Home  >  RSS čtečka  >  www.silnice-zeleznice.cz

RSS kanál - Časopis SILNICE ŽELEZNICE

Škoda Transportation představila první tramvaj pro německé město Chemnitz

Publikováno: 10.12.2018

Škoda Transportation představila v rámci slavnostní akce v německém městě Chemnitz první z celkem čtrnácti nových moderních tramvají ForCity Classic. Jedná se o obousměrné 100% nízkopodlažní vozidlo s nerezovou skříní. Celková hodnota zakázky je zhruba 950 milionů korun.

Celý článek zde

„Tunely už stavíme jen v zahraničí“

Publikováno: 10.12.2018

říká v rozhovoru pro Silnice železnice Jiří Tesař, obchodní ředitel společnosti Subterra. Kvůli nedostatku práce doma je tradiční stavební firma aktivní v tunelařině ve Švédsku, na Slovensku a postupně se prosazuje i v náročném Německu. Největší železniční stavbu paradoxně realizuje na Slovensku, ačkoliv se na tuzemském trhu významně podílí i na rozsáhlé modernizaci trati Rokycany – Plzeň. A již dvanáct let úspěšně podniká na maďarském trhu.

Celý článek zde

Lávka pro pěší přes řeku Otavu, Hradiště – Sv. Václav, Písek – SO 301 Lávka

Publikováno: 6.12.2018

Řeka Otava je nad jezem u Václavského předměstí přemostěna dvěma nestejně dlouhými lávkami pro pěší a cyklisty šířky 3,3 m, které se setkávají na plošině čtvercového tvaru na pilíři P2 založeném v řece, který je umístěn blíže levého břehu. Z pravého břehu (opěry O1) na pilíř překlenuje řeku lávka o délce 81,7 m. Lávka z levého břehu (opěry O2) na pilíř P2 má rozpětí 46,7 m. Obě lávky jsou půdorysně přímé. Mostovka byla s ohledem na konfiguraci terénu umístěna na co nejnižší úroveň, přičemž byla respektována úroveň hladiny stoleté vody. S ohledem na tvarové, dispoziční a prostorové záměry architekta bylo zvoleno řešení, které vzhledově nezatížilo střed řeky vysokými konstrukcemi a minimalizovalo rozměry a výšku pylonů tak, aby se negativně nekonfrontovaly s jakýmikoliv architektonickými či přírodními dominantami města.

Celý článek zde

Ministerstvo dopravy vybírá čtyři konsorcia, která budou soutěžit o dostavbu a provoz 32 km D4

Publikováno: 5.12.2018

Ministerstvo dopravy spolu se SFDI a poradenským konsorciem tvořeným společnostmi White&Case, Česká spořitelna, Obermeyer Helika posoudilo obsah žádostí o účast ve výběrovém řízení na koncesionáře pro projekt PPP (Public Private Partnership) na dálnici D4. Všech sedm žadatelů deklaruje zkušenosti s obdobným typem projektů, kdy koncesionář postaví a následně provozuje například vybraný úsek dálnice. Nyní ministerstvo vybírá čtyři zájemce, kteří budou o zakázku na dostavbu a provoz 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem soutěžit.

Celý článek zde

BIM World 2018 v Mnichově: nová softwarová řešení na podporu BIMu jsou na vzestupu

Publikováno: 4.12.2018

Závěr listopadu patřil již tradičně mezinárodní konferenci BIM World v Mnichově, která se zaměřuje na digitalizaci ve stavebnictví a především na technologii BIM. Informační modelování staveb se stalo hlavní hnací silou inovací a efektivity ve stavebnictví. Navíc zásadně ovlivňuje také facility management a šetří náklady na něj. Pojem „digitální dvojče“ staveb se skloňoval v mnoha příspěvcích zahraničních účastníků, a není tudíž pochyb, že je vnímán jako hlavní správná cesta pro BIM. Lze očekávat, že v blízké budoucnosti digitální model budov nahradí tradiční 2D dokumentaci, a to včetně funkčních schémat zapojení TZB systémů. Letošního ročníku BIM World se zúčastnilo více než 4 000 návštěvníků a 120 vystavovatelů z celého světa; v rámci dvoudenního programu vystoupilo na 100 řečníků.

Celý článek zde

SŽDC zahájí další významné investiční akce

Publikováno: 4.12.2018

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pokračuje ve zlepšování parametrů drážní infrastruktury. Dnes bylo schváleno vypsání dalších šesti soutěží na stavby, jejichž celkové investiční náklady přesáhnou 13 miliard korun. Už za pár měsíců by tak měla začít například modernizace koridorových úseků z pražského Smíchova do Černošic a ze Soběslavi do Doubí u Tábora.

Celý článek zde

Zodpovědný přístup k sanaci železobetonu

Publikováno: 4.12.2018

Železobetonové konstrukce, které se nacházejí v blízkosti pozemních komunikací, nebo které jsou přímo součástí dopravní infrastruktury, obvykle bývají vzorovými konstrukcemi, konstrukcemi reprezentativními. Současně jsou však také více namáhány a to celou řadou vlivů. Tomu musí být přizpůsoben jejich návrh a výroba. Stejné nároky musí být kladeny i na materiály, které jsou určeny k opravě železobetonových konstrukcí a které jsou součástí dopravní infrastruktury.

Celý článek zde

Pardubická Správa a údržba silnic použila nanovlákna při pokládce nové vozovky

Publikováno: 3.12.2018

Správa a údržba silnic Pardubického kraje se ucházela o dotaci na použití nanovláken do asfaltových a betonových směsí. Jednalo se o dotaci, která je určená na nové technologie, kterou poskytuje Státní fond dopravní infrastruktury. Prioritou bylo spíše použití v betonu.

Celý článek zde

Splněný slib – Inovace výrobního programu těžké třídy nákladních vozidel Mercedes‑Benz

Publikováno: 1.12.2018

Na letošním největším veletrhu užitkových vozidel IAA v Hannoveru, který se konal na konci září, jsme měli možnost vidět inovovaný výrobní program nákladních vozidel značky Mercedes‑Benz. Jejich výrobce, německý koncern Daimler, si jako své strategické cíle pro nejbližší roky stanovil, že se zaměří na konektivitu, automatizaci, bezpečnost, služby a elektrifikaci v celém svém výrobním programu od osobních vozů přes dodávkové a nákladní vozy až po autobusy. Inovace, které Daimler ve své rozsáhlé expozici předvedl, ukazují, že svou strategii bere vážně a její uplatnění již přináší konkrétní výsledky. Představena byla řada novinek, jejichž uvedení na trh výrobce před několika lety ve svých studiích představil a slíbil jejich zavedení do sériové produkce. Podívejme se nyní spolu na nejdůležitější z nich.

Celý článek zde

„Založili jsme 300 staveb bez reklamací a řadu z nich v extrémních podmínkách také pro SŽDC“

Publikováno: 30.11.2018

říká v rozhovoru pro Silnice železnice Jiří Benda, majitel společnosti BENDA TRADE s. r. o. „Ze stavby odcházíme až poté, kdy jsou provedeny výsledky statických zátěžových zkoušek. Dílo považujeme za předané až poté, kdy jsou výsledky těchto zkoušek v souladu s požadavkem statika, geotechnika a investora. Naším výrobkem je de facto hotová základová spára,“ shrnuje motto své práce Benda.

