálnice D35 a její účastníci po ní jednou do Litomyšle přijedou. Bude se zabývat dvěma tématy. Jednak (jako již tradičně od roku 2006) Bezpečnou dopravní infrastrukturou a nově, od roku 2015 již potřetí Plánováním dopravní infrastruktury. Sem patří moderní metody jako jsou dopravní modely, plány udržitelné mobility, simulace dopravních situací, které jsou nezbytnými nástroji pro efektivní investice do budování dopravní infrastruktury.

Celý článek zde

Do lomu v Prachovicích míří další stroj Komatsu, tentokrát dampr HD605-7EO

Publikováno: 23.3.2017

Nový kolový dampr Komatsu HD605-7EO získala společnost CEMEX Česko pro svůj vápencový lom v Prachovicích. Za téměř dvacetiletou spolupráci je to již osmý těžební stroj této značky, který výhradní distributor stavebních strojů Komatsu na českém trhu - společnost KUHN - BOHEMIA - do Prachovic dodal. Nový dampr je určený na návoz rubaniny po odstřelu v lomu na drtírnu.

Celý článek zde

Začala rekonstrukce železniční trati z Berouna do Králova Dvora

Publikováno: 17.3.2017

Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně zahájila rekonstrukci traťového úseku z Berouna do Králova Dvora, který je součástí třetího tranzitního železničního koridoru. Přínosem stavby bude kromě celkové modernizace železniční stanice Beroun také zvýšení traťové rychlosti a modernizace zabezpečovacího zařízení. Zhotovitelem prací je sdružení firem pod vedením EUROVIA CS.

Celý článek zde

EUROVIA CS začne s výstavbou dálnice D3 úseku Ševětín – Borek

Publikováno: 15.3.2017

Ve středu slavnostně odstartuje stavební skupina EUROVIA CS výstavbu nového úseku dálnice D3 na trase Ševětín – Borek. Práce na 10 km dlouhého úseku by měla trvat 48 měsíců. Investorem projektu za 933 mil. korun je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Celý článek zde

Výrobce ložisek ZKL získal certifikaci v oblasti železničního průmyslu, respektují ji čtyři hlavní výrobci vlakových souprav

Publikováno: 9.3.2017

Výrobce ložisek ZKL získal důležitou certifikaci v oblasti železničního průmyslu. Pozitivní ohodnocení firmě pomůže v růstu na světových trzích. Certifikace IRIS specifikuje požadavky na systém managementu kvality výrobců komponent pro železniční průmysl a podporují ji největší výrobci v oboru. Audity, které má ZKL za sebou, proběhly v závodě v Klášterci nad Ohří, kde se téměř veškerá produkce pro železniční průmysl vyrábí.  

Celý článek zde

Stavební sektor očekává v letošním i příštím roce mírný růst

Publikováno: 6.3.2017

V roce 2017 očekávají ředitelé stavebních společností mírný růst sektoru o 2,7 procenta. Tržby by podle predikcí ředitelů měly růst více, a to o 4,4 procenta. Vytížení kapacit jednotlivých společností se aktuálně pohybuje na úrovni 80 procent, přičemž zakázky mají stavební firmy v průměru nasmlouvané na půl roku dopředu. Velké stavební společnosti a firmy zaměřené na inženýrské stavebnictví jsou však v krátkodobých předpovědích mírně pesimistické. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2017 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se skupinou Saint Gobain.

Celý článek zde

Stavební společnosti vybírají nové IT systémy a technologie především s ohledem na dostupnost servisu

Publikováno: 1.3.2017

Hlavním kritériem při výběru IT technologií a systémů je pro české stavební firmy dostupnost servisu, nejmenší roli naopak hraje termín dodání. Cloudová řešení pak v současné době využívá ve své infrastruktuře jen čtvrtina stavebních společností. Polovina ředitelů přitom předpokládá, že současná úroveň firemních IT procesů bude dostatečná i v horizontu dalších pěti let. Celkový objem IT prací je v současnosti zajišťován interními zaměstnanci zhruba z poloviny, další polovina je outsourcována specializovaným firmám. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2017 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností Aplis.cz.

Celý článek zde

Brzdou rozvoje českého stavebnictví je nekvalitní legislativa a dlouhé lhůty pro přípravu staveb

Publikováno: 28.2.2017

Další rozvoj českého stavebnictví je v současnosti negativně ovlivněn především nekvalitní a příliš komplikovanou legislativou a dlouhými lhůtami pro přípravu staveb. Ve zlepšení situace díky novele stavebního zákona přitom věří jen třetina ředitelů stavebních společností. Za optimální dobu přípravy je považována doba 1,2 roku pro oblast pozemních staveb a 2,5 roku pro projekty dopravního stavitelství. Aktuální průměrná doba přípravy staveb pozemního charakteru (byty/domy/kanceláře/haly) dle ředitelů velkých stavebních společností trvá 3,6 roku a stavby dopravní infrastruktury dokonce 7,5 roku. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2017 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se skupinou Saint Gobain.

Celý článek zde

PORR staví v Norsku svůj pátý most Objem zakázky: cca 61 mil. eur

Publikováno: 28.2.2017

Koncem minulého týdne byla podepsána smlouva a už v březnu mají být zahájeny stavební práce: Společnost PORR bude v Kristiansandu stavět 654 m dlouhý most Varodd. Stavební práce, které zadala Statens vegvesen Region Sued, mají být dokončeny na jaře roku 2020. Hodnota zakázky je přibližně 542 mil. norských korun (cca 61 mil. eur). 

