Home  >  RSS čtečka  >  www.konstrukce.cz

RSS kanál - Časopis KONSTRUKCE

(Problematické) provedení detailů ETICS podle požární normy ČSN 73 0810

Publikováno: 16.8.2019

V srpnu 2016 vstoupila v platnost revidovaná norma ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení a s ním se výrazně změnil přístup v zateplování budov. Lze říci, že rok 2019 je prvním rokem, kdy se většina budov zatepluje podle těchto nových předpisů. V loňském i předchozím roce mohla dobíhat stavební povolení vydaná před změnou normy a budovy se tak mohly zateplovat ještě podle starých požadavků. Článek se bude zabývat nejproblematičtější výškovou kategorií budov s požární výškou hp 12 až 22,5 metrů, u které je nejvíce požadavků na provedení požárně bezpečných detailů, jako jsou pruhy nad okny, horizontální konstrukce, průjezdy, svislé pruhy, elektrorozvody, hromosvody, únikové cesty a podobně. Zhruba každý čtvrtý bytový dům v Česku spadá do této výškové kategorie.

Celý článek zde

Pozvánka na BIM World 2019 do Mnichova

Publikováno: 15.8.2019

Digitální transformace stavebnictví, správy nemovitostí, urbanizace a územního plánování - to jsou hlavní témata, kterým se chce věnovat letošní celkově již čtvrtý ročník setkání odborníků ze stavebnictví i souvisejících oborů v německém Mnichově. Veletrh a konference BIM World MUNICH 2019 se koná ve dnech 26. a 27. listopadu 2019 v ICM München (Výstaviště a kongresové centrum Mnichov).

Celý článek zde

Na svou revitalizaci čekají téměř tři tisíce brownfieldů

Publikováno: 14.8.2019

Druhý ročník konference Brownfieldy přinesl praktické ukázky, jak na revitalizaci zanedbaných budov či území, propojil všechny, kteří chtějí a mohou problematiku brownfieldů v České republice posouvat dál, a přispěl k užšímu dialogu mezi státní a soukromou sférou. Konference Brownfieldy 2019 se konala 30. 5. 2019 v areálu bývalé kotelny v Libčicích nad Vltavou. Diskutovaly se úspěšné příklady revitalizace brownfieldů i její možné překážky. Na 260 účastníků se dozvědělo informace k financování revitalizace brownfieldových lokalit.

Celý článek zde

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“

Publikováno: 13.8.2019

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb (ADSZS).

Celý článek zde

Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?

Publikováno: 12.8.2019

Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží jen jako zázemí pro hasiče, ale i jako místo pro pořádání kulturních a společenských akcí.

Celý článek zde

Jak bude vypadat ambasáda České republiky, která vznikne v Addis Abebě podle vítězného projektu v studentské soutěži INSPIRELI AWARDS?

Publikováno: 8.8.2019

Největším zájem na výstavě ARCHITEKTURA bude zajisté o 25 nejlepších prací soutěže INSPIRELI AWARDS v kategorii „Návrh ambasády ČR v Addis Abebě v Etiopii“. Tuto speciální soutěžní kategorii vypsalo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze, katedrou architektury, a podle vítězného návrhu by ambasáda měla skutečně vzniknout. Spolu s tím se na výstavě představuje i výběr bakalářských a diplomových prací studentů Fakulty stavební ČVUT v programu Architektura a stavitelství v tomto akademickém roce. Návštěvníci tak mají unikátní možnost seznámit se s vnímáním architektury v podání studentů – budoucích architektů. 

Celý článek zde

Korozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaní

Publikováno: 8.8.2019

Korozivzdorné oceli patří mezi konstrukční materiály s vysokou korozní odolností v závislosti na způsobu jejich legování a korozním prostředí. Korozní odolnost korozivzdorných ocelí v konkrétním provozním prostředí závisí na správné volbě korozivzdorné oceli pro dané provozní parametry, na správném konstrukčním uspořádání a kvalitě povrchu. U potrubí vyrobených z korozivzdorných ocelí dochází často buď jenom k pouhému zhoršení vzhledu povrchu, nebo i k vážnému koroznímu napadení a snížení životnosti.

