Home  >  RSS čtečka  >  www.konstrukce.cz

RSS kanál - Časopis KONSTRUKCE

Unikátní spirálová vrata ve službách pivovaru

Publikováno: 24.4.2019

Odjakživa se lidstvo snažilo odhadnout, jak bude vypadat budoucnost. V novém logistickém centru Budvaru, otevřeném na jaře 2018, je to možné vidět už dnes. Investice ve výši stamilionů korun ukazuje, jak efektivně a spolehlivě uspokojit rostoucí poptávku po pivu z Českých Budějovic a zároveň vyřešit dopravní obslužnost, zvýšit kapacitu skladu a zrychlit veškeré procesy. To vše se povedlo i díky vratovým systémům EFAFLEX, které jsou spolehlivou součástí plně automatizovaného logistického centra.

Celý článek zde

Digitální továrna, cirkulární ekonomika, start-upy. Nová témata na 61. mezinárodním strojírenském veletrhu

Publikováno: 22.4.2019

Od 7. do 11. října se uskuteční na brněnském výstavišti další ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. V lichých letech k němu neodmyslitelně patří Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Transport & Logistika a spolu s ním Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí ENVITECH. Pořadatelé očekávají účast přibližně 1 600 vystavujících firem a nejméně 80 tisíc odborných návštěvníků.

Celý článek zde

Pár postřehů stavebního dozora

Publikováno: 19.4.2019

Jedním z těch, kteří se z pohledu investora nejvíce podíleli na hladkém průběhu výstavby a uvedení technologií do procesu, byl Ing. Miroslav Havel – stavební dozor za Budějovický Budvar. A zde přinášíme jeho krátké postřehy…

Celý článek zde

Workshop představil pilotní projekty a klíčové prvky BIM

Publikováno: 18.4.2019

V pořadí již deváté pokračování úspěšného workshopu Budoucnost zadávání a realizace stavebních zakázek, pořádaného analytickou společností CEEC Research a společností Graitec, proběhlo ve čtvrtek 28. března v budově Ministerstva dopravy a potvrdilo velký a stále rostoucí zájem odborníků i novinářů o téma digitalizace ve stavebnictví a využívání informačního modelu budov BIM.

Celý článek zde

Zesilování tlačených prutů pod zatížením

Publikováno: 17.4.2019

Článek se zabývá zesilováním ocelových prutů namáhaných tlakovou silou pod zatížením. Při návrhu tlačených prutů náchylných ke vzpěru zesílených pod zatížením je třeba zohlednit vliv původního zatížení a svařování – reziduální napětí a přetvoření – na únosnost zesíleného prutu. Byly provedeny experimenty zesílení prutů tvaru průřezu H a L a bezešvých trubek. S jejich pomocí byly validovány numerické modely, které pomohly rozšířit počet vzorků pro statistické vyhodnocení. Je představena návrhová metoda stanovení únosnosti běžně používaných průřezů tlačených prutů zesílených pod zatížením. Analytická metoda poskytuje informace o přetvoření a pro stanovení únosnosti využívá modifikovaný součinitel imperfekce. Článek obsahuje také praktická doporučení pro návrh a provádění zesilování pod zatížením pomocí svařování.

Celý článek zde

„Chtěl jsem znázornit tok piva a dynamický rozvoj pivovaru,“

Publikováno: 15.4.2019

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. arch. Pavel Hraba z atelieru EIS.CZ.

Celý článek zde

Nadace dřevo pro život ocenila nejlepší dřevěné stavby roku

Publikováno: 12.4.2019

Výsledky ankety Dřevěná stavba roku 2019 byly vyhlášeny ve středu 10. dubna v kongresovém sálu zámku ve Křtinách u Brna. Speciálním hostem byl Sebastián Hernández ze Stora Enso, který představil projekt WOOD CITY v Helsinkách. Následovala panelová diskuze o potřebných změnách v požární ochraně dřevostaveb v ČR, vyhlášení vítězů a společenský večer se slavnostním přípitkem. 

Celý článek zde

Jeřáby Demag pomáhají vyrábět pneumatiky

Publikováno: 12.4.2019

Neuvěřitelných 7 000 kilometrů ocelových drátů do pneumatik dokáží každý den vyrobit v nově otevřené hale jihokorejské společnosti Kiswire, jednoho z největších světových producentů ocelových drátů a lan. Důležitou roli v tomto výrobním procesu hrají jeřáby Demag.

Celý článek zde

XXXIV. Dny svařovací techniky se blíží

Publikováno: 11.4.2019

Letošní ročník konference, která se bude konat od 21. do 23. května v Hotelu Studánka (letovisko Karlova Studánka) v Rychnově nad Kněžnou, se opět stane setkáním svářečských odborníků a přispěje ke vzájemné výměně informací a navázání osobních kontaktů. To vše již od roku 1956. Konference má za cíl seznámit svářečskou veřejnost se současným stavem a novými trendy v oblasti svařování a dělení materiálů, s aktuálním stavem v oblasti vzdělávání personálu a platných norem a s novými způsoby aplikací přídavných svařovacích materiálů pro svařování vysokopevnostních ocelí v technické praxi. Chybět nebude ani problematika robotického svařování, automatizace a aktuální nabídka přídavných svařovacích materiálů a zařízení pro svařování od společnosti ESAB VAMBERK, s. r. o. 

Celý článek zde

Konference Požární bezpečnost stavebních objektů 2019

Publikováno: 11.4.2019

Dne 24. dubna 2019 se pod záštitou děkana Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava doc. Ing. Jiřího Pokorného, Ph.D., MPA, koná XVII. ročník konference Požární bezpečnost stavebních objektů. Místem konání je Aula VŠB-TU Ostrava od 9 h. Organizátorem je Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. Konference je zařazena do seznamu celoživotního vzdělávání ČKAIT a oceněna 1 bodem.

Celý článek zde

Rekonštrukcia oceľového skeletu budovy pošty v Žiline

Publikováno: 10.4.2019

Spoločnosť Ingsteel, spol. s r. o. navrhovala a realizovala rekonštrukciu oceľového skeletu päť podlažnej budovy pošty a telekomunikačnej ústredne v Žiline, ktorá bola navrhnutá v polovici 70. rokov a ktorej samotná realizácia bola ukončená v roku 1982. Objekt má štvorcový pôdorys s vnútorným átriom a bol navrhnutý presne na špecifické požiadavky použitých technológií. Z toho vyplynula typológia budovy s rôznou úrovňou podlaží.

Celý článek zde

Využitie BIM pri projektovaní oceľových konštrukcií

Publikováno: 9.4.2019

Informačný model stavby je revolučný spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov. Cieľom BIM nie je vytvoriť samotný 3D model, ale zložiť úplné, spoľahlivé, dostupné a ľahko vymeniteľné informácie o budovanom objekte pre každého, kto ich bude počas celého životného cyklu objektu potrebovať. Na projekte prestavby futbalového štadióna FC DAC 1904 v Dunajskej Strede bol firmou HESCON s. r. o. použitý BIM model, či už pre projektovanie oceľových konštrukcií alebo aj pre iné profesie. HESCON s. r. o. patrí k zakladajúcim členom BIM asociácie Slovensko.

Celý článek zde

„Dům je tak dobrý, jako jeho investor,“

Publikováno: 8.4.2019

uvedli v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. arch. Ondřej Chybík a Ing. arch. Michal Krištof z brněnského studia CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS.