Celý článek zde

Společnost KUHN - BOHEMIA přesídlila již do nové centrály v Čestlicích

Publikováno: 20.2.2017

Společnost KUHN - BOHEMIA (výhradní prodejce stavebních strojů Komatsu na českém trhu) se již kompletně přestěhovala do své nové centrály v Praze Čestlicích. V průběhu letošního roku se v moderním areálu, který vyrostl hned u exitu 8 dálnice D1, otevře také pobočka společnosti KUHN-MT (distributora automobilových hydraulických jeřábů Palfinger v ČR).

Celý článek zde

Smart City Brno, 3. ročník semináře o rozvoji statutárního města Brna a měst Jihomoravského kraje

Publikováno: 8.2.2017

Dovolujeme si Vás pozvat na první letošní konferenci cyklu SMART CITY 2017, která proběhne 16. 2. 2017 od 10.00 hod. v sále Zastupitelstva Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3 v Brně. 

Celý článek zde

Full Scale testování konstrukcí či prvků dopravních staveb

Publikováno: 6.2.2017

Získávat nové poznatky – v našem případě o chování se různých konstrukcí či prvků dopravních staveb, lze různými způsoby: in situ – přímým měřením na zatěžovaných konstrukcích provozované infrastruktury, popř. na pokusných úsecích, teoretickým bádáním souvislostí mezi materiály a jejich namáháním (parametry a vztahy veličin), modelovými zkouškami.

Celý článek zde

Výhody bitumenových stěrek při izolaci staveb

Publikováno: 3.2.2017

Značka PCI, jako dodavatel systémů izolací a povrchových úprav všech typů konstrukcí, řeší komplexně systémy pro ochranu povrchu betonu dle EN 1504-2, kdy tyto jsou použity jako metody pro "zásady" uvedené v EN 1504-9: Ochrana proti vnikání (1), regulace vlhkosti (2), fyzikální odolnost/zlepšení povrchu (5), chemická odolnost (6), zvýšení odporu omezením obsahu vlhkosti (8). V praxi to znamená použití nátěrů, nátěrových systémů, izolačních stěrek, izolačních membrán a stříkaných izolací pro povrchové úpravy betonu a izolací základů, jímek, nádrží, balkonů a jiných speciálních konstrukcí.

Celý článek zde

Řidičům na cestách pomůže AUTOPILOT; ČSOB Leasing ho nabízí jako první na trhu

Publikováno: 2.2.2017

ČSOB Leasing pro své klienty poskytuje různá řešení potřeb spojených s pořízením a provozem vozu. Do tohoto konceptu permanentní mobility nyní nově jako první na trhu leasingových společností přidává službu AUTOPILOT asistence. Ta pomůže motoristům, kteří se ocitnou v nouzi, když se jejich vůz stane nepojízdným. Novou službu získají všichni, kteří si pořídí osobní nebo užitkové vozidlo u ČSOB Leasing s pomocí zákaznického úvěru nebo finančního leasingu.

Celý článek zde

Analýza mikrostruktury dopravního proudu s využitím standardních empirických dat

Publikováno: 1.2.2017

V současnosti používané nástroje pro mikroskopické modelování dopravního proudu a jeho následnou simulaci jsou už poměrně letité. Nejrozšířenější nástroj PTV VISSIM je založen na Wiedemannově modelu, poprvé publikovaném v roce 1974 [1]. Jeho největší konkurenta, mikroskopický model dopravy v nástroji AIMSUN, pohání Gippsův model z roku 1981 [2]. Donedávna poměrně rozšířené, ale v poslední době již ustupující nástroje rodiny Paramics pak pracují s Fritzscheho modelem z roku 1994 [3], který je sice relativně nejnovější, ale nedostatečně dokumentovaný a minimálně odkazovaný ve vědeckých pracích.

Celý článek zde

Projektování silnic a cest v programu Atlas DMT

Publikováno: 31.1.2017

Programový systém Atlas DMT volitelně nabízí specializovanou nadstavbu Cesty určenou pro projektanty silničních komunikací, projektanty pozemkových úprav a geodety. Ta obsahuje nástroje pro projektování silnic, zvláště místních komunikací, polních a lesních cest.

Celý článek zde

„Každý optimistický signál je cenný, ale dopravní stavitelství potřebuje hlavně stabilitu,“

Publikováno: 30.1.2017

říká Ing. František Fryš, jednatel společnosti Swietelsky stavební. „Na větší stabilitě trhu by vydělali všichni. Stát, kraje a obce, jimž většina komunikací patří, uživatelé, kteří po nich jezdí, stejně jako české dopravní stavitelství,“ zdůrazňuje Fryš v rozhovoru pro Silnice železnice.

Celý článek zde

Modernizace trati Běchovice – Úvaly

Publikováno: 27.1.2017

Modernizovaný úsek trati mezi železničními stanicemi Úvaly a Praha Běchovice, tříkolejný a elektrizovaný stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV, je poslední stavbou průjezdu I. tranzitního železničního koridoru (TŽK) železničním uzlem Praha a zároveň součástí celostátní dráhy evropského významu Kolín – Praha Libeň nacházející se na nejvýznamnějším železničním spojení mezi Prahou, Brnem a Ostravou z pohledu dálkové dopravy vnitrostátní a mezinárodní. Nezanedbatelný význam zde má i příměstská doprava, a to jak pro spojení obcí a měst Středočeského kraje s Prahou, tak v rámci integrovaného systému městské dopravy na území hl. m. Prahy.