Celý článek zde

Požární ochrana ocelových nosných prvků pomocí obkladů

Publikováno: 7.8.2019

V tomto článku jsou popsány výhody aplikace obkladů pro zvýšení požární odolnosti ocelových konstrukcí, a tedy i požární odolnosti celých staveb. Autor článku se zmiňuje o možnosti použití až tří modifikací desek PROMATECT®.

Celý článek zde

„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“

Publikováno: 6.8.2019

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek.

Celý článek zde

„Nejvíce zaujal požár skladu pneumatik,“

Publikováno: 5.8.2019

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., vedoucí Katedry požární ochrany Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (Fakulta bezpečnostního inženýrství).

Celý článek zde

Futbalový štadión Nitra – tribuna

Publikováno: 2.8.2019

Na jednej strane sa vyníma Nitriansky hrad, na druhej Zobor. V takejto krásnej oblasti vyrástol nádherný futbalový domov FC Nitra. Projekt Slovenského futbalového zväzu (SFZ) rekonštrukcie a modernizácie štadiónov tak dokončil už svoj pätnásty stánok, dokopy vyšiel na necelých osem miliónov eur (mesto: 5,5 milióna eur a zväz: 2,4 milióna eur). Na rekonštrukcii sa oficiálne začalo pracovať 15. januára 2018 a 3. augusta dostal klub právo na dočasné užívanie štadióna. Tribúna je situovaná na troch stranách ihriska do tvaru U. Oceľová konštrukcia je prekrytá nad oblúkovými konzolovými nosníkmi pomocou desiek Lexan a vzadu nad poslednou radou sedadiel uzavretá profilovaným plechom. Tribúna je riešená ako 8‑radová, jej rozmery sú približne 136,5 × 90,5 m, max. výška od terénu je 9,01 m.

Celý článek zde

Od určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukce

Publikováno: 1.8.2019

Společnost Fatra v červnu dokončila výstavbu Nové válcovny za 1,4 miliardy korun, silně pokročila v oblasti montáže výrobních linek a kompletace souvisejících provozních souborů, které zajistí zkušební spuštění linek. Spuštěním nové válcovny do provozu dojde nejen ke zvýšení celkové výrobní kapacity podlahových krytin a hydroizolačních fólií, ale i k rozšíření nabídky podlahovin v roli o šíři dvou metrů, které budou uvedeny na trh v průběhu roku 2020.

Celý článek zde

Castellana 77, udržitelná budova s prosklenou fasádou ožila v centru Madridu

Publikováno: 31.7.2019

Castellana 77 stojící v centru finančního centra Madridu, ve čtvrti AZCA, po dvou desetiletích kdy byla mimo provoz, znovu ožila, a to díky architektonickému studiu luis vidal+arquitectos. Původní věžová stavba z roku 1977 je nyní 62 metrů vysoká administrativní budova, která svým specifickým způsobem dotváří městské panorama. Budova je po rekonstrukci lídrem v oblasti energetické účinnosti a udržitelného rozvoje. Navíc získala prestižní certifikát LEED Platinum. K tomuto ocenění velkou mírou přispěly vysoce účinné skleněné produkty, kterými je osazena fasáda budovy.

Celý článek zde

Unikátní betonáž přelivu vodní nádrže Boskovice

Publikováno: 30.7.2019

Přes sedm milionů metrů krychlových vodní masy zadržuje v kopcích nad moravskými Boskovicemi cca 45 metrů vysoká a 305 metrů dlouhá sypaná hráz vybudovaná v letech 1985 až 1989.

Celý článek zde

Kvalitní a bezpečné vstupy do komerčních prostor

Publikováno: 29.7.2019

V nákupních centrech, na letištích nebo ve větších obchodech, tedy v místech, kde se běžně prodává cennější zboží, potřebují majitelé a provozovatelé tyto prostory dobře zabezpečit. Velmi vhodné k tomuto účelu jsou moderní rolovací mříže, které nabízí společnost Hörmann, přední evropský výrobce dveří, vrat a pohonů.

Celý článek zde

„Údržba všech objektů ve správě města by se díky aplikaci BIM a centralizaci dat mohla řešit efektivně z jednoho místa,“

Publikováno: 25.7.2019

uvedla v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Primátorka Statutárního města Třinec RNDr. Věra Palkovská.

