Home  >  RSS čtečka  >  www.silnice-zeleznice.cz

RSS kanál - Časopis SILNICE ŽELEZNICE

SAR: Rohanský most je pro Prahu zásadní

Publikováno: 18.10.2018

Odborníci ze Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) se domnívají, že by politici při plánovaní budoucnosti Libeňského mostu neměli zapomínat na úplně nový trvalý most mezi Holešovicemi a Karlínem, o jehož potřebě se mluví už desítky let. Tzv. Rohanský most by zároveň umožnil i opravu Hlávkova mostu, který na tom bude brzy podobně jako ten Libeňský. Je tedy jen dobře, že nově vznikající pražská koalice uvádí výstavbu tohoto mostu spolu s Dvoreckým mezi svými dopravními prioritami.   

Celý článek zde

Kompozitní překrytí železničních mostů na Slovensku pro snížení hlučnosti

Publikováno: 18.10.2018

Na Slovensku v regionu Nitry probíhala rekonstrukce železniční trati. Most se rekonstruoval na dříve nefunkční trati v obci Lužianky. Díky investici a výstavbě automobilky Jaguar Land Rover došlo k obnovení železniční tratě. Požadavkem investora bylo zrekonstruovat most podle dnešních parametrů – bezúdržbové řešení konstrukcí se snížením hlučnosti provozu trati.

Celý článek zde

Další prestižní ocenění pro Lávku v Čelákovicích z UHPC

Publikováno: 18.10.2018

V rámci fib sympozia v australském Melbourne technický náměstek TBG METROSTAV Ing. Robert Coufal, Ph.D. společně s dalšími zástupci realizačního týmu převzal čestné uznání Lávky v Čelákovicích v kategorii inženýrské stavby. Tato ocenění se udělují na kongresu fib a to pouze jedenkrát za 4 roky. 

Celý článek zde

9th International Symposium on Steel Bridges 2018 letos upořádala ČAOK v Praze

Publikováno: 18.10.2018

V první polovině září přijeli do Prahy diskutovat o budoucnosti a aktuálních problémech spojených s ocelovými mostními konstrukcemi odborníci z celého světa. Česká republika totiž hostila odbornou akci světového formátu – 9th International Sympozium on Steel Bridges 2018. Sympozium pořádala Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK) ve spolupráci s European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) a současně proběhlo také slavnostní vyhlášení soutěže 5th European Steel Bridge Awards 2018.

Celý článek zde

Vysokopevnostní řetězy a údržba – nezapomínejte na bezpečnost!

Publikováno: 18.10.2018

V rámci bezpečnosti provozu řetězových a vázacích prostředků je potřeba myslet na jejich pravidelnou kontrolu. Víte, že může pohodlně proběhnout u vás ve firmě? Vše s odkazem na EN 818 a EN 1677. Jedná se o kontrolu vázacích řetězů, kotevních řetězů, výkovků a textilních vázacích prostředků.

Celý článek zde

Hořice - lávka přes I/35

Publikováno: 16.10.2018

Ve čtvrtek 18. 10. 2018 od 16 hod. proběhne slavnostní otevření nově postavené lávky přes komunikaci I/35 v Hořicích. Lávka umožňuje pěším a cyklistům po desítkách let bezpečné překonání frekventované komunikace I. třídy, která rozděluje centrální část města Hořice se západním intravilánem města a přilehlými obcemi. Slavnostního otevření se zúčastní představitelé vedení města, vedení kraje, členové osadního výboru Libonice, zástupci dotčených obcí, projektanti, zástupci dodavatele stavby, zaměstnanci úřadu podílející se na realizaci projektu a další.

Celý článek zde

Škoda Transtech – nový název finské společnosti Transtech

Publikováno: 16.10.2018

Finská společnost Transtech patřící do skupiny Škoda Transportation změnila název na Škoda Transtech. Ke změně názvu jediného skandinávského výrobce kolejových vozidel dochází po úplném převzetí společnosti skupinou Škoda Transportation z května 2018. 

Celý článek zde

Na správné cestě směrem k vysokorychlostní logistice

Publikováno: 12.10.2018

Trh drážních technologií se v posledních letech výrazně znásobil - a pro výrobce kolejových vozidel je to jak požehnání, tak i prokletí. Vysoká poptávka totiž tlačí dodavatele k jejich absolutním kapacitním limitům, což má za následek nedostatečné dodávky a dlouhé dodací lhůty. Ale LAPP dokazuje, že to jde i jinak!

Celý článek zde

Rekonstrukce nástupiště stanice metra Muzeum A

Publikováno: 12.10.2018

Ražená, trojlodní stanice Muzeum byla postavena v rámci trasy metra I. A zprovozněné v roce 1978. Má zkrácenou střední loď o délce 69,1 m, z níž na nástupiště nacházející se 34 m pod povrchem vede 8 párů prostupů. Ze střední lodi vede eskalátorový tunel pod nástupiště trasy C, kde je další přestup umožněn krátkými eskalátory vedoucími přímo na nástupiště trasy. Výstup ze stanice trasy A vede bokem nad jižní kolejí eskalátorovým tunelem nacházejícím se mimo osu stanice a s nástupištěm je spojen chodbou. Podhledy stanice jsou obloženy hliníkovými eloxovanými výlisky v kombinaci barev zlaté, hnědé a bronzové. Sloupy a stěny jsou obloženy mramorovými deskami.

Celý článek zde

Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor v Českých Budějovicích

Publikováno: 11.10.2018

Lávka převádí stezku pro pěší a cyklisty přes koryto řeky Vltavy u TJ Meteor v Českých Budějovicích. Lávka se stavěla o jednom kolmém poli o délce přemostění 39,13 m. Nosná konstrukce působí jako ocelový oblouk s dolní mostovkou. Hlavni nosníky oblouku a spodního táhla jsou navržené z trubek průměru 508 mm spojené pomoci svislých závěsů (2 × 8 ks) á 4,5m. Výška nosné konstrukce je celkově 6,51 m. Dolní táhla jsou spojena pomocí ortotropní mostovky tvořené ocelovým plechem tl. 12 mm, příčníků výšky 288 mm á 2,25 m a podélných výztuh výšky 150 mm á 300 mm.

Celý článek zde

Při opravě trati AŽD Praha nasadí Swietelsky Rail stroj, který v Česku ještě nebyl. Dobu rekonstrukce zkrátí o tři dny

Publikováno: 10.10.2018

Mimořádnou podívanou nabídne rekonstrukce kolejí na severočeské trati Čížkovice – Obrnice, patřících AŽD Praha. Společnost Swietelsky Rail CZ při ní poprvé v Česku využije stroj RU 800 S. Což je kolos dlouhý přes 177 metrů, vážící téměř 700 tun. Stane se tak 15. a 16. října. 

Celý článek zde

Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa

Publikováno: 10.10.2018

Přeložka silnice III/14539 je významnou spojnicí dvou největších českobudějovických sídlišť Máj a Vltava. Zhruba 740 m dlouhá silnice vede v pět metrů hlubokém zářezu přes bývalé vojenské cvičiště, a to skýtalo pro stavebníky mnohá překvapení.

Celý článek zde

Škoda Transportation představila mock-up nové tramvaje, se kterou uspěla v Německu

Publikováno: 9.10.2018

Skupina Škoda Transportation na slavnostní akci v Mannheimu předvedla mock-up tramvaje pro dopravní podnik Rhein-Neckar-Verkehr (rnv). Nejméně osmdesát tramvají ze Škodovky bude v příštích letech provozováno na tratích mezi městy Mannheim, Ludwigshafen a Heidelberg.