Celý článek zde

Řešení osvětlovací soustavy logistického centra Budějovického Budvaru n. p.

Publikováno: 5.4.2019

Logistické centrum Budějovického Budvaru, které je součástí rozvojového plánu pivovaru, je bezesporu technologicky zajímavým projektem. A to nejen díky unikátnímu řešení dopravníkového mostu pro automatizovaný přesun hotových výrobků mezi logistickým centrem a výrobní částí pivovaru. Projekt tohoto významu a rozsahu kladl specifické požadavky na řešení většiny technologií nutných k provozu objektu. Výjimkou nebyla ani osvětlovací soustava.

Celý článek zde

„Současná světová politika zaměřená na životní prostředí a obnovitelné zdroje vytváří v uhelném průmyslu velmi nervózní prostředí s omezenými pobídkami,“

Publikováno: 4.4.2019

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Roman LISNÍK, ředitel projekce ve společnosti HUTNÍ PROJEKT Frýdek‑Místek a. s.

Celý článek zde

Členové czBIM se představují II.

Publikováno: 4.4.2019

Pokračujeme v představování kolektivních členů Odborné rady pro BIM. I v roce 2019, navazujeme na seriál, ve kterém chceme postupně představit všechny členy czBIM.

Celý článek zde

Železné srdce Třinecka začalo bít před 180. lety

Publikováno: 3.4.2019

„Bylo to 1. dubna 1839. Jaro se ještě nedostalo ke slovu. Všude plno bláta, chladné ráno. Na dřevěnou plošinu s obrubou se nahodila poslední lopata rudy. Forman práskl bičem a popojel s vozem o několik metrů dále od pece. Neodjel. Díval se s obdivem spolu s ostatními na novou vysokou pec.“ Tak alespoň popisuje založení železáren v Třinci publikace Vítězslava Pastrňáka vydaná k 125. výročí v roce 1964. Včera, v úterý 2. dubna 2019 si desítky zástupců třinecké hutě, statutárního města Třinec a další významní hosté připomněli letošní výročí 180. let od založení železáren.

Celý článek zde

Statické působení modulárních staveb z kontejnerů

Publikováno: 3.4.2019

Při navrhování a statickém posuzování modulárních staveb je potřeba zohlednit některá specifika a odlišnosti související se statickým působením nosné konstrukce tvořené vzájemně propojenými ocelovými kontejnery. Cílem výrobců kontejnerových modulů je dosažení širokého uplatnění jejich výrobků v pozemním stavitelství. Nosná konstrukce kontejnerů používaných ve stavitelství vznikla modifikací původních kontejnerů využívaných především v železniční a lodní dopravě. Nezbytnou podmínkou uplatnění výrobků v pozemním stavitelství je zajištění mechanické odolnosti a stability nosné konstrukce v souladu s požadavky platných norem. Předkládaný článek proto poukazuje na vybrané statické problémy související s uplatněním kontejnerů při návrhu vícepodlažních modulárních staveb.

Celý článek zde

Vhodné zajištění nákladu je prevencí nehod při přepravě

Publikováno: 2.4.2019

Některé nehody při přepravě nákladu jsou zcela zbytečné. K mnoha nehodám by nikdy nedošlo, kdyby přepravce dodržel bezpečnostní předpisy a pravidla pro bezpečné zajištění nákladu při přepravě. Nedostatečně zajištěný náklad se může v průběhu přepravy uvolnit, posunout či vysypat a v důsledku těchto kolizí způsobit dopravní nehodu, ekologickou škodu nebo majetkovou či finanční újmu. Prostředků pro zajištění bezpečné přepravy nákladu je přitom v nabídce specializovaných prodejců dostatek. Pokud prozkoumáte nabídku některého z prodejců profesionálního vybavení pro logistiku a přepravu, jakým je například KAISER+KRAFT – jeden z předních zásilkových B2B obchodů s vybavením pro provoz, sklad a kancelář v Evropě – najdete vše, co k bezpečné přepravě nákladu potřebujete.

Celý článek zde

Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi

Publikováno: 2.4.2019

Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Chybik+Kristof Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa. V reprezentativní části dochází k průniku klenutého prostoru do konstrukčního systému tvořeného železobetonovými žebry. Jejich modul vychází z šířky vinného řádku.

Celý článek zde

Montáž opláštění zakladačového skladu a „pivního“ mostu

Publikováno: 1.4.2019

Jednou z nejvýznamnějších referencí HAK PROFI s. r. o. z poslední doby je podíl na realizaci nových provozních objektů rozšiřujícího a modernizujícího se výrobce piva – Budějovický Budvar, n. p. V rámci rozvojových plánů této firmy byla společnost HAK PROFI s. r. o. vybrána jako dodavatel stěnového a střešního opláštění zakladačového skladu a mostu meziareálového dopravníku.

Celý článek zde

„V Českých Budějovicích by chtěl žít každý,“

Publikováno: 29.3.2019

Přesnou replikou z kultovní hry Divadla Járy Cimrmana (Záskok) jsme začali rozhovor s Ing. Františkem Konečným, Ph.D. – od listopadu 2014 náměstkem primátora Statutárního města České Budějovice. První otázka totiž zněla… „Jak byste charakterizoval své město z hlediska architektury, stavebního rozvoje a plánů pro rozvoj…?“ A odpověď zněla: „V Českých Budějovicích by chtěl žít každý…“

Celý článek zde

Rozhledna s vyhlídkou pro odvážné aneb jehlan ze dřeva a oceli

Publikováno: 28.3.2019

Představovaná stavba se nachází ve Středočeském kraji v obci Kněžmost (místní části Čížovka) nedaleko Mnichova Hradiště a Mladé Boleslavi na vyvýšeném místě s nadmořskou výškou cca 320 metrů. Rozhledna je umístěna na hranici chráněné krajinné oblasti Český Ráj a na významné cyklotrase č. 8150.

Celý článek zde

Typy konstrukcí portálových frézek

Publikováno: 27.3.2019

Proč se jednomu stroji hýbe materiál a druhému nástroj? Jak to s těmi portály u frézek vlastně je? Základní rozdělení portálových frézek můžeme specifikovat dle konstrukce portálu. Existují celkem tři typy portálů, a to frézka s portálem horního typu, spodního typu a posuvným stolem. Rozdíly mezi portály jsou zásadní a při pořízení stroje je nutno s nimi počítat.

Celý článek zde

Bývalá kotelna vstala z popela

Publikováno: 26.3.2019

Brownfield – výrobní areál Drátovny a Šroubárny n. p., který založil Pražský spolek železných hutí v roce 1872 při železniční trati Praha – Drážďany a řece Vltavě, což výrazně ovlivnilo rozvoj přilehlých obcí a zanechalo výraznou stopu při formování této lokality, vtisklo jí jedinečný charakter i atmosféru. Kdysi zde pracovalo a žilo více než 1 600 lidí, nyní je to necelá stovka. Přitom je tu téměř vše: domy, železnice, silnice, technická infrastruktura, řeka, vzrostlé stromy, ale hlavně zde je „duch místa“.

Celý článek zde

„Nový stavební zákon zachová řád, který bude mít transparentnější a jednoznačnější pravidla,“

Publikováno: 25.3.2019

uvedla v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR.