Celý článek zde

BIM nám pomůže spolupracovat

Publikováno: 30.11.2018

Co je to vlastně BIM? Tuto otázku si poslední dobou pokládá nejen laická veřejnost, ale velice často se sami sebe ptají i profesionálové z oboru stavebnictví. Naráží na to, že neumí definovat přesné hranice a s obtížemi stanovují i jeho náplň. Co to tedy je? Jde zcela jistě o „blízkou budoucnost stavebnictví“. Jde o nástroj, ve kterém se bude lépe spolupracovat, který redukuje finanční i časové ztráty. Zjednodušeně se můžeme bavit o prostředí, kde existuje komplexní počítačový systém, který dokáže živě propojit všechny zúčastněné strany projektu, ať už se jedná o investora, zhotovitele, nebo dozory a projektanty. Každému z nich umožní dělat svou práci způsobem odpovídajícím 21. století. Jde o systém, který dokáže urychlit výstavbu, zefektivnit a minimalizovat administrativu, dohlédne na pravidla a kompletně zaštítí contract management projektu.

Celý článek zde

Aplikácie hydrostatických meracích systémov pri geotechnickom monitoringu stavieb

Publikováno: 29.11.2018

Hydrostatické meracie systémy sú založené na princípe spojených nádob. Horizont, ktorý vytvára voľný povrch kvapaliny, slúži v meracej technike už tisícročia ako referenčný. Možno konštatovať, že hadicová vodováha ako najstarší merací prístroj v dejinách, dnes zažíva skutočný comeback. Samozrejme, že dnešné meracie prístroje spočívajúce na princípe spojených nádob majú už inú konštrukciu, vyznačujúcu sa veľkou rôznorodosťou, danou aj tým, že oblasti použitia hydrostatických meracích prístrojov sú mnohoraké. V strojárstve alebo vede (urýchľovače častíc) sa aplikujú systémy s malým meracím rozsahom (10 až 50 mm) dosahujúce systémovú presnosť výškových posunov až 10 μm. Okrem vysokej presnosti je prednosťou týchto systémov ich nenáročná automatizácia s veľmi krátkym meracím intervalom a to, že sú aplikovateľné aj tam, kde nie sú viditeľné vizúry pre použitie štandardných geodetických meracích prístrojov. V tomto príspevku chceme priblížiť aplikácie v stavebníctve, predovšetkým pri geotechnickom monitoringu stavieb. Čo sa týka meracej metódy a ňou determinovanej inštrumentácie, v zásade rozlišujeme 2 hlavné skupiny meracích systémov.

Celý článek zde

Revitalizace trati Louny – Lovosice

Publikováno: 28.11.2018

Poslední květnový den začala rozsáhlá rekonstrukce přibližně 34 kilometrů dlouhé jednokolejné trati. Skončit má na konci tohoto roku.

Celý článek zde

Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě – mostní objekty na plavebním kanále Vraňany – Hořín

Publikováno: 27.11.2018

V průběhu roku 2017 sdružení firem SUDOP PRAHA a. s. a VPÚ DECO PRAHA a. s. a firma PONTEX s. r. o. dokončily pro investora Ředitelství vodních cest ČR projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) jednotlivých staveb mostních objektů na plavebním kanále Vraňany – Hořín. Technický návrh navazoval na dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR), která vznikala na SUDOPu PRAHA a. s. v průběhu roku 2010. Nedílnou součástí zakázky pro ŘVC ČR byla i inženýrská činnost se zajištěním stavebních povolení a navazující majetkoprávní smluvní agendy.

Celý článek zde

Swietelsky na D48 staví a modernizuje deset mostů

Publikováno: 26.11.2018

Po roce prací se severomoravská silnice I/48 v úseku Rybí – Rychaltice už viditelně proměňuje v dálnici D48. Společnost Swietelsky stavební, která ji rekonstruuje ve sdružení s firmami Metrostav (60 procent) a Colas (20 procent), zde má na starosti výstavbu tří obslužných komunikací podél dálnice a staví deset mostních objektů, z nichž největší má přemostění dlouhé téměř 90 metrů. Buduje rovněž dvě protihlukové stěny, kanalizaci na hlavní trase D48 a všech osm přeložek plynovodů. Z nich je už sedm dokončených.

Celý článek zde

SaM – silnice a mosty na Vašich cestách IV.

Publikováno: 25.11.2018

Skupina SAM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 11 ocenění Mostní dílo roku. Má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Má certifikovány výrobky – čerstvý beton, obalované asfaltové směsi, ocelová mostní zábradlí a zábradelní mostní svodidlo ZSSAM/H2.

Celý článek zde

Dvoukřídlový zvedací most v Sobieszewie – Polsko

Publikováno: 24.11.2018

Metrostav S.A. oddział w Polsce, dokončuje výstavbu nového mostu přes Mrtvou Wislu v Sobieszewie na vojvodské silnici 501. Stavba byla započata podpisem smlouvy s investorem v září roku 2016 a v současné době již probíhají dokončovací práce.

Celý článek zde

Většina zemních prací na obchvatu obce Kámen je hotová

Publikováno: 23.11.2018

Sdružení Kámen pod vedením společnosti SILNICE GROUP pokračuje ve výstavbě silničního obchvatu obce Kámen na Pelhřimovsku. Z hlavní trasy o délce 2,4 km je aktuálně hotovo asi 70 % zemních prací. Největší dopravní investice na Vysočině spočívá ve vyvedení důležité regionální silnice I/19 mimo obec Kámen, a prospěje tak jak místním obyvatelům, tak řidičům projíždějícím po frekventované spojnici mezi dálnicemi D1 a D3. 

Celý článek zde

Betonové vozovky pro velkou zátěž bez vyjíždění kolejí

Publikováno: 23.11.2018

Rostoucí provoz a důležitost silnic pro přepravu klade vysoké nároky na kapacitu i kvalitu našich silnic. Tichou, bezpečnou a celkově komfortní jízdu za všech povětrnostních podmínek nabízí realizace betonových vozovek. Jejich volba je také cestou, jak snížit náklady na opravy a zároveň minimalizovat počet uzavírek silničního provozu. Betonové vozovky mají totiž oproti čistě asfaltovým vozovkám až dvojnásobnou životnost bez nutnosti oprav a minimální provozní náklady na údržbu a rekonstrukce během životního cyklu. Společnost CEMEX navíc významně zrychluje celou realizaci – pokroková technologie válcovaného betonu umožňuje obnovit plný provoz už po dvou dnech.

Celý článek zde

Silniční obchvat Kaznějova

Publikováno: 22.11.2018

Na podzim letošního roku dokončíme pro Ředitelství silnic a dálnic ČR dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby I/27, Kaznějov, obchvat. Obchvat nahradí stávající úsek silnice I/27 procházející městem Kaznějov a obcí Rybnice v Plzeňském kraji a negativně v nich ovlivňuje životní prostředí a dopravně bezpečnostní situaci. Stávající komunikace má nevyhovující parametry pro plnění tranzitní funkce, která se od silnice I. třídy očekává, a zároveň i pro plnění obslužné funkce pro regionální a místní dopravu. Dopravní zatížení na sledovaném úseku dosahuje hodnot okolo 7 000 vozů/den. Realizací přeložky dojde k odstranění nevhodného směrového a výškového vedení trasy. Odkloněním tranzitní dopravy mimo intravilán obce dojde ke zvýšení plynulosti dopravního proudu a také ke zlepšení životního prostředí obyvatel dotčených obcí. Sníží se míra hlukového zatížení a zároveň se zvýší bezpečnost provozu, neboť se sníží riziko střetu s chodci a cyklisty.

Celý článek zde

COLAS CZ a velké projekty roku 2018

Publikováno: 19.11.2018

Také v letošním roce společnost COLAS CZ, a. s. pracuje na několika velkých projektech. Mezi ty nejsledovanější patří loni zahájené modernizace úseků 10 a 20 na dálnici D1, loni se také rozběhly práce na stavbě dálnice D48 Rybí – MÚK Rychaltice a opravy mostu přes Vltavu na silnici č. II/104 v městysu Davle. K velkým projektům se letos řadí ještě opravy několika úseků dálnice D10 mezi Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví, společnost se rovněž podílí na řadě zakázek pro soukromé investory.