Celý článek zde

Přerov se stal na dva dny evropským centrem optiky

Publikováno: 9.10.2018

Vývoj optických hodin, které otevírají cestu k dalšímu zpřesnění času, nejnovější laserové technologie či vývoj světel do automobilů, která zajistí větší bezpečnost cestujících i chodců. I tato témata byla k slyšení na konferenci Česká optika 2018, která se konala první říjnový týden v Přerově.

Celý článek zde

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje: unesli bychom dvojnásobný rozpočet, aby zároveň nekolabovala doprava. Limitou mohou být vyčerpané kapacity stavebních firem

Publikováno: 9.10.2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje spravuje silnice II. a III. tříd. Poslední komplexní sledování bylo provedeno v roce 2015 a 2016, v současné době se zpracovává nové měření. Věnujeme se především opravám, modernizacím a rekonstrukcím na silnicích, které vykazují stav poškození 4 a 5.

Celý článek zde

Betonárny a lomy ve společnosti Skanska a. s.

Publikováno: 5.10.2018

Nedílnou součástí společnosti Skanska a. s. je závod Betony a lomy, který se zabývá kompletní činností související s výrobou betonových směsí, a to včetně jeho následujícího zpracování. Závod se zabývá těžbou, následným zpracováním a úpravou kameniva všech frakcí, recyklací a drcením materiálu, výrobou betonu na stacionárních betonárkách, ale i výrobou betonu a podkladních vrstev kameniva prostřednictvím mobilních betonáren.

Celý článek zde

COLAS – silný partner pro stavbu vozovek

Publikováno: 4.10.2018

Společnost COLAS CZ, a. s. je v České republice silným a spolehlivým partnerem nejen pro výstavbu pozemních komunikací, mostů a dalších děl silničního stavitelství, ale i významným výrobcem kameniva, obalovaných asfaltových směsí, modifikovaných asfaltů a dodavatelem asfaltových emulzí.

Celý článek zde

Rýpadla Komatsu do stísněných podmínek

Publikováno: 3.10.2018

Značka Komatsu rozšířila trh stavebních strojů v ČR o tři nová rýpadla, která se zvláště osvědčí při práci ve stísněných prostorách a úzkých profilech. Novinkami jsou pásové rýpadlo Komatsu PC80MR-5, dále pak kolové rýpadlo Komatsu PW118MR-11 a také pásové rýpadlo Komatsu PC228USLC-11 se zkrácenou zadní částí.

Celý článek zde

Přejezd ve Studénce má zpracovaný záměr projektu mimoúrovňového křížení

Publikováno: 2.10.2018

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v průběhu prázdninových měsíců předloží Centrální komisi Ministerstva dopravy ke schválení záměr projektu nahrazení stávajícího úrovňového přejezdu ve Studénce mimoúrovňovým křížením. Současně zpracovala i dokumentaci k územnímu rozhodnutí, kterou předložila k vyjádření stavebnímu úřadu. Podmínkou pro schválení záměru je souhlasné stanovisko zastupitelů Studénky ke změně územního plánu města.

Celý článek zde

Projektanti začnou řešit podobu trati mezi pražským Výstavištěm a Veleslavínem

Publikováno: 1.10.2018

Příprava výstavby železničního spojení na Letiště Václava Havla opět pokročila. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vybrala zhotovitele Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení modernizace klíčového úseku mezi pražským Výstavištěm a stanicí Praha-Veleslavín. Vítězem výběrového řízení se staly společnosti METROPROJEKT Praha a SUDOP PRAHA s nabídkovou cenou 64 milionů Kč. Stejný stupeň dokumentace se nyní zpracovává i pro další stavby v rámci tohoto strategického železničního projektu.

Celý článek zde

Odešel profesor František Lehovec, významná postava českého stavebnictví

Publikováno: 28.9.2018

V dvaaosmdesáti letech zemřel prof. Ing. František Lehovec, CSc. Profesor Lehovec odešel 13. června 2018 a české stavebnictví jeho skonem definitivně přišlo o jednu z důležitých postav minulých dekád.

Celý článek zde

Vyhodnotenie premenných parametrov vozovky rýchlostnej komunikácie R1 Trnava – Nitra v km 0,000 až km 2,250, v mieste uloženia oceľovej výstužnej siete Roadmesh

Publikováno: 27.9.2018

Neustály nárast dopravy a z toho vyplývajúci rast dopravného zaťaženia spolu so zhoršujúcim sa technickým stavom vozoviek a zvyšujúcimi sa nákladmi na výstavbu, údržbu a prevádzku komunikácií, majú za následok potrebu využitia inovatívnych riešení vystuženia asfaltových vrstiev vozoviek s cieľom predĺženia ich životnosti a zabezpečenia ich vyhovujúceho technického stavu.

Celý článek zde

Revitalizace trati Karlovy Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt

Publikováno: 26.9.2018

Trať Karlovy Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt tvoří významné regionální železniční spojení mezi krajským městem a osídlením severně od něj. Vzhledem k vedení na hřeben Krušných hor zajišťuje kromě každodenní dojížďky i rekreační turistickou dopravu. Díky napojení na německou železniční síť spojuje Karlovarsko s přilehlou oblastí Saska (Zwickau a okolí).

Celý článek zde

Profesor František Wald obdržel Charles Massonnet Award

Publikováno: 24.9.2018

Významné evropské ocenění pro vědce v aplikovaném výzkumu získal prof. Wald. Cena sdružení European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) se uděluje jako uznání vědcům, kteří významně přispěli k rozvoji vědeckého a technického poznání v oboru stavebních ocelových konstrukcí. Prof. Wald byl oceněn za vývoj Metody konečných prvků s komponentami pro návrh styčníků a práci v Technických komisích TC3 a TC10 na evropských modelech konstrukcí vystavených požáru a patních desek.

Celý článek zde

Most na silnici I/11 přes řeku Olši – obchvat Třince, úsek Oldřichovice

Publikováno: 24.9.2018

Most přes údolí řeky Olše je součástí stavby „Silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice“ a jeho cena tvoří cca 1/3 nákladů na celou tuto stavbu, která byla budována současně s navazujícím úsekem „Nebory – Oldřichovice“. K propojení tranzitní dopravy ze Slovenska s dálnicí D48 tak už chybí jen dobudovat poslední navazující úsek „Třanovice – Nebory“. Tyto stavby, jejichž investorem je ŘSD ČR, řeší obchvat Třince přeložkou silnice I/11, která tvoří hlavní silniční tah severní Moravy. Převáděnou komunikací obchvatu je čtyřpruhová směrově rozdělená silnice I/11 v kategorii S 24,5/100.

Celý článek zde

Výstavba Ejpovického tunelu finišuje, první vlak projede jižním tubusem už za dva měsíce

Publikováno: 21.9.2018

Výstavba dosud nejdelšího železničního tunelu v České republice spěje do závěrečné etapy. Už 15. listopadu projede první vlak jižním tubusem Ejpovického tunelu. Od 9. prosince, kdy začne platit nový jízdní řád, bude zahájen provoz všech vlaků oběma tubusy a cestující tak ocení nejzásadnější z přínosů stavby – zkrácení jízdní doby mezi Plzní a Prahou.

Celý článek zde

„Stavba D3 je pro mě srdeční záležitostí,“

Publikováno: 20.9.2018

říká kovaný Jihočech Jiří Urban, který je aktuálně stavbyvedoucím na osmikilometrovém úseku mezi Bošilcem a Ševětínem.

Celý článek zde

Do Ostravy zamíří nejmodernější škodovácké tramvaje

Publikováno: 19.9.2018

Společnost Škoda Transportation dnes na mezinárodním veletrhu Innotrans v Berlíně podepsala kontrakt s Dopravním podnikem Ostrava na dodávku až čtyřiceti nízkopodlažních velkokapacitních tramvají ForCity Smart. Do Ostravy tak zamíří flotila nejmodernějších škodováckých tramvají. 

Celý článek zde

Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru

Publikováno: 19.9.2018

Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Benešov – Strančice. Votice – Benešov, Tábor – Sudoměřice, Horusice – Veselí, Veselí – Soběslav, České Budějovice – Nemanice. K úplnému dokončení modernizace koridoru tedy zbývají dokončit úseky: Nemanice 1 – Ševětín, Soběslav – Doubí, Sudoměřice – Votice a Praha Hostivař – Praha hl. n. Po jejím dokončení předpokládáme jízdní dobu expresu mezi Prahou a ČB maximálně 101 minut.

Celý článek zde

Železniční most na trati Hohenau-Přerov celkovým vítězem soutěže 5th European Steel Bridge Awards 2018

Publikováno: 18.9.2018

Čeští oceláři opět uspěli v evropském měřítku, když se stavba železničního mostu na trati Hohenau-Přerov stala celkovým vítězem celoevropské soutěže 5th European Steel Bridge Awards 2018 v kategorii Silniční a železniční mosty. Soutěž organizuje European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) a letošní slavnostní vyhlášení proběhlo 11. 9. 2018 v pražském NH Prague City hotelu u příležitosti akce 9th International Sympozium on Steel Bridges 2018.

Celý článek zde

Pozemní komunikace v Jihočeském kraji – stav, zdroje, možnosti a připravované

Publikováno: 18.9.2018

Jihočeský kraj (JK), neformálně „jižní Čechy“, je druhým největším krajem ČR, resp. krajem s druhou největší rozlohou a úměrně tomu i s druhou nejrozsáhlejší sítí krajských silnic II. a III. třídy, a to hned po Středočeském kraji (SK), se kterým společně vytváří území o rozloze neuvěřitelných 26 % celé ČR. Naopak v porovnání hustoty silnic I. třídy a ve výstavbě dálnic JK dlouhodobě zaostával a stále zaostává. Dvě páteřní dálnice D3 (E55) a D4, tolik potřebné pro napojení JK na SK a Prahu, nejsou dostavěny a od jejich dokončení nás stále dělí mnoho let. České Budějovice jako jedno ze dvou posledních krajských měst (ještě s Karlovými Vary) nemá dosud dálniční napojení na Prahu.

Celý článek zde

Škoda Electric úspěšně dokončila modernizaci trolejbusů v USA

Publikováno: 18.9.2018

Poslední z flotily modernizovaných trolejbusů předala Škoda Electric dopravnímu podniku v Bostonu ve Spojených státech amerických. Plzeňská společnost uzavřela kontrakt  na kompletní modernizaci elektrických výzbrojí 32 kloubových trolejbusů za zhruba 100 milionů korun v roce 2014 a nyní jej úspěšně dokončila. Rekonstrukcí prošla vozidla, která v letech 2004 až 2005 Škoda Electric vyrobila společně s firmou Neoplan USA. 

Celý článek zde

Novela zákona může urychlit výstavbu strategických dopravních staveb až o pět let

Publikováno: 17.9.2018

Poslanecká sněmovna v závěru června schválila ve III. čtení novelu zákona číslo 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, kterou inicioval předseda sněmovního Podvýboru pro dopravu Martin Kolovratník. Ten je zároveň autorem 17 úspěšně schválených pozměňovacích návrhů, z nichž nejvýznamnější jsou tzv. mezitímní rozhodnutí a vznik jednotného místa pro územní řízení a vyvlastnění u dopravních staveb. Pro přijetí novely hlasovalo celkem 156 poslanců ze 160 přítomných. Návrh zákona následně mířil do Senátu, který o něm hlasoval koncem července.

Celý článek zde

Silniční konference 2018 pošestadvacáté – podruhé v Ostravě

Publikováno: 17.9.2018

Přesně za měsíc bude zahájena 26. Silniční konference. Stane se to ve středu 17. října 2018 v Clarion Congress Hotelu Ostrava, dříve známým pod názvem Atom. Silniční konference se ve své šestadvacetileté historii vrací do Ostravy po 11 letech podruhé, poprvé se zde konala v roce 2007, a to v Domě kultury města Ostravy, tehdy ovšem v mnohem menším rozsahu. Clarion Congress Hotel Ostrava disponuje od roku 2013 novým, moderním kongresovým křídlem, které nabízí dostatečně kapacitní sály pro jednání Silniční konference. Již dnes, měsíc před zahájením konference, je na ni registrováno přes 800 delegátů.

Celý článek zde

Zlín získá nové trolejbusy ze Škody

Publikováno: 14.9.2018

Škoda Electric vyrobí nové trolejbusy pro města Zlín a Otrokovice. Sedm nízkopodlažních vozidel Škoda 30Tr za zhruba 94 milionů korun získá tamní Dopravní společnost Zlín-Otrokovice v prvním čtvrtletí roku 2019. Trolejbusy budou provozovány na nově koncipované lince mezi Zlínem a ZOO Lešná.

Celý článek zde

Lomy: kvalita, bezpečnost, kompletní servis

Publikováno: 14.9.2018

Pod značkou COLAS CZ působí v závodu Lomy dvanáct kamenolomů; osm z nich je na Vysočině, čtyři provozy jsou vzdálenější (Znojmo, Praha, Tachovsko, Šluknovský výběžek). V současné době produkujeme ročně více než dva a půl milionu tun drceného kameniva, jímž zásobujeme jak silniční stavební firmy a společnosti zabývající se výstavbou všech druhů silničních děl, železnic i kanalizací, tak betonárky, prefy a obalovny. Klasikou je kamenivo pro běžné komunikace všech úrovní od dálnice až po lesní a polní cesty, v nabídce ale máme také specializované výrobky jako je drážní štěrk nebo kamenivo pro vodní stavby, vše samozřejmě patřičně certifikované a s příslušnými doklady.

Celý článek zde

Škoda Electric dodává trolejbusy do Bulharska

Publikováno: 13.9.2018

Do bulharského města Pleven zamířily v minulých dnech první z celkem čtrnácti nových trolejbusů, na jejichž výrobě se významně podílí plzeňská Škoda Electric. Poslední z flotily nízkopodlažních vozidel se v Plevenu objevily na přelomu srpna a září. Vozy mají zajímavou výbavu.

Celý článek zde

Chytrý systém přispěje k efektivnějšímu řízení dopravy v Českých Budějovicích

Publikováno: 13.9.2018

Město České Budějovice bude využívat nový chytrý systém, který si sám zjistí všechny důležité dopravní informace na silnicích. Sesbíraná dopravní data budou sloužit jako podklad pro budoucí plánování komunikací a jejich dimenzování a také k samotnému řízení křižovatek.

Celý článek zde

Swietelsky stavební otevřel v Lipníku nad Bečvou šestnáctou obalovnu asfaltových směsí

Publikováno: 13.9.2018

Nová obalovna živičných směsí společnosti Swietelsky stavební v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku byla slavnostně otevřena v červnu. Roční zkušební provoz zahájila už loni v říjnu.

Celý článek zde

STRABAG Asfalt – nové jméno, dlouhá tradice kvality

Publikováno: 12.9.2018

Firma BOHEMIA ASFALT, s. r. o., která je předním tuzemským výrobcem asfaltových směsí, změnila v červnu tohoto roku své jméno. Na trhu nyní působí pod názvem STRABAG Asfalt s. r. o. Tato změna je součástí strategie jednotné prezentace koncernových výrobců asfaltových směsí na evropském trhu. Kvalitu výroby asfaltových směsí ve společnosti zajišťují moderními systémy řízení s využitím automatických řídících jednotek a špičkové výpočetní techniky na jednotlivých provozovnách a v neposlední řadě i profesionální přístup zkušených pracovníků.

Celý článek zde

Těžba lupku s novým pásovým rýpadlem Cat 374F

Publikováno: 11.9.2018

České lupkové závody, a. s. získaly výraznou posilu. Druhý největší producent pálených lupků v Evropě, převzal nové pásové rýpadlo Cat 374F L ME od společnosti Zeppelin CZ. Stroj vážící bezmála 80 tun se tak stane dalším členem flotily strojů Cat, které se podílejí na těžbě, úpravě a zušlechťování žáruvzdorných jílovců (lupků).

Celý článek zde

Plánovaná vysokorychlostní trať Čechy s Němci spojuje, chystají prezidentskou smlouvu

Publikováno: 10.9.2018

Stavba vysokorychlostní tratě z Prahy do Drážďan je pro Čechy a Němce společným cílem, začínají práce na mezinárodní prezidentské smlouvě o přeshraničním železničním spojení. Při jednání v Berlíně si to potvrdili český ministr dopravy Dan Ťok se svým německým protějškem Andreasem Scheuerem.

Celý článek zde

Za projekty Skanska stojí moderní technika a stroje

Publikováno: 7.9.2018

Stavební společnost Skanska a. s., jež patří k největším stavebním společnostem v České republice a na Slovensku, využívá ve svých projektech a stavbách moderní techniku, bezpečné a prověřené stroje a v rámci staveb také ty nejmodernější technologie.

Celý článek zde

Aktuální trendy ve financování stavebních strojů

Publikováno: 6.9.2018

V loňském roce se u nás prodaly stavební stroje za téměř 4 miliardy korun – nejvíce za posledních pět let. Téměř čtvrtinu financování nových strojů zajistila společnost ČSOB Leasing. Vyplývá to z údajů České leasingové a finanční asociace. Boom ve stavebnictví se projevuje i v prodejích a financování stavebních strojů.

Celý článek zde

Není „malých projektů“ aneb obhajoba „prekvalifikací“ pro Deutsche Bahn

Publikováno: 5.9.2018

Když se zhruba před pěti roky rozhodlo vedení SUDOPU PRAHA utlumit obchodní aktivity na Balkáně a v Polsku, obrátilo svou pozornost, a to tentokrát poměrně odvážně, ale vlastně i pragmaticky na západ do Německa, kde měl SUDOP již za sebou celou řadu relativně úspěšných zkušeností nejenom z této země. Neboť v tehdejším východním Německu i dalších spřátelených zemí z RVHP se pohyboval Státní ústav dopravního projektování již v letech předlistopadových, kdy naopak někteří soudruzi jezdili na zkušenou k nám.

Celý článek zde

Unikátní výstava o Dopravním uzlu Pardubice je k vidění v letištním terminálu

Publikováno: 4.9.2018

Všechny čtyři mody dopravy má propojit Dopravní uzel Pardubice. Multimodální centrum v Pardubicích se stane křižovatkou silniční, železniční, vodní a letecké dopravní sítě a bude jediné svého typu v celé České republice. Cílem projektu je zefektivnit a zlevnit nákladní dopravu, dobudovat dopravní infrastrukturu a napojit tak Českou republiku prostřednictvím železničního uzlu a veřejného přístavu v Pardubicích na Evropskou dopravní síť TNT.

Celý článek zde

Lávka pro pěší v Radotíně

Publikováno: 3.9.2018

Obdobně jako mnoho dalších konstrukcí přes Berounku a Vltavu byla i stávající lávka pro pěší v Radotíně zasažena povodněmi v roce 2002 a následně i 2013. Stávající lávka je z roku 1994 a je navržena jako dvoutrámová zavěšená konstrukce. V roce 2014 byla s ohledem na její havarijní stav provizorně podepřena a provoz byl omezen na jednu osobu. Následně po pádu lávky v Troji byla provedena mimořádná mostní prohlídka, která určila další kritéria pro provoz lávky, a tak bylo na lávku umístěno větrné čidlo, které ovládá semafor pro zákaz vstupu. Současně mimořádná mostní prohlídka stanovila ukončení provozu stávající lávky nejpozději na rok 2020.

Celý článek zde

Most ev. č. 29-003, Podolský most – diagnostický průzkum

Publikováno: 31.8.2018

Most ev. č. 29-003 přes Vltavu Podolsko je technicky jedinečné dílo a je jedním z nejkrásnějších mostů v ČR. Most byl postaven v letech 1938 – 1943 dle technického projektu z roku 1937 a do provozu byl uveden v roce 1945. Je zřejmé, že po více než 70 letech provozu je nutná kompletní oprava mostu, aby se stavební stav mostu nezhoršoval. Most neprošel žádnou zásadní opravou. V roce 1997 byla provedena oprava vozovky na mostě a ocelových konzol pro vynesení plynového potrubí VTL 600. Nové ocelové konzoly nahradily původní systém uchycení plynovodu VTL 600 z roku 1968.

Celý článek zde

Most Miloše Sýkory v Ostravě se dočkal nového unikátního nasvícení

Publikováno: 30.8.2018

Signify (Euronext: LIGHT), světový lídr v oblasti osvětlení, dokončil projekt architekturního osvětlení známého ostravského Mostu Miloše Sýkory. Most tak je nově nasvícen světly Philips, která mají ve standartním režimu teplou až neutrální bílou barvu. Díky Philips Color Kinetics technologii je ale možné při speciálních příležitostech barvu osvětlení snadno změnit. 

Celý článek zde

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje dálnici D7 v úseku Postoloprty – MÚK Bitozeves

Publikováno: 30.8.2018

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje ve čtvrtek 30. srpna dálnici D7 v úseku Postoloprty – MÚK Bitozeves. Dálnice D7 je náhradou za stávající silnici I/7, která již nevyhovovala současnému provozu. Nacházely se zde nepřehledné horizonty a nedostačující bylo i šířkové uspořádání. Vzhledem k velkému dopravnímu zatížení silnice I/7 zde docházelo k řadě kolizních situací, které budou nyní díky dostavbě dálnice odstraněny.

Celý článek zde

SILNICE GROUP stihla znovu postavit most na D7, nový úsek Postoloprty – Bitozeves je otevřen

Publikováno: 30.8.2018

Sdružení R7 Postoloprty pod vedením stavební společnosti SILNICE GROUP předalo investorovi ŘSD nový úsek dálnice D7 Postoloprty – Bitozeves a po slavnostním otevření ve čtvrtek 30. srpna 2018 na novou silnici vjela první auta. Dálniční úsek o délce 3,77 km zahrnuje dva mosty, jednu mimoúrovňovou křižovatku a 100 m protihlukové stěny. Stavbaři se dokázali vyrovnat jak s komplikovanou přeložkou inženýrských sítí na začátku výstavby, tak s vynucenou demolicí již téměř z poloviny hotového mostu v závěru.

Celý článek zde

PSJ ozdravuje skupinu, prodává ALPINE Bau CZ, a.s. české dceři rakouské společnosti PORR

Publikováno: 30.8.2018

Dne 29. 8. 2018 byly podepsány smlouvy o převodu všech akcií společnosti ALPINE Bau CZ a.s.. Společnost bude zcela integrována do skupiny PORR pod její českou dceřinou společností. Výše transakce činí přibližně 12 milionů EUR.

Celý článek zde

Obchvat Českých Budějovic začneme stavět v září

Publikováno: 30.8.2018

Po Praze jsou České Budějovice druhým nejzacpanějším městem pro automobilovou dopravu. Náměstek primátora Českých Budějovic František Konečný, který má v gesci mj. dopravní rozvoj města, krátce popsal, co město v nejbližší době plánuje.

Celý článek zde

Historie, současnost i budoucnost. To vše nabídne Silniční veletrh 2018

Publikováno: 29.8.2018

Mezinárodní Silniční veletrh se každoročně koná v areálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje v pardubických Doubravicích, letos už po sedmnácté. Jednodenní prezentační výstava nabídne přehlídku nejnovějších strojů a technologií, ale také historické stroje. Prezentovat se bude na 60 vystavovatelů nejen z oboru silničního hospodářství. Mezinárodní Silniční veletrh se uskuteční v pátek 7. září 2018.

Celý článek zde

Plány SŽDC v rámci rozvoje Jihočeského kraje

Publikováno: 29.8.2018

Klíčové je dokončit modernizaci IV. tranzitního koridoru a modernizovat vybrané nádražní budovy. Rozvíjet, modernizovat a udržovat kompletní železniční síť.

Celý článek zde

Topte zdravě, ať se lépe dýchá nám i našim dětem

Publikováno: 27.8.2018

Český plynárenský svaz zahajuje od září dlouhodobou kampaň, jež má upozornit na pozitivní a ekologické aspekty využívání zemního plynu. Jejím cílem je podpořit přechod domácností na vytápění zemním plynem a rozšíření povědomí o výhodách CNG v osobní dopravě.

Celý článek zde

„Držet slovo je v Německu samozřejmostí,“

Publikováno: 27.8.2018

říká v rozhovoru pro Silnice železnice Marek Foglar, vedoucí německého zastoupení divize 4 Metrostavu. „Pokud se měsíc po ústní dohodě ujišťujete o její platnosti, může vyvolat velice podrážděnou reakci partnerské strany, neboť považuje držení slova za samozřejmost.“

Celý článek zde

Změny smlouvy o dílo dle FIDIC v předmětu a ceně díla

Publikováno: 21.8.2018

Výstavba pozemních komunikací v České republice je po právní stránce řešena v režimu smluv o dílo, které vycházejí ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“). Nicméně z převažující části je zákonná úprava doplňována vzorovými smluvními podmínkami FIDIC. Výstavba pozemních komunikací dálnic a silnic I. třídy je v současné době prováděna pouze dle obecných smluvních podmínek pro výstavbu pozemních inženýrských staveb projektovaných objednatelem (tzv. Conditions of Contract for Construction, používaná zkratka CONS nebo i Red Book/Červená kniha; dále jen „obecné podmínky CONS“ nebo „OP“) 1. Tyto obecné podmínky jsou doplněny, měněny a upravovány zvláštními podmínkami, které vydalo Ministerstvo dopravy ČR (dále jen „ZP“) 2. V současné době se nicméně začínají připravovat i výstavbové projekty, na které bude použit další typ smluvních podmínek FIDIC, a to obecné smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně – technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem (tzv. Condition of Contract for Plant and Design – Build, používaná zkratka P&DB nebo i Yelow Book/Žlutá kniha; dále jen „obecné podmínky P&DB“ nebo „OP“) 3. Tyto obecné podmínky jsou doplněny, měněny a upravovány zvláštními podmínkami, které vydalo Ministerstvo dopravy ČR (dále jen „zvláštní podmínky MD ČR“ nebo též „ZP“) 4.

Celý článek zde

Metodika postupu odhalování podvodů u digitálních tachografů

Publikováno: 20.8.2018

Znalci a kontrolní orgány se ve své praxi setkávají s digitálními tachografy. Data tachografů jsou důležitým zdrojem relevantních vstupních dat a informací potřebných pro hloubkovou analýzu nehodového děje. V praxi je možné se setkat s negativním jevem, a to s nedovolenou manipulací. Podvody s manipulovanými daty mají zásadní vliv na výsledky šetření a analýzu nehodového děje. Znalci a kontrolní orgány musejí být na tento případ připraveni. Tento článek popisuje jednotlivé druhy manipulací se záznamovým zařízením a způsoby jejich odhalení. Problematika podvodů s tachografy je stále aktuální a je velice důležité se jí zabývat.

Celý článek zde

Jak parametry vjezdu okružní křižovatky ovlivňují bezpečnost silničního provozu

Publikováno: 17.8.2018

Nová výstavba nebo přestavba stávající křižovatky na okružní je běžnou praxí rozvoje a údržby silniční infrastruktury. Proto je vhodné znát vliv jejich parametrů na jízdu vozidla z pohledu bezpečnosti. Tento článek je zaměřen na analýzu přímého průjezdu vozidla okružní křižovatkou a s ním spojené charakteristiky. Měření probíhalo pomocí GPS jednotky umístěné v měřícím vozidle. Realizovali jsme cca 150 přímých průjezdů na 11 okružních křižovatkách v Brně. Identifikovali jsme parametry směrového polygonu jízdy vozidla: přímkovou a obloukovou část průjezdu a hodnoty úhlu na vjezdu, úhlu na přímém průjezdu, úhlu na výjezdu, poloměru vjezdu, průjezdu a výjezdu. Hlavním přínosem práce je stanovení vztahu mezi rychlostí vozidla na průjezdu a geometrií okružní křižovatky z pohledu bezpečnosti, které je vyjádřena dopravní nehodovostí. Výsledky potvrdily ovlivnění rychlosti vozidla vjezdovým poloměrem a úhlem. Závěry potvrzují nutnost dodržování vhodných návrhových parametrů křižovatky, abychom zaručili její bezpečnost, ale nenarušili propustnost.

Celý článek zde

Dálnice D3: Václavice – Voračice

Publikováno: 16.8.2018

Dálnice D3 je součástí hlavního mezinárodního silničního tahu E 55 vedoucího z Dánska přes Německo, Česko, Rakousko a Itálii do Řecka. V republikovém měřítku přebírá dálnice D3 funkci kapacitního spojení hlavního města Prahy s oblastí jižních Čech, napojuje oblast Tábora a Českých Budějovic na celorepublikovou síť dálnic a ve směru na jih navazuje na silniční a dálniční síť v Rakousku v místě hraničního přechodu Dolní Dvořiště / Wullowitz, kde by mělo v nedaleké budoucnosti dojít k napojení na vysokokapacitní silnici S10.

Celý článek zde

SŽDC zahájila modernizaci koridoru ze Sudoměřic u Tábora do Votic

Publikováno: 15.8.2018

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) na začátku června slavnostně zahájila modernizaci trati ze Sudoměřic u Tábora do Votic. Cílem jedné z nejvýznamnějších současných investic do železniční infrastruktury je zvýšit rychlost, plynulost, komfort a bezpečnost dopravy na tomto přibližně dvacet kilometrů dlouhém úseku čtvrtého tranzitního koridoru.

Celý článek zde

Nová tramvajová trať na Povel

Publikováno: 14.8.2018

V roce 2018 dochází k zásadnímu posunu v přípravě výstavby tramvajových tratí v Olomouci. Na delší dobu je zřejmě posledním počinem rozšíření sítě dokončení projektové přípravy tramvajové trati směřující od centra směrem na jih – do místních částí Nové sady a Povel.

Celý článek zde

Trvanlivé konstrukce na železničních stavbách

Publikováno: 13.8.2018

Pevné, lehké a odolné konstrukce, které vydrží mráz, sluneční záření a agresivní prostředí – tak se dá jednoduše shrnout popis technických parametrů kompozitního materiálu. Zejména životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům umožňuje využít kompozitní materiály pro téměř všechny druhy konstrukcí – na lávky, rošty, žebříky, zábradlí, schody, plošiny, poklopy, zakrytí kabeláže, kanálků atd.

Celý článek zde

Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou

Publikováno: 10.8.2018

Předmětem stavby je komplexní přestavba – rekonstrukce železniční stanice za účelem zvýšení rychlosti průjezdu vlaků, zlepšení komfortu cestujících při nastupování, vystupování a při přístupu k vlakům i zvýšení bezpečnosti železniční dopravy instalací nového zabezpečovacího zařízení umožňující dálkové ovládání technologických zařízení železniční dopravní cesty (DOZ).

Celý článek zde

Cihla k cihle, kámen ke kameni

Publikováno: 7.8.2018

V létě roku 2017 začala dlouho připravovaná rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze, na které se jako člen sdružení podílí i společnost AVERS, spol. s r. o. spolu s partnery HOCHTIEF CZ a. s. a STRABAG Rail a. s. Ačkoliv je pro naši společnost účast na stavbě dopravní infrastruktury prvním počinem, s restaurátorskými pracemi a s obnovou památek máme již bohaté dlouhodobé zkušenosti jak v ČR, tak i zahraničí. Respekt k původním mistrovským technikám s využitím moderních technologií a materiálů a poznání kvality práce někdejších mistrů se stalo pro AVERS výzvou proměněnou v realitu. Rozsah naší činnosti na rekonstrukci této historicky významné památky zahrnuje veškeré kamenické práce: přezdívání lícového cihelného zdiva, přezdívání kleneb z pískovcových kamenů a z cihel, výměny kamenů v klenbách, budování říms ze žulových kamenů, a dále pak doplňková diagnostika zdiva, restaurátorský průzkum, čištění mostu a kompletní sanační a restaurátorské práce spojené s obnovou této historické památky.

Celý článek zde

Společnost ZAT přišla s inovativním řešením pro zkvalitnění staveb DDTS

Publikováno: 6.8.2018

V posledních dvou letech ZAT hledal způsob, jak usnadnit, zrychlit a zkvalitnit realizaci staveb systému DDTS. „Jako dodavatel řídicích systémů se řadíme až na konec stavby. Tím jsme často nuceni eliminovat rizika, která souvisí s termínem dokončení stavby, ačkoliv za ně nejsme odpovědní,“ říká Václav Janoch, ředitel divize Smart systémy společnosti ZAT.

Celý článek zde

Nátěrové hmoty pro nákladní kolejová vozidla

Publikováno: 3.8.2018

Nákladní kolejová vozidla jsou vystavena extrémní chemické a mechanické zátěži a dalším nepříznivým vnějším vlivům, což klade velké nároky na jejich odolnost. Aby vozidla splňovala i po mnoha letech v provozu veškeré kvalitativní, bezpečnostní a environmentální standardy, je nezbytná pravidelná údržba. Konstruktéři kolejových vozidel, k nimž patří také rakouská společnost Innofreight, jsou si vědomi vysokých nároků svých zákazníků. Používají proto pouze materiály a nátěrové hmoty nejvyšší kvality, které zajišťují dlouhou životnost jejich vozů.

Celý článek zde

Cena Grand Prix XII. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje putuje na Pustevny

Publikováno: 3.8.2018

V industriálních prostorách Kompresorovny areálu Landek Park byly ve čtvrtek 14. června 2018 slavnostně vyhlášeny výsledky XII. ročníku soutěže STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Vyhlašovateli soutěže, která se každoročně koná pod záštitou hejtmana kraje Ivo Vondráka a letos také pod záštitou ministra průmyslu a obchodu v demisi Tomáše Hünera, jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů a Moravskoslezský kraj.

Celý článek zde

Integrační služby nejen pro železniční průmysl

Publikováno: 2.8.2018

Společnost Chvalis, premier distributor Parker Hannifin, realizuje dodávky hydraulických systémů pro dieselové lokomotivy a motorové vozy, které vyrábí nebo modernizují čeští výrobci kolejových vozidel.

Celý článek zde

„Bimodální vozidla bychom rádi uplatnili i v Česku,“

Publikováno: 1.8.2018

říká Tomáš Oppolzer, šéfkonstruktér pražského Stadlera, který popisuje i další evropské projekty, na nichž se pražský Stadler významně podílí.

Celý článek zde

Efektivní technologie oprav vozovek a monitorování mostů

Publikováno: 31.7.2018

Údržby a opravy sítě pozemních komunikací v České republice představují velký problém, který se stále nedaří řešit, tak jak by se řešit měl. Hlavní vinu se dá hledat v chybějících finančních prostředcích. Na to navazující absenci jednotného systému hospodaření s vozovkami, který by umožňoval zejména technologicky, ale i ekonomicky správný výběr údržby vozovky, který jí zajistí potřebnou životnost. Stoupající tlak na zvýšení ochrany životního prostředí přináší potřebu vymýšlet nové technologie v oblasti výstavby, ale i údržby a oprav vozovek pozemních komunikací.

Celý článek zde

Výstavba vysokorychlostní železnice může využitím digitálních technologií ušetřit Česku miliardy korun

Publikováno: 30.7.2018

Úspory v řádech miliard korun může České republice přinést využití digitálních technologií (BIM) při realizaci velkých dopravních staveb, jako jsou vysokorychlostní tratě. Shodli se na tom účastníci konference „Příprava výstavby britské vysokorychlostní železnice HS2 s využitím BIM“ pořádané v pondělí 26. února 2018 Asociací pro rozvoj infrastruktury (ARI). Na konferenci hovořili o svých zkušenostech odborníci zodpovědní za přípravu a výstavbu vysokorychlostní železnice High Speed Two (HS2), která se stane novou páteří britské železniční sítě. Konference se zúčastnilo přes 200 profesionálů z rezortu dopravy, SFDI, SŽDC a soukromého sektoru.

Celý článek zde

I/65 Kremnica – Kremnické Bane

Publikováno: 27.7.2018

Silnice I/65 je významnou silnicí spojující město Martin s Kremnicou a Žiarom nad Hronom (nákres. č.1). Na přelomu července a srpna 2016 se po nadměrných dešťových srážkách v Kremnických Baních rozvodnil Kremnický potok a způsobil značné sesuvy na tělese komunikace I/65. Následně byl v předmětném úseku vyhlášen havarijní stav. Rekonstrukce probíhala také proto, že silnice I/65 v úseku Kremnica – Kremnické Bane měla nevyhovující směrové vedení a šířkové uspořádaní pro silnici I. třídy. Stavebně – technický stav silnice v daném úseku neodpovídal významu této komunikace.

Celý článek zde

„Klíčový je pro nás rychlý servis,“

Publikováno: 26.7.2018

říká v rozhovoru pro Silnice železnice Michal Široký, jednatel a výkonný ředitel společnosti Pirell, která se zaměřuje na opravy a rekonstrukce železničního svršku, svařování kolejnic, železniční spodek a stavební a zemní práce.

Celý článek zde

Modernizace stanice metra Skalka

Publikováno: 25.7.2018

Pražské metro je v provozu od května roku 1974 a k dnešnímu dni čítá 61 stanic. Dopravní podnik o stanice pečuje průběžnou údržbou a vynakládá velké úsilí na chod jednotlivých stanic. Některé stanice jsou vlivem silných průsaků spodních vod zdegradovány korozí. Koroze často není na první pohled viditelná, jelikož jsou často zasažená místa skryta pod stěnou za kolejištěm, nad podhledem, či za kamenným obkladem stěn. Dopravní podnik průběžně monitoruje stav stanic a každý rok vynakládá finance na kompletní modernizace vybraných stanic. Na přelomu roku 2017/2018 byly modernizovány například stanice Jinonice, Skalka, Muzeum a Dejvická.

Celý článek zde

Swietelsky Rail CZ vyjel na hlavní trať, lemují ji zakázky v Plzni, Praze, Brně i Lounech

Publikováno: 24.7.2018

Zatímco během posledních tří let se tržby společnosti Swietelsky Rail CZ ročně pohybovaly na úrovní tří set milionů korun, letos se zvýší téměř pětkrát. Dosáhnou zhruba 1,5 miliardy korun.

Celý článek zde

Oprava železničního náspu Červený potok

Publikováno: 23.7.2018

Projekt „Oprava železničního náspu Červený potok“ měl za cíl navrátit úsek zdejší tratě do původního stavu z roku 2010, kdy byla trať optimalizována na vyšší rychlost. Rekonstrukce, kterou realizovala Stavební skupina EUROVIA CS, zamezila rozpadu geometrické polohy koleje a deformaci, která souvisela s infiltrací vody do tělesa. Stavba byla úspěšně dokončena na konci roku 2017.

Celý článek zde

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu II.

Publikováno: 20.7.2018

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu je stavbou, s níž máme od prvních okamžiků spojen pocit obrovského respektu a zodpovědnosti vůči našim stavbařským předkům, kteří se podíleli na projektování a výstavbě takto architektonicky a technicky unikátního mostního díla. Výsledek jejich práce sloužil svému účelu bez větších zásahů a rekonstrukcí více než 160 let.

Celý článek zde

Náhrada lokomotiv v době předodjezdové přípravy nákladních vlaků – možnost výrazných ekonomických přínosů pro železniční dopravce

Publikováno: 19.7.2018

Jednou z podstatných konkurenčních nevýhod železniční nákladní dopravy u nás je mimo jiné („just in time“ nebo „just in place“ ad.) cena přepravného, která je v přepočtu na tkm přepraveného zboží několikanásobně vyšší než u dopravy silniční. Železniční nákladní dopravci proto musí hledat finanční úspory mj. i v provozních nákladech. Jednou z oblastí, kde je možno dosáhnout výrazných finančních úspor a zvýšení produktivity práce vlakových lokomotiv, je právě předodjezdová příprava nákladních vlaků.

Celý článek zde

Novinky v produkci SaZ

Publikováno: 18.7.2018

Společnost SaZ s. r. o. je dlouholetým dodavatelem techniky pro údržbu železničních, tramvajových i trolejových tratí. Tradice společnosti sahá až do roku 1954. Kromě železničního sortimentu, kde se společnosti podařilo v nedávné době realizovat velmi zajímavé referenční zakázky v Dánsku, se daří hodonínské firmě inovovat i v segmentu vozidel učených pro práci na tramvajových a trolejových tratích. Nově vyráběné ramenové a nůžkové plošiny se vyznačují lepší kinematikou či vyšší celkovou kompaktností vozidel.

Celý článek zde

EffiShuntery 500 jezdí v barvách Škody Auto, CZ LOKO k nim dodává i desetiletý full service

Publikováno: 17.7.2018

Největší česká automobilka Škoda Auto začala k seřazování nákladních vlaků s novými vozy na své vlečce využívat dvě lokomotivy EffiShunter 500 z produkce společnosti CZ LOKO. Součástí kontraktu jsou i desetileté komplexní služby na jejich údržbu a servis.

Celý článek zde

Hydraulické rychlospojky Eaton řady Flat Face nabízí provozovatelům mobilních strojů výkon a spolehlivost ve vysokotlakých aplikacích

Publikováno: 16.7.2018

Společnost Eaton zabývající se řízením energie představila své rychlospojky řady FF modernizované konstrukce, které pomohou výrobcům mobilních strojů splnit poptávku trhu po vysokotlakých a vysokoimpulsních řešeních. Jsou vhodné pro rozmanitá průmyslová odvětví a jejich použití zahrnuje připojovací prvky pro zemědělské stroje, kolové nakladače, rypadla, buldozery na stavbách, přívěsy nákladních vozidel, údržbová zařízení na železnici, připojovací prvky v lesních strojích, jako např. pily na dřevo, rázová kladiva na pobřeží i mimo něj, jakož i zařízení na úklid sněhu.

Celý článek zde

Zákonné lhůty musí být dodržovány, a to nejen u klíčových dopravních staveb

Publikováno: 16.7.2018

Poslanci schválili změny v zákonech, které mají zrychlit výstavbu klíčové infrastruktury především v dopravě nebo v energetice. Nově bude například možné využít pozemek ještě před tím, než bude definitivně vyvlastněn. Novela obsahuje také tzv. fikci souhlasu, která znamená, že pokud úřad v rámci povolování těchto staveb nevydá závazné stanovisko do 60 dnů, bude se mít za to, že nemá námitek. To má donutit úřady, aby svá stanoviska vydávaly včas, ne v řádu několika měsíců, a povolování potřebných silnic a dálnic netrvalo i 13 let. 

Celý článek zde

SILNICE GROUP dokončila nový průtah Děčínem

Publikováno: 16.7.2018

Mimoúrovňová křižovatka Rozbělesy, estakáda a osmiramenná okružní křižovatka s vnějším průměrem 72 metrů. Tyto důležité poslední součásti stavby Silnice I/62 Děčín – Vilsnice dokončilo sdružení Děčín-Vilsnice pod vedením stavební společnosti SILNICE GROUP. Po víkendu tak mohla na kompletní nový průtah městem vjet první auta i od mostu přes Labe. Tzv. Vilsnická spojka zakončila komplexní přestavbu průtahu silnic I/13 a I/62 Děčínem. Jejím největším přínosem je odvedení tranzitní dopravy z přetížené Ústecké ulice.

Celý článek zde

První modernizované koridorové úseky projdou od příštího roku kompletní rekonstrukcí

Publikováno: 16.7.2018

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) intenzivně připravuje celkem 8 staveb, které budou mít až na jednu výjimku charakter rekonstrukcí nejdříve modernizovaných úseků 1. a 2. koridoru. Financování by mělo být zajištěno kombinací národních zdrojů a investičního úvěru Evropské investiční banky (EIB), doplněné ve dvou případech příspěvkem z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Ten získala SŽDC na základě úspěšné žádosti uplatněné v rámci výzvy CEF Blending Call. Její prioritou je financování staveb pro odstraňování úzkých míst a doplnění chybějících spojení. Záměry projektů prvních akcí již schválila Centrální komise Ministerstva dopravy.

Celý článek zde

Vysokorychlostní trať Praha – Drážďany II.

Publikováno: 16.7.2018

Budoucí železniční tunel pro vysokorychlostní trať skrze Krušné hory bude projektovat Deutsche Bahn, provozován bude podle německých předpisů. Dohodli se na tom v Praze český ministr dopravy Dan Ťok se svým saským protějškem Martinem Duligem.

Celý článek zde

STADLER Praha, s. r. o.: česká expanze v hávu švýcarského gigantu

Publikováno: 13.7.2018

Rok 1989 přinesl zásadní změnu nejen do budováním socialismu už unavené Československé republiky, ale i do tehdy ještě poměrně malé a ve světě kolejových vozidel téměř neznámé švýcarské firmy Stadler. V té době se jejím spolumajitelem stává třicetiletý Peter Spuhler, který během několika následujících let dokázal z firmy s několika desítkami zaměstnanců a téměř nulovým obratem vybudovat výrazného hráče na současném celosvětovém trhu kolejových vozidel. V oblasti elektrických jednotek dokonce bojuje o pozici lídra na evropském trhu. V případě kolejových vozidel pro vysokohorskou dopravu už tuto pozici dávno získal.

Celý článek zde

Aktuální trendy ve financování manipulační a těžké dopravní techniky

Publikováno: 11.7.2018

V loňském roce se u nás prodaly nákladní vozidla a autobusy za téměř 22 miliardy korun. Dopravci přitom nakupují těžkou dopravní techniku nejčastěji na finanční leasing. Odlišně se vyvíjí trh s manipulační technikou, kde firmy volí pro své financování spíše leasing operativní. Vyplývá to z údajů České leasingové a finanční asociace. Pojďme se tedy na možnosti financování podívat zblízka.

Celý článek zde

Graffiti – nešvar i na dopravních stavbách

Publikováno: 10.7.2018

Lidé malovali po stěnách jeskyní už odpradávna. A malovali vším, co nechávalo nějaký otisk – a čím výraznější, tím lepší. Od nepaměti je asi někde v nás hluboce zakořeněno nechat o sobě nějakou zprávu či poselství – nežijeme však jeskyni. A graffiti jsou dnes tím, co zanechává nejvýraznější stopu, bohužel někdy až urážející. Vidíme to dnes a denně kolem sebe, kam se jen podíváme – na fasádách domů, na historických památkách, na sochách, vlacích, sloupech, podchodech, v metru i na dopravních komunikacích. A protože nám není jedno, v jakém prostředí žijeme a kudy jezdíme, dali jsme se cestou zkulturňování prostředí dálnic, silnic, železnic a zastávek tramvajových tratí.

Celý článek zde

Mezitímní rozhodnutí zrychlí výstavbu důležitých dopravních staveb až o čtyři roky

Publikováno: 9.7.2018

České republice svítá šance, že začne stavět rychleji velké dopravní stavby. Poslanecká sněmovna projednává vládou schválenou novelu zákona č. 416/2019 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Klíčovou součástí novely je i institut tzv. mezitímního rozhodnutí, který v Česku výrazným způsobem urychlí výstavbu vybraných dálnic, silnic první třídy či celostátních železničních tratí. Tu často blokují komplikace spojené s výkupem pozemků či mnohaleté spory s některými vlastníky, kdy je nutné přistoupit k vyvlastňovacímu řízení. Mezitímní rozhodnutí zároveň zachovává právo majitelů na získání spravedlivé náhrady za jejich majetek.

Celý článek zde

Rozhodování o nádraží v Brně usnadnila vizualizace

Publikováno: 6.7.2018

Zasadili jsme se o to, že se k poloze nádraží mohou vyjádřit všichni Brňané. Díky univerzálnímu jazyku obrazů jsme uvedli věci na pravou míru a postavili most mezi oběma názorově vyhraněnými tábory. Vizualizace přinesla do diskuse racionální argumentaci, lidé začali chápat souvislosti, porozuměli dopadům na budoucí život ve městě a mohli se rozhodnout.

Celý článek zde

ŘSD zahájilo výstavbu dálnice D11 v úseku Smiřice – Jaroměř

Publikováno: 5.7.2018

Stavba řeší pokračování dálnice D11 od Hradce Králové severním směrem na Polsko. Spolu s úsekem mezi Hradcem Králové a Smiřicemi tato stavba odvede veškerou dopravu ze stávající silnice I/33 v úseku Hradec Králové – Jaroměř, jejíž kapacita je již zcela vyčerpána.

Celý článek zde

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova

Publikováno: 4.7.2018

Stavba se nachází v obvodu celostátní dráhy č. 250 v úseku žst. Řikonín až žst. Vlkov u Tišnova (mimo) v délce necelých 11 km, svým charakterem je rekonstrukcí stávající trati v původním tělese dráhy. Jedná se o trať zařazenou do evropského systému TEN-T. Stavba se nachází na území Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.

Celý článek zde

Rekonstrukce zastřešení v žst. Praha hlavní nádraží z pohledu projektanta

Publikováno: 3.7.2018

V roce 1899 byla vyhlášena architektonická soutěž na přestavbu pražského nádraží Františka Josefa, kterou vyhrál architekt Josef Fanta. Stavební práce na nové budově nádraží započaly dne 30. června 1901. Vedoucí dohled nad výstavbou budovy měla stavební firma Vincence Gregora spolu s dalšími specializovanými firmami a několika umělci. Výstavba nádraží probíhala v letech 1901 – 1909 za plného provozu, kdy byla postupně bourána stará budova a nahrazována jedna část druhou.

Celý článek zde

Ražba tunelů Ejpovice

Publikováno: 2.7.2018

Počátkem října loňského roku bylo několik tisícovek přihlížejících z řad laické i odborné veřejnosti v plzeňské části Doubravka svědky nevšední události. Okamžiku, kdy dosud největší tunelovací stroj nasazený v prostředí českého podzemního stavitelství dokončil poslední metry své ražby a skrze portálovou stěnu ze stříkaného betonu vykoukla jeho rotující řezná hlava. Byla to chvíle vskutku jedinečná, protože byly zároveň dokončovány poslední metry dosud nejdelších železničních tunelů v síti SŽDC. Taková byla slavnostní prorážka tunelovacího stroje Viktorie na severní tunelové troubě.

Celý článek zde

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu z pohledu zhotovitele

Publikováno: 29.6.2018

Projekt rekonstrukce komplexně řeší nevyhovující stav mostní konstrukce, železničního svršku, zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a trakčního vedení a má zajistit plnění závazných parametrů modernizované trati. Stavba zahrnuje zejména odstranění vestaveb a přístaveb, kdy všechny zazděné otvory budou vybourány, dále umístění nových moderních výhybek v kolejišti, protihluková opatření aplikována na kolejnice a antivibrační rohože pod štěrkovým ložem. Proběhne rekonstrukce železničního spodku a bude položen nový železniční svršek. Zastaralá mechanická zařízení nahradí moderní elektronická zabezpečovací a sdělovací zařízení, čímž se výrazně omezí vliv lidského činitele a dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu.

Celý článek zde

Škoda Transportation je 100% vlastník finského Transtechu

Publikováno: 28.6.2018

Skupina Škoda Transportation se stala 100% vlastníkem jediného skandinávského výrobce kolejových vozidel ve Finsku společnosti Transtech. Většinový podíl v Transtechu koupila Škodovka už v srpnu roku 2015. Smlouvu o koupi zbývající 25 % společnosti podepsala 21. května s původním vlastníkem, společností Sinituote Oy.

Celý článek zde

Aktivace zabezpečovacího zařízení v Ankaře

Publikováno: 27.6.2018

Společnost AŽD Praha v roce 2017 dokončila aktivaci zabezpečovacího zařízení v depu pro vysokorychlostní soupravy v Ankaře. Zařízení bylo spuštěno do ověřovacího provozu, jehož doba byla stanovena ve smlouvě o dílo na 12 měsíců. Po roce tedy skončil ověřovací provoz a celý projekt přechází do takzvaného plného schválení/Final Acceptance a bude zahájen plnohodnotný režim řízení a obsluhy depa. Původně jsme Vás chtěli seznámit s vyhodnocením ověřovacího provozu. Protože projekt do této fáze vstupoval bez podstatných vad a nedodělků a od představitelů Tureckých drah nebyly zaznamenány žádné požadavky pro další úpravu a doplnění systému, následující řádky budou popisovat specifika a unikátnosti dodávaných systémů a průběh instalace zařízení.

Celý článek zde