Celý článek zde

Praha 12 představuje radnici 21. století: Multifunkční budova radnice vyroste v Modřanech jako kostky z cukru

Publikováno: 25.3.2019

Čtvrtá největší pražská část položí základní kámen na stavbu nové radnice na jaře tohoto roku. Radnice sjednotí všechny služby městské části pod jednu střechu do ulice Písková a otevře se obyvatelům. Dnes pracuje radnice v sedmi budovách roztroušených po celé městské části. Energeticky nenáročná designová stavba architektonické kanceláře LOXIA je inspirována cukrovarskou historií Modřan.

Celý článek zde

Súčasný stav spriahnutých oceľobetónových konštrukcií

Publikováno: 25.3.2019

Spriahnuté oceľobetónové mosty výhodne využívajú priaznivé vlastnosti ocele a betónu. Nateraz dvoch základných stavebných materiálov. Napriek iba polstoročnej histórii sa presadzujú na pozemných komunikáciách aj na železnici. Chýbajúce normové podklady a doterajší výskum doplnili informácie obsiahnuté v spoločných Európskych normách, ktoré sme prijali do nášho systému formou STN EN 1994‑1 [1] a pre mostné konštrukcie STN EN 1994‑2 [2]. Motivovali novšie učebnice, typu [3], zamerané na analýzu a koncepciu oceľobetónových stavieb. Po vyriešení spôsobu spriahnutia efektívnejšími spojovacími prostriedkami konkurujú aj spôsobom výstavby mostom z iných materiálov, najmä pri menších a stredných rozpätiach. Príspevok obsahuje niektoré odporúčania a informácie pre optimálny návrh tohto typu mostov, zároveň ilustrované na reprezentatívnych nedávnych realizáciách.

Celý článek zde

Výstavba nové plechovkárny v pivovaru Radegast začala poklepáním na základní kámen. Ten byl symbolicky ve tvaru plechovky.

Publikováno: 22.3.2019

V pivovaru v Nošovicích byl dnes za účasti generálního ředitele Plzeňského Prazdroje Granta Liversage, manažera pivovaru Radegast Ivo Kaňáka, starosty Nošovic Jiřího Myšinského a dalších hostů položen základní kámen nové haly a technologie plechovkové linky. Investice za víc než 600 milionů korun zahrnuje i stavbu centrálního skladu o výměře pod 10 tisíc m2. Spuštění celé technologie se plánuje na únor 2020. Generálním dodavatelem této významné investiční akce je společnost IP systém. Projektantem pak firma INPROS F-M.

Celý článek zde

„Významně jsme zvýšili denní zásoby piva. Mohli jsme tak dát většině zaměstnanců na Vánoce po mnoha letech konečně volno,“

Publikováno: 22.3.2019

rozhovor s Ing. Daliborem Čápem, vedoucím oddělení techniky a energetiky Budějovického Budvaru.

Celý článek zde

Stavebnictví jede nadoraz, letos ještě čeká růst zakázek

Publikováno: 22.3.2019

Stavebnictví v loňském roce rostlo nejrychleji za posledních 14 let. Ještě více než jiné obory se ale potýká s nedostatkem pracovníků, problémy s obsazováním volných míst hlásí 95 % firem. Budou i v letošním roce stavební firmy nucené kvůli nedostatku kapacit odmítat zakázky?  

Celý článek zde

Osazení konstrukce „pivního“ mostu

Publikováno: 22.3.2019

Velkou výzvou realizace technologického mostu, který překlenul dopravní komunikaci a propojil jednotlivé areály pivovaru, byla samotná realizace ocelového tubusu dopravníku.

Celý článek zde

„Divoké doby jsou pryč, developeři se snaží být seriózními partnery ve veřejném prostoru,“

Publikováno: 21.3.2019

říká Petr Štyler, ředitel developmentu ve společnosti Metrostav Development. V oboru pracuje přes dvacet let a zažil proměnu developerské činnosti od doby, kdy se developeři spíše skrývali před veřejností, až do dnešních dní, kdy se naopak stávají partnery, kteří aktivně utvářejí veřejný prostor. „Oproti dřívějším dobám se snažíme na rozvoj území dívat v širším kontextu, nejen jako na izolované projekty, které je třeba rychle prodat,“ zdůrazňuje Štyler.

Celý článek zde

Modernizace skladového hospodářství a distribuce pivovaru Budějovický Budvar

Publikováno: 20.3.2019

V tomto článku popíšeme investiční akce Budějovického Budvaru, které začaly v roce 2015. Zaměříme se na plně automatizovaný zakladačový sklad pro 19 000 palet, který výrazně zvýší výkon logistiky. Vedle logistického areálu (zakladačový sklad + provozní budova) za 750 milionů korun se další významnou etapou stala výstavba 163 metry dlouhého „pivního“ mostu (technologický dopravník). Popíšeme i silniční most, který propojuje části pivovaru, a nakonec objekt vrátnice. Nedávno bylo do provozu uvedeno nové oddělení ležáckého sklepa a následovat budou další důležité stavby: budova pro třetí stáčírnu lahví, nové oddělení spilky a nová varna. Po dokončení všech investic v celkové hodnotě asi 2 miliardy korun se roční výstav pivovaru zvýší na 2 miliony hektolitrů.

Celý článek zde

Palác Špork mění majitele, koupila ho Generali

Publikováno: 18.3.2019

Společnost Cushman & Wakefieldzastupovala Generali Real Estate, při akvizici Paláce Špork, unikátního projektu na Praze 1. Prodávajícím je společnost SEBRE, a.s. Cena nebyla zveřejněna. K podpisu smlouvy došlo dne 11.3.

Celý článek zde

Soutěž o Vynikající diplomovou práci v oboru ocelové konstrukce

Publikováno: 18.3.2019

V akademickém roce 2018/2019 bylo v rámci fakultního kola soutěže „Vynikající diplomová práce v oboru ocelové konstrukce,“ oceněno celkem 9 diplomantů ze stavebních fakult ČVUT Praha, VUT Brno a VŠB‑TU Ostrava. Všichni výherci postupují do celostátního kola soutěže, ve kterém členové výkonného výboru České asociace ocelových konstrukcí zvolí jednoho celkového vítěze.

Celý článek zde

Ohlédnutí za konferencí BIM pro investory

Publikováno: 18.3.2019

První ročník specializované konference BIM pro investory organizované czBIM se uskutečnil na konci ledna. Na sedmdesát posluchačů především z řad investorů prošlo základy metody BIM pro investory, kterým přednášející poskytli návod a důležité informace, jak se v této problematice orientovat.

Celý článek zde

Administrativní budova BBCentra v Praze rozehraje každý večer unikátní světelnou show

Publikováno: 15.3.2019

Signify, nejvýznamnější světový výrobce osvětlení (Euronext: LIGHT), dokončil v nedávné době projekt nasvícení fasády administrativní budovy „A“ BBCentra v Praze. Toto unikátní architektonické osvětlení v sobě spojuje statické nasvícení fasády společně s dynamickou světelnou show, čímž vytváří jedinečný koncept prezentace budovy. 

Celý článek zde

Konference ČKLOP 2019

Publikováno: 15.3.2019

Vážení odborníci LOP, přátelé ČKLOP, zveme Vás na 12. ročník konference České komory lehkých obvodových plášťů, která se bude konat 28. března 2019 v Cubex Centrum Praha. Nosným tématem letošní konference je automatizace ve stavebnictví.