Celý článek zde

Pozvánka na BIM DAY 2019

Publikováno: 25.7.2019

V úterý 8. října 2019 se uskuteční již devátý výroční konference Odborné rady pro BIM. Hlavní událost roku, kterou od svých prvopočátků organizuje czBIM především za účelem širší popularizace a propagace metody BIM v ČR. Punc mezinárodního rozsahu vždy dodávali konferencím BIM DAY její zahraniční řečníci, kteří v rámci předchozích ročníků vystoupili. Byli to odborníci, kteří se přijeli podělit o své zkušenosti s využitím metody BIM ve svých působištích, kde s metodou BIM byly již tehdy o kus dále, než u nás…

Celý článek zde

Jak snížit náklady na koordinaci a řízení projektů?

Publikováno: 25.7.2019

Digitalizace stavebnictví se postupně zabydluje i v České republice a určitě se toto téma netýká pouze soukromých subjektů. Na jaře 2019 došlo k otevření nového sportovního centra v Třinci, které jako jedno z prvních měst v ČR využilo při výstavbě – a bude využívat i při následném provozu – metodu BIM a BIM nástroje. A jaké výhody to investorovi přineslo a přináší?

Celý článek zde

Konference BIM OPEN 2019

Publikováno: 24.7.2019

Zveme vás na 4. ročník BIM konference nazvané BIM Open 2019, která se koná dne 17.9.2019 v Ostravě. Konference určená pro projektanty, architekty, manažery stavebních firem, investory a školy.

Celý článek zde

Ocelová konstrukce obrostlá zelení – unikátní zelená budova mění koncept stavění industriálních hal

Publikováno: 24.7.2019

Společnost LIKO-S, firma ze Slavkova u Brna, v polovině června pod záštitou ministra životního prostředí slavnostně představila první živou halu na světě. Oproti ostatním halovým objektům, nad nimiž se horký vzduch ohřívá až na teplotu 80 °C, dokáže hala snižovat radiaci tepla a ochlazovat své okolí až o 10 °C. „Běžné haly, které jsou opláštěné standardními materiály, generují ohromné množství tepla a působí jako radiátory. A co více, výstavba v Česku denně znehodnotí 10 hektarů půdy, která přestává zadržovat vodu. Zelené budovy jsou schopny tyto jevy eliminovat,“ upozorňuje Libor Musil, zakladatel rodinné firmy LIKO-S.

Celý článek zde

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Publikováno: 23.7.2019

Železobetonové konstrukce mají ve vodním hospodářství své nezastupitelné místo. Jsou často jedinou možností, jak stavbu provést. Současně je všeobecně známo, že při provedení nevhodným způsobem mohou být poškozeny, a to v důsledku působení média, se kterým jsou v trvalém styku – s vodou.

Celý článek zde

Panattoni Europe postaví u košického letiště novou průmyslovou zónu

Publikováno: 22.7.2019

Stavitel průmyslových zón Panattoni Europe zahajuje avizovanou expanzi na Slovensko. Nedaleko Letiště Košice získal od společnosti Penta Real Estate pět pozemků o celkové rozloze 75 000 m2 a plánuje na nich vybudovat dvě logistické haly se skladovací plochou 36 000 m2. Nový Panattoni Park Košice Airport nabídne nájemcům špičkové industriální prostory s vynikajícím napojením na dopravní infrastrukturu a městu Košice a okolí stovky nových pracovních míst.

Celý článek zde

Další dominanta Beskyd je z oceli a dřeva

Publikováno: 19.7.2019

V článku je popsána nová dominanta Beskyd – stezka v korunách stromů, která je zhruba šest set metrů dlouhá. Součástí stezky je například i unikátní lanový chodník, jenž překonal dosavadní rekord a stal se nejdelším zavěšeným lanovým chodníkem v České republice.

Celý článek zde

Bořislavka je technologicky velmi náročná, prakticky každá konstrukce má originální tvar

Publikováno: 18.7.2019

Úkosy, speciální hrany a špičkové nové technologie. Tak budou vypadat čtyři krystaly nad stanicí metra Bořislavka, kde pomalu dostává tvar nové obchodně-administrativní centrum, které v oblasti mezi Dejvicemi a pražským letištěm na Ruzyni dlouhodobě chybí. „Máme za sebou podkladní betony na celé stavbě a začínáme s prvními svislými konstrukcemi,“ hlásí z Evropské třídy stavbyvedoucí Radek Wolfschütz z divize 6 Metrostavu, která pracuje na výstavbě kompletní železobetonové konstrukce ve sdružení se společností FERI s. r. o.