Celý článek zde

Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov

Publikováno: 26.1.2017

Předmětem rekonstrukce mostu bylo odstranění technického stavu mostu a zajištění požadované traťové rychlosti 160 km/hod. Nosná konstrukce nebyla v technicky dobrém stavu – již návrh nosné konstrukce byl nevhodný (ve své době byla konstrukce prototyp). V uložení nosné konstrukce mostu byly zjištěny závažné poruchy – naklonění ložisek. V roce 2011 byla provedena rozsáhlá diagnostika, z níž vyplynulo, že spodní stavba nebyla dobře provedena – nutnost demolice mostních pilířů. V roce 2013 bylo zjištěno, že je vyčerpána únavová kapacita mostovky a byla již vyčerpána možnost rektifikace kolejových dilatačních zařízení na mostě. Z těchto důvodů byla již dříve snížena traťová rychlost na mostě na 100 km/hod.

Celý článek zde

mmcité plus mění tvář nádraží v Česku i ve světě

Publikováno: 25.1.2017

Železniční nádraží je jednou ze vstupních bran do města. Je místem, na kterém každý z nás strávil část života. Místem, kde se lidé loučí, rozcházejí. Do konce života si pamatují chvíli, kdy potkali poprvé svoji lásku nebo se s ní nadobro rozloučili. Bílovická firma mmcité plus se snaží, aby bylo lidem na nádražích dobře. Navrhuje, projektuje, vyvíjí, vyrábí a staví zastřešení nádraží, železničních zastávek. V sídle firmy se rodí první návrh, myšlenka, tvar. Designéři nenavrhují věci, které šokují na první pohled. Přitom stavby mmcité plus bez ohledu na rozpočet vyvolávají v člověku pozitivní emoci. Konstruktéři společně s projektanty usměrňují plány designérů, řeší detaily stavby, technické postupy. Projektoví manažeři už dokončí stavbu na místě. I podle návrhu někoho jiného. Tento komplexní přístup k zakázce od zrodu po její precizní dotáhnutí do konce je největší výhodou firmy.

Celý článek zde

Dvoucestné rypadlo Liebherr A 922 Rail Litronic – špička ve svém oboru

Publikováno: 24.1.2017

Nové dvoucestné rypadlo A 922 Rail Litronic představila společnost Liebherr poprvé na veletrhu Bauma 2013. Stroj má hmotnost dle provedení mezi 19,9 a 22,2 t a navazuje na předchozí osvědčené řady dvoucestných rypadel Liebherr.

Celý článek zde

Začíná další stavba v železničním uzlu Plzeň. Opraví se i mosty přes Mikulášskou ulici.

Publikováno: 23.1.2017

Poklepem na železniční kolejnici byla dnes slavnostně zahájena další etapa modernizace plzeňského hlavního nádraží za účasti zástupců hlavního investora Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), spoluinvestora statutárního města Plzeň, zástupců Plzeňského kraje a dalších. Začíná tak stavba, jejímž cílem je přestavba uzlu do stavu, který odpovídá jeho významu a současným požadavkům na konkurenceschopnou železniční dopravu.

Celý článek zde

Revitalizace trati Trutnov – Teplice nad Metují

Publikováno: 23.1.2017

Východočeská regionální železniční trať, která spojuje Trutnov a Teplice nad Metují, měří celkem 32 kilometrů. Její obnova probíhala v nepřetržité výluce ve dvou etapách, od září do prosince 2015 a dále do března 2016. Spolu s úpravou kolejí a dalších objektů, jež přinesla rychlejší a bezpečnější provoz, patřila k hlavním částem stavby náročná kompletní reprofilace více než sto let starého Teplického tunelu. Dodavatelem byla společnost Subterra, na celé zakázce spolupracovaly hned tři její divize.

Celý článek zde

„Příprava trasy „D“ pražského metra mohla být mnohem dále,“

Publikováno: 20.1.2017

říká v rozhovoru pro Silnice železnice David Krása, generální ředitel projektové společnosti Metroprojekt. „Déčko“ se mělo začít stavět už v roce 2018, vše ale komplikují pomalé výkupy pozemků a několikeré změny názoru investora na koncepci projektu, v souvislosti se změnami ve vedení města a Dopravního podniku. Až se ale nová trasa konečně rozjede, dočkají se podle Krásy cestující nového dopravního systému: „Jezdit by mělo automatické metro bez strojvůdců, s průchozími vlakovými soupravami a bezpečnostními stěnami mezi nástupištěm a kolejí. A pokud se to na déčku povede, může to být impulsem pro postupný systémový upgrade na provozovaných linkách ABC.“

Celý článek zde

AŽD Praha pořizuje vlastní motorové vozy, bude na nich testovat i nové technologie

Publikováno: 19.1.2017

Společnost AŽD Praha podepsala ve čtvrtek 19. ledna 2017 se Svazkem obcí údolí Desné smlouvu o odkupu tří motorových vozů řady 810 a dvou přívěsných vozů řady 010. Cena kontraktu činí 6 760 000 Kč. AŽD Praha tak plní svůj plán, že tratě Čížkovice – Obrnice a Dolní Bousov – Kopidlno promění ve zkušební polygony pro testování svých moderních a právě vyvíjených zabezpečovacích technologií. Ty budou mimo jiné testovány právě těmito motorovými vozy. Část mobilních technologií bude v těchto vozech přímo instalována.