Celý článek zde

Pozvánka: GIS Ostrava 2019

Publikováno: 15.3.2019

Katedra geoinformatiky, Hornicko‑geologická fakulta VŠB‑TUO zve na tradiční Sympozium GIS Ostrava, které se uskuteční již po dvaadvacáté ve dnech 20. – 22. března 2019 v prostorách Nové auly VŠB‑TU Ostrava. Ústředními tématy konference jsou tzv. Smart City a Smart Region. Mezi celou řadou odborníků se jako klíčoví řečníci představí Gerhard Navratil z Technické univerzity v rakouské Vídni a Blaž Zupan ze Slovinska z univerzity v Lublani.

Celý článek zde

Možnosti zkoušení trubek magnetickou práškovou metodou - souhrn

Publikováno: 14.3.2019

Článek se zabývá technikami zkoušení magnetickou práškovou metodou (MT). Je výsledkem období vývoje magnetizérů pro zkoušení čel, konců a vnějšího povrchu trubek práškovou metodou. Zaměřuje se magnetizační techniky a kombinace magnetizačních technik, kterými lze dosáhnout všesměrové magnetizace zkoušeného povrchu, nebo žádané oblasti. Většina zmíněných technik byla ověřena přímým experimentem. Článek dělí oblasti zájmu na vnější povrch trubky, svar a TOZ (Tepelně Ovlivněná Zóna), konec trubky včetně vnitřního povrchu konce. Dalším úhlem pohledu je průměr trubky. Článek se věnuje trubkám o průměru od 40 mm do 1,5 m a to samostatným trubkám před svařením do potrubního systému.

Celý článek zde

Nedestruktivní metody pro stanovení stupně degradace betonu

Publikováno: 14.3.2019

Pro účely testování metod byla vyrobena sada homogenních betonových trámečků, jejíž vzorky byly vystaveny různému stupni tepelného poškození. Na vyrobených vzorcích byly testovány jak konvenční metody nedestruktivního zkoušení – měření doby průchodu signálu či rezonanční frekvence – tak metody nelineární spektroskopie elastických vln – nelineární rezonanční metoda a metoda dvoufrekvenčního směšování. Nelineární rezonanční metoda spočívá v měření frekvenční charakteristiky zkušebního vzorku při nestejné budicí amplitudě, zatímco metoda dvoufrekvenčního směšování je založena na vyhodnocení intermodulačního zkreslení v testovaném trámečku. Konvenční nedestruktivní metody podávají informaci o elastických vlastnostech materiálu, metody nelineární spektroskopie jsou založeny na měření elasticko-plastické odezvy zkoušeného materiálu, jejíž plastickou složku způsobují mikrotrhliny. Část této odezvy může být způsobena nehomogenitou samotného materiálu či nelinearitou použitého zkušebního zařízení, kterou bylo potřeba při měření minimalizovat. Celková nelineární odezva se během tepelné degradace zvýšila, což odpovídá nárůstu počtu mikrotrhlin.Naměřená data z nedestruktivních metod byla porovnána s výsledky destruktivních zkoušek na vzorcích bez tepelného poškození a na vzorcích vystavených teplotám 500°C a 600°C po dobu cca 2 hodin. Cílem tohoto příspěvku je výběr optimální metody či kombinace metod pro kontrolu degradace betonu v provozu.

Celý článek zde

Přístavbu školy za více než 100 milionů zajistila Trigema Building

Publikováno: 14.3.2019

Za více než 100 milionů korun dokončila stavební společnost Trigema Building projekt přístavby základní školy Tupolevova v pražských Letňanech. Díky tomu zde došlo k vytvoření 11 nových a dvou zrekonstruovaných tříd.

Celý článek zde

Studentské soutěž Hala roku Akademik 2019 – LLENTAB pošle jeden z týmů na stáž do Švédska

Publikováno: 14.3.2019

Letošní ročník oblíbené soutěže Hala roku Akademik 2019 odstartoval a jeho vítězové budou známí na konci dubna. Partnerem soutěže je i společnost LLENTAB, která předá jednomu z pětice nejlepších týmů speciální cenu – pětidenní stáž v centrále společnosti LLENTAB ve Švédsku, kde studenti budou mít možnost na vlastní oči vidět jak se haly projektují, vyrábí i montují. Navštíví místo, které je kolébkou ocelových hal v Evropě, uvidí unikátní referenční projekty a mnohem více.

Celý článek zde

V Plzni a Ostravě ZAPA TECH lákal. Zaplní se „aréna“ i v Liberci?

Publikováno: 14.3.2019

Koncem února 2019 začal 2. ročník odborných školení ZAPA TECH. První semináře již proběhly v Plzni a Ostravě. V Moravskoslezské metropoli jsme byli osobně a potvrzujeme, že bylo plno a program více než zajímavý… Odborníci z řad firmy ZAPA beton se ve svých přednáškách věnovali například zásadám zpracování betonu na stavbě, samozhutnitelným betonům a drenážnímu betonu. Vystoupili také speciální hosté: doc. Pavel Svoboda z ČVUT, Fakulty stavební, který hovořil na téma zvyšování kvality řízení staveb v přípravě a realizaci. Ing. Markéta Bambuchová působící jako vědecká pracovnice na Katedře stavebních hmot a diagnostiky staveb VŠB - Technické univerzity Ostrava představila účastníkům ekologické aspekty technologie betonu a Ing. Jiří Vlašimský ze společnosti SIKA CZ, s.r.o. seznámil posluchače s betony pro bílé vany, jejich prováděním a řešením detailů.

Celý článek zde

Nová certifikační norma systémů ISO 9001:2015 a co dále?

Publikováno: 13.3.2019

ISO 9001, jedna z nejznámějších a nejužívanějších certifikačních norem v Česku i ve světě v září 2018 plně nahradila rozsáhlá revize, která se dotkne v celé oblasti výroby a poskytování služeb. Rovněž NDT v oblasti jak zkoušení, tak personální certifikace, tak akreditace zkušeben nedestruktivního zkoušení ovlivní postupy mandatorního prokazování shody. Co zavádění této významné revize přinesla a v budoucnu přinese je předmětem diskuze a výměny zkušeností s implementací na řadě vědeckých i populárních konferencí a seminářů v celém světě. Příspěvek zhodnotí některé zkušenosti a kritiku praktického zavádění především na úseku destruktivního a nedestruktivního zkoušení materiálů, výrobků a konstrukcí.

Celý článek zde

Nadace dřevo pro život vyhlašuje dvě soutěže

Publikováno: 12.3.2019

Hned dvě soutěže, které si kladou za cíl podpořit využití dřeva ve stavebnictví, pořádá Nadace dřevo pro život. Jedna z nich je určená studentům, druhá představuje dřevěné stavby ve všech jejich podobách, včetně dřevěných konstrukcí. Ceny jsou v obou případech více než lukrativní.

Celý článek zde

Soutěž Hala roku Akademik, při níž vysokoškoláci staví a zatěžují modely, vstupuje na mezinárodní pole

Publikováno: 12.3.2019

Soutěž Hala roku Akademik pomáhá vysokoškolákům pochopit, jak v praxi působí zatěžování na konstrukci a jaké mohou být její slabiny. Soutěž pořádá Fakulta stavební ČVUT v Praze a hlásit se do ní mohou studenti vysokých škol se stavebním zaměřením. Soutěž se bude konat 25. dubna 2019 na Fakultě stavební, registrovat se lze do 4. dubna. Zvítězí nejefektivnější model, tedy model s největším poměrem mezi únosností a vlastní hmotností.

Celý článek zde

Akustické nedestruktivní testování betonu degradovaného vysokými teplotami s porovnáním akustické impedance

Publikováno: 12.3.2019

Článek je zaměřen na nedestruktivní testování betonu pěti receptur, rozdílných v použitém kamenivu, degradovaných vysokými teplotami. Testování je provedeno pomocí měření rychlosti průchodu ultrazvuku a kladívkovou metodou Impact-Echo. Nedestruktivní výsledky jsou porovnány s konvenčními destruktivními zkouškami. Pevnost v tahu a hustota je porovnána s rychlostí ultrazvuku v zkoušeném materiálu, s rezonanční frekvencí zkoušených těles a změnou akustické impedance. Srovnání změřené akustické impedance v závislosti na reziduální tahové pevnosti teplotně degradovaného betonu poukazuje na zajímavou závislost těchto veličin a polemizuje nad možností zkoumání tohoto typu poškození skrze změnu akustické impedance.

Celý článek zde

Sucho a zdroje pitné vody

Publikováno: 12.3.2019

Ačkoliv víme, že všechna voda z našeho území odtéká do okolních států a disponibilních vodních zdrojů máme na jednoho obyvatele téměř nejméně z celé Evropy, dosud jsme nezaznamenali tak výrazný nedostatek vodních zdrojů, jako v několika posledních letech. Letošní 21. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 2019 naznačí co dělat, abychom v budoucnosti již zaskočeni nebyli.

Celý článek zde

Použitie infračervenej kamery pre NDT

Publikováno: 8.3.2019

Príspevok sa zaoberá skúsenosťami získanými s používaním infračervenej kamery FLIR SC7500 pri nedeštruktívnych skúškach na Katedre aplikovanej mechaniky Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Predmetom záujmu je detekcia trhlín v kovových a kompozitných materiáloch. Pri takomto type meraní je meraný objekt budený zdrojom ultrazvukovým, optickým, alebo iným zdrojom budenia a infračervená kamera slúži ako detektor, ktorý sníma vyžiarenú energiu z povrchu meraného objektu. Získaná odozva z budeného objektu je spracovaná metódou lock-in. Okrem problematiky detekcie trhlín je taktiež možne s uvedeným typom detektoru určiť deformácie analyzovaného objektu alebo vlastné frekvencie a tvary kmitov.

Celý článek zde

Role defektoskopických metod při identifikaci rizik v průmyslu

Publikováno: 7.3.2019

Technologická zařízení jsou důležitými základními veřejnými aktivy lidského systému, kterým je prostředí, ve kterém žijeme. Každé technické dílo je vystaveno celé řadě zdrojů rizik. Provedená detailní analýza technologických havárií ve světě i v ČR odhalila, že jednou z příčin havárií jsou svary, a to speciálně na tlakových nádobách. Předložený článek ukazuje jak případy, kdy svary již neplní svou funkci, tak i metodu vhodnou pro pravidelné sledování kritičnosti svarů.

Celý článek zde

Začátek roku 2019 zaznamenal mírný pokles počtu i objemu vypisovaných veřejných investic

Publikováno: 7.3.2019

V prvním měsíci roku 2019 bylo vypsáno 625 veřejných investic v celkové hodnotě 21 miliard korun, což v meziročním srovnání představuje mírný čtyřprocentní, respektive devítiprocentní pokles. V oblasti ukončování výběrových řízení začátek roku zaznamenal zvýšenou aktivitu investorů a konkrétním dodavatelům bylo zadáno o polovinu více zakázek než v loňském roce. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci ledna 2019.

Celý článek zde

STAVBA ROKU 2019 otevřela přihlášky. Uzávěrka je do 10. června!

Publikováno: 7.3.2019

Nadace ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství vypisuje již 27. ročník tradiční prestižní soutěžní přehlídky toho nejlepšího co se událo ve stavebnictví a architektuře. Vypisovateli jako každoročně jsou kromě Nadace ABF, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Přihlášky do soutěží STAVBA ROKU 2019 a ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2019 jsou otevřené do 10. června 2019. Přihlášky najdete na www.stavbaroku.cz. 

Celý článek zde

Retence vod v průmyslovém areálu na Turnovsku

Publikováno: 7.3.2019

Průmyslové areály musí již v rámci projektu řešit retenci a vsakování dešťových vod v místě dopadu. V současné době probíhá rozšíření průmyslového areálu pro lehkou průmyslovou výrobu v lokalitě Vesecko na Turnovsku. Řešením pro zachycení vody pro tento druh objektu je instalace retenční galerie MEA o objemu 215 m3. Galerie je sestavena z retenčních bloků o celkovém rozměru 10 x 22 x 1,0 m a vodotěsně uzavřená folií svařovanou na místě. Optimální výška galerie v poměru k ploše je vyskládána ze dvou vrstev bloků, výšky 60 a 40 cm. Vznikl tak dostatečný retenční prostor pro zachycení přívalových dešťů. Z důvodu špatných vsakovacích podmínek nebylo možné realizovat také vsakovací galerii.

Celý článek zde

Pilotní studie chování cyklicky zatěžovaného betonového nosníku metodou akustické emise

Publikováno: 6.3.2019

Betonové konstrukce se v průběhu své životnosti střídavě nachází ve stavech zatížených a odlehčených. Označíme-li zatížení a následné odlehčení konstrukce způsobené vnějšími vlivy za cyklus, je poté možné běžně namáhanou konstrukci označit za mnohonásobně cyklicky zatěžovanou. Tyto cykly nejsou pravidelné a v průběhu životnosti konstrukce se neomezeně opakují v závislosti na jejím významu a využití. Příspěvek se zabývá jednou z možností detekce trhlin pomocí metody akustické emise. Trhliny vznikají v průběhu zvyšujícího se cyklického namáhání vyztuženého betonového nosníku. Metoda akustické emise zaznamenává vznikající elastické vlny generované aktivními trhlinami. Tato metoda umožňuje průběžně sledovat celou konstrukci nejen vybranou část.

Celý článek zde

Přehled činnosti ČKLOP

Publikováno: 4.3.2019

Hlavním cílem činnosti ČKLOP je pozvednout profesionální úroveň dotčených odvětví stavebního průmyslu takovým způsobem, aby působícím podnikatelským subjektům zajišťovala konkurenceschopnost nejen na českém trhu, ale i v mezinárodním měřítku.

Celý článek zde

Inovační technologie vytváření zinkových povlaků

Publikováno: 1.3.2019

ÚVOD Nejběžnější technologie galvanizace používané v současné době v průmyslu nezajišťují provedení ochranných povlaků s vysokou odolností proti oděru, odolnosti proti korozi, replikaci struktury povlaku a možnosti regulace jeho tloušťky. V případě důležitých konstrukčních prvků jsou tyto aspekty velmi významné a v mnoha případech použití známých technik galvanizace poskytuje neuspokojivé výsledky nebo je dokonce nemožné dosáhnout dobrých výsledků, jelikož proces úpravy snižuje pevnost povrchově upraveného materiálu (v důsledku temperování při vysoké teplotě).