Celý článek zde

Korozivzdorné oceli ve výrobě kyseliny fosforečné

Publikováno: 17.7.2019

Podnik Fosfa a. s. v Břeclavi – Poštorné vyrábí kyselinu fosforečnou termickou (dále jen „KFT“) spalováním bílého fosforu importovaného po železnici z Kazachstánu. Ztekucený fosfor (taje při 44 °C, manipulace probíhá 60 – 80 °C) je přiváděn do trysky kde samovolně hoří se vzduchem přiváděným z kompresorů. Vznikající oxid fosforečný je hydratován a současně jímán do mírně zředěné kyseliny fosforečné. Reakce je silně exotermická. Oxid, který nestihne hydratovat již ve spalovací věži je hydratován na dvou vrstvách Raschigových kroužků v sousední hydratační věži. Vyrobená kyselina je jímána v předloze, odkud je dvěma vertikálními čerpadly (celkem 580 m3/hod) vháněna do horkého kolektoru a z něj do deskových výměníků. Zde je kyselina ochlazena z 78 °C na 44 °C. Ze studeného kolektoru je malá část (10 m3/hod) odváděna na dearsenizace a po ní do čisté bečky (kontrola kvality finálního produktu) a expedičních zásobníků. Zbytek kyseliny se vrací na spalovací věž, je mírně zředěn studniční vodou a následně absorbuje další oxid ve spalovací věži.

Celý článek zde

Efektivní, ekologická a ekonomicky přívětivá protipožární ochrana konstrukcí

Publikováno: 16.7.2019

Produkty pro požární ochranu oceli, dřeva, betonu, elektrických kabelů a protipožární ucpávky jsou vyrobené v Německu pouze z nejkvalitnějších evropských surovin. Neustálé investice do vývoje a výzkumu i pečlivé interní a externí monitorování výroby (nezávislými třetími osobami 2 – 3x ročně bez předchozího ohlášení) zajišťuje trvalou kvalitu výrobků, které jsou vysoce efektivní, snadno aplikovatelné a díky nízkým návrhovým tloušťkám vrstev a vysoké efektivitě nanášení (až 550 mikronů suchého filmu jedním pracovním chodem při AirLess stříkání) také cenově velmi příznivé.

Celý článek zde

Unikátní robotizace výroby ocelových konstrukcí v praxi zaujala

Publikováno: 15.7.2019

U příležitosti premiérového Zákaznického dne firmy Excon jsme přímo ve výrobních prostorách firmy v Teplicích krátce pohovořili se zástupci společnosti, kteří po celou dobu konání akce odpovídali na dotazy přítomných zástupců klientů. Konkrétně jsme na čas „ulovili“ Štěpána Trantinu (Š.T.), ředitele pro realizace, dále pak Ing. Ivana Šulce (I.Š.) – produktového manažera a Ing. Miloslava Lukeše (M.L.) – technického ředitele. Dále popisujeme jejich reakce na naše dotazy.

Celý článek zde

Projekt aplikace BIM „od A do Z“ byl pilotně nasazen v Třinci, nosná konstrukce haly školy je z oceli

Publikováno: 12.7.2019

Slavnostním otevřením nového sportovního centra v Třinci mezi Jubilejní Masarykovou ZŠ a Základní školou Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, které proběhlo v pátek 31. května 2019, se zřejmě začala psát nová etapa českého stavebnictví. Hala poslouží jak žákům obou přilehlých škol, tak širší veřejnosti. Statutární město Třinec je jedním z prvních v Česku, které na této stavbě aplikuje metody BIM, tedy Building Information Modeling. V článku se zaměříme na část realizace ocelových konstrukcí, následovat bude rozhovor s primátorkou RNDr. Věrou Palkovskou a vedoucím oddělení rozvoje města Ing. Danielem Martynkem – právě k problematice BIM.

Celý článek zde

Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE

Publikováno: 11.7.2019

STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným procesom, v ktorom bolo nutné tvarovo aj materiálovo zohľadniť návrh nosnej konštrukcie. Celý rozsah expanzie závodu ZKW tvorí viacero veľkých stavebných objektov celkovej výmery 42 000 m2. Pri projekte boli spracované všetky časti nosných konštrukcií od zakladania, prefa skeletu, oceľových konštrukcií až po návrh základových a podlahových dosiek v spoločnosti STAT‑KON vďaka vlastným kapacitám a špecialistom pre konkrétne oblasti. STAT‑KON spolupracoval počas celého obdobia na tomto projekte s autormi celého areálu Ing. arch. Martinom Stoličným a Ing. arch. Luciou Véghovou a tímom spoločnosti REDE.

Celý článek zde

Podpořte studenty! Hlasujte pro jejich návrhy dřevěných staveb

Publikováno: 10.7.2019

Ovlivněte výsledky největší studentské soutěže zaměřené na dřevěné stavění v ČR. Navštivte mezi 15. červencem a 23. srpnem webové stránky soutěže Stavby s vůní dřeva (www.StavbySVuniDreva.cz/hlasovani) a hlasujte pro některý z 38 studentských návrhů dřevěných staveb. Do soutěže je přihlásilo 58 studentů z 9 českých a slovenských odborných fakult. Vítězové, které můžete spolu s odbornou porotou vybrat i vy, si rozdělí ceny v celkové hodnotě 200 000 Kč. Výhru si odnese i jeden z vás, hlasujících. Pokud využijete všechny své hlasy a zodpovíte soutěžní otázku, zařadíte se do soutěže o dřevěné pero.

Celý článek zde

Použití kamene pro obklad fasády

Publikováno: 10.7.2019

Fasáda je základní estetickou dominantou každé stavby. Způsobů, jak ji lze dekorovat je mnoho. Od klasických omítkovin přes marmolity, dřevěné latě, skleněné prvky až ke kamenným obkladům. A právě o kameni, coby obkladovému fasádnímu prvku, bude tento dnešní článek. 

Celý článek zde

„Ve většině případů zpomalují povolovací proces spíše odborná vyjádření než rozhodnutí místních stavebních úřadů,“

Publikováno: 10.7.2019

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE František Lukl, předseda Svazu měst a obcí České republiky. Ten se tak vyjádřil k návrhu na nový Stavební zákon.

Celý článek zde

The Global Galvanizing Awards 2018

Publikováno: 9.7.2019

Cílem soutěže The Global Galvanizing Awards je ocenit architekty, stavební inženýry a konstruktéry za nejúčelnější a nejvíc inovativní užití žárově pozinkované oceli v architektuře a stavebnictví. Neméně důležitým faktorem byla funkčnost a estetika konstrukce. Speciální pozornost pak byla věnována projektům demonstrujícím přínos žárového zinkování k udržitelné výstavbě. Hlavním posláním každé takové soutěže je zviditelnění a propagace staveb, u kterých je použita žárově pozinkovaná ocel.

Celý článek zde

Nová evropská norma ČSN EN 1992‑4 (EC2‑4). Navrhování kotvení do betonu

Publikováno: 8.7.2019

Od roku 1997 je navrhování kotvení do betonu popsáno na evropské úrovni ve směrnici ETAG 001, příloha C a také v následně zveřejněných „Technical Reports” TR029 a TR045 nebo v předběžné normě CEN/TS 1992‑4, která vyšla v češtině jako ČSN P CEN/TS 1992‑4. Nová norma ČSN EN 1992‑4, tedy „Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 4: Navrhování kotvení do betonu“, představuje důležitý a nezbytný krok při harmonizaci norem týkajících se návrhu kotvení do betonu. V České republice tuto normu vydal v říjnu 2018 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s datem účinnosti od 1. 11. 2018 (zatím v anglické verzi). Nyní se připravuje její překlad do češtiny.

Celý článek zde

Setkání členů ČAOK na Metrostavu

Publikováno: 8.7.2019

Organizace letošního setkání členů ČAOK byla v režii Metrostavu, konkrétně Divize 3. Více než dvacítka zástupců členů asociace si nejprve vyslechla informace o historii i současnosti výroby ocelových konstrukcí jmenované divize, a také zhlédla prezentaci nejvýznamnějších referencí z pozemních staveb i mostů.

Celý článek zde

Konference BIM ve stavebnictví o teorii, ale i praxi

Publikováno: 6.7.2019

5. odborná konference BIM ve stavebnictví 2019 - BIM v rámci digitálního Česka se konala ve dnech 28. a 29. května 2019. Zaplněný sál Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze na Václavském Náměstí sledoval nejnovější informace o problematice implementace BIM do českého stavebnictví.

Celý článek zde

Konference Statika a technologie

Publikováno: 5.7.2019

Konference Statika a technologie je oborovou akcí v oblasti analýzy, návrhu a projekce stavebních konstrukcí. Cílem je vytvořit prostor pro setkání s nejvýznamnějšími osobami z oboru v ideálním prostředí pro sdílení zkušeností s kolegy z oboru. Akce se koná pod záštitou děkana FAST – VUT v Brně, prof. Ing. Miroslava Bajera, CSc.

Celý článek zde

Individualita ve stavebnictví aneb jak rychle reagovat během stavby

Publikováno: 4.7.2019

Současná situace a trendy ve stavebnictví si mnohdy žádají přechod z typových (prefabrikátovaných) konstrukčních prvků na atypické a kusové originály. Ty by měly být na stavbě k dispozici doslova v reálném čase. Disponovat proto vlastním obráběcím strojem pro dělení a úpravu oceli se stává stále důležitější i pro středně velké či menší montážní firmy, zaměřující se na ocelové konstrukce. Naproti by jim mohla jít dostupná cena takových strojů, flexibilita nastavení, rychlost dělení a vysoká kvalita řezu. V tomto článku se zaměříme na řezací a značící lasery a ohraňovací lis, které by mohly být vhodnými stroji pro sledovanou problematiku.

Celý článek zde

323gramová konstrukce z bambusu udržela téměř 30 kilogramů

Publikováno: 4.7.2019

Letošního ročníku soutěže Hala roku Akademik se zúčastnilo 47 týmů z celkem 8 univerzit z Česka, Slovenska a Polska. V ostré konkurenci zvítězil tým ČOBEKA ve složení Petr Calta (Fakulta strojní ČVUT) a Miroslav Čáp (Fakulta stavební ČVUT). Jejich model vážil 323 gramů a zhroutil se při zatížení 29,87 kilogramu, dosažená efektivita byla 92,39. Odborným garantem soutěže byla i letos Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze. Soutěž se letos konala ve čtvrtek 25. dubna 2019 v prostorách atria Fakulty stavební ČVUT. Vítězný tým si odnesl hlavní cenu ve výši 50 tisíc korun.

Celý článek zde

Konference Ocelové konstrukce podruhé v Mušově‑Pasohlávkách

Publikováno: 3.7.2019

Po loňské změně místa konání konference Ocelové konstrukce z Karlovy Studánky do hotelu Termal v Mušově-Pasohlávkách se na stejném místě akce uskutečnila i letos. Tentokrát ale všechny účastníky na rozdíl od loňska přivítalo deštivé počasí, které bylo pro květen tohoto roku dosti typické.

Celý článek zde

„Vložte navíc 10 % financí do kvalitnějšího zpracování projektové dokumentace a ušetříte 10 % z celkové ceny, a to díky menšímu množství chyb.“

Publikováno: 3.7.2019

O pár slov jsme po skončení konference požádali Ing. Jana Bedřicha, výkonného ředitele ČKLOP.

Celý článek zde

Suchá nádrž Jelení – největší hráz od dob Slezské Harty

Publikováno: 2.7.2019

Stavba suché nádrže Jelení (Opatření na Horní Opavě – OHO) se nachází na okraji obce Karlovice (poblíž Vrbna pod Pradědem) a jejím hlavním účelem je snížení povodňových průtoků, omezení odnosu splavenin a ochrana zástavby části obce před negativními účinky povodňových průtoků způsobených lokálními přívalovými srážkami. Retenční prostor nádrže je navržen tak, aby byla zajištěna transformace teoretické stoleté povodňové vlny na neškodný průtok 4,41 m3/s. Kobylí potok a jeho pravostranný přítok budou v zátopě a v podhrází revitalizovány. Od hráze bude voda odváděna otevřeným korytem napojeným do stávajícího toku.

Celý článek zde

Značka zdvihací techniky DEMAG slaví 200 let

Publikováno: 1.7.2019

Značka DEMAG, která se stala synonymem kvalitní zdvihací techniky po celém světě, slaví v letošním roce neuvěřitelných 200 let. Průmyslové jeřáby DEMAG pomáhají přesouvat náklady i polotovary ve výrobních a skladovacích halách, jsou nepostradatelným pomocníkem při výrobě aut i letadel a část z nich se již řadu let vyrábí také ve slánské společnosti Konecranes and Demag v České republice.

Celý článek zde

Prodej ostravské hutě dokončen. ArcelorMittal Ostrava se změní na Liberty Ostrava

Publikováno: 1.7.2019

Skupina ArcelorMittal dnes dokončila prodej ostravské huti, kterou se souhlasem Evropské komise koupila skupina Liberty Steel, součást globálního koncernu GFG Alliance, který vlastní Brit Sandžív Gupta. Dnešním dnem přebírá Liberty Steel řízení ostravské huti.

Celý článek zde

Software AxisVM – řešení pro statické výpočty od stavebních inženýrů pro stavební inženýry

Publikováno: 1.7.2019

V tomto článku popisované software provádí statickou a dynamickou analýzu na 3D konstrukcích s využitím lineárních a nelineárních metod. S využitím AxisVM je možné modelovat všechny možné typy konstrukcí od rámů, příhrad, nosníků na pružném podloží, membrán (rovinná napjatost a rovinné přetvoření), desek s žebry nebo bez, desky na pružném podloží a libovolné tvary skořepin. V modelu je možné použít neomezený počet konečných prvků. Významnou součástí software je integrovaný vizuální systém modelování. Schopnost vytvořit kompletní 3D model bez použití speciálního CAD software dělá z AxisVM ideální nástroj pro stavení inženýrství. AxisVM obsahuje pokročilé numerické metody, konečných prvků a posudkové moduly, které podporují rychlé a efektivní navrhování stavebních konstrukcí (nosníky, desky, membrány, skořepiny) i pro ty nejnáročnější případy modelování. AxisVM je software pro komplexní analýzu a design v oboru stavebního inženýrství, o čemž dále vypovídá tento článek.

Celý článek zde

REDSTEEL: ideální řešení z oceli jak ve stavebnictví, tak i v designu a umění

Publikováno: 1.7.2019

Společnost UnionOcel, s.r.o. v minulém roce představila velmi vydařenou realizaci z oceli odolávající atmosférické korozi – REDSTEEL. Konkrétně se jednalo o použití oceli REDSTEEL na fasádních a vstupních prvcích Hotelu MIURA.

Celý článek zde

Stav ocelových mostů po sto letech užívání

Publikováno: 28.6.2019

Jedním z hnacích motorů prudkého industriálního rozvoje v českých zemích na přelomu devatenáctého a dvacátého století bylo budování dopravní infrastruktury. V té době bylo nejen v českých zemích ale také ve světě realizováno velké množství nýtovaných mostních konstrukcí. Na rozdíl od jiných evropských států přežila velká část z těchto mostních konstrukcí obě světové války a slouží tak svému účelu dodnes. Tyto mosty se bohužel blíží (nebo již překračují) své plánované životnosti 100 let. Cílem tohoto příspěvku je poskytnout informaci o současném stavu stávajících ocelových a ocelobetonových mostních konstrukcí. Stav konstrukcí je v první části příspěvku popsán prostřednictvím provedené statistické analýzy poruch železničních mostů a mostů pozemních komunikací (PK). Ve druhé části příspěvku jsou rekapitulovány poznatky z četných prohlídek stávajících historických konstrukcí.

Celý článek zde

„I pro řešení malých detailů ocelových konstrukcí jsme použili metodu konečných prvků, to je ta zásadní změna,“

Publikováno: 27.6.2019

uvedli v rozhovoru pro časopis Konstrukce Lubomír Šabatka (L.Š.) a Juraj Šabatka (J.Š.) z firmy IDEA StatiCa s. r. o. – jedni z tvůrců světově unikátního software, který zjednodušuje a urychluje práci statiků, a za který získali ocenění v soutěži Česká hlava.

Celý článek zde

Když masivní beton vystřídá lehký a efektivní COFRAPLUS 220

Publikováno: 26.6.2019

V tomto článku představíme novou generaci kompozitních stropních konstrukcí, která se díky svým nesporným výhodám a širokému využití řadí k nejefektivnějším systémům ze skupiny kompozitních ocelobetonových stropů Cofraplus, vyráběných společností ArcelorMittal Construction. Produkt našel uplatnění například i v rámci výstavby nového fotbalového stadionu na Tehelném poli v Bratislavě.

Celý článek zde

Konstrukce přijímače unikátní solární elektrárny je z oceli

Publikováno: 25.6.2019

V článku je popsána unikátní solární elektrárna, jejíž součástí je i přijímač z ocelové konstrukce, který je umístěn na 140 metru vysoké betonové věži. Na projektu se podílely i české firmy, které pro svou práci využily software firmy Dlubal RFEM.

Celý článek zde

KONFERENCE VODNÍ TOKY 2019

Publikováno: 24.6.2019

17. ročník tradiční vodohospodářské konference Vodní toky 2019, které udělili svou záštitu Ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. a Primátor statutárního města Hradec Králové prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., se bude konat 26. a 27. listopadu 2019.

Celý článek zde

Tekla Structures 2019 přináší další novinky

Publikováno: 24.6.2019

Aktuální verze Tekla Structures vyšla letos v březnu ve verzi „2019“. Na následujících řádcích budou představeny nejzásadnější novinky, které se týkají převážně modelování ocelových konstrukcí, ale také novinek v oblasti práce s výkresy a v samotném programu.

Celý článek zde

Ocel, beton a přehlídka dalších netradičních materiálů a řešení

Publikováno: 21.6.2019

O změnách v projektu knihovny, aplikaci ocelových konstrukcí nebo třeba i dlažbě z dalekého Tchaj‑wanu hovořil v rámci doplňujícího rozhovoru Ing. Milan Pitner, vedoucí projektu ze společnosti OHL ŽS.

Celý článek zde

Představujeme členy czBIM II.

Publikováno: 20.6.2019

V rámci pravidelného „seriálu“ představujeme v časopise Konstrukce další čtyři zástupce z řad kolektivních členů Odborné rady pro BIM.

Celý článek zde

„Investor chcel mať najudržateľnejšie riešenie a zároveň mať najnižšie možné energetické prevádzkové náklady“

Publikováno: 20.6.2019

S Andreem Pancottim, obchodním a energetickým manažerem Slovenské elektrárne – energetické služby, s. r. o. (SE ES), jsme si povídali o tom, proč se o Národním fotbalovém stadionu na tehelném Poli právem hovoří jako o „zeleném projektu“. „Všetky zdroje zelené energie vykurovania, chladenia a elektriny sú určené pre všetky objekty – pre samotný štadión, administratívnu a obytnú budovu a nákupnú zónu,“ uvedl na úvod rozhovoru zástupce firmy Slovenské elektrárne.

Celý článek zde

Cenu Grand Prix soutěže Stavba Moravskoslezského kraje ovládlo Vodní dílo Šance v Ostravici

Publikováno: 19.6.2019

V industriálních prostorách Kompresorovny areálu Landek Park byly ve čtvrtek 13. června 2019 slavnostně vyhlášeny výsledky XIII. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje. Vyhlašovateli soutěže, která se každoročně koná pod záštitou hejtmana kraje Ivo Vondráka a letos také pod záštitou ministra průmyslu a obchodu, jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů a Moravskoslezský kraj. V letošním ročníku bylo oproti několika minulým ročníkům přihlášeno větší množství staveb do kategorie Průmyslové stavby a kategorie Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby. Mediálním partnerem této prestižní akce byly i časopisy Konstrukce a Silnice Železnice.

Celý článek zde

Před premiérovým Zákaznickým dnem firmy Excon byl ve výrobní hale v Teplicích pokřtěn robot TONDA V808

Publikováno: 19.6.2019

Desítky zástupců zákazníků se sešly ve středu 12. června 2019 ve výrobních prostorách společnosti Excon, a.s., v Teplicích. Cílem setkání bylo prezentovat stávajícím či potenciálním klientům nové výrobní možnosti firmy, především pak zakázkovou výrobu ocelových konstrukcí, