Home  >  RSS čtečka  >  www.silnice-zeleznice.cz

RSS kanál - Časopis SILNICE ŽELEZNICE

Nová tramvajová trať na Povel

Publikováno: 14.8.2018

V roce 2018 dochází k zásadnímu posunu v přípravě výstavby tramvajových tratí v Olomouci. Na delší dobu je zřejmě posledním počinem rozšíření sítě dokončení projektové přípravy tramvajové trati směřující od centra směrem na jih – do místních částí Nové sady a Povel.

Celý článek zde

Trvanlivé konstrukce na železničních stavbách

Publikováno: 13.8.2018

Pevné, lehké a odolné konstrukce, které vydrží mráz, sluneční záření a agresivní prostředí – tak se dá jednoduše shrnout popis technických parametrů kompozitního materiálu. Zejména životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům umožňuje využít kompozitní materiály pro téměř všechny druhy konstrukcí – na lávky, rošty, žebříky, zábradlí, schody, plošiny, poklopy, zakrytí kabeláže, kanálků atd.

Celý článek zde

Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou

Publikováno: 10.8.2018

Předmětem stavby je komplexní přestavba – rekonstrukce železniční stanice za účelem zvýšení rychlosti průjezdu vlaků, zlepšení komfortu cestujících při nastupování, vystupování a při přístupu k vlakům i zvýšení bezpečnosti železniční dopravy instalací nového zabezpečovacího zařízení umožňující dálkové ovládání technologických zařízení železniční dopravní cesty (DOZ).

Celý článek zde

Cihla k cihle, kámen ke kameni

Publikováno: 7.8.2018

V létě roku 2017 začala dlouho připravovaná rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze, na které se jako člen sdružení podílí i společnost AVERS, spol. s r. o. spolu s partnery HOCHTIEF CZ a. s. a STRABAG Rail a. s. Ačkoliv je pro naši společnost účast na stavbě dopravní infrastruktury prvním počinem, s restaurátorskými pracemi a s obnovou památek máme již bohaté dlouhodobé zkušenosti jak v ČR, tak i zahraničí. Respekt k původním mistrovským technikám s využitím moderních technologií a materiálů a poznání kvality práce někdejších mistrů se stalo pro AVERS výzvou proměněnou v realitu. Rozsah naší činnosti na rekonstrukci této historicky významné památky zahrnuje veškeré kamenické práce: přezdívání lícového cihelného zdiva, přezdívání kleneb z pískovcových kamenů a z cihel, výměny kamenů v klenbách, budování říms ze žulových kamenů, a dále pak doplňková diagnostika zdiva, restaurátorský průzkum, čištění mostu a kompletní sanační a restaurátorské práce spojené s obnovou této historické památky.

Celý článek zde

Společnost ZAT přišla s inovativním řešením pro zkvalitnění staveb DDTS

Publikováno: 6.8.2018

V posledních dvou letech ZAT hledal způsob, jak usnadnit, zrychlit a zkvalitnit realizaci staveb systému DDTS. „Jako dodavatel řídicích systémů se řadíme až na konec stavby. Tím jsme často nuceni eliminovat rizika, která souvisí s termínem dokončení stavby, ačkoliv za ně nejsme odpovědní,“ říká Václav Janoch, ředitel divize Smart systémy společnosti ZAT.

Celý článek zde

Nátěrové hmoty pro nákladní kolejová vozidla

Publikováno: 3.8.2018

Nákladní kolejová vozidla jsou vystavena extrémní chemické a mechanické zátěži a dalším nepříznivým vnějším vlivům, což klade velké nároky na jejich odolnost. Aby vozidla splňovala i po mnoha letech v provozu veškeré kvalitativní, bezpečnostní a environmentální standardy, je nezbytná pravidelná údržba. Konstruktéři kolejových vozidel, k nimž patří také rakouská společnost Innofreight, jsou si vědomi vysokých nároků svých zákazníků. Používají proto pouze materiály a nátěrové hmoty nejvyšší kvality, které zajišťují dlouhou životnost jejich vozů.

Celý článek zde

Cena Grand Prix XII. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje putuje na Pustevny

Publikováno: 3.8.2018

V industriálních prostorách Kompresorovny areálu Landek Park byly ve čtvrtek 14. června 2018 slavnostně vyhlášeny výsledky XII. ročníku soutěže STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Vyhlašovateli soutěže, která se každoročně koná pod záštitou hejtmana kraje Ivo Vondráka a letos také pod záštitou ministra průmyslu a obchodu v demisi Tomáše Hünera, jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů a Moravskoslezský kraj.

Celý článek zde

Integrační služby nejen pro železniční průmysl

Publikováno: 2.8.2018

Společnost Chvalis, premier distributor Parker Hannifin, realizuje dodávky hydraulických systémů pro dieselové lokomotivy a motorové vozy, které vyrábí nebo modernizují čeští výrobci kolejových vozidel.

Celý článek zde

„Bimodální vozidla bychom rádi uplatnili i v Česku,“

Publikováno: 1.8.2018

říká Tomáš Oppolzer, šéfkonstruktér pražského Stadlera, který popisuje i další evropské projekty, na nichž se pražský Stadler významně podílí.

Celý článek zde

Efektivní technologie oprav vozovek a monitorování mostů

Publikováno: 31.7.2018

Údržby a opravy sítě pozemních komunikací v České republice představují velký problém, který se stále nedaří řešit, tak jak by se řešit měl. Hlavní vinu se dá hledat v chybějících finančních prostředcích. Na to navazující absenci jednotného systému hospodaření s vozovkami, který by umožňoval zejména technologicky, ale i ekonomicky správný výběr údržby vozovky, který jí zajistí potřebnou životnost. Stoupající tlak na zvýšení ochrany životního prostředí přináší potřebu vymýšlet nové technologie v oblasti výstavby, ale i údržby a oprav vozovek pozemních komunikací.

Celý článek zde

Výstavba vysokorychlostní železnice může využitím digitálních technologií ušetřit Česku miliardy korun

Publikováno: 30.7.2018

Úspory v řádech miliard korun může České republice přinést využití digitálních technologií (BIM) při realizaci velkých dopravních staveb, jako jsou vysokorychlostní tratě. Shodli se na tom účastníci konference „Příprava výstavby britské vysokorychlostní železnice HS2 s využitím BIM“ pořádané v pondělí 26. února 2018 Asociací pro rozvoj infrastruktury (ARI). Na konferenci hovořili o svých zkušenostech odborníci zodpovědní za přípravu a výstavbu vysokorychlostní železnice High Speed Two (HS2), která se stane novou páteří britské železniční sítě. Konference se zúčastnilo přes 200 profesionálů z rezortu dopravy, SFDI, SŽDC a soukromého sektoru.

Celý článek zde

I/65 Kremnica – Kremnické Bane

Publikováno: 27.7.2018

Silnice I/65 je významnou silnicí spojující město Martin s Kremnicou a Žiarom nad Hronom (nákres. č.1). Na přelomu července a srpna 2016 se po nadměrných dešťových srážkách v Kremnických Baních rozvodnil Kremnický potok a způsobil značné sesuvy na tělese komunikace I/65. Následně byl v předmětném úseku vyhlášen havarijní stav. Rekonstrukce probíhala také proto, že silnice I/65 v úseku Kremnica – Kremnické Bane měla nevyhovující směrové vedení a šířkové uspořádaní pro silnici I. třídy. Stavebně – technický stav silnice v daném úseku neodpovídal významu této komunikace.

Celý článek zde

„Klíčový je pro nás rychlý servis,“

Publikováno: 26.7.2018

říká v rozhovoru pro Silnice železnice Michal Široký, jednatel a výkonný ředitel společnosti Pirell, která se zaměřuje na opravy a rekonstrukce železničního svršku, svařování kolejnic, železniční spodek a stavební a zemní práce.

Celý článek zde

Modernizace stanice metra Skalka

Publikováno: 25.7.2018

Pražské metro je v provozu od května roku 1974 a k dnešnímu dni čítá 61 stanic. Dopravní podnik o stanice pečuje průběžnou údržbou a vynakládá velké úsilí na chod jednotlivých stanic. Některé stanice jsou vlivem silných průsaků spodních vod zdegradovány korozí. Koroze často není na první pohled viditelná, jelikož jsou často zasažená místa skryta pod stěnou za kolejištěm, nad podhledem, či za kamenným obkladem stěn. Dopravní podnik průběžně monitoruje stav stanic a každý rok vynakládá finance na kompletní modernizace vybraných stanic. Na přelomu roku 2017/2018 byly modernizovány například stanice Jinonice, Skalka, Muzeum a Dejvická.