Celý článek zde

Mladí za volantem často nadávají, každý desátý Čech už v životě nenahlásil škodu

Publikováno: 27.2.2019

Okřídlený vtip o tom, jaké auto by si přála blondýnka, zná zřejmě každý. Jenže realita, podle které lidé dbají v první řadě na barvu, není tak vzdálená. Podle průzkumu, který si nechaly zpracovat společnosti ČSOB Pojišťovna a ČSOB Leasing, nemá vysněnou barvu vozidla pouze 23 % Čechů. Z výsledných dat rovněž plyne, že téměř polovina (45 %) Čechů za volantem telefonuje, nutno ale dodat, že naprostá většina tak činí s handsfree příslušenstvím.

Celý článek zde

O novém zdroji tepla uvažujte jako o dopravním prostředku

Publikováno: 25.2.2019

Při výběru nového zdroje tepla si vezměte na pomoc paralelu z jiných odvětvích, ve kterých se používají.

Celý článek zde

Vyhrajte pobyt ve srubu. Hlasujte pro nejlepší dřevěné stavby!

Publikováno: 25.2.2019

Až do 13. března můžete hlasovat pro nejlepší stavby ze dřeva v anketě Dřevěná stavba roku 2019 a vyhrát pobyt ve srubu. Projekt, kterému udělila záštitu čtyři ministerstva, podporuje využívání dřeva jako naší významné obnovitelné suroviny.

Celý článek zde

Komenského most v Jaroměři

Publikováno: 25.2.2019

Původní Komenského most přes řeku Labe z roku 1886, spojující historické centrum s novější pravobřežní částí v čele s budovou školy, byl zničen povodní v červnu 2013. Autorský tým zvítězil v architektonické soutěži na obnovu mostu s originálním konceptem trojbokého předpjatého vzpínadla s centrální tlačenou rourou. Kromě limitovaných investičních prostředků byl požadavek zachovat a obnovit stávající historické opěry na obou březích rozhodujícím kriteriem pro volbu konstrukce mostu, který je na opěrách uložen jako prostý nosník. Nosná konstrukce i mostovka z roštů je šroubovaná z dílců, žárově zinkovaná bez dalších nátěrových vrstev.

Celý článek zde

Víceúrovňové nerezové podhledy Paláce Špork

Publikováno: 22.2.2019

K účasti na projektu rekonstrukce Paláce Špork byla společnost TERMETAL s. r. o. oslovena firmou Hinton a. s., na základě doporučení architektonického studia Fiala + Němec s. r. o.

Celý článek zde

Hlavním projektantem nového pavilonu Nemocnice v Pelhřimově je kancelář OBERMEYER HELIKA

Publikováno: 21.2.2019

Projekt nového pavilonu Nemocnice Pelhřimov již dostává svoji tvář. Pětipodlažní budovu propojenou se stávajícími klíčovými provozy nemocnice třemi nadzemními spojovacími krčky projektuje kancelář OBERMEYER HELIKA. Objednatelem a hlavním investorem stavby pavilonu je zřizovatel nemocnice Kraj Vysočina. Předpokládaná výše investice, která nezahrnuje zdravotnickou techniku, je cca 400 mil. Kč vč. DPH. 

Celý článek zde

Skladování nebezpečných látek na pracovišti

Publikováno: 21.2.2019

Pokud v rámci svého podnikání na pracovišti používáte a skladujete nebezpečné látky, měli byste striktně dbát na dodržování bezpečnostních předpisů a na splnění mnoha podmínek, které předepisují zákony. 

Celý článek zde

Centrum Chodov mezi světovou špičkou. Potřetí v řadě získalo nejvyšší ocenění v trvalé udržitelnosti

Publikováno: 20.2.2019

Pražské Centrum Chodov, nákupní centrum s největším počtem obchodů v České republice, získalo potřetí v řadě certifikaci BREEAM In-Use (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Jedná se o prestižní ocenění šetrnosti provozu centra vůči životnímu prostředí. Centrum Chodov patří mezi pouhých devět nákupních center na světě, která nesou nejvyšší možné hodnocení. 

Celý článek zde

Zítra startuje seriál školení o betonu pro projektanty a stavbyvedoucí

Publikováno: 20.2.2019

Jak správně pracovat s betonem? To je nosná otázka a téma druhého ročníku seriálu ZAPA TECH, který začne již zítra v Plzni. 

Celý článek zde

Vliv legujících prvků na abnormality při zinkování se zvláštním zřetelem na povrchové vady

Publikováno: 20.2.2019

ÚVOD Používání zinkových tavenin s legujícími příměsemi je v průmyslovém oboru zinkování zcela běžné. V průběhu posledních tří dekád byla navržena a připravena celá řada lázní pro kusové zinkování s různým složením.U všech legujících příměsí šlo vždy o to, aby se snížila tloušťka zinkového povlaku na reaktivních ocelích. Nové směrnice omezují používání některých legujících příměsí. Tak např. snižování obsahu olova v zinkové lázni mění její fyzikální vlastnosti a může způsobit vady při zinkování. V tomto příspěvku se posuzuje a hodnotí dopad změn předběžného zpracování ocelových součástí a změn fyzikálních vlastností zinkovací lázně na některé vady při zinkování. Na závěr je uveden souhrn pozitivních či negativních účinků některých legujících prvků na vady při zinkování.

Celý článek zde

Kdo je kdo v czBIM?

Publikováno: 18.2.2019

I tentokrát pokračujeme v představování kolektivních členů Odborné rady pro BIM, pokračujeme v seriálu, který postupně prezentuje členy czBIM, přičemž vždy vybíráme z řad kolektivních členů z různých segmentů stavebnictví.

Celý článek zde

Obchodní centra v Budapešti, České republice a Polsku porostou

Publikováno: 15.2.2019

Významný dlouhodobý realitní investor, skupina CPI Property Group, ve Festivalovém paláci francouzského Cannes představil nové projekty a plány. Ty zahrnují přestavbu nákupního centra Campona v Budapešti, rozšíření českých nákupních center Královo Pole v Brně a Olympie v Plzni a plánovanou přeměnu food courtu v polském obchodním domě Ogrody v Elblagu.

Celý článek zde

V období blahobytu se těžce vyjednávají nepopulární opatření

Publikováno: 14.2.2019

S extrémními hydrologickými jevy, jako je sucho nebo povodeň, úzce souvisí vhodné hospodaření s vodními zdroji. A právě vodní zdroje a hospodaření s nimi budou jedním z důležitých témat letošní mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodovody – kanalizace 2019.

Celý článek zde

V Rakovníku roste nová hala na výrobu autokomponentů

Publikováno: 13.2.2019

Technologická společnost Valeo, která se zabývá dodávkami pro automobilový průmysl, rozšiřuje svou činnost v České republice. V rámci rozšíření kapacit pro ni buduje divize Pozemní stavby Čechy společnosti HOCHTIEF CZ v Rakovníku novou výrobní halu. Objekt bude sloužit pro lehkou průmyslovou výrobu spočívající ve zpracování plastů a kovů pro výrobu komponentů na ovládací panely a senzory do asistenčních systémů vozidel, autoklimatizací, přístrojové desky a další automobilové součástky.

Celý článek zde

Specifika modulové a rastrové fasády AFI Vokovice

Publikováno: 11.2.2019

Objekt AFI Vokovice vyrostl na strategickém místě na rozhraní pražských Vokovic a Veleslavína. Výhody plynoucí z jeho umístění vnášely od samého počátku zvýšené technické požadavky na navrhované objekty. Vyřešit bylo potřeba zejména negativní vliv vibrací ze stanice metra stejně jako zvýšené akustické požadavky opláštění budovy kvůli frekventované dopravě v sousedící ulici Evropská.

Celý článek zde

Veletrh BAU 2019 českýma očima (jeden z mnoha pohledů)

Publikováno: 8.2.2019

Veletrh Bau je událost. Svým pojetím, rozsahem i celkovou kvalitou zcela zastiňuje české stavební veletrhy. Domácí výchozí podmínky nejsou přitom nijak špatné, zejména BVV by měly k dispozici zázemí, přiměřenou výstavní plochu a mohly by poskytnout i srovnatelné služby. Ale aktuálně nemáme ani vystavovatele, ani návštěvníky. Že by za všechno mohla D1? Veletržní Brno se přeorientovalo na domácího koncového uživatele. Profesionálové tedy jezdí na Mnichov, Bau má 18 hal, každou o velikosti poloviny fotbalového hřiště, které jsou zaplněné, živé, diskutující a urputně soutěžící o návštěvníkovu pozornost. Jistě na domácím veletrhu by se našinec domluvil lépe, ale v Mnichově chápou, že english musí na stánku být také.

Celý článek zde

Dodávky a specifikace betonů při rekonstrukci Paláce Špork

Publikováno: 8.2.2019

Palác Špork tvoří komplex tří budov. V rámci rekonstrukce došlo k jejich propojení, sjednocení a vznikla navíc dvě nová železobetonová podlaží 6. NP a 7. NP. Dodávaly se z velké většiny běžné betony o pevnostech C25/30 (konstrukce stropů, stěn) a C30/37 (sloupy).

Celý článek zde

Systémová platforma fasád Schüco UDC 80 přeje individuálnímu designu s výhodami modulové konstrukce

Publikováno: 6.2.2019

Na pokračující urbanizaci a rostoucí světovou populaci reagují města růstem do výšky. V závislosti na zeměpisné poloze musejí rezidenční i komerční výškové budovy čelit extrémním povětrnostním podmínkám, jako je silný vítr či pohyb konstrukce. Developeři, architekti a výrobci zase žádají energetickou úspornost, udržitelnost a flexibilní design budov. V reakci na tyto požadavky představila společnost Schüco na veletrhu BAU 2019 novou platformu hliníkového fasádního systému Schüco UDC 80 (Unitised Dynamic Construction) se třemi typy konstrukcí umožňujících přesazení elementů. To dává projektantům velkou tvůrčí svobodu při kombinování prosklených i neprůhledných prvků, které na sebe nemusejí vertikálně navazovat, ale se všemi výhodami modulové konstrukce.

Celý článek zde

Výroba zinku v minulosti a dnes

Publikováno: 6.2.2019

Zinok je v súčasnosti štvrtým najpoužívanejším kovom na svete, po železe, hliníku a medi. Na začiatku dvadsiateho storočia sa ho vyrobilo vo svete menej ako 1 milión ton. V roku 2017 svetová výroba dosiahla 13,6 mil. ton. Najväčším výrobcom primárneho zinku je Čína.

Celý článek zde

OBERMEYER HELIKA se stala správcem stavby pro nový pavilon Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR

Publikováno: 4.2.2019

Fyzikální ústav Akademie věd ČR postaví v Praze Na Slovance v rámci projektu SOLID 21 Nový pavilon s multifunkčním přednáškovým sálem, laboratořemi, kancelářemi a kvalitním zázemím pro vědecké pracovníky i doktorské studenty. Autorem architektonického návrhu je Bogle Architects s.r.o. Divize projektového řízení společnosti OBERMEYER HELIKA bude v pozici Správce stavby realizovat služby zahrnující řádnou kontrolu, koordinaci a dohled nad přípravou, prováděním, uvedením do provozu a kolaudací stavby. Tyto služby jsou plně v souladu s principy tzv. FIDIC White Book. 

Celý článek zde

Spustili jsme profil časopisu na sociální síti. Staňte se našim fanouškem.

Publikováno: 4.2.2019

Pro ty z vás, kteří využíváte pro zisk informací i sociální sítě, jsme spustili na Facebooku stránky časopisu Konstrukce. Stačí se stát fanouškem stránky https://www.facebook.com/casopiskonstrukce a budete získávat zprávy o dění v oboru stavebnictví i prostřednictvím tohoto zpravodajského kanálu.

Celý článek zde

AFI EUROPE slavnostně otevřela kancelářský komplex AFI Vokovice

Publikováno: 4.2.2019

Developer AFI EUROPE oslavil dokončení kancelářského komplexu AFI Vokovice v Praze 6 na Evropské třídě slavnostním galavečerem za účasti obchodních partnerů a zástupců nájemců. 

Celý článek zde

„Špork dostal zcela novou duši,“

Publikováno: 4.2.2019

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Petr Šimon, předseda představenstva společnosti Hinton, a. s.

Celý článek zde

Jak efektivně uspořádat sklad?

Publikováno: 31.1.2019

Prodejny a sklady mají různé zboží a od toho se odvíjí charakter zařízení těchto prostor. V každém skladu je potřeba mít skladové zařízení, které bude obsahovat vybavení sloužící k přesunu zboží z místa A do B a také vybavení, které zajistí uskladnění výrobků. Co vše ve skladu mít, se dočtete v našem článku.

Celý článek zde

Most přes Rouštanský potok na obchvatu Rouštan

Publikováno: 30.1.2019

Silnice I/34 (Havlíčkův Brod – Svitavy) je jednou z páteřních komunikací severní části Českomoravské vysočiny. Na své trase, poplatné historickému vývoji, prochází silnice I/34 množstvím místních obcí a má mnohdy omezující až nevyhovující parametry pro dopravu na silnici 1. třídy. Součástí úprav této komunikace je i obchvat Rouštan (celkové délky cca 3 km, část stavby je zcela nová, část je vedena v trase stávající silnice). Rouštanský potok překonává obchvat mostem délky cca 130 m. Tento most je v současné době dokončen a zprovozněn.

Celý článek zde

Industrial park Tachov díky unikátnímu nátěru světlíků šetří energii a zlepšuje pracovní prostředí

Publikováno: 28.1.2019

Budovy v průmyslového parku IP Tachov jsou jedny z prvních v ČR a první v západočeském kraji, jejichž světlíky na celkové ploše přes 2 000 m2 byly natřeny speciálním ochranným matným bílým nanonátěrem ULTRA STOP. Ten je unikátní v tom, že zvyšuje energetickou efektivitu budov. V létě zabraňuje absorpci sálavého tepla ze slunce i z okolních objektů a snižuje náklady na klimatizaci. V zimě pak brání únikům tepla z interiéru, což znamená menší náklady na vytápění. Zároveň napomáhá k lepšímu pracovnímu prostředí, protože vytváří efekt měkkého rozptýleného světla, kdy zaměstnance neoslňují sluneční paprsky.

Celý článek zde

Proč si pořídit vláknový laser?

Publikováno: 25.1.2019

Zajímá vás zpracování produktů z uhlíkové a nerez oceli, případně mědi, bronzu, hliníku nebo dalších materiálů? Je poptávka po vašich produktech vysoká, nestíháte zpracovat zakázky, prodlužují se dodací doby vašich produktů k zákazníkům, případně váš dodavatel nestíhá a dodává vám produkty později?

Celý článek zde

Pasivní požární ochrana intumescentními nátěry Chartek a FIRETEX

Publikováno: 23.1.2019

Intumescentní (zpěňující) nátěry představují způsob povrchové úpravy, která umí zabezpečit pasivní požární ochranu mnoha typům konstrukcí a zařízení ve stavebnictví (výškové a komerční budovy, letiště, stadióny a sportovní arény), průmyslu (chemické provozy, elektrárny, petrochemické provozy, rafinérie, LPG/LNG zpracovatelská zařízení) a offshore prostředí (těžební plošiny pro ropu a plyn, LNG terminály, FPSO plavidla).

Celý článek zde

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Publikováno: 22.1.2019

Přípravy na letošní mezinárodní vodohospodářskou výstavu VODOVODY – KANALIZACE vrcholí. Zájemci o výstavní plochu za zvýhodněnou cenu mají už jen několik dnů.

Celý článek zde

Studenti architektury představují návrhy integrace Libeňského mostu do organismu města

Publikováno: 22.1.2019

Mezinárodní studenti z vysoké školy architektury ARCHIP vytvořili soubor projektů, který představuje novou vizi Libeňského mostu. Práce vznikly jako reakce na debaty o stavu pražských mostů, které byly rozpoutány hned po pádu Trojské lávky. Na výstavě MOST MĚSTU – MĚSTU MOST prezentuje ARCHIP celkem šest vysokoškolských prací ukazujících most jako místo pro život. Výstava proběhne od 18. ledna do 28. února 2019 v prostorách uliční galerie Prahy 7 POLIKLINIKA.

Celý článek zde

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice II – SO 35-19-13 ocelový most přes řeku Olši

Publikováno: 21.1.2019

Stavba „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ je součástí III. železničního tranzitního koridoru České republiky (Cheb – Plzeň – Praha – Česká Třebová – Ostrava – Petrovice u Karviné – Dětmarovice – Mosty u Jablunkova – st. hranice SR).

Celý článek zde

Obliba informačního modelování budov rok od roku stoupá, vloni vzrostla o více než 20 procent

Publikováno: 18.1.2019

Informační modelování budovy (BIM) umožňující detailní vizualizaci stavebního projektu se v tuzemsku těší neustále rostoucí oblibě. Dokumentují to i poskytovatelé speciálního softwaru, podle nichž byl zájem o speciální programy loni o více než pětinu meziročně vyšší. Odborníci za rostoucí oblibou vidí prokazatelně pozitivní zkušenosti z předchozích projektů, ale i otevřenější přístup specializovaných firem či státu. Od roku 2022 by mělo být totiž používání metody BIM povinné pro všechny nadlimitní veřejné zakázky.

Celý článek zde

Obnova věže Staroměstské radnice

Publikováno: 18.1.2019

Zakázku na obnovu věže Staroměstské radnice získalo sdružení firem AVERS spol. s r. o. a Subterra a. s. na konci roku 2016. Skutečná rekonstrukce se pak rozjela zhruba od února 2017 a trvala do září 2018. Dokončení prací se spojilo se slavností sv. Václava, kdy byl slavnostně spuštěn i Staroměstský orloj a odhalena opravená věž. Investorem celé akce bylo Hlavní město Praha, generálním projektantem společnost ARPEMA s. r. o.

Celý článek zde

Vliv koncových přípojů ocelových prutů na jejich kritické zatížení

Publikováno: 16.1.2019

V posledních letech přišel tým vývojářů IDEA StatiCa společně s českými universitami, ČVUT FSv v Praze, FAST VUT v Brně, s novou metodou CBFEM pro řešení styčníků ocelových konstrukcí. Metoda se rychle vžila a její přijetí technickou veřejností vyvolalo otázku, zda se podobný model nehodí i na další příklady v projekční praxi. V článku je popsán návrh využití metody pro analýzu vzpěru a klopení ocelových prvků.

Celý článek zde

„Stejně jako u všech našich staveb, byl u AFI Vokovice klíčový pozemek, jeho tvar a okolí,“

Publikováno: 14.1.2019

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. arch. Jiří Hejda, partner architektonické kanceláře DAM architekti s. r. o.

Celý článek zde

Železobetonové konstrukce společnosti TERRACON a. s. na stavbě AFI Vokovice a rekonstrukci Paláce Špork

Publikováno: 11.1.2019

Společnost TERRACON a.s., která se již léta specializuje na provádění železobetonových konstrukcí, dodala monolitické, železobetonové, nosné konstrukce polyfunkčního objektu AFI Vokovice pro generálního dodavatele Gemo a. s. Podílela se rovněž na dodávce železobetonové nosné konstrukce v projektu rekonstrukce Paláce Špork pro generálního dodavatele Hinton a. s.

Celý článek zde

Rekonstrukce střech Paláce Špork

Publikováno: 9.1.2019

V roce 2015 se naše společnost FALK spol. s r.o. účastnila výběrového řízení na rekonstrukci střech historického objektu Paláce Špork v Praze. Ve výběrovém řízení pro generálního dodavatele společnost HINTON a. s. jsme uspěli a začali se podílet na postupné rekonstrukci první etapy. V této části bylo v plánu celkově rekonstruovat nejen vnitřní prostory budovy, ale také střešní pláště. Náročná rekonstrukce střešního pláště byla naším úkolem.

Celý článek zde

Jen přihlížet tragickým pádům nebo ukotvit budoucnost kvalitněji?

Publikováno: 8.1.2019

Pojďme udělat maximum pro to, abychom upřednostňovali řešení, která zůstanou kvalitní co nejdéle, která ušetří energii, čas i lidské životy. Budoucnost mnohdy zatěžuje a zkouší stavby víc, než si umíme ve fázi projektování představit. Proto nešetřeme na nepravém místě, naše děti by nám to nemusely odpustit.

Celý článek zde

P3 ve svém hornopočernickém parku staví výrobní halu japonské společnosti Advanex

Publikováno: 8.1.2019

Japonský výrobce strojírenských součástek Advanex rozšíří svou výrobu do České republiky. Zázemí mu poskytne jeden z největších logistických parků u nás, P3 Prague Horní Počernice. Výstavba haly na míru již byla zahájena na podzim minulého roku a její dokončení se předpokládá letos na jaře.

Celý článek zde

Změna na pozici prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Publikováno: 8.1.2019

Od 1. ledna 2019 má Svaz podnikatelů ve stavebnictví nového prezidenta. Stal se jím Jiří Nouza, který nahradil Václava Matyáše, který na konci roku 2018 ukončil své dlouholeté působení v této funkci, kterou zastával od roku 2004.

Celý článek zde

Czech and Slovak Galvanizing Award 2021

Publikováno: 7.1.2019

Asociace českých a slovenských zinkoven (AČSZ) vyhlašuje 5. ročník soutěže pro architekty a projektanty o nejvýznamnější stavbu s užitím žárově pozinkované oceli - CZECH and SLOVAK GALVANIZING AWARD 2021.

Celý článek zde