Celý článek zde

Nový 5kolejný přejezd BODAN v Českých Budějovicích

Publikováno: 19.1.2017

V tomto roce pomohla naše společnost INFRAM a. s. zrealizovat rekonstrukci 5kolejného přejezdu v Českých Budějovicích v ulici Novohradská. Přejezdová konstrukce se nachází v km 117,9 na trati České Budějovice – Horní Dvořiště. Skládá se celkem z pěti kolejí, z nich dvě jsou ve výhybce. Tento přejezd byl již dlouhou dobu v nevyhovujícím stavu a řidičům způsoboval velké problémy při jeho přejezdu. Kvůli chybějícím obrubníkům a chodníku ve stejné výšce jako je vozovka, někteří řidiči volili jízdu po chodníku, což představovalo ohrožování chodců. Z tohoto důvodu jsme nabídli speciálně probarvené přejezdové desky v místě chodníků. Tím došlo k jednoznačnému rozlišení přejezdu na část pro automobily a chodce. Došlo tak ke zlepšení bezpečnosti chodců na tomto přejezdu.

Celý článek zde

IV. tranzitní železniční koridor: Modernizace traťového úseku Tábor – Sudoměřice u Tábora

Publikováno: 18.1.2017

Projekt stavby řešil modernizaci traťového úseku Tábor (mimo) – Sudoměřice u Tábora (včetně), jako součást IV. tranzitního železničního koridoru, který je včleněn do mezinárodní magistrály E 55 Stockholm – Trelleborg – Sassnitz Hafen – Berlin – Bad Schandau – Děčín – Praha – Horní Dvořiště – Linz – Salzburg – Villach – Tarvisio –Venezia – Bologna. Vybudování této magistrály je definováno v dohodách AGC, resp. AGTC, ke kterým přistoupila i Česká republika. Celá stavba je výjimečná svým technickým řešením. Prakticky polovina modernizované trati je vedena na přeložkách, kde je dosaženo limitní rychlosti 160 km/hod. Mimo zdvojkolejnění původní jednokolejné trati je součástí stavby i nový železniční tunel a mimoúrovňové křížení dálnice D3, včetně navazující mostní estakády.

Celý článek zde

Projekt „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“ míří do finále

Publikováno: 17.1.2017

Stavba byla zahájena v dubnu 2014 a představuje nejzásadnější zásah do provozu a podoby železniční dopravy na plzeňském hlavním nádraží a na navazujících úsecích ve směru na Prahu, České Budějovice a Žatec. Nejvýznamnější částí stavby je severní část hlavního nádraží s novými nástupišti č. 1, 2, 3 a 4 a samozřejmě pražské zhlaví stanice.

Celý článek zde

Prorážka prvního Ejpovického tunelu na trati Rokycany – Plzeň

Publikováno: 16.1.2017

Myšlenka modernizace trati Rokycany – Plzeň se zrodila po přelomu tisíciletí; reálně se projektová příprava nastartovala až v roce 2003, kdy přípravná dokumentace vyřešila přechod masivů Homolka a Chlum dvojicí dvoukolejných tunelů dl. 2 400 a 1 300 m a mezilehlým zářezem, ve kterém byla umístěna železniční zastávka. Každý z obou tunelů byl vybaven vlastní, paralelně vedenou únikovou štolou. Trasa tunelů byla vedena ve směru přibližně VJV – ZSZ a v západní části přecházela do mírného oblouku směrem k jihozápadu. Koncepci vedení železniční tratě, především jeho podzemních objektů, zásadně změnilo rozhodnutí Rady města Plzně roku 2006 o nutnosti výrazného omezení vlivu výstavby tunelů a také železniční dopravy na jeho okolí (především obytných zón v Újezdě), společně se zrušením železniční zastávky umístěné do zářezu mezi tunely. Následnou optimalizaci profilů do dvou jednokolejných tunelů délek přes 4 km, které více jak dva a půl násobně překonávají dosud nejdelší český tunel, se již podařilo prosadit a v roce 2014 rozestavět.

Celý článek zde

UniControls vybaví systémem nadřazeného řízení dalších 23 souprav metra v čínském Chengdu, hlavním městě provincie S’-čchuan

Publikováno: 12.1.2017

Společnost UniControls, významný hráč a mezinárodně uznávaný dodavatel řídicích systémů a elektronických zařízení v oblastech železniční dopravy a průmyslovém řízení, uzavřela další z řady kontraktů s japonským dodavatelem trakčních pohonů společností Toyo Denki Seizo na dodávku 23 trainsetů systému nadřazeného řízení pro vozy metra linky 1 v čínském městě Chengdu. Hlavní město provincie S’-čchuan na jihozápadě Číny se tak dočká dalšího prodloužení linky 1 o další stanice metra a dalších souprav metra. Otevření prodloužené linky 1 je plánováno v roce 2018. Výrobcem souprav je největší výrobce kolejových vozidel na světě – čínská společnost CRRC.

Celý článek zde

Do Itálie zamířily další posunovací lokomotivy CZ LOKO

Publikováno: 12.1.2017

Tři posunovací lokomotivy 741.7, které nyní dodává společnost CZ LOKO železničním dopravcům do Itálie, zvýší počet lokomotiv této značky v zemi už na bezmála šest desítek. „Dvě posunovací lokomotivy budou jezdit v dopravních terminálech v Bari a ve Veroně, a další v ligurském přístavu Livorno. V obou případech jde o víceleté pronájmy,“ uvedl Jaroslav Plhák, obchodní ředitel CZ LOKO. Součástí kontraktů je rovněž komplexní servis (fullservis) lokomotiv, který zajišťuje dceřiná společnost CZLOKO Italia. 

Celý článek zde

RONN se mění na MEA Water Management s.r.o.

Publikováno: 4.1.2017

S ukončením roku 2016 se uzavřel i administrativní proces postupné integrace společností RONN Water Management s.r.o. a skupiny MEA AG.

Celý článek zde

Trolejbusy s baterií slaví na trhu úspěch, Škoda Electric je dodává i do Plzně

Publikováno: 3.1.2017

Stále větší zájem mají dopravci v tuzemsku i v zahraničí o trolejbusy ze Škody Electric, které disponují bateriovým pomocným pohonem. Díky němu mohou obsluhovat i úseky linek bez trolejového vedení. Do západočeské metropole Plzně dodá Škoda Electric kromě dříve objednaných sedmi trolejbusů dalších devět těchto moderních vozidel. 

Celý článek zde

Traťový úsek Beroun – Plzeň – Cheb pokrývá signál GSM-R

Publikováno: 30.12.2016

Správa železniční dopravní cesty zavedla digitální rádiový systém GSM-R podél přibližně 185 km dlouhého traťového úseku Beroun – Cheb. Slavnostní ukončení stavby proběhlo dnes v železniční stanici Plzeň hlavní nádraží.

Celý článek zde

Železniční průmysl celosvětově narůstá, přispívají k tomu trendy urbanizace a digitalizace

Publikováno: 29.12.2016

Objem celosvětového železničního trhu dosáhl v roce 2015 svého vrcholu – téměř 160 milionů eur, v roce 2021 je očekáván objem až 185 milionů eur Asijsko-pacifický region a západní Evropa jsou největší regionální trhy, dohromady tvoří 58 % světového trhu Dostupnost trhu celosvětově klesla z 68 % v letech 2011 – 13 na 63 % v letech 2013 – 15 Digitalizace a obdobné trendy nutí železnice soutěžit s technologickým pokrokem v automobilovém průmyslu

Celý článek zde

EL-INSTA ENERGO: LED svítidla pro všechny druhy komunikací

Publikováno: 28.12.2016

Firma EL-INSTA ENERGO vyvinula a vyrábí LED svítidla, která jsou určena pro veřejné osvětlení, osvětlení komunikací, chodníků, parků, ulic a průmyslových areálů. Celohliníková LED svítidla typových řad MAXIMA, VARIA a DEKORA české výroby jsou syntézou nejnovějších technologických a konstrukčních postupů.

Celý článek zde

Demolice mostů a nadjezdů – rychle, bezpečně a s minimálním omezením dopravy

Publikováno: 27.12.2016

PORR v roce 2013 jako první firma v Česku aplikovala novou metodu demolice mostů a nadjezdů. Při tomto způsobu demolice je celý most v průběhu jediné noci kompletně demontován a odklizen. Pro svoji efektivnost tento postup ihned převzaly i ostatní stavební společnosti.

Celý článek zde

ArcelorMittal Ostrava: Nový produkt s využitím v automobilovém průmyslu

Publikováno: 23.12.2016

Ostravská huť patřící do největší ocelářské a těžební firmy ArcelorMittal představila na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně produktovou novinku – speciální ploché tyče pro výrobu listových pružin. Hlavní využití nachází tento výrobek v automobilovém průmyslu a nákladní přepravě – v užitkových vozidlech, dodávkách, nákladních automobilech, přívěsech, pick-upech, SUV, kolejových vozidlech či zemědělských strojích.

Celý článek zde

Financování veřejné infrastruktury formou PPP v Holandsku

Publikováno: 21.12.2016

Ačkoliv se v České republice nedaří připravovat a realizovat veřejně infrastrukturní projekty formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru (dále jen „PPP“), dosáhl tým Projektového financování ČSOB úspěchu na Slovensku, kde byly v tomto roce uzavřeny smlouvy o financování projektu D4/R7 (60 km dálniční / rychlostní komunikace, investiční výdaje cca 1 mld. EUR). Ačkoliv se jednalo již o druhý slovenský PPP projekt, bylo znát, že se nejde po zcela ušlapané cestičce. V minulých letech jsme v rámci ČSOB a KBC podporovali několik zahraničních konsorcií ucházejících se o zakázky na PPP projekty vypsané centrální holandskou vládou, resp. jednou z jejich agentur. Holandsko patří, vedle průkopníků PPP, kterými jsou Velká Británie a Austrálie, k zemím jako je například Irsko, Francie, Německo nebo Španělsko, ve kterých je koncept PPP úspěšně a často používán. Holandsko začalo s PPP projekty v pozdních devadesátých letech a v současné době se může pochlubit sedmi PPP projekty v provozní fázi a deseti projekty ve fázi výstavby. Na sedm PPP projektů probíhá veřejná soutěž a na sedm projektů se veřejná soutěž připravuje. U dalších sedmi projektů se rozhoduje o způsobu zadání.

Celý článek zde

Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy

Publikováno: 20.12.2016

Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pracovala sklárna, která vyráběla duté sklo a skleněné kuličky pro růžence. Protože sklárna měla jen jednu pec – „ein Tigel", získalo místo dnešní název Antýgl. Po uzavření hutě byl roubený objekt upraven na zájezdní hostinec. Vydra patří mezi nejkrásnější šumavské horské říčky s peřejnatým řečištěm a obřími hrnci vymletými v žulových balvanech. Protéká malebnou krajinou přírodní rezervace Povydří a její tok dosahuje délky 23 km.

Celý článek zde

Viktorie pokořila metu 1000 metrů

Publikováno: 19.12.2016

Již 1008 metrů severní tunelové trouby železničního tunelu Ejpovice vyrazili k dnešnímu dni raziči akciové společnosti Metrostav. Toto podzemní dílo, které je nejdůležitější částí rekonstrukce trati v úseku Rokycany – Plzeň, měří 4150 m a podchází vrchy Homolka a Chlum. Zhotovitelem celého díla je Sdružení Metrostav a Subterra, investorem je Správa železniční dopravní cesty. 

Celý článek zde

JUDr. Stanislav Diviš: „Především prevence a výchova vede k bezpečné práci“

Publikováno: 19.12.2016

Co považujete z pohledu bezpečnosti ve stavební firmě za nejdůležitější?Stavebnictví je z pohledu bezpečnosti práce a vyskytujících se rizik jedním z nejohroženějších odvětví. HOCHTIEF CZ provádí nejen pozemní stavby, ale zabývá se rovněž výstavbou tunelů. I laik si dovede představit, jaká rizika při realizaci staveb a ražbě tunelů vznikají. Z pohledu bezpečnosti jsou nejdůležitější lidi podílející se na realizaci stavebních prací. A to nejen vlastní zaměstnanci, ale i subdodavatelé.

Celý článek zde

Dálkové ovládání Posázavského Pacifiku

Publikováno: 16.12.2016

Společnost AK signal Brno a. s. uvedla do provozu dálkové ovládání Posázavského Pacifiku, resp., řečeno jinými slovy, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení trati č. 210 Praha Braník – Vrané nad Vltavou – Čerčany. Tato část trati zahrnuje železniční stanice (Žst.) Praha Braník, Modřany a Zbraslav, Vrané nad Vltavou, Davle, Jílové, Týnec nad Sázavou a odbočku Skochovice s Žst. Měchenice ve směru na Dobříš.

Celý článek zde

Příbramský ZAT dodává na železniční systémy inovativní kompaktní stanice s prvky průmyslu 4.0

Publikováno: 15.12.2016

Česká železnice se stává rychlejší a bezpečnější. Na modernizacích tratí v České republice se dlouhodobě svými dodávkami podílí i společnost ZAT, která je dodavatelem dispečerské řídicí techniky, dálkové diagnostiky technologických systémů a elektrodispečinků. Řídicí systémy na železnici dodává už do poloviny krajů v České republice.

Celý článek zde

Třetí madridský železniční tunel Atocha – Chamartín

Publikováno: 14.12.2016

V roce 2017 se v Madridu chystá otevření stavby, která bude mít značný význam pro provoz španělských vysokorychlostních spojů. Touto stavbou je železniční tunel, který v pořadí již jako třetí napojí pro potřeby vlakové dopravy jižně ležící stanici Atocha se severně ležící stanicí Chamartín.

Celý článek zde

Traťové tunely metra a stanice Espoonlahti, Finsko

Publikováno: 13.12.2016

Článek popisuje základní informace o projektu Länsimetro (Západní metro) ve Finsku z části realizovaném firmou Metrostav. Popisuje účel projektu a shrnuje jeho parametry a technické požadavky ražeb a vyztužovacích prvků.

Celý článek zde

První sníh pardubické silničáře nepřekvapil

Publikováno: 12.12.2016

Na silnicích už všichni řidiči zaznamenali první sněhový poprašek. Pro řidiče takovéto období znamená velkou bdělost, ale pro silničáře obrovský kus odpovědné práce. Zimní údržba silnic je jasně dána zákonem a navazujícím předpisem, který se nazývá „Operační plán zimní údržby“ pro příslušný rok vyhotovený na silnice I., II. a III. třídy.

Celý článek zde

Železniční trať Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou

Publikováno: 12.12.2016

Sdružení firem Swietelsky Rail CZ a Swietelsky stavební v srpnu 2016 dokončilo svou první společnou stavbu „Trať 070 Praha – Turnov, úsek Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou a Zajištění stability náspu v km 75,000 – 75,450 trati Praha – Turnov“.

Celý článek zde

Colas Rail používá moderní multifunkční pracovní přilbu Oscar 2.0

Publikováno: 9.12.2016

V roce 2011 vytvořil Colas Rail pro oblíbenou výroční soutěž Innovation Competition přilbu vybavenou systémem, který dokáže zachytit střídavý proud nadzemního vedení. Laboratoř Bouygues e-lab zároveň objevila možnost komunikační přilby vyráběné v Koreji. Generální ředitel Patrick Guénolé si uvědomil výzvy, jimž bude čelit železniční firma v budoucnosti, a i proto se mu zalíbila myšlenka zakomponování praktických funkcí do pracovních přileb. A protože projekt naplnil jeho představy o zvyšování bezpečnosti a pohodlí pracovníků, uvedl ho na trh.

Celý článek zde

Příprava Elektrizace trati č. 290 Olomouc – Šumperk

Publikováno: 8.12.2016

Projektová, inženýrská a konzultační společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a. s. v současnosti připravuje projektovou dokumentaci záměru elektrizace trati č. 290 Olomouc – Šternberk – Uničov – Šumperk. Jedná se o jeden z nejrozsáhlejších projektů elektrizace trati na území Moravy, jehož investorem a zadavatelem je Správa železniční dopravní cesty, s. o., Stavební správa východ.

Celý článek zde

„Hrozivá“ kampaň Poslední strojař začala. Akademici a průmyslníci spojili síly a lákají ke studiu techniky společně

Publikováno: 7.12.2016

Zástupci Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava vytvořili ojedinělou kampaň, jež se poprvé nesnaží jen o samoúčelnou propagaci vlastní instituce, nýbrž za pomocí průmyslových partnerů a středních škol ukazuje potřebnost techniky a lidí, kteří jí rozumí. Kampaň nese název POSLEDNÍ STROJAŘ (www.poslednistrojar.cz). Jestli strategie „nebojte se techniky, bojte se budoucnosti bez ní" zabere, se uvidí třeba již na jaře příštího roku nebo v dalších letech, kdy se případný úspěch kampaně odrazí na počtu podaných přihlášek. „Poslední strojař si na nic nehraje a komunikuje se studenty jako rovný s rovným," uvedl Radim Dittrich - jeden z tvůrců kampaně z agentury Action Please, která za propagaci stojí.

Celý článek zde

Revitalizace trati Bludov – Jeseník skončila

Publikováno: 7.12.2016

V listopadu 2016 slavnostně skončila revitalizace trati Bludov – Jeseník v Olomouckém kraji. Konkrétně se stavba nachází mezi železničními stanicemi Bludov a Hanušovice. Na daném úseku tak mohou vlakové soupravy projíždět rychlostí až 100 km/hod. Zvýšení rychlosti přineslo zkrácení pravidelné jízdní doby v místě až o 4,5 minuty, a současně také zlepšení podmínek a bezpečnosti cestování v místě.

Celý článek zde

Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí zlepšila její parametry

Publikováno: 6.12.2016

Správa železniční dopravní cesty zlepšila parametry části železniční trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí. Hlavním cílem projektu bylo její uvedení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům.

Celý článek zde

„Některé části nadloží na tunelech v Ejpovicích nechápali ani geologové,“

Publikováno: 6.12.2016

říká v rozhovoru pro Silnice železnice Ing. Tomáš Kohout z divize 5 Metrostavu, ředitel jedné z nejnáročnějších infrastrukturálních staveb posledních let. U Plzně je v plném proudu ražba severní tunelové roury, jižní část tunelu si přišlo v září prohlédnout přes deset tisíc lidí.

Celý článek zde

„V českém stavebnictví chybí větší důvěra,“

Publikováno: 5.12.2016

říká v rozhovoru pro Silnice železnice Ing. Ondřej Fuchs, generální ředitel společnosti Subterra. Kvůli nedostatku tunelářských prací na domácím trhu se Subterra výrazně rozkročila do zahraničí. Spolupracuje na tunelech v Německu, Švédsku a dlouhodobě působí i v Maďarsku. „Kombinace nedostatku zakázek v posledních letech, obrovského tlaku na cenu a otevřenosti našeho stavebního trhu pro zahraniční subjekty přinesla ohromný nárůst konkurence. Reálně tedy současnou situaci na našem stavebním trhu vnímám jako velmi komplikovanou, dost možná nejsložitější v novodobé postkomunistické historii.“

Celý článek zde

Legislativní výzvy v dopravě pro rok 2017

Publikováno: 2.12.2016

Letošní rok je pomalu minulostí a před námi jsou tak výzvy pro rok příští. Z pozice místopředsedy sněmovního Hospodářského výboru a zpravodaje většiny dopravních zákonů bych zde rád představil tři zásadní novely, které ovlivní život každého řidiče v České republice. Jedná o zcela zásadní předpisy, které se dotýkají silniční dopravy v naší zemi.

Celý článek zde

Modernizace tříkolejného úseku z Prahy-Běchovic do Úval je dokončená

Publikováno: 30.11.2016

Správa železniční dopravní cesty ukončila jednu z nejvýznamnějších staveb na území hlavního města Prahy a středočeského regionu – modernizaci traťového úseku z Prahy-Běchovic do Úval. Tato náročná stavba, která byla po dlouhých letech příprav zahájena 17. října 2013, se v květnu letošního roku dočkala úspěšného uvedení do zkušebního provozu.

Celý článek zde

Možnosti financování stavebních firem, které budují dopravní infrastrukturu

Publikováno: 29.11.2016

ČSOB Leasing, je 100% dceřinou společností Československé obchodní banky, členem skupiny ČSOB a významné nadnárodní skupiny KBC. Prostřednictvím sítě vlastních poboček poskytuje finanční služby podnikatelům i soukromým osobám, v oblasti financování osobních, užitkových a nákladních automobilů, strojů, zařízení, technologií, investičních celků a výpočetní techniky. Produkty zákazníkům je společnost schopna podle preferencí zákazníka nabídnout nejen prostřednictvím vlastní distribuční sítě i rozsáhlé distribuční sítě ČSOB, a zajistit tak osobní přístup v každém regionu České republiky, ale přímo v místě prodeje u spolupracujících dodavatelů movitého majetku. ČSOB Leasing poskytuje financování pořízení či užívání produktivního (odepisovatelného) majetku. ČSOB Leasing je držitelem certifikátu jakosti podle normy ISO 9001:2008. Na možnosti financování stavební techniky jsme se ptali Jakuba Marka, Key Account Managera ČSOB Leasing.

Celý článek zde

NEJinovativnější firmou v Jihomoravském kraji je výrobce tlumičů STROJÍRNA OSLAVANY

Publikováno: 28.11.2016

Třetí ročník soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje zná svého vítěze. Stala se jím společnost STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Firma se řadí nejen k předním evropským výrobcům hydraulických tlumičů pro podvozky kolejových vozidel, ale rovněž k vyhledávaným výrobcům přesných strojních dílců a součástí.

Celý článek zde

Bonett pokračuje v otvírání dalších CNG stanic, řidiči mohou nově plnit vozy na zemní plyn s výhodami Bonett CNG karet i v Plzni.

Publikováno: 28.11.2016

Na mapě plnicích stanic na stlačený zemní plyn v České republice přibylo další místo. Společnost Bonett, největší prodejce CNG v dopravě v České republice totiž rozšířila svou síť o další novou stanici v Plzni. 

Celý článek zde

Přílišný tlak na snižování cen může ohrozit kvalitu dodávaných stavebních materiálů

Publikováno: 28.11.2016

Dvě třetiny stavebních firem očekávají v příštím roce růst cen stavebních materiálů. Nejčastěji růst cen očekávají ředitelé firem zabývajících se pozemním stavitelstvím. Nejmenší změny očekávají firmy zaměřené na dopravní stavby. Přílišný tlak na snižování cen stavebních materiálů může zhoršit jejich kvalitu, ohrozit bezpečnost staveb či samotnou existenci dodavatele materiálů. Vyplývá to ze specializovaného výzkumu společnosti CEEC Research, kterého se zúčastnilo 285 stavebních společností z celé ČR.

Celý článek zde

Studie realizací ocelobetonových spřažených konstrukcí pomocí ztraceného bednění

Publikováno: 28.11.2016

V České republice, stejně jako i jinde ve světě, je poměrně rozšířená technologie spřažených mostů. Tato technologie betonové mostovky a nosníků z oceli umožňuje efektivní využití obou materiálů. V Anglii, kde má spřažená konstrukce velkou tradici, byla v šedesátých letech minulého století vyvinuta technologie, která usnadňuje provádění těchto mostů, systém ztraceného bednění EMJ Permadec.

Celý článek zde

Nasákavost asfaltových pásů pro izolaci betonových mostovek v České republice v roce 2015 – 2016

Publikováno: 27.11.2016

Článek se zabývá problematikou hmotnostní nasákavosti asfaltových pásů (AP). Navazuje na článek uveřejněný v čísle 1/2014 [1]. Zjišťuje max. nasákavost jednotlivých AP a porovnává dvě platné metodiky, které se používají pro zjištění nasákavosti asfaltových izolačních pásů používaných pro izolaci mostovek [2], a to z hlediska experimentálního měření pro jednotlivé vzorky.

Celý článek zde

Hydraulické pásové rýpadlo Komatsu PC210LCi-10

Publikováno: 26.11.2016

Poprvé se hydraulické pásové rýpadlo Komatsu PC210LCi-10 představilo již na veletrhu Bauma 2013. V listopadu roku následujícího bylo pak uvedeno na evropský trh. V současné době po celém světě pracuje téměř šest stovek těchto strojů vybavených v praxi již osvědčenou funkcí „inteligentního řízení stroje“ („Intelligent Machine Control“).

Celý článek zde

Dopravně inženýrská opatření

Publikováno: 25.11.2016

S dopravně inženýrskými opatřeními (DIO) se jako účastník provozu na pozemních komunikacích dennodenně setkává každý z nás. Zcela jistě už jste si někdy položili otázky jako: kdo tuhle nesmyslnou objížďku navrhnul? Proč je tady ta značka? Proč je ten chodník zavřený? Málokdo však tuší všechny spojitosti a důvody, proč je například nutné vést objízdnou trasu zrovna před mým domem a pod mými okny, když ta vedlejší ulice je blíž. Spousta neznalých spoluobčanů posílá stížnosti na úřady, kde se s nimi musejí vypořádat a obhajovat správnost návrhu projektanta DIO a správnost postupu stavební firmy při realizaci. V tomto článku bychom chtěli čtenářům přiblížit, co všechno zahrnuje návrh DIO, jejich projednání a ukázat v grafické podobě zpracovaný projekt DIO na konkrétním projektu Uzel Plzeň 2. stavba.

Celý článek zde

„Jednou z hlavních předností nového stroje je přesnost nivelity,“

Publikováno: 24.11.2016

Hodnotí první zkušenosti s finišerem VOLVO 6820 Miroslav Mach, vedoucí obchodního úseku společnosti SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s.

Celý článek zde

„Nový finišer splňuje emisní normu STAGE IIIB,“

Publikováno: 24.11.2016

uvádí jeden z důvodů pořízení nového finišéru Josef Klimeš dispečer Dopravy a mechanizace regionu Vysočina společnosti COLAS CZ, a.s.

Celý článek zde

Na jihočeském koridoru přibyl další dvoukolejný úsek

Publikováno: 23.11.2016

Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila modernizaci traťového úseku Ševětín – Horusice. Jednalo se o jednu ze staveb probíhajících na IV. tranzitním železničním koridoru z Prahy do jižních Čech. 

Celý článek zde

Model evakuace osob ze železničního tunelu

Publikováno: 23.11.2016

Kritické situace a tragické události v železničních tunelech bývají v celosvětovém měřítku ojedinělé, ale přesto k nim dochází a následky bývají většinou dramatičtější, než tomu bývá v případě tunelů silničních. Příčinou bývá odlišná geometrie železničních tunelů, jiný stupeň technologického vybavení železničních tunelů oproti silničním a zejména vyšší počet zasažených osob či přepravovaného nákladu v případě vzniku požáru či kolize.

Celý článek zde