Celý článek zde

Swietelsky Rail CZ vyjel na hlavní trať, lemují ji zakázky v Plzni, Praze, Brně i Lounech

Publikováno: 24.7.2018

Zatímco během posledních tří let se tržby společnosti Swietelsky Rail CZ ročně pohybovaly na úrovní tří set milionů korun, letos se zvýší téměř pětkrát. Dosáhnou zhruba 1,5 miliardy korun.

Celý článek zde

Oprava železničního náspu Červený potok

Publikováno: 23.7.2018

Projekt „Oprava železničního náspu Červený potok“ měl za cíl navrátit úsek zdejší tratě do původního stavu z roku 2010, kdy byla trať optimalizována na vyšší rychlost. Rekonstrukce, kterou realizovala Stavební skupina EUROVIA CS, zamezila rozpadu geometrické polohy koleje a deformaci, která souvisela s infiltrací vody do tělesa. Stavba byla úspěšně dokončena na konci roku 2017.

Celý článek zde

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu II.

Publikováno: 20.7.2018

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu je stavbou, s níž máme od prvních okamžiků spojen pocit obrovského respektu a zodpovědnosti vůči našim stavbařským předkům, kteří se podíleli na projektování a výstavbě takto architektonicky a technicky unikátního mostního díla. Výsledek jejich práce sloužil svému účelu bez větších zásahů a rekonstrukcí více než 160 let.

Celý článek zde

Náhrada lokomotiv v době předodjezdové přípravy nákladních vlaků – možnost výrazných ekonomických přínosů pro železniční dopravce

Publikováno: 19.7.2018

Jednou z podstatných konkurenčních nevýhod železniční nákladní dopravy u nás je mimo jiné („just in time“ nebo „just in place“ ad.) cena přepravného, která je v přepočtu na tkm přepraveného zboží několikanásobně vyšší než u dopravy silniční. Železniční nákladní dopravci proto musí hledat finanční úspory mj. i v provozních nákladech. Jednou z oblastí, kde je možno dosáhnout výrazných finančních úspor a zvýšení produktivity práce vlakových lokomotiv, je právě předodjezdová příprava nákladních vlaků.

Celý článek zde

Novinky v produkci SaZ

Publikováno: 18.7.2018

Společnost SaZ s. r. o. je dlouholetým dodavatelem techniky pro údržbu železničních, tramvajových i trolejových tratí. Tradice společnosti sahá až do roku 1954. Kromě železničního sortimentu, kde se společnosti podařilo v nedávné době realizovat velmi zajímavé referenční zakázky v Dánsku, se daří hodonínské firmě inovovat i v segmentu vozidel učených pro práci na tramvajových a trolejových tratích. Nově vyráběné ramenové a nůžkové plošiny se vyznačují lepší kinematikou či vyšší celkovou kompaktností vozidel.

Celý článek zde

EffiShuntery 500 jezdí v barvách Škody Auto, CZ LOKO k nim dodává i desetiletý full service

Publikováno: 17.7.2018

Největší česká automobilka Škoda Auto začala k seřazování nákladních vlaků s novými vozy na své vlečce využívat dvě lokomotivy EffiShunter 500 z produkce společnosti CZ LOKO. Součástí kontraktu jsou i desetileté komplexní služby na jejich údržbu a servis.

Celý článek zde

Hydraulické rychlospojky Eaton řady Flat Face nabízí provozovatelům mobilních strojů výkon a spolehlivost ve vysokotlakých aplikacích

Publikováno: 16.7.2018

Společnost Eaton zabývající se řízením energie představila své rychlospojky řady FF modernizované konstrukce, které pomohou výrobcům mobilních strojů splnit poptávku trhu po vysokotlakých a vysokoimpulsních řešeních. Jsou vhodné pro rozmanitá průmyslová odvětví a jejich použití zahrnuje připojovací prvky pro zemědělské stroje, kolové nakladače, rypadla, buldozery na stavbách, přívěsy nákladních vozidel, údržbová zařízení na železnici, připojovací prvky v lesních strojích, jako např. pily na dřevo, rázová kladiva na pobřeží i mimo něj, jakož i zařízení na úklid sněhu.

Celý článek zde

Zákonné lhůty musí být dodržovány, a to nejen u klíčových dopravních staveb

Publikováno: 16.7.2018

Poslanci schválili změny v zákonech, které mají zrychlit výstavbu klíčové infrastruktury především v dopravě nebo v energetice. Nově bude například možné využít pozemek ještě před tím, než bude definitivně vyvlastněn. Novela obsahuje také tzv. fikci souhlasu, která znamená, že pokud úřad v rámci povolování těchto staveb nevydá závazné stanovisko do 60 dnů, bude se mít za to, že nemá námitek. To má donutit úřady, aby svá stanoviska vydávaly včas, ne v řádu několika měsíců, a povolování potřebných silnic a dálnic netrvalo i 13 let. 

Celý článek zde

SILNICE GROUP dokončila nový průtah Děčínem

Publikováno: 16.7.2018

Mimoúrovňová křižovatka Rozbělesy, estakáda a osmiramenná okružní křižovatka s vnějším průměrem 72 metrů. Tyto důležité poslední součásti stavby Silnice I/62 Děčín – Vilsnice dokončilo sdružení Děčín-Vilsnice pod vedením stavební společnosti SILNICE GROUP. Po víkendu tak mohla na kompletní nový průtah městem vjet první auta i od mostu přes Labe. Tzv. Vilsnická spojka zakončila komplexní přestavbu průtahu silnic I/13 a I/62 Děčínem. Jejím největším přínosem je odvedení tranzitní dopravy z přetížené Ústecké ulice.

Celý článek zde

První modernizované koridorové úseky projdou od příštího roku kompletní rekonstrukcí

Publikováno: 16.7.2018

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) intenzivně připravuje celkem 8 staveb, které budou mít až na jednu výjimku charakter rekonstrukcí nejdříve modernizovaných úseků 1. a 2. koridoru. Financování by mělo být zajištěno kombinací národních zdrojů a investičního úvěru Evropské investiční banky (EIB), doplněné ve dvou případech příspěvkem z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Ten získala SŽDC na základě úspěšné žádosti uplatněné v rámci výzvy CEF Blending Call. Její prioritou je financování staveb pro odstraňování úzkých míst a doplnění chybějících spojení. Záměry projektů prvních akcí již schválila Centrální komise Ministerstva dopravy.

Celý článek zde

Vysokorychlostní trať Praha – Drážďany II.

Publikováno: 16.7.2018

Budoucí železniční tunel pro vysokorychlostní trať skrze Krušné hory bude projektovat Deutsche Bahn, provozován bude podle německých předpisů. Dohodli se na tom v Praze český ministr dopravy Dan Ťok se svým saským protějškem Martinem Duligem.

Celý článek zde

STADLER Praha, s. r. o.: česká expanze v hávu švýcarského gigantu

Publikováno: 13.7.2018

Rok 1989 přinesl zásadní změnu nejen do budováním socialismu už unavené Československé republiky, ale i do tehdy ještě poměrně malé a ve světě kolejových vozidel téměř neznámé švýcarské firmy Stadler. V té době se jejím spolumajitelem stává třicetiletý Peter Spuhler, který během několika následujících let dokázal z firmy s několika desítkami zaměstnanců a téměř nulovým obratem vybudovat výrazného hráče na současném celosvětovém trhu kolejových vozidel. V oblasti elektrických jednotek dokonce bojuje o pozici lídra na evropském trhu. V případě kolejových vozidel pro vysokohorskou dopravu už tuto pozici dávno získal.

Celý článek zde

Aktuální trendy ve financování manipulační a těžké dopravní techniky

Publikováno: 11.7.2018

V loňském roce se u nás prodaly nákladní vozidla a autobusy za téměř 22 miliardy korun. Dopravci přitom nakupují těžkou dopravní techniku nejčastěji na finanční leasing. Odlišně se vyvíjí trh s manipulační technikou, kde firmy volí pro své financování spíše leasing operativní. Vyplývá to z údajů České leasingové a finanční asociace. Pojďme se tedy na možnosti financování podívat zblízka.

Celý článek zde

Graffiti – nešvar i na dopravních stavbách

Publikováno: 10.7.2018

Lidé malovali po stěnách jeskyní už odpradávna. A malovali vším, co nechávalo nějaký otisk – a čím výraznější, tím lepší. Od nepaměti je asi někde v nás hluboce zakořeněno nechat o sobě nějakou zprávu či poselství – nežijeme však jeskyni. A graffiti jsou dnes tím, co zanechává nejvýraznější stopu, bohužel někdy až urážející. Vidíme to dnes a denně kolem sebe, kam se jen podíváme – na fasádách domů, na historických památkách, na sochách, vlacích, sloupech, podchodech, v metru i na dopravních komunikacích. A protože nám není jedno, v jakém prostředí žijeme a kudy jezdíme, dali jsme se cestou zkulturňování prostředí dálnic, silnic, železnic a zastávek tramvajových tratí.

Celý článek zde

Mezitímní rozhodnutí zrychlí výstavbu důležitých dopravních staveb až o čtyři roky

Publikováno: 9.7.2018

České republice svítá šance, že začne stavět rychleji velké dopravní stavby. Poslanecká sněmovna projednává vládou schválenou novelu zákona č. 416/2019 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Klíčovou součástí novely je i institut tzv. mezitímního rozhodnutí, který v Česku výrazným způsobem urychlí výstavbu vybraných dálnic, silnic první třídy či celostátních železničních tratí. Tu často blokují komplikace spojené s výkupem pozemků či mnohaleté spory s některými vlastníky, kdy je nutné přistoupit k vyvlastňovacímu řízení. Mezitímní rozhodnutí zároveň zachovává právo majitelů na získání spravedlivé náhrady za jejich majetek.

Celý článek zde

Rozhodování o nádraží v Brně usnadnila vizualizace

Publikováno: 6.7.2018

Zasadili jsme se o to, že se k poloze nádraží mohou vyjádřit všichni Brňané. Díky univerzálnímu jazyku obrazů jsme uvedli věci na pravou míru a postavili most mezi oběma názorově vyhraněnými tábory. Vizualizace přinesla do diskuse racionální argumentaci, lidé začali chápat souvislosti, porozuměli dopadům na budoucí život ve městě a mohli se rozhodnout.

Celý článek zde

ŘSD zahájilo výstavbu dálnice D11 v úseku Smiřice – Jaroměř

Publikováno: 5.7.2018

Stavba řeší pokračování dálnice D11 od Hradce Králové severním směrem na Polsko. Spolu s úsekem mezi Hradcem Králové a Smiřicemi tato stavba odvede veškerou dopravu ze stávající silnice I/33 v úseku Hradec Králové – Jaroměř, jejíž kapacita je již zcela vyčerpána.

Celý článek zde

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova

Publikováno: 4.7.2018

Stavba se nachází v obvodu celostátní dráhy č. 250 v úseku žst. Řikonín až žst. Vlkov u Tišnova (mimo) v délce necelých 11 km, svým charakterem je rekonstrukcí stávající trati v původním tělese dráhy. Jedná se o trať zařazenou do evropského systému TEN-T. Stavba se nachází na území Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.

Celý článek zde

Rekonstrukce zastřešení v žst. Praha hlavní nádraží z pohledu projektanta

Publikováno: 3.7.2018

V roce 1899 byla vyhlášena architektonická soutěž na přestavbu pražského nádraží Františka Josefa, kterou vyhrál architekt Josef Fanta. Stavební práce na nové budově nádraží započaly dne 30. června 1901. Vedoucí dohled nad výstavbou budovy měla stavební firma Vincence Gregora spolu s dalšími specializovanými firmami a několika umělci. Výstavba nádraží probíhala v letech 1901 – 1909 za plného provozu, kdy byla postupně bourána stará budova a nahrazována jedna část druhou.

Celý článek zde

Ražba tunelů Ejpovice

Publikováno: 2.7.2018

Počátkem října loňského roku bylo několik tisícovek přihlížejících z řad laické i odborné veřejnosti v plzeňské části Doubravka svědky nevšední události. Okamžiku, kdy dosud největší tunelovací stroj nasazený v prostředí českého podzemního stavitelství dokončil poslední metry své ražby a skrze portálovou stěnu ze stříkaného betonu vykoukla jeho rotující řezná hlava. Byla to chvíle vskutku jedinečná, protože byly zároveň dokončovány poslední metry dosud nejdelších železničních tunelů v síti SŽDC. Taková byla slavnostní prorážka tunelovacího stroje Viktorie na severní tunelové troubě.

Celý článek zde

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu z pohledu zhotovitele

Publikováno: 29.6.2018

Projekt rekonstrukce komplexně řeší nevyhovující stav mostní konstrukce, železničního svršku, zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a trakčního vedení a má zajistit plnění závazných parametrů modernizované trati. Stavba zahrnuje zejména odstranění vestaveb a přístaveb, kdy všechny zazděné otvory budou vybourány, dále umístění nových moderních výhybek v kolejišti, protihluková opatření aplikována na kolejnice a antivibrační rohože pod štěrkovým ložem. Proběhne rekonstrukce železničního spodku a bude položen nový železniční svršek. Zastaralá mechanická zařízení nahradí moderní elektronická zabezpečovací a sdělovací zařízení, čímž se výrazně omezí vliv lidského činitele a dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu.

Celý článek zde

Škoda Transportation je 100% vlastník finského Transtechu

Publikováno: 28.6.2018

Skupina Škoda Transportation se stala 100% vlastníkem jediného skandinávského výrobce kolejových vozidel ve Finsku společnosti Transtech. Většinový podíl v Transtechu koupila Škodovka už v srpnu roku 2015. Smlouvu o koupi zbývající 25 % společnosti podepsala 21. května s původním vlastníkem, společností Sinituote Oy.

Celý článek zde

Aktivace zabezpečovacího zařízení v Ankaře

Publikováno: 27.6.2018

Společnost AŽD Praha v roce 2017 dokončila aktivaci zabezpečovacího zařízení v depu pro vysokorychlostní soupravy v Ankaře. Zařízení bylo spuštěno do ověřovacího provozu, jehož doba byla stanovena ve smlouvě o dílo na 12 měsíců. Po roce tedy skončil ověřovací provoz a celý projekt přechází do takzvaného plného schválení/Final Acceptance a bude zahájen plnohodnotný režim řízení a obsluhy depa. Původně jsme Vás chtěli seznámit s vyhodnocením ověřovacího provozu. Protože projekt do této fáze vstupoval bez podstatných vad a nedodělků a od představitelů Tureckých drah nebyly zaznamenány žádné požadavky pro další úpravu a doplnění systému, následující řádky budou popisovat specifika a unikátnosti dodávaných systémů a průběh instalace zařízení.

Celý článek zde

Varšavské metro využije posunovací lokomotivu z CZ LOKO

Publikováno: 26.6.2018

Dopravní společnost Metro Warszawskie, provozující metro v polském hlavním městě, do svého vozového parku zařadí českou posunovací dieselelektrickou lokomotivu EffiShunter 300 z produkce holdingu CZ LOKO. Ten je vyrábí ve svém jihlavském závodě.

Celý článek zde

EUROVIA CS zahájí práce na dalším úseku dálnice D1

Publikováno: 26.6.2018

V pondělí 2. července začnou práce na dalším úseku dálnice D1, konkrétně v pravé části dálnice v km 181,9 – 189,7. Předcházet jim bude instalace dopravního opatření, které bude probíhat postupně od 26. června tak, aby co nejméně zasáhla do provozu v místě. Práce provede EUROVIA CS pro ŘSD ČR do října 2018.

Celý článek zde

„Rádi pracujeme pro investory, kteří přemýšlí hlavou,“

Publikováno: 25.6.2018

říká v rozhovoru pro Silnice železnice Martin Havelka, předseda představenstva holdingu enteria, který sdružuje jedenáct firem s celkovým obratem mezi 3 – 4 miliardami ročně. Páteř byznysu tvoří menší stavební zakázky v klíčových regionech, kam patří primárně domácí Pardubický kraj, ale postupně se enteria rozrůstá i do dalších oblastí Čech, Moravy a Slezska. „Obecně řečeno, chceme dělat na stavbách, kde máme vysokou přidanou hodnotu. Což znamená, že na ně nasadíme své lidi, využijeme vlastní technologie a naopak externě nakoupíme co nejméně,“ zdůrazňuje Havelka s tím, že enteria bude vždy stát na více nohou a nemá ambici stavět obří projekty typu velkých dálnic nebo železničních koridorů. „I to bychom uměli, ale za jakou cenu? Museli bychom nasadit všechny naše kapacity a ztratili pozice jinde.“

Celý článek zde

Výsledky akciové společnosti HOCHTIEF CZ za rok 2017

Publikováno: 22.6.2018

Akciová společnost HOCHTIEF CZ dnes vydala auditovanou účetní závěrku společnosti sestavenou podle českých účetních standardů ke dni 31. prosince 2017.

Celý článek zde

100 miliard korun na rozvoj české dopravní infrastruktury

Publikováno: 19.6.2018

V Rytířských sálech pardubického zámku se začátkem dubna konal již IV. ročník Železniční konference Pardubice, kterou organizuje pardubický poslanec Martin Kolovratník na podporu a rozvoj železniční dopravy v České republice. Podtitulem letošního dvoudenního odborného setkání bylo téma Zvyšování rychlosti a kapacity, modernizace a financování železniční infrastruktury v České republice a okolních státech. Na pozvání organizátora Martina Kolovratníka do Pardubic přijeli ministr dopravy Dan Ťok a Vazil Hudák, viceprezident Evropské investiční banky (EIB) a společně zde podepsali Declaration of Intent. Tento dokument vyjadřuje připravenost a vůli České republiky využít evropský úvěr ve výši až 100 miliard korun na rozvoj tuzemské dopravní infrastruktury.

Celý článek zde

Železniční uzel Brno má být u řeky, rozhodla centrální komise Ministerstva dopravy

Publikováno: 18.6.2018

Členové Centrální komise Ministerstva dopravy vybrali variantu řešení přestavby celého železničního uzlu Brno. Na základě studií proveditelnosti, názoru odborníků, vyjádření zástupců dotčených měst, Správy železniční dopravní cesty a s přihlédnutím na poslední jednání řídícího výboru k železničnímu uzlu Brno a jednání se zástupci železničních dopravců je vybranou variantou přesunout brněnský železniční uzel k řece. SŽDC ještě zpracuje technicko-ekonomické prověření průjezdnosti nákladní dopravy pro vybranou variantu.

Celý článek zde

SŽDC převzala první sériová vozidla MUV 75 od CZ LOKO

Publikováno: 18.6.2018

Správa železniční a dopravní cesty převzala první speciální drážní vozidla MUV 75 z padesátikusové série, vyrobená společností CZ LOKO. Mají zcela novou konstrukci a zásadně se tak liší od předchozích modernizací řady MUV 74.2.

Celý článek zde

DAKO-CZ dodá brzdy pro modernizované osobní vozy na Slovensku

Publikováno: 18.6.2018

Společnost DAKO-CZ, přední výrobce brzdových systémů a komponentů, se bude podílet na významném projektu modernizace osobních vozů pro slovenskou železnici. Modernizaci celkem 50 vozů, které budou díky úpravám připraveny na jízdu rychlostí 160 km/h, zastřeší slovenská společnost ŽOS Trnava. Nové brzdy, jež jsou významnou součástí projektu modernizace, dodá DAKO-CZ. Konkrétně jde u každého vozu o samočinnou kotoučovou brzdu, elektropneumatickou brzdu, záchrannou brzdu s přemostěním a ruční brzdu DAKO.

Celý článek zde

Na pardubickém zámku byly oceněny nejzdařilejší stavby v Pardubickém kraji

Publikováno: 18.6.2018

V pořadí osmý ročník soutěže Nejzdařilejší stavba silničního hospodářství v Pardubickém kraji za roky 2016 – 2017 je u konce. Tečku za ním udělalo slavnostní vyhlášení výsledků a udělování titulů nejlepším projektům. Odborná komise ve dvou kolech hodnocení vybírala vítěze ve čtyřech soutěžních kategoriích.

Celý článek zde

Praktické zkušenosti s novými typy vysoce modifikovaných asfaltových pojiv

Publikováno: 14.6.2018

V důsledku stále se zvyšujícího dopravního zatížení pozemních komunikací v rámci České republiky je třeba se zabývat inovativními technickými řešeními, která povedou k prodlužování životnosti asfaltových vozovek. Jednou z těchto cest by do budoucna mohlo být i používání asfaltových pojiv s vysokým stupněm modifikace polymery. Tento příspěvek se zabývá zkušeností z porovnání nových typů vysoce modifikovaných asfaltových pojiv s konvenčním polymerem modifikovaným pojivem a s nemodifikovaným silničním asfaltem gradace 50/70. Porovnávány jsou jak výsledky laboratorních zkoušek jednotlivých druhů asfaltových pojiv, tak také výsledky laboratorních zkoušek asfaltových směsí. Zmíněny jsou také zkušenosti se zpracovatelností a zhutnitelností asfaltové směsi s vysoce polymerem modifikovaným asfaltovým pojivem (HiMA) při realizaci referenčního pokusného úseku společnosti Skanska a. s. v České republice.

Celý článek zde

Stavební firmy plánují v letošním roce zdražit ceny svých prací v průměru o 8 procent

Publikováno: 13.6.2018

Osmiprocentní navýšení cen svých prací plánují v současné době tři čtvrtiny stavebních firem. Důvodem tohoto kroku je mimo jiné očekávané zdražení stavebních materiálů, které by se podle odhadů mělo pohybovat na sedmiprocentní úrovni. V průměru počítají ředitelé stavebních firem v roce 2018 s marží 7 procent. Aktuální vytíženost kapacit stavebních společností je pro zimní měsíce rekordní a dosahuje 88 procent. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2018, zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se Skupinou Saint-Gobain.

Celý článek zde

VIDEO: Mostní obrubníkové odvodnění pro spolehlivé odvodnění mostní vozovky

Publikováno: 12.6.2018

Někdy komplikovanou představu o různých způsobech odvodnění zhmotnila společnost MEA Water Management do krátkých 3D videí. Následující video v několika minutách představí mostní obrubníkové odvodnění pro spolehlivé odvodnění mostní vozovky.

Celý článek zde

Lidé jsou největší kapitál, ale bez dokonalé techniky lze dosáhnout jen velmi špatných výsledků

Publikováno: 12.6.2018

Správa a údržba silnic Pardubického kraje pracuje v podmínkách, které jsou nezáviděníhodné. Majetek silnic II. a III. tříd má reálnou hodnotu přes 31 miliard korun a je zhruba z 50 % podhodnocen.

Celý článek zde

Přístup iniciativ RailTopoModel a railML 3 k datovému popisu železniční infrastruktury – díl II.

Publikováno: 11.6.2018

S rozvojem softwarových aplikací napříč různými odvětvími – včetně dopravy – a s rostoucími tendencemi uplatňovat v praxi inteligentní dopravní systémy vzrůstají také požadavky na efektivní archivaci a sdílení souvisejících dat. Zároveň je však žádoucí zajištění vzájemné kompatibility jednotlivých přístupů. V oblasti datového modelování železniční infrastruktury byla v roce 2013 zahájena iniciativa UIC RailTopoModel a zpracována studie proveditelnosti, v níž byly definovány požadavky, které by měl jednotný model popisu železniční infrastruktury reflektovat. Rozvoj tohoto obecného modelu zpětně ovlivňuje také podobu výměnného formátu railML, který je jakožto otevřená specifikace pro sdílení dat v rámci železničního odvětví vyvíjen od roku 2001. Vlastní náplň schématu infrastruktura připravované verze railML 3, založené právě na principech RailTopoModelu, je závislá zejména na konkrétních potřebách potenciálních uživatelů. V zájmu dosažení dostatečně široce využitelné struktury railML 3 je proto vhodné tyto iniciativy podpořit. Druhý díl článku hodnotí dosavadní naplnění požadavků kladených na RailTopoModel ve studii proveditelnosti a popisuje vývoj railML se zaměřením na změny, které oproti předcházejícím verzím přináší railML 3. (Článek je pokračováním textu „Přístup iniciativ RailTopoModel a railML 3 k datovému popisu železniční infrastruktury – díl I.,“ který vyšel v Silnicích železnicích č. 5/2017.)