Celý článek zde

SŽDC zahájila provoz v nejdelším železničním tunelu v České republice, první vlak jím projel 15. listopadu

Publikováno: 16.11.2018

Rekordních 4 150 metrů, tolik nově měří nejdelší železniční tunel v České republice. Trať Rokycany – Plzeň, jejíž je součástí, tím získala primát v rámci celé sítě Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Prvním vlakem, který projel sníženou rychlostí jižním tubusem Ejpovického tunelu, byl 15. listopadu v podvečerních hodinách nákladní vlak. Cestující se tunelem poprvé projeli ve zvláštním spoji 16. listopadu.

Celý článek zde

„Skloubit kvalitu s cenou není vždycky snadné“

Publikováno: 16.11.2018

říká Klára Antošová, která se jako technik kvality Metrostavu podílela mj. na rekonstrukci dálnic D1 a D2, rekonstrukci pojížděcí plochy na letišti v Českých Budějovicích a aktuálně pracuje na dalším letišti v pražských Kbelích.

Celý článek zde

Kompozitní rošty MEA Micromesh na pěší lávce v Chomutově uspořily 45 tun materiálu

Publikováno: 15.11.2018

Při rekonstrukci pěší lávky, která vede přes 13 kolejišť na nádraží v Chomutově, byla demontována původní železobetonová deska a nahrazena kombinací plných kompozitních desek a kompozitních roštů MEA Micromesh s oky 8x8 mm. Značná úspora váhy o 45 tun prodloužila významně další životnost celé konstrukce. S protiskluzovou úpravou a barevným rozdělením povrchu se také zvýšila bezpečnost chodců a současně se snížila i hlučnost konstrukce. Součástí výměny bylo také schodiště na obou stranách lávky.

Celý článek zde

Česká asociace konzultačních inženýrů – CACE

Publikováno: 15.11.2018

Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE, www.cace.cz) byla založena v roce 1991. CACE je řádným členem Mezinárodní federace národních asociací konzultačních inženýrů (FIDIC – Fédération Internationale Des Ingénieurs‑Conseils, www.fidic.org) s celosvětovou působností (členské asociace z cca 100 zemí) a Evropské federace národních asociací konzultačních inženýrů (EFCA – European Federation of Engineering Consultancy Associations, www.efca.be) působící v Evropě.

Celý článek zde

Zahraničné stavby spoločnosti MACCAFERRI v oblasti ochrany proti padaniu skál II.

Publikováno: 14.11.2018

Problematika nehodovosti na cestách v dôsledku nevyhovujúceho technického stavu vozovky a okolitých konštrukcií z titulu nízkej úrovne bezpečnosti cestnej infraštruktúry, je pomerne aktuálnou problematikou, keďže správcovia komunikácií investujú v posledných rokoch za finančnej podpory fondov EÚ nemalé prostriedky do modernizácie a obnovy cestných komunikácií – či už hovoríme o rehabilitácii asfaltových krytov vozoviek, obnove dopravného značenia alebo bezpečnostných prvkov (zvodidlá) a iných opatreniach.

Celý článek zde

Swietelsky Rail modernizuje stanice Čížkovice a Chotěšov i přilehlou trať. Ke slovu přišel také pyrotechnický průzkum

Publikováno: 12.11.2018

Až přijdou 7. prosince první cestující do železničních stanic Čížkovice a Chotěšov, možná je ani nepoznají. To skončí jejich modernizace, která je součástí revitalizace tratě Lovosice – Louny. 

Celý článek zde

KUHN‑BOHEMIA se spojila s Ammannem

Publikováno: 12.11.2018

Společnost Ammann je předním celosvětovým dodavatelem obaloven, betonárek, strojů a služeb stavebnímu průmyslu se základním zaměřením na výstavbu silnic a dopravní infrastruktury. Od letoška se výhradním dodavatelem strojů Ammann s provozní hmotností nad 5 tun a poskytovatelem jejich servisu stala v České republice společnost KUHN‑BOHEMIA. Ta působí v tuzemsku jako výhradní prodejce zejména stavebních strojů Komatsu, dále příslušenství FRD a rovněž nivelačních systémů Topcon.

Celý článek zde

Rozšiřujeme portfolio činností a služeb

Publikováno: 9.11.2018

Značky Morava Group je korporátní identita uskupení společností, mezi které patří společnost Značky Morava, a. s., společnost Silverton s. r. o. a společnost Grames s. r. o., působící na Slovensku. Skupina Značky Morava Group vytváří silný celek s významným podílem na trhu v oboru dopravního stavitelství. Našim posláním je aktivně se podílet na zlepšování bezpečnosti dopravní infrastruktury. Vyvíjíme nové technologie, nové prvky pasivní bezpečnosti, přinášíme na trh inovativní řešení a produkty. Spolupracujeme s celou řadou odborných institucí v soukromé i státní sféře, jako jsou akreditované zkušební laboratoře a vysoké školy. Využíváme 25 let našich zkušeností.

Celý článek zde

Jen přihlížet tragickým pádům nebo ukotvit budoucnost kvalitněji?

Publikováno: 8.11.2018

Pojďme udělat maximum proto, abychom upřednostňovali řešení, která zůstanou kvalitní co nejdéle, která ušetří energii, čas i lidské životy. Budoucnost mnohdy zatěžuje a zkouší stavby víc, než si umíme ve fázi projektování představit. Proto nešetřeme na nepravém místě, naše děti bychom nám to nemusely snadno odpustit.

Celý článek zde

Škoda Transportation získala evropský certifikát TSI pro vysokorychlostní soupravy pro Německo

Publikováno: 5.11.2018

Společnost Škoda Transportation získala certifikát TSI od agentury EBC jak pro lokomotivy 109E3, tak moderní dvoupodlažní vysokorychlostní vozy soupravy MNE (Mnichov – Norimberg Express) určené pro Německo. Soupravy začnou od jara příštího roku nahrazovat staré jednotky InterCity. Plné zahájení provozu celé flotily nových souprav se očekává od června 2019.

Celý článek zde

Úvěr s nulovým úrokem? Ano!

Publikováno: 5.11.2018

ČSOB Leasing je 100% dceřinou společností Československé obchodní banky, členem skupiny ČSOB a významné nadnárodní skupiny KBC. Poskytuje finanční služby podnikatelům i soukromým osobám, v oblasti financování osobních, užitkových a nákladních automobilů, strojů, zařízení, technologií, investičních celků a výpočetní techniky.

Celý článek zde

Řešení, která minimalizují kontrolu, údržbu a výměnu mostních ložisek

Publikováno: 2.11.2018

Mostní ložiska, stejně jako všechny ostatní klíčové součásti mostu, vyžadují průběžnou kontrolu a údržbu po celou dobu jejich životnosti. V určitém bodě životnosti hlavní mostní konstrukce bude pravděpodobně nutná jejich výměna – požadavek, který může být nákladný a časově náročný. Z tohoto důvodu by měli projektanti a správci mostů vždy zvažovat způsoby, jak minimalizovat úsilí spojené s takovou prací.

Celý článek zde

Rekonstrukce železničního mostu na trati Pňovany – Bezdružice

Publikováno: 1.11.2018

Ke konci minulého roku vypsala Správa železniční dopravní cesty společně s Plzeňským krajem veřejnou soutěž na dodavatele rekonstrukce mostu přes přehradu Hracholusky u obce Pňovany podle projektu firmy TOP CON SERVIS. V soutěži vyhrálo sdružení firem SMP CZ (lídr) a MCE Slaný. Po podpisu smlouvy o dílo začátkem roku došlo k předání staveniště a zahájení přípravných prací. Nejdůležitější práce proběhnou ve druhé polovině roku a dokončení je plánováno na příští rok.

Celý článek zde

Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA

Publikováno: 31.10.2018

Lávka, která přemosťuje slepé rameno řeky Willamette, je tvořena spojitým nosníkem o pěti polích délek od 10,7 do 93,9 m. Hlavní pole, které má štíhlou předpjatou mostovkou, je zavěšeno na dvou skloněných obloucích. Oblouky jsou skloněny vně – mají tedy „butterfly – motýlové“ uspořádání. Mostovka hlavního pole je sestavena z prefabrikovaných segmentů a spřažené monolitické desky. Oblouky jsou tvořeny ocelovými rourami, oblouková síla je zachycena předpjatou mostovkou. Protože jak vnitřní, tak i krajní podpěry jsou rámově spojeny s mostovkou, lávka tvoří integrální konstrukci. Lávka je popsána z hlediska architektonického a konstrukčního řešení, postupu stavby a statické a dynamické analýzy.

Celý článek zde

Vlaky mezi lázeňskými městy jezdí po rekonstruované trati

Publikováno: 30.10.2018

Cestování mezi významnými lázeňskými středisky na západě Čech je rychlejší a pohodlnější. Umožnila to celková rekonstrukce železniční trati spojující dolní nádraží v Karlových Varech s Mariánskými Lázněmi, kterou dnes slavnostně ukončila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Celý článek zde

I/22 STRAKONICE – Severní dopravní půloblouk

Publikováno: 30.10.2018

Záměr vybudovat silniční obchvat města Strakonice, resp. jeho část zvanou „Severní dopravní půloblouk“ propojující silnici I/4 Praha – Strážný a silnici I/22 Vodňany – Domažlice odvádějící tranzitní dopravu z centra města se poprvé objevil v plánech a návrhu nových komunikací již v 50. letech minulého století a po mnoha letech plánování a takřka přesně po 13 letech od vydání stanoviska EIA došlo konečně 9. března 2017 ke slavnostnímu zahájení stavby. Jedná se o novostavbu 1,54 km dlouhého úseku dvoupruhové obousměrné silnice kategorie MS 13/60 napojující se na silnici I/4 v blízkosti čerpací stanice v křižovatce ulic Písecká a Lidická, která na opačné straně navazuje na již dříve zrealizovaný úsek silnice III/13911 (budoucí silnice I/22) v křižovatce s ulicemi Zvolenská a Blatenská. Navržená trasa vede na rozhraní zastavěného území a volné přírody na severní hranici města a ve východní části stavby mezi ulicemi Nerudova a Budovatelská probíhá v proluce mezi stávající zástavbou rodinných domů na straně jedné a panelových domů na straně druhé, resp. v blízkosti zahrádkářské kolonie.

Celý článek zde

Modernizace 4. úseku dálnice D1

Publikováno: 29.10.2018

Modernizace 4. úseku nejvytíženější české dálnice D1 mezi obcemi Ostředek (exit 34,0) a Šternov (exit 41,0), která probíhá během posledních dvou stavebních sezón, se již chýlí ke konci. Plánovaný termín zprovoznění byl 29. 9. 2018. Sdružení firem Hochtief CZ a. s. a Beton‑technik GmbH získalo v únoru roku 2017 kontrakt na tento úsek modernizace délky přibližně 7,2 km. Hlavním cílem modernizace je úprava původní kategorie D26,5 na D28. Součástí stavby je celkem 5 mostů, z nichž 4 se zcela nahrazují novými konstrukcemi. V roce 2017 byly vybudovány 2 nadjezdy přes dálnici a 2 dálniční mosty v jízdním pásu směrem na Brno, letos se postavily 2 dálniční mosty v pásu směrem na Prahu. V celém úseku je navržen tuhý cementobetonový kryt vozovky, pouze na částech vedených na mostech a v jejich předpolích je proveden netuhý asfaltový kryt.

Celý článek zde

Škoda Transtech prodala helsinské tramvaje ForCity Smart Artic do německého města Schöneiche a získala německou homologaci

Publikováno: 26.10.2018

Finská společnost Škoda Transtech patřící do skupiny Škoda Transportation prodala dvě tramvaje typu ForCity Smart Artic německé společnosti Schöneicher-Rüdersdorfer Strassenbahn GmbH (SRS).

Celý článek zde

„Pokud nemůžete dělat změny v projektu, zabíjíte technickou kreativitu“

Publikováno: 26.10.2018

Přesvědčený je o tom Zdeněk Ludvík, výrobní náměstek divize 4 Metrostavu, který má za sebou mj. náročné rekonstrukce dvou úseků dálnice D1 nebo výstavbu části jihočeské dálnice D3 z Tábora do Veselí nad Lužnicí. „V českém prostředí je velmi obtížné pracovat s technickými novinkami, protože zadané projekty jsou často velmi detailní a změny jsou pro investora spíše nežádoucí,“ říká Ludvík s tím, že stavaři by preferovali řešení, kdy si stavbu odřídí od projektu až po stříhání pásek. „Je škoda, když se nepřijímají řešení, která jsou výhodná pro obě strany kontraktu.“

Celý článek zde

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výstavbu jihovýchodního obchvatu Otrokovic na dálnici D55

Publikováno: 25.10.2018

Stavba navazuje na již realizovanou severovýchodní část a po jejím dokončení obchvat s definitivní platností vyloučí veškerou tranzitní dopravu z města.

Celý článek zde

Začaly práce na více než 15 kilometrech dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Smiřicemi

Publikováno: 24.10.2018

Na začátku října byla zahájena výstavba dálnice D11 Hradec Králové – Smiřice. Stavba řeší pokračování dálnice D11 od Hradce Králové severním směrem na Polsko. Spolu s navazujícím úsekem mezi Smiřicemi a Jaroměří, který byl zahájen v květnu letošního roku, odvede dálnice dopravu z dnes již kapacitně nedostačující silnice I/33 v úseku Hradec Králové – Jaroměř.

Celý článek zde

cargo-partner oslavuje otevření svého Centra iLogistiky v blízkosti vídeňského letiště

Publikováno: 23.10.2018

Po více než třech měsících úspěšného provozu Centra iLogistiky cargo-partner umístěného v inovativní dřevostavbě v sídle společnosti ve Fischamendu uspořádal tento poskytovatel mezinárodní přepravy a informační logistiky jeho oficiální slavnostní otevření.

Celý článek zde

Mezinárodní Silniční veletrh se stal největší akcí svého druhu v České republice

Publikováno: 23.10.2018

V pořadí již XVII. ročník mezinárodního Silničního veletrhu se stal největší akcí svého druhu v naší zemi. Letos se totiž na něm prezentovalo na 70 vystavujících napříč všemi obory, které souvisejí se silničním hospodářstvím a dopravou. Navštívilo jej přes pět set odborníků a podnikatelů v oboru a také zástupci veřejných institucí a samospráv.

Celý článek zde

Dopravní konference 2018 v Pardubicích napsala svou sedmou kapitolu

Publikováno: 22.10.2018

VII. ročník DOPRAVNÍ KONFERENCE je sice minulostí, její účastníci se ale dívali do budoucnosti. Nejčastějšími tématy totiž byly strategie rozvoje všech dopravních infrastruktur v České republice a v Pardubickém kraji. S tím souvisely nejen prezentace připravovaných projektů, ale také možnosti jejich financování.

Celý článek zde

Další prestižní ocenění pro Lávku v Čelákovicích z UHPC

Publikováno: 18.10.2018

V rámci fib sympozia v australském Melbourne technický náměstek TBG METROSTAV Ing. Robert Coufal, Ph.D. společně s dalšími zástupci realizačního týmu převzal čestné uznání Lávky v Čelákovicích v kategorii inženýrské stavby. Tato ocenění se udělují na kongresu fib a to pouze jedenkrát za 4 roky. 

Celý článek zde

SAR: Rohanský most je pro Prahu zásadní

Publikováno: 18.10.2018

Odborníci ze Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) se domnívají, že by politici při plánovaní budoucnosti Libeňského mostu neměli zapomínat na úplně nový trvalý most mezi Holešovicemi a Karlínem, o jehož potřebě se mluví už desítky let. Tzv. Rohanský most by zároveň umožnil i opravu Hlávkova mostu, který na tom bude brzy podobně jako ten Libeňský. Je tedy jen dobře, že nově vznikající pražská koalice uvádí výstavbu tohoto mostu spolu s Dvoreckým mezi svými dopravními prioritami.   

Celý článek zde

Kompozitní překrytí železničních mostů na Slovensku pro snížení hlučnosti

Publikováno: 18.10.2018

Na Slovensku v regionu Nitry probíhala rekonstrukce železniční trati. Most se rekonstruoval na dříve nefunkční trati v obci Lužianky. Díky investici a výstavbě automobilky Jaguar Land Rover došlo k obnovení železniční tratě. Požadavkem investora bylo zrekonstruovat most podle dnešních parametrů – bezúdržbové řešení konstrukcí se snížením hlučnosti provozu trati.

Celý článek zde

9th International Symposium on Steel Bridges 2018 letos upořádala ČAOK v Praze

Publikováno: 18.10.2018

V první polovině září přijeli do Prahy diskutovat o budoucnosti a aktuálních problémech spojených s ocelovými mostními konstrukcemi odborníci z celého světa. Česká republika totiž hostila odbornou akci světového formátu – 9th International Sympozium on Steel Bridges 2018. Sympozium pořádala Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK) ve spolupráci s European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) a současně proběhlo také slavnostní vyhlášení soutěže 5th European Steel Bridge Awards 2018.

Celý článek zde

Vysokopevnostní řetězy a údržba – nezapomínejte na bezpečnost!

Publikováno: 18.10.2018

V rámci bezpečnosti provozu řetězových a vázacích prostředků je potřeba myslet na jejich pravidelnou kontrolu. Víte, že může pohodlně proběhnout u vás ve firmě? Vše s odkazem na EN 818 a EN 1677. Jedná se o kontrolu vázacích řetězů, kotevních řetězů, výkovků a textilních vázacích prostředků.

Celý článek zde

Hořice - lávka přes I/35

Publikováno: 16.10.2018

Ve čtvrtek 18. 10. 2018 od 16 hod. proběhne slavnostní otevření nově postavené lávky přes komunikaci I/35 v Hořicích. Lávka umožňuje pěším a cyklistům po desítkách let bezpečné překonání frekventované komunikace I. třídy, která rozděluje centrální část města Hořice se západním intravilánem města a přilehlými obcemi. Slavnostního otevření se zúčastní představitelé vedení města, vedení kraje, členové osadního výboru Libonice, zástupci dotčených obcí, projektanti, zástupci dodavatele stavby, zaměstnanci úřadu podílející se na realizaci projektu a další.

Celý článek zde

Škoda Transtech – nový název finské společnosti Transtech

Publikováno: 16.10.2018

Finská společnost Transtech patřící do skupiny Škoda Transportation změnila název na Škoda Transtech. Ke změně názvu jediného skandinávského výrobce kolejových vozidel dochází po úplném převzetí společnosti skupinou Škoda Transportation z května 2018. 

Celý článek zde

Na správné cestě směrem k vysokorychlostní logistice

Publikováno: 12.10.2018

Trh drážních technologií se v posledních letech výrazně znásobil - a pro výrobce kolejových vozidel je to jak požehnání, tak i prokletí. Vysoká poptávka totiž tlačí dodavatele k jejich absolutním kapacitním limitům, což má za následek nedostatečné dodávky a dlouhé dodací lhůty. Ale LAPP dokazuje, že to jde i jinak!

Celý článek zde

Rekonstrukce nástupiště stanice metra Muzeum A

Publikováno: 12.10.2018

Ražená, trojlodní stanice Muzeum byla postavena v rámci trasy metra I. A zprovozněné v roce 1978. Má zkrácenou střední loď o délce 69,1 m, z níž na nástupiště nacházející se 34 m pod povrchem vede 8 párů prostupů. Ze střední lodi vede eskalátorový tunel pod nástupiště trasy C, kde je další přestup umožněn krátkými eskalátory vedoucími přímo na nástupiště trasy. Výstup ze stanice trasy A vede bokem nad jižní kolejí eskalátorovým tunelem nacházejícím se mimo osu stanice a s nástupištěm je spojen chodbou. Podhledy stanice jsou obloženy hliníkovými eloxovanými výlisky v kombinaci barev zlaté, hnědé a bronzové. Sloupy a stěny jsou obloženy mramorovými deskami.

Celý článek zde

Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor v Českých Budějovicích

Publikováno: 11.10.2018

Lávka převádí stezku pro pěší a cyklisty přes koryto řeky Vltavy u TJ Meteor v Českých Budějovicích. Lávka se stavěla o jednom kolmém poli o délce přemostění 39,13 m. Nosná konstrukce působí jako ocelový oblouk s dolní mostovkou. Hlavni nosníky oblouku a spodního táhla jsou navržené z trubek průměru 508 mm spojené pomoci svislých závěsů (2 × 8 ks) á 4,5m. Výška nosné konstrukce je celkově 6,51 m. Dolní táhla jsou spojena pomocí ortotropní mostovky tvořené ocelovým plechem tl. 12 mm, příčníků výšky 288 mm á 2,25 m a podélných výztuh výšky 150 mm á 300 mm.

Celý článek zde

Při opravě trati AŽD Praha nasadí Swietelsky Rail stroj, který v Česku ještě nebyl. Dobu rekonstrukce zkrátí o tři dny

Publikováno: 10.10.2018

Mimořádnou podívanou nabídne rekonstrukce kolejí na severočeské trati Čížkovice – Obrnice, patřících AŽD Praha. Společnost Swietelsky Rail CZ při ní poprvé v Česku využije stroj RU 800 S. Což je kolos dlouhý přes 177 metrů, vážící téměř 700 tun. Stane se tak 15. a 16. října. 

Celý článek zde

Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa

Publikováno: 10.10.2018

Přeložka silnice III/14539 je významnou spojnicí dvou největších českobudějovických sídlišť Máj a Vltava. Zhruba 740 m dlouhá silnice vede v pět metrů hlubokém zářezu přes bývalé vojenské cvičiště, a to skýtalo pro stavebníky mnohá překvapení.

Celý článek zde

Škoda Transportation představila mock-up nové tramvaje, se kterou uspěla v Německu

Publikováno: 9.10.2018

Skupina Škoda Transportation na slavnostní akci v Mannheimu předvedla mock-up tramvaje pro dopravní podnik Rhein-Neckar-Verkehr (rnv). Nejméně osmdesát tramvají ze Škodovky bude v příštích letech provozováno na tratích mezi městy Mannheim, Ludwigshafen a Heidelberg.

Celý článek zde

Přerov se stal na dva dny evropským centrem optiky

Publikováno: 9.10.2018

Vývoj optických hodin, které otevírají cestu k dalšímu zpřesnění času, nejnovější laserové technologie či vývoj světel do automobilů, která zajistí větší bezpečnost cestujících i chodců. I tato témata byla k slyšení na konferenci Česká optika 2018, která se konala první říjnový týden v Přerově.

Celý článek zde

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje: unesli bychom dvojnásobný rozpočet, aby zároveň nekolabovala doprava. Limitou mohou být vyčerpané kapacity stavebních firem

Publikováno: 9.10.2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje spravuje silnice II. a III. tříd. Poslední komplexní sledování bylo provedeno v roce 2015 a 2016, v současné době se zpracovává nové měření. Věnujeme se především opravám, modernizacím a rekonstrukcím na silnicích, které vykazují stav poškození 4 a 5.

Celý článek zde

Betonárny a lomy ve společnosti Skanska a. s.

Publikováno: 5.10.2018

Nedílnou součástí společnosti Skanska a. s. je závod Betony a lomy, který se zabývá kompletní činností související s výrobou betonových směsí, a to včetně jeho následujícího zpracování. Závod se zabývá těžbou, následným zpracováním a úpravou kameniva všech frakcí, recyklací a drcením materiálu, výrobou betonu na stacionárních betonárkách, ale i výrobou betonu a podkladních vrstev kameniva prostřednictvím mobilních betonáren.

Celý článek zde

COLAS – silný partner pro stavbu vozovek

Publikováno: 4.10.2018

Společnost COLAS CZ, a. s. je v České republice silným a spolehlivým partnerem nejen pro výstavbu pozemních komunikací, mostů a dalších děl silničního stavitelství, ale i významným výrobcem kameniva, obalovaných asfaltových směsí, modifikovaných asfaltů a dodavatelem asfaltových emulzí.

Celý článek zde

Rýpadla Komatsu do stísněných podmínek

Publikováno: 3.10.2018

Značka Komatsu rozšířila trh stavebních strojů v ČR o tři nová rýpadla, která se zvláště osvědčí při práci ve stísněných prostorách a úzkých profilech. Novinkami jsou pásové rýpadlo Komatsu PC80MR-5, dále pak kolové rýpadlo Komatsu PW118MR-11 a také pásové rýpadlo Komatsu PC228USLC-11 se zkrácenou zadní částí.

Celý článek zde

Přejezd ve Studénce má zpracovaný záměr projektu mimoúrovňového křížení

Publikováno: 2.10.2018

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v průběhu prázdninových měsíců předloží Centrální komisi Ministerstva dopravy ke schválení záměr projektu nahrazení stávajícího úrovňového přejezdu ve Studénce mimoúrovňovým křížením. Současně zpracovala i dokumentaci k územnímu rozhodnutí, kterou předložila k vyjádření stavebnímu úřadu. Podmínkou pro schválení záměru je souhlasné stanovisko zastupitelů Studénky ke změně územního plánu města.

Celý článek zde

Projektanti začnou řešit podobu trati mezi pražským Výstavištěm a Veleslavínem

Publikováno: 1.10.2018

Příprava výstavby železničního spojení na Letiště Václava Havla opět pokročila. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vybrala zhotovitele Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení modernizace klíčového úseku mezi pražským Výstavištěm a stanicí Praha-Veleslavín. Vítězem výběrového řízení se staly společnosti METROPROJEKT Praha a SUDOP PRAHA s nabídkovou cenou 64 milionů Kč. Stejný stupeň dokumentace se nyní zpracovává i pro další stavby v rámci tohoto strategického železničního projektu.

Celý článek zde

Odešel profesor František Lehovec, významná postava českého stavebnictví

Publikováno: 28.9.2018

V dvaaosmdesáti letech zemřel prof. Ing. František Lehovec, CSc. Profesor Lehovec odešel 13. června 2018 a české stavebnictví jeho skonem definitivně přišlo o jednu z důležitých postav minulých dekád.

Celý článek zde

Vyhodnotenie premenných parametrov vozovky rýchlostnej komunikácie R1 Trnava – Nitra v km 0,000 až km 2,250, v mieste uloženia oceľovej výstužnej siete Roadmesh

Publikováno: 27.9.2018

Neustály nárast dopravy a z toho vyplývajúci rast dopravného zaťaženia spolu so zhoršujúcim sa technickým stavom vozoviek a zvyšujúcimi sa nákladmi na výstavbu, údržbu a prevádzku komunikácií, majú za následok potrebu využitia inovatívnych riešení vystuženia asfaltových vrstiev vozoviek s cieľom predĺženia ich životnosti a zabezpečenia ich vyhovujúceho technického stavu.

Celý článek zde

Revitalizace trati Karlovy Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt

Publikováno: 26.9.2018

Trať Karlovy Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt tvoří významné regionální železniční spojení mezi krajským městem a osídlením severně od něj. Vzhledem k vedení na hřeben Krušných hor zajišťuje kromě každodenní dojížďky i rekreační turistickou dopravu. Díky napojení na německou železniční síť spojuje Karlovarsko s přilehlou oblastí Saska (Zwickau a okolí).

Celý článek zde

Profesor František Wald obdržel Charles Massonnet Award

Publikováno: 24.9.2018

Významné evropské ocenění pro vědce v aplikovaném výzkumu získal prof. Wald. Cena sdružení European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) se uděluje jako uznání vědcům, kteří významně přispěli k rozvoji vědeckého a technického poznání v oboru stavebních ocelových konstrukcí. Prof. Wald byl oceněn za vývoj Metody konečných prvků s komponentami pro návrh styčníků a práci v Technických komisích TC3 a TC10 na evropských modelech konstrukcí vystavených požáru a patních desek.

Celý článek zde

Most na silnici I/11 přes řeku Olši – obchvat Třince, úsek Oldřichovice

Publikováno: 24.9.2018

Most přes údolí řeky Olše je součástí stavby „Silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice“ a jeho cena tvoří cca 1/3 nákladů na celou tuto stavbu, která byla budována současně s navazujícím úsekem „Nebory – Oldřichovice“. K propojení tranzitní dopravy ze Slovenska s dálnicí D48 tak už chybí jen dobudovat poslední navazující úsek „Třanovice – Nebory“. Tyto stavby, jejichž investorem je ŘSD ČR, řeší obchvat Třince přeložkou silnice I/11, která tvoří hlavní silniční tah severní Moravy. Převáděnou komunikací obchvatu je čtyřpruhová směrově rozdělená silnice I/11 v kategorii S 24,5/100.

Celý článek zde

Výstavba Ejpovického tunelu finišuje, první vlak projede jižním tubusem už za dva měsíce

Publikováno: 21.9.2018

Výstavba dosud nejdelšího železničního tunelu v České republice spěje do závěrečné etapy. Už 15. listopadu projede první vlak jižním tubusem Ejpovického tunelu. Od 9. prosince, kdy začne platit nový jízdní řád, bude zahájen provoz všech vlaků oběma tubusy a cestující tak ocení nejzásadnější z přínosů stavby – zkrácení jízdní doby mezi Plzní a Prahou.

Celý článek zde

„Stavba D3 je pro mě srdeční záležitostí,“

Publikováno: 20.9.2018

říká kovaný Jihočech Jiří Urban, který je aktuálně stavbyvedoucím na osmikilometrovém úseku mezi Bošilcem a Ševětínem.

Celý článek zde

Do Ostravy zamíří nejmodernější škodovácké tramvaje

Publikováno: 19.9.2018

Společnost Škoda Transportation dnes na mezinárodním veletrhu Innotrans v Berlíně podepsala kontrakt s Dopravním podnikem Ostrava na dodávku až čtyřiceti nízkopodlažních velkokapacitních tramvají ForCity Smart. Do Ostravy tak zamíří flotila nejmodernějších škodováckých tramvají. 

Celý článek zde

Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru

Publikováno: 19.9.2018

Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Benešov – Strančice. Votice – Benešov, Tábor – Sudoměřice, Horusice – Veselí, Veselí – Soběslav, České Budějovice – Nemanice. K úplnému dokončení modernizace koridoru tedy zbývají dokončit úseky: Nemanice 1 – Ševětín, Soběslav – Doubí, Sudoměřice – Votice a Praha Hostivař – Praha hl. n. Po jejím dokončení předpokládáme jízdní dobu expresu mezi Prahou a ČB maximálně 101 minut.

Celý článek zde

Železniční most na trati Hohenau-Přerov celkovým vítězem soutěže 5th European Steel Bridge Awards 2018

Publikováno: 18.9.2018

Čeští oceláři opět uspěli v evropském měřítku, když se stavba železničního mostu na trati Hohenau-Přerov stala celkovým vítězem celoevropské soutěže 5th European Steel Bridge Awards 2018 v kategorii Silniční a železniční mosty. Soutěž organizuje European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) a letošní slavnostní vyhlášení proběhlo 11. 9. 2018 v pražském NH Prague City hotelu u příležitosti akce 9th International Sympozium on Steel Bridges 2018.

Celý článek zde

Pozemní komunikace v Jihočeském kraji – stav, zdroje, možnosti a připravované

Publikováno: 18.9.2018

Jihočeský kraj (JK), neformálně „jižní Čechy“, je druhým největším krajem ČR, resp. krajem s druhou největší rozlohou a úměrně tomu i s druhou nejrozsáhlejší sítí krajských silnic II. a III. třídy, a to hned po Středočeském kraji (SK), se kterým společně vytváří území o rozloze neuvěřitelných 26 % celé ČR. Naopak v porovnání hustoty silnic I. třídy a ve výstavbě dálnic JK dlouhodobě zaostával a stále zaostává. Dvě páteřní dálnice D3 (E55) a D4, tolik potřebné pro napojení JK na SK a Prahu, nejsou dostavěny a od jejich dokončení nás stále dělí mnoho let. České Budějovice jako jedno ze dvou posledních krajských měst (ještě s Karlovými Vary) nemá dosud dálniční napojení na Prahu.

Celý článek zde

Škoda Electric úspěšně dokončila modernizaci trolejbusů v USA

Publikováno: 18.9.2018

Poslední z flotily modernizovaných trolejbusů předala Škoda Electric dopravnímu podniku v Bostonu ve Spojených státech amerických. Plzeňská společnost uzavřela kontrakt  na kompletní modernizaci elektrických výzbrojí 32 kloubových trolejbusů za zhruba 100 milionů korun v roce 2014 a nyní jej úspěšně dokončila. Rekonstrukcí prošla vozidla, která v letech 2004 až 2005 Škoda Electric vyrobila společně s firmou Neoplan USA. 

Celý článek zde

Novela zákona může urychlit výstavbu strategických dopravních staveb až o pět let

Publikováno: 17.9.2018

Poslanecká sněmovna v závěru června schválila ve III. čtení novelu zákona číslo 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, kterou inicioval předseda sněmovního Podvýboru pro dopravu Martin Kolovratník. Ten je zároveň autorem 17 úspěšně schválených pozměňovacích návrhů, z nichž nejvýznamnější jsou tzv. mezitímní rozhodnutí a vznik jednotného místa pro územní řízení a vyvlastnění u dopravních staveb. Pro přijetí novely hlasovalo celkem 156 poslanců ze 160 přítomných. Návrh zákona následně mířil do Senátu, který o něm hlasoval koncem července.

Celý článek zde

Silniční konference 2018 pošestadvacáté – podruhé v Ostravě

Publikováno: 17.9.2018

Přesně za měsíc bude zahájena 26. Silniční konference. Stane se to ve středu 17. října 2018 v Clarion Congress Hotelu Ostrava, dříve známým pod názvem Atom. Silniční konference se ve své šestadvacetileté historii vrací do Ostravy po 11 letech podruhé, poprvé se zde konala v roce 2007, a to v Domě kultury města Ostravy, tehdy ovšem v mnohem menším rozsahu. Clarion Congress Hotel Ostrava disponuje od roku 2013 novým, moderním kongresovým křídlem, které nabízí dostatečně kapacitní sály pro jednání Silniční konference. Již dnes, měsíc před zahájením konference, je na ni registrováno přes 800 delegátů.

Celý článek zde

Zlín získá nové trolejbusy ze Škody

Publikováno: 14.9.2018

Škoda Electric vyrobí nové trolejbusy pro města Zlín a Otrokovice. Sedm nízkopodlažních vozidel Škoda 30Tr za zhruba 94 milionů korun získá tamní Dopravní společnost Zlín-Otrokovice v prvním čtvrtletí roku 2019. Trolejbusy budou provozovány na nově koncipované lince mezi Zlínem a ZOO Lešná.

Celý článek zde

Lomy: kvalita, bezpečnost, kompletní servis

Publikováno: 14.9.2018

Pod značkou COLAS CZ působí v závodu Lomy dvanáct kamenolomů; osm z nich je na Vysočině, čtyři provozy jsou vzdálenější (Znojmo, Praha, Tachovsko, Šluknovský výběžek). V současné době produkujeme ročně více než dva a půl milionu tun drceného kameniva, jímž zásobujeme jak silniční stavební firmy a společnosti zabývající se výstavbou všech druhů silničních děl, železnic i kanalizací, tak betonárky, prefy a obalovny. Klasikou je kamenivo pro běžné komunikace všech úrovní od dálnice až po lesní a polní cesty, v nabídce ale máme také specializované výrobky jako je drážní štěrk nebo kamenivo pro vodní stavby, vše samozřejmě patřičně certifikované a s příslušnými doklady.

Celý článek zde

Škoda Electric dodává trolejbusy do Bulharska

Publikováno: 13.9.2018

Do bulharského města Pleven zamířily v minulých dnech první z celkem čtrnácti nových trolejbusů, na jejichž výrobě se významně podílí plzeňská Škoda Electric. Poslední z flotily nízkopodlažních vozidel se v Plevenu objevily na přelomu srpna a září. Vozy mají zajímavou výbavu.

Celý článek zde

Chytrý systém přispěje k efektivnějšímu řízení dopravy v Českých Budějovicích

Publikováno: 13.9.2018

Město České Budějovice bude využívat nový chytrý systém, který si sám zjistí všechny důležité dopravní informace na silnicích. Sesbíraná dopravní data budou sloužit jako podklad pro budoucí plánování komunikací a jejich dimenzování a také k samotnému řízení křižovatek.

Celý článek zde

Swietelsky stavební otevřel v Lipníku nad Bečvou šestnáctou obalovnu asfaltových směsí

Publikováno: 13.9.2018

Nová obalovna živičných směsí společnosti Swietelsky stavební v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku byla slavnostně otevřena v červnu. Roční zkušební provoz zahájila už loni v říjnu.

Celý článek zde

STRABAG Asfalt – nové jméno, dlouhá tradice kvality

Publikováno: 12.9.2018

Firma BOHEMIA ASFALT, s. r. o., která je předním tuzemským výrobcem asfaltových směsí, změnila v červnu tohoto roku své jméno. Na trhu nyní působí pod názvem STRABAG Asfalt s. r. o. Tato změna je součástí strategie jednotné prezentace koncernových výrobců asfaltových směsí na evropském trhu. Kvalitu výroby asfaltových směsí ve společnosti zajišťují moderními systémy řízení s využitím automatických řídících jednotek a špičkové výpočetní techniky na jednotlivých provozovnách a v neposlední řadě i profesionální přístup zkušených pracovníků.

Celý článek zde

Těžba lupku s novým pásovým rýpadlem Cat 374F

Publikováno: 11.9.2018

České lupkové závody, a. s. získaly výraznou posilu. Druhý největší producent pálených lupků v Evropě, převzal nové pásové rýpadlo Cat 374F L ME od společnosti Zeppelin CZ. Stroj vážící bezmála 80 tun se tak stane dalším členem flotily strojů Cat, které se podílejí na těžbě, úpravě a zušlechťování žáruvzdorných jílovců (lupků).

Celý článek zde

Plánovaná vysokorychlostní trať Čechy s Němci spojuje, chystají prezidentskou smlouvu

Publikováno: 10.9.2018

Stavba vysokorychlostní tratě z Prahy do Drážďan je pro Čechy a Němce společným cílem, začínají práce na mezinárodní prezidentské smlouvě o přeshraničním železničním spojení. Při jednání v Berlíně si to potvrdili český ministr dopravy Dan Ťok se svým německým protějškem Andreasem Scheuerem.

Celý článek zde

Za projekty Skanska stojí moderní technika a stroje

Publikováno: 7.9.2018

Stavební společnost Skanska a. s., jež patří k největším stavebním společnostem v České republice a na Slovensku, využívá ve svých projektech a stavbách moderní techniku, bezpečné a prověřené stroje a v rámci staveb také ty nejmodernější technologie.

Celý článek zde

Aktuální trendy ve financování stavebních strojů

Publikováno: 6.9.2018

V loňském roce se u nás prodaly stavební stroje za téměř 4 miliardy korun – nejvíce za posledních pět let. Téměř čtvrtinu financování nových strojů zajistila společnost ČSOB Leasing. Vyplývá to z údajů České leasingové a finanční asociace. Boom ve stavebnictví se projevuje i v prodejích a financování stavebních strojů.

Celý článek zde

Není „malých projektů“ aneb obhajoba „prekvalifikací“ pro Deutsche Bahn

Publikováno: 5.9.2018

Když se zhruba před pěti roky rozhodlo vedení SUDOPU PRAHA utlumit obchodní aktivity na Balkáně a v Polsku, obrátilo svou pozornost, a to tentokrát poměrně odvážně, ale vlastně i pragmaticky na západ do Německa, kde měl SUDOP již za sebou celou řadu relativně úspěšných zkušeností nejenom z této země. Neboť v tehdejším východním Německu i dalších spřátelených zemí z RVHP se pohyboval Státní ústav dopravního projektování již v letech předlistopadových, kdy naopak někteří soudruzi jezdili na zkušenou k nám.

Celý článek zde

Unikátní výstava o Dopravním uzlu Pardubice je k vidění v letištním terminálu

Publikováno: 4.9.2018

Všechny čtyři mody dopravy má propojit Dopravní uzel Pardubice. Multimodální centrum v Pardubicích se stane křižovatkou silniční, železniční, vodní a letecké dopravní sítě a bude jediné svého typu v celé České republice. Cílem projektu je zefektivnit a zlevnit nákladní dopravu, dobudovat dopravní infrastrukturu a napojit tak Českou republiku prostřednictvím železničního uzlu a veřejného přístavu v Pardubicích na Evropskou dopravní síť TNT.

Celý článek zde

Lávka pro pěší v Radotíně

Publikováno: 3.9.2018

Obdobně jako mnoho dalších konstrukcí přes Berounku a Vltavu byla i stávající lávka pro pěší v Radotíně zasažena povodněmi v roce 2002 a následně i 2013. Stávající lávka je z roku 1994 a je navržena jako dvoutrámová zavěšená konstrukce. V roce 2014 byla s ohledem na její havarijní stav provizorně podepřena a provoz byl omezen na jednu osobu. Následně po pádu lávky v Troji byla provedena mimořádná mostní prohlídka, která určila další kritéria pro provoz lávky, a tak bylo na lávku umístěno větrné čidlo, které ovládá semafor pro zákaz vstupu. Současně mimořádná mostní prohlídka stanovila ukončení provozu stávající lávky nejpozději na rok 2020.

Celý článek zde

Most ev. č. 29-003, Podolský most – diagnostický průzkum

Publikováno: 31.8.2018

Most ev. č. 29-003 přes Vltavu Podolsko je technicky jedinečné dílo a je jedním z nejkrásnějších mostů v ČR. Most byl postaven v letech 1938 – 1943 dle technického projektu z roku 1937 a do provozu byl uveden v roce 1945. Je zřejmé, že po více než 70 letech provozu je nutná kompletní oprava mostu, aby se stavební stav mostu nezhoršoval. Most neprošel žádnou zásadní opravou. V roce 1997 byla provedena oprava vozovky na mostě a ocelových konzol pro vynesení plynového potrubí VTL 600. Nové ocelové konzoly nahradily původní systém uchycení plynovodu VTL 600 z roku 1968.

Celý článek zde

Most Miloše Sýkory v Ostravě se dočkal nového unikátního nasvícení

Publikováno: 30.8.2018

Signify (Euronext: LIGHT), světový lídr v oblasti osvětlení, dokončil projekt architekturního osvětlení známého ostravského Mostu Miloše Sýkory. Most tak je nově nasvícen světly Philips, která mají ve standartním režimu teplou až neutrální bílou barvu. Díky Philips Color Kinetics technologii je ale možné při speciálních příležitostech barvu osvětlení snadno změnit. 

Celý článek zde

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje dálnici D7 v úseku Postoloprty – MÚK Bitozeves

Publikováno: 30.8.2018

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje ve čtvrtek 30. srpna dálnici D7 v úseku Postoloprty – MÚK Bitozeves. Dálnice D7 je náhradou za stávající silnici I/7, která již nevyhovovala současnému provozu. Nacházely se zde nepřehledné horizonty a nedostačující bylo i šířkové uspořádání. Vzhledem k velkému dopravnímu zatížení silnice I/7 zde docházelo k řadě kolizních situací, které budou nyní díky dostavbě dálnice odstraněny.

Celý článek zde

SILNICE GROUP stihla znovu postavit most na D7, nový úsek Postoloprty – Bitozeves je otevřen

Publikováno: 30.8.2018

Sdružení R7 Postoloprty pod vedením stavební společnosti SILNICE GROUP předalo investorovi ŘSD nový úsek dálnice D7 Postoloprty – Bitozeves a po slavnostním otevření ve čtvrtek 30. srpna 2018 na novou silnici vjela první auta. Dálniční úsek o délce 3,77 km zahrnuje dva mosty, jednu mimoúrovňovou křižovatku a 100 m protihlukové stěny. Stavbaři se dokázali vyrovnat jak s komplikovanou přeložkou inženýrských sítí na začátku výstavby, tak s vynucenou demolicí již téměř z poloviny hotového mostu v závěru.

Celý článek zde

PSJ ozdravuje skupinu, prodává ALPINE Bau CZ, a.s. české dceři rakouské společnosti PORR

Publikováno: 30.8.2018

Dne 29. 8. 2018 byly podepsány smlouvy o převodu všech akcií společnosti ALPINE Bau CZ a.s.. Společnost bude zcela integrována do skupiny PORR pod její českou dceřinou společností. Výše transakce činí přibližně 12 milionů EUR.

Celý článek zde

Obchvat Českých Budějovic začneme stavět v září

Publikováno: 30.8.2018

Po Praze jsou České Budějovice druhým nejzacpanějším městem pro automobilovou dopravu. Náměstek primátora Českých Budějovic František Konečný, který má v gesci mj. dopravní rozvoj města, krátce popsal, co město v nejbližší době plánuje.

Celý článek zde

Historie, současnost i budoucnost. To vše nabídne Silniční veletrh 2018

Publikováno: 29.8.2018

Mezinárodní Silniční veletrh se každoročně koná v areálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje v pardubických Doubravicích, letos už po sedmnácté. Jednodenní prezentační výstava nabídne přehlídku nejnovějších strojů a technologií, ale také historické stroje. Prezentovat se bude na 60 vystavovatelů nejen z oboru silničního hospodářství. Mezinárodní Silniční veletrh se uskuteční v pátek 7. září 2018.

Celý článek zde

Plány SŽDC v rámci rozvoje Jihočeského kraje

Publikováno: 29.8.2018

Klíčové je dokončit modernizaci IV. tranzitního koridoru a modernizovat vybrané nádražní budovy. Rozvíjet, modernizovat a udržovat kompletní železniční síť.

Celý článek zde