Celý článek zde

Promlčení nebo prekluze claimu při pozdní notifikaci?

Publikováno: 8.6.2018

Výstavba pozemních komunikací v České republice je po právní stránce řešena v režimu smluv o dílo, které vycházejí ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“). Nicméně z převažující části je zákonná úprava doplňována vzorovými smluvními podmínkami FIDIC. Výstavba pozemních komunikací dálnic a silnic I. tříd je v současné době prováděna pouze dle obecných smluvních podmínek pro výstavbu pozemních inženýrských staveb projektovaných objednatelem (tzv. Conditions of Contract for Construction, používaná zkratka CONS nebo i Red Book/Červená kniha; dále jen „obecné podmínky CONS nebo OP“)1.

Celý článek zde

Do Plzně míří stroje Komatsu i nové technologie

Publikováno: 7.6.2018

O dvě nová moderní pásová rýpadla Komatsu PC210LCi-11 rozšířila společnost APB‑PLZEŇ svůj obsáhlý strojní park. Ten také společnost KUHN-BOHEMIA, výhradní distributor stavebních strojů značky Komatsu, dovybavila systémem řízení strojů Topcon, který výrazně napomáhá k vyšší efektivitě práce, zlepšuje její přesnost a lépe organizuje data o provedeném výkonu stroje i posádky.

Celý článek zde

Analýza vybraných vlastností asfaltových pásů pro izolaci betonových mostovek ve Slovenské republice mezi lety 2013–2016 – porovnání fyzikálních, mechanických a tepelně technických vlastností

Publikováno: 6.6.2018

Tento příspěvek přináší analýzu toho, v jakém rozmezí se pohybují skutečné hodnoty vybraných tepelně technických parametrů dle výrobkové normy EN 14695 [1] (stálost za vysokých teplot, ohebnost za nízkých teplot, rozměrová stálost, pevnost v tahu a tažnost) asfaltových pásů, které se používaly pro izolaci betonových mostovek ve Slovenské republice v letech 2011 – 2016. Nejedná se o porovnání, zda daný výrobek splňuje deklarované parametry výrobce, ale zda jsou splněny požadavky normy STN 73 6242:2010 [2] a kde se nachází „jakýsi“ standard pro daný parametr asfaltového pásu. Tato práce tak přímo navazuje na články zveřejněné v letech 2012 – 2016, které se zabývaly problematikou asfaltových pásů v České republice, viz [3] a [4].

Celý článek zde

Svodidla z ostravské huti pomáhají zlepšovat bezpečnost na českých silnicích už 50 let

Publikováno: 5.6.2018

Letos je tomu 50 let, kdy se v ostravské huti vyrobila první silniční svodidla. Od roku 1968 jich huť vyrobila více než 45 tisíc kilometrů, což by s rezervou vystačilo na cestu kolem světa. Ostravská svodidla tvoří zásadní bezpečnostní prvek na většině českých silnic. Za posledních 15 let se podle statistik Policie ČR podílela na snížení počtu smrtelných nehod na silnicích v Moravskoslezském kraji o 38 % a nehod s vážnými následky o 49 %.

Celý článek zde

Odvodnění parkoviště a přístupových cest obchodního centra na Poděbradské ul. v Praze

Publikováno: 5.6.2018

Finální fáze výstavby obchodního centra na Poděbradské ulici v Praze probíhá na jaře 2018. Obchodní centrum o ploše 3 300 m2 a objekt fast foodu o výměře cca 450 m2 s přístupem pro řidiče staví společnost Exafin. Součástí řešení vnějších ploch pro bezpečný pohyb chodců i vozidel je i zajištění plynulého a rychlého odvodnění se systémem žlabů, vsakovacím objektem a odlučovačem tuků. U nákupních center se předpokládá i častý pojezd nákupních košíků, kočárků atd., takže kaluže nebo široké mezery v krytech kanálů nejsou žádoucí.

Celý článek zde

UltraCor – přesypané ocelové konstrukce s největší výškou vlny

Publikováno: 1.6.2018

Přesypané ocelové konstrukce montované z dílců vlnitého plechu spojovaných šrouby se pro mostní objekty používají na celém světě již přes osmdesát let. Konstrukce UltraCor s typem vlny 500 × 237 mm jakožto nejnovější typ konstrukce v rámci tohoto segmentu otevírá nové možnosti jejich použití.

Celý článek zde

Building Information Modeling v projektu The Ordsall Chord v Manchesteru

Publikováno: 31.5.2018

Vítězem kategorie projektů pro infrastrukturu soutěže Tekla Global BIM Awards se v roce 2016 stal model The Ordsall Chord z Manchesteru ve Velké Británii.

Celý článek zde

Lávka pro pěší Waltrovka

Publikováno: 30.5.2018

V pražských Jinonicích vzniká již od roku 2012 nová moderní městská čtvrť Waltrovka. Společnost Penta Investments postupně přeměňuje místo, kde kdysi stávala továrna Walter na letecké motory, na nový městský prostor s administrativně-obchodní a rezidenční částí. Součástí celého komplexu je nové přímé spojení nové čtvrti se stanicí metra pro chodce. Pěší trasa překonává novou lávkou železniční trať a ulici U Trezorky, přičemž se musí vypořádat s 16metrovým výškovým rozdílem mezi úrovní terénu u stanice metra a novým Walterovým náměstím.

Celý článek zde

Železniční most v km 103,252 trati Plzeň – Domažlice – „Severní most přes Mikulášskou ulici“

Publikováno: 29.5.2018

Severní most přes Mikulášskou ulici je součástí stavby „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“. Most se nachází v intravilánu města Plzně v těsné blízkosti památkově chráněných objektů plzeňského hlavního osobního nádraží. Pod mostem prochází důležitá dopravní tepna silnice I. třídy I/20, trolejbusové linky spojující jednotlivé části města a tramvajová trať vedoucí k jediné vozovně města Plzeň. V souvislosti s přestavbou objektu je řešena i úprava a zkapacitnění ulice Mikulášská.

Celý článek zde

Montáž železničního mostu přes kanál Starkenborgh, Zuidhorn – Holandsko

Publikováno: 28.5.2018

Nový železniční most ve městě Zuidhorn přes kanál Starkenboorgh byl budován z důvodu probíhajícího rozšiřování plavební cesty Lemmer – Delfzijl. Vyšší nový most a širší plavební kanál umožňují pohodlnější a bezpečnější přepravování větších lodí s nákladem o výšce až čtyř řad kontejnerů. Nový most nahrazuje starý nýtovaný příhradový most, který sloužil k osobní přepravě mezi městy Leeuwarden a Groningen od roku 1932 až do září roku 2017. Výstavba nového mostu byla naplánována tak, aby omezila provoz na železnici po dobu maximálně tří dnů. Celkové dokončení mostu, včetně terénních úprav, rozšíření vodní cesty a opravy silničních cest se předpokládalo ke konci března roku 2018.

Celý článek zde

Swietelsky Rail CZ nasadil na opravu geometrické polohy koleje unikátní strojní linku Stopfexpress Dynamic

Publikováno: 25.5.2018

To nejmodernější, co na trhu existuje, tedy strojní linku Stopfexpress 09-4X Dynamic a BDS 2000, nasadila společnost Swietelsky Rail CZ na opravu geometrické polohy koleje v úseku železničního koridoru Zábřeh na Moravě – Olomouc hl. nádraží. Při květnové čtyřdenní výluce zde opravila 51,83 km v denních směnách. Z pohledu činnosti se jednalo o běžnou údržbu GPK, díky využití této strojní linky ale bylo možné zkrátit výlukové časy o zhruba 30 až 40 procent oproti nasazení běžně dostupných strojních linek na českém trhu.

Celý článek zde

Postavme nejdříve nový trvalý most mezi Holešovicemi a Karlínem, pak se věnujme bez vášní Libeňskému a Hlávkovu mostu

Publikováno: 25.5.2018

Na tom, jak dál s Libeňským mostem, nepanuje politická, ani společenská shoda. Členové Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) navrhují, aby se místo zvažované provizorní spojnice zabraňující dopravnímu kolapsu, zatímco se bude Libeňský most opravovat nebo bourat, začala připravovat stavba úplně nového mostu mezi Holešovicemi a Karlínem. Ten se plánuje už desítky let a umožnil by hladký průběh případné opravy nejen Libeňského ale do budoucna také daleko důležitějšího Hlávkova mostu, jež je na tom z hlediska technického stavu podobně. Diskusi je třeba vést věcně, bez debat ve stylu barbar versus vizionář.

Celý článek zde

„Čím větší stavba, tím je posuvná skruž výhodnější“

Publikováno: 25.5.2018

říká v krátkém rozhovoru pro Silnice železnice David Stempák, technický náměstek divize 4 Metrostavu, jehož tým je podepsán pod zajímavou stavební inovací.

Celý článek zde

Estakáda na D3 v km 7,500 nad cestou I/18, ŽSR a VN Hričov

Publikováno: 24.5.2018

Estakáda na D3 v km 7,500 nad cestou I/18, ŽSR a VN Hričov vznikla v rámci výstavby dálnice D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) na Slovensku. Stavba předmětného díla začala v roce 2014 a skončila v prosinci 2017 a vytvořila tak podmínky k podstatnému odlehčení dopravy na silnicích I/11 a I/18 a především odklonění tranzitní dopravy ve směru sever – jih v intravilánu města Žiliny.

Celý článek zde

Ověření konstrukce pražcového podloží s využitím asfaltové směsi se 70 % R-materiálu

Publikováno: 23.5.2018

Příspěvek se zabývá alternativním uplatněním R-materiálu vzniklého z konstrukčních vrstev asfaltového betonu. Je uveden popis a možnosti aplikace R-materiálu v železničním stavitelství, jsou shrnuty výhody a nevýhody jeho aplikace v této oblasti. Na základě laboratorního modelu pražcového podloží s aplikací R-materiálu ve zkušebním boxu došlo následně k jeho aplikaci v konstrukci železniční tratě. Předpokládaným přínosem aplikace R-materiálu je rehabilitace daného úseku, který je charakteristický dlouhodobými problémy s udržením geometrických parametrů koleje a nepříznivým vodním režimem v podloží, při kterém je zemní těleso ohroženo účinky mrazu. Ve zvolených měřicích profilech zkušebního úseku jsou metodou jádrových vývrtů průběžně odebírány vzorky R-materiálu, na kterých jsou stanoveny deformační charakteristiky. Tyto výsledky jsou doplněny o charakteristiky asfaltové směsi se 70 % R-materiálu odebrané v rámci realizace zkušebního úseku, a umožňují tak v příspěvku komplexně shrnout přínosy dané realizace.

Celý článek zde

Výběr firemních telefonů u projektových společností nejvíce ovlivňuje celková kvalita a kompatibilita s ostatními systémy

Publikováno: 22.5.2018

Projektové společnosti se při výběru firemních mobilních telefonů řídí v největší míře všeobecnou kvalitou zařízení a kompatibilitou se stávajícími systémy. Přístup k firemním mobilním telefonům má především vedení firmy a vedoucí projektů. Obměny telefonů se v nadpoloviční většině případů řídí aktuální potřebou a nikoli pevně daným časovým plánem. Při rozhodování mezi novinkami a dosavadními postupy dávají projektanti přednost inovativním řešením.  Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví 2018, zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se Skupinou Saint-Gobain.

Celý článek zde

Křižovatka u Doubravic má novou podobu, řídí ji semafory!

Publikováno: 22.5.2018

Policie ČR vyhodnotila křižovatku silnice I/36 se silnicí III/3239 jako nehodovou. Nepřehledná křižovatka, kde došlo i ke smrtelnému zranění, se proto změnila. Provoz tu nově řídí semafory. Úprava křižovatky byla hrazena z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Celý článek zde

Peronizace železniční stanice Chodov

Publikováno: 21.5.2018

Stavba se nachází na jižním okraji města Chodov a prochází do východní části města Nové Sedlo. Hlavní stavební činnost se odehrává v žst. Chodov a na jednokolejné spojce Chodov – Nové Sedlo. V samotné žst. Nové Sedlo dochází ke kolejovým úpravám na chodovském zhlaví stanice. Žst. Chodov a Nové Sedlo se nacházejí na dvoukolejné celostátní elektrizované trati Ústí nad Labem – Cheb, mezi stanicemi Karlovy Vary a Sokolov. Přes žst. Chodov je úvraťově vedena regionální trať Krásný Jez – Loket – Nová Role. Projekt stavby připravilo „Sdružení Metroprojekt + KTA technika.“

Celý článek zde

Zvýšení životnosti betonových konstrukcí pomocí migrujících inhibitorů koroze

Publikováno: 18.5.2018

Většina investorů požaduje dlouhou a bezproblémovou životnost betonových konstrukcí, avšak málokteří z nich na to kladou důraz již při výstavbě, zejména s ohledem na počáteční investice. Během provozu a někdy už i během výstavby se začnou objevovat první problémy, které častokrát již není tak jednoduché řešit běžně dostupnými metodami, a právě zde se otevírají možnosti pro aplikace speciální stavební chemie – povrchově aplikovaných inhibitorů koroze od Master Builders Solutions společnosti BASF, která dokáže dlouhodobě stabilizovat betonové konstrukce a zvýšit jejich životnost.

Celý článek zde

9th International Symposium on Steel Bridges 2018 se letos uskuteční v Praze

Publikováno: 17.5.2018

Letos na podzim bude Česká republika hostit odbornou akci světového formátu. Zbystřit by měli zejména všichni, jež jsou profesně spjati s výrobou a výstavbou ocelových mostů. V září totiž přijedou do Prahy diskutovat o budoucnosti a aktuálních problémech spojených s mostními konstrukcemi odborníci z celého světa.

Celý článek zde

Modernizace nádraží v Čelákovicích v létě skončí. Swietelsky Rail zde nasadil nejmodernější techniku

Publikováno: 16.5.2018

Modernizace železniční stanice Čelákovice, která začala loni v lednu a tvoří I. etapu rozsáhlého projektu optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, se chýlí ke konci. Hlavní stavební práce skončí v srpnu, i když drobné úpravy ještě potrvají do listopadu.

Celý článek zde

SŽDC připravuje obnovení provozu na části Posázavského pacifiku z Kácova do Zruče nad Sázavou

Publikováno: 16.5.2018

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v těchto dnech finalizuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na obnovení provozu na trati 212, která spojuje Čerčany, Ledečko, Kácov, Zruč nad Sázavou a Světlou nad Sázavou. Se zahájením opravných prací na populárním Posázavském pacifiku se počítá letos na podzim. Jejich ukončení se plánuje do června příštího roku tak, aby se vlaky mohly vrátit na trať se začátkem hlavní turistické sezóny. Předpokládané náklady spojené s obnovením provozu by neměly přesáhnout 600 milionů Kč, přesná částka vzejde z výběrového řízení na zhotovitele.

Celý článek zde

Easy Bridge – projektování mostů ve 3D

Publikováno: 16.5.2018

Easy Bridge je rozšiřující modul pro AutoCAD®, který je navržený pro projektování mostů a ostatních liniových staveb. Program umí unikátním způsobem řešit směrové a výškové vedení trasy včetně klopení. Tyto údaje jsou použity pro umisťování dalších součástí mostu, jako je např. spodní stavba, předpětí, ložiska a odvodnění mostu.

Celý článek zde

SaM – silnice a mosty na Vašich cestách III

Publikováno: 15.5.2018

Skupina SaM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 11 ocenění Mostní dílo roku. Má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Má certifikovány výrobky – čerstvý beton, obalované asfaltové směsi, mostní zábradlí a zábradelní mostní svodidlo ZSSAM/H2.

Celý článek zde

Mosty ve správě SŽDC jsou bezpečné, neohrožují provoz

Publikováno: 14.5.2018

Prosincový pád lávky přes Vltavu v pražské Troji vyvolal zákonitě zájem veřejnosti o stav mostů v Česku. S výjimkou vleček se prakticky o všechny tyto objekty na železnici stará Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Jako manažer drážní infrastruktury mosty pravidelně kontroluje a v případě potřeby přijímá nezbytná opatření, aby nedošlo k narušení bezpečnosti provozu. Tu však mohou ovlivňovat i nadjezdy přes koleje patřící jiným majitelům.

Celý článek zde

V Plzni pokračuje rekonstrukce mostu Generála Pattona

Publikováno: 14.5.2018

Loni na jaře zahájila společnost COLAS CZ rekonstrukci mostu Generála Pattona v Plzni. Jde o jednu z nejdůležitějších a nejvytíženějších dopravních tepen města, která převádí pozemní komunikaci I/20, tramvajovou trať a chodník pro pěší přes řeku Mži, Tyršovu ulici, Lochotínskou ulici a přes cyklostezku. Po rekonstrukci bude most nově převádět i cyklostezku.

Celý článek zde

Dálnice D1 Hubová – Ivachnová SO 214, most na D1 v km 9,814 – 10,498

Publikováno: 11.5.2018

Most je součástí budované dálnice D1 na Slovensku v úseku Hubová – Ivachnová a překonává Chočský potok a dvě polní cesty. Jedná se o dálniční most se samostatnou nosnou konstrukcí pro každý dopravní směr. Komunikace na mostě je navržena v kategorii D 26,5/100. Nosná konstrukce je navrhnuta jako spojitý nosník z monolitického předpjatého betonu o 12 polích (36,000 + 10 × 57,200 + 35,694 m u pravého mostu a 36,000 + 10 × 56,800 + 35,571 m u levého mostu). Příčný řez tvoří komora konstantní výšky po celé délce mostu s vyloženými konzolami. Uložení mostu je na hrncových ložiscích. Spodní stavba je železobetonová a založení objektu je hlubinné na velkoprůměrových pilotách. Celková délka přemostění je 638,00 m.

Celý článek zde

Stárnutí a disperzní stabilita silničních asfaltů

Publikováno: 10.5.2018

Článek se zabývá možností predikce náchylnosti silničních asfaltů k projevům termooxidačního stárnutí na základě stanovení jejich disperzní stability. Disperzní stabilita je v tomto případě vyjadřována pomocí flokulačního toluenového indexu (FTI), který je stanoven metodou jednobodové srážecí titrace. Na souboru 32 vzorků silničních asfaltů je ukázáno, že tento index může za určitých okolností sloužit jako signální veličina nadměrného stárnutí. Hodnocená pojiva byla v laboratoři podrobena stárnutí metodou RTFOT i její modifikovanou variantou 3×RTFOT. Měřítkem náchylnosti těchto pojiv k termooxidačnímu stárnutí bylo mimo jiné zvýšení bodu měknutí a podíl komplexních smykových modulů stanovených v dynamickém smykovém reometru (DSR) před a po proceduře stárnutí. Bylo prokázáno, že u silničních asfaltů používaných v České republice existuje korelace mezi hodnotou FTI a termooxidační labilitou zjištěnou procesy simulovaného stárnutí. Praktické dopady uvedených výsledků jsou demonstrovány na zkušebním úseku rozděleném do tří sekcí, pro jejichž zhotovení byly použity tři různé silniční asfalty s rozdílnou disperzní stabilitou.

Celý článek zde

Asfaltové vozovky v tunelech

Publikováno: 9.5.2018

V současné době je v ČR legislativně umožněno používat do silničních tunelů delších než 1 km pouze vozovky s cementobetonovým krytem, ale jejich používání má řadu nevýhod jak pro správce, tak pro účastníky silničního provozu. V rámci výzkumného projektu Technologické agentury ČR TA04031642 „Asfalty v silničních tunelech“ probíhalo řešení s cílem používat do tunelů asfaltové vrstvy s vysokou odolností vůči účinkům dopravy (protismykové vlastnosti, rovnost a trvanlivost), se snadnou údržbou a opravou a zároveň s tím, že se nebude snižovat požární bezpečnost silničních tunelů. Příspěvek popisuje zkoušky požárních vlastností různých asfaltových vrstev: reakce na oheň, šíření plamene po povrchu, měknutí vrstvy po hoření a hoření hořlavé kapaliny na povrchu asfaltové vrstvy. Uvedené zkoušky simulují reálné chování asfaltových krytů při požáru v tunelu. Byla tak vyvinuta optimální asfaltová směs drenážního typu zajišťující nejvyšší plnění požární odolnosti.

Celý článek zde

Pardubický kraj čekají výrazné investice do železniční infrastruktury

Publikováno: 7.5.2018

5. a 6. dubna proběhl IV. ročník Železniční konference Pardubice. Podtitulem letošní dvoudenní konference bylo zvyšování rychlosti a kapacity, modernizace a financování železniční infrastruktury v České republice a okolních státech. V jednotlivých diskuzních blocích vystoupili zástupci ministerstva dopravy, Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) nebo Státního fondu dopravní infrastruktury. V dnešní části programu konference se diskutovalo o plánované modernizaci a zajištění dostatečné kapacity tuzemské železniční sítě.

Celý článek zde

Projekt Dopravní uzel Pardubice má svoji vizuální podobu

Publikováno: 4.5.2018

Propojení čtyř módů dopravy, to je velkolepý projekt nazvaný Dopravní uzel Pardubice. Ten má nyní svou vizualizaci. Ta byla představena samosprávě Pardubického kraje, vedení magistrátu Města Pardubice, Ministerstvu dopravy ČR a dotčeným centrálně řízeným organizacím, dále dopravní sekci krajské hospodářské komory. Představení bude provedeno i okolním dotčeným obcím.

Celý článek zde

Metodický postup kontroly dat digitálních tachografů

Publikováno: 3.5.2018

Znalci a kontrolní orgány se ve své praxi setkávají s digitálními tachografy, které postupně nahrazují analogové. Data z digitálního tachografu jsou v praxi využívána zejména pro kontrolu dodržování sociálních předpisů v dopravě dle nařízení (ES)561/2006, digitální tachograf je ale také důležitým zdrojem relevantních vstupních dat a informací potřebných pro hloubkovou analýzu např. nehodového děje. Ačkoliv je zařízení digitálního tachografu zabezpečené na několika úrovních, kontrolní orgány a znalci by měli být obeznámeni s tím, že v praxi dochází k nelegálnímu potlačování nebo ovlivňování těchto dat. Nová generace inteligentních tachografů by měla zabránit stávajícím hrozbám, avšak již dnes se spekuluje o nových možnostech, jak tato zařízení ovlivnit, případně zneužít pro kriminální činnost. Z toho důvodu je důležitá informovanost kontrolních orgánů a znalců v této problematice, kterou se budu detailně zabývat v některém dalším pojednání. Níže je popsán základní metodický postup kontroly, díky které mohou být některé nelegální způsoby ovlivnění dat odhaleny. Tento doporučený metodický postup by měl předcházet následné analýze dat.

Celý článek zde

Přestupní uzel Plzeň/Šumavská – autobusový terminál

Publikováno: 2.5.2018

V listopadu 2017 začala v Plzni realizace stavby nového autobusového terminálu u Hlavního nádraží. V roce 2016 jsme pro investora Statutární město Plzeň zpracovali projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Terminál bude sloužit pro městskou, regionální i dálkovou autobusovou dopravu. V Plzni tak bude v blízkosti centra města vytvořen hlavní přestupní uzel hromadné dopravy mezi městskou hromadnou dopravou, příměstskými a dálkovými autobusy a železnicí. Záměr z velké části nahradí stávající centrální autobusové nádraží na náměstí Emila Škody u továrních areálů v západní části města, které nevyhovuje současným potřebám zejména z hlediska polohy.

Celý článek zde

Odhlučnění mostního závěru

Publikováno: 30.4.2018

Návrh technického řešení vychází z patentovaného systému odhlučnění mostních závěrů. Tento systém se nazývá „snížení hlučnosti mostních závěrů typ GU“.

Celý článek zde

„Chci, aby součástí naší obchodní strategie byl aktivní přístup k trhu“

Publikováno: 27.4.2018

říká Michal Beľa, ředitel závodu Mosty společnosti Swietelsky stavební. Ta se stavbám a modernizacím mostů věnuje od roku 2002. Do letošního roku postavila a opravila 103 mostních a podobných konstrukcí. Další přidá už pod vedením Ing. Michala Beľi, který v čele specializovaného pracoviště od března nahradil dlouholetého ředitele Ing. Jana Štěpánka.

Celý článek zde

Most 205 na dálnici D1, Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

Publikováno: 26.4.2018

Most 205 řeší překlenutí dlouhého hlubokého údolí poblíž obce Bitarová nedaleko Žiliny. Objekt je tvořen dvojicí souběžných, vzájemně nezávislých mostních konstrukcí z monolitického předpjatého betonu o jedenácti spojitých polích. Obě konstrukce jsou stejného komorového průřezu. Celková délka objektu je necelých cca 625 m. Mostní objekt převádí dálnici přes údolí bezejmenného potoka, v němž jsou hlavními překážkami potok, polní cesta a přeložka silnice III. třídy.

Celý článek zde

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Publikováno: 25.4.2018

Od dubna roku 2017 probíhá komplexní rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze podle projektové dokumentace zpracované projektanty SUDOPU PRAHA a. s. Cílem rekonstrukce mostu je obnovení jeho dobrého technického stavu a zajištění požadovaných parametrů pro provoz modernizované železniční trati na mostě. Rekonstrukce především zajistí prostorovou průchodnost GC, traťovou třídu zatížení D4, úpravy geometrických parametrů koleje odstraňující lokální omezení rychlosti, dostatečnou kapacitu dráhy, dodržení hygienických limitů hluku a vibrací, v neposlední řadě i nahrazení nevyhovujících konstrukcí a zařízení. Jedná se o nemovitou kulturní památku, proto je realizace náročná i z důvodu předepsaných podmínek a rozsahu doplňujících průzkumných prací.

Celý článek zde

Rekonstrukce mostu lanové dráhy na Petřín a kompozity

Publikováno: 23.4.2018

Dopravní podnik hl.m. Prahy provedl v roce 2016 ojedinělou rekonstrukci lanové dráhy na Petřín.  Oprava byla nutná kvůli bezpečnosti a kvalitě provozu.  Součástí stavebních prací bylo postavení nového železobetonového mostu a nástupiště ve stanici Nebozízek, také nové osvětlení, přístupové schody, zábradlí a nová vstupní brána.  Souběžně probíhaly opravné práce i v horní a dolní stanici.

Celý článek zde

Skanska začíná s rekonstrukcí 8 kilometrů dálnice D11

Publikováno: 23.4.2018

Počátkem dubna Skanska zahájila plánovanou rekonstrukci osmikilometrového úseku dálnice D11. Stavební práce začaly rozšířením levého jízdního pásu dálnice ve směru na Prahu tak, aby bylo možné v tomto jízdním pásu uspořádat provoz v režimu 2+2 a uzavřít kompletní pravý jízdní pás pro letošní rekonstrukci. Uspořádání provozu ve dvou jízdních pruzích pro oba směry platí po celou dobu rekonstrukce.

Celý článek zde

Nejvíce prostředků na opravy silnic II. a III. tříd získají Středočeský, Jihočeský a Plzeňský kraj

Publikováno: 23.4.2018

Z mimořádné státní dotace čtyř miliard korun určených na krajské silnice dostane nejvíce Středočeský kraj, Jihočeský a Plzeňský kraj. Vyplývá to z propočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, který opět navrhuje rozdělit peníze podle délky silnic II. a III. tříd v jednotlivých krajích. Nově bude přidělení peněz podmíněno mimo jiné odstraňováním nelegálních billboardů z pozemků krajů. Návrh bude ještě schvalovat vláda a Výbor SFDI.

Celý článek zde

Mostní dílo roku 2016

Publikováno: 20.4.2018

Mezinárodní sympozium MOSTY 2018 se bude konat ve dnech 26. – 27. dubna 2018 v hotelu Voroněž v Brně. Součástí sympozia je soutěž o Mostní dílo roku 2016, do které se mohly přihlásit mosty, které byly uvedeny do provozu v roce 2016, případně dříve, a které se již osvědčily v provozu po dobu minimálně jednoho roku. Přípravnému výboru sympozia bylo předloženo 7 návrhů, z toho 3 v kategorii novostavba a 4 v kategorii přestavba nebo oprava. Přípravný výbor doporučil ministrovi dopravy k ocenění celkem 4 mosty. Ocenění budou předána projektantům a zhotovitelům mostů v úvodu sympozia za účasti vrcholných představitelů resortu dopravy.

Celý článek zde

Konference Asfaltové vozovky 2017

Publikováno: 19.4.2018

Konference Asfaltové vozovky 2017, která se koná pravidelně ve dvouletém cyklu, se uskutečnila ve dnech 28. a 29. 11. 2017 již po dvanácté v Českých Budějovicích. Akci pořádali společně Sdružení pro výstavbu silnic a Česká silniční společnost, sekce Asfaltové vozovky. Organizaci zajistila společnost PRAGOPROJEKT, a. s., oddělení publikačních a školicích činností.

Celý článek zde

Konference dozorování – Brno 2018

Publikováno: 18.4.2018

V Brně se 20. a 21. února uskutečnil první ročník Konference dozorování. Pořadatelem konference byla společnost HBH Projekt, která se rozhodla konferenci uspořádat s využitím svých znalostí a zkušeností s výkonem konzultačních služeb, s podporou České asociace konzultačních inženýrů, a také s podporou firmy SEKURKON.

Celý článek zde

Konsorcium PORR získalo největší zakázku na výstavbu tunelů v dějinách Rakouska. Finanční objem zakázky: přibližně 1 mld. EUR.

Publikováno: 18.4.2018

Princip nejlepšího uchazeče o nabídku na realizaci úpatního Brennerského tunelu se společnosti PORR osvědčil: Společně se svojí dceřinou společností Hinteregger, kterou získal v loňském roce a italskými joint venture partnery, získali zakázku na nejrozsáhlejší projekt výstavby tunelu v celé historii Rakouska: úsek stavby H51 mezi obcemi Pfons a Brenner dosahuje délky přibližně 18 km. Pod vedením společností PORR/Hinteregger budou práce zahájeny počátkem léta 2018. Dokončení stavby je plánováno na rok 2024. Finanční objem této zakázky se pohybuje kolem 1 mld. EUR.

Celý článek zde

1. června končí uzávěrka přihlášek do soutěže STAVBA ROKU 2018. Přihlaste svou stavbu do tohoto termínu i VY!

Publikováno: 17.4.2018

26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.  Představit své dílo v celorepublikové prestižní soutěži bez ohledu na velikost nebo typologii může každý investor, architekt, stavitel, projektant, dodavatel nebo uživatel. Současně je možné přihlásit svá díla i do soutěží ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2018 a URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2018. Přihlášku do soutěže najdete na webových stránkách STAVBA ROKU: http://static.stavebniakademie.cz/documents/sr2018/podminky_sr2018.pdf

Celý článek zde

Most Generála Pattona v Plzni odvodněn obrubníkovým mostním systémem

Publikováno: 11.4.2018

Most Generála Pattona v Plzni z roku 1972 je rekonstruován již od března loňského roku. Jednou ze součástí stavebních prací je i nové řešení odvodnění. Byl zvolen systém liniového odvodnění, které využívá obrubníkové mostní odvodnění MEA Deck. Mostní konstrukce má omezenou hloubku, současně vedle sebe fungují jak silnice, tak chodník. Je nutné v užším prostoru rychle svést vodu z povrchu vozovky a zároveň zabezpečit, aby chodci nebyli ostřikování vodou z louží. Obrubníkové mělké odvodňovací systémy takto dokážou zajistit bezpečný provoz.

Celý článek zde

Skupině EUROVIA CS se v roce 2017 dařilo, její obrat vzrostl na 14,8 mld. Kč

Publikováno: 9.4.2018

Stavební Skupina EUROVIA CS dosáhla v roce 2017 konsolidovaného obratu 14,8 mld. Kč, což představuje nárůst oproti předchozímu roku o 10,4 %. Hospodářský výsledek před zdaněním činil podle mezinárodních účetních standardů 784 mil. Kč. Rentabilita tržeb, tedy podíl zisku před zdaněním na tržbách, se pohybovala na úrovni 5,3 %. V roce 2018 plánuje firma proinvestovat téměř 600 mil. Kč, a to především do moderního vybavení a rozvoje zaměstnanců.

Celý článek zde

V Plzni vznikne díky výstavbě přesmyku domažlické trati nová dvoukolejná zastávka

Publikováno: 5.4.2018

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes slavnostně zahájila třetí část modernizace uzlu Plzeň. V rámci výstavby takzvaného přesmyku domažlické trati vybuduje sdružení firem Swietelsky Rail CZ a Swietelsky stavební během 23 měsíců novou dvoukolejnou železniční trať v oblasti stávající zastávky Plzeň-Skvrňany. V Domažlické ulici pak vznikne přeložka silnice I/26 mimo obytnou zónu.

Celý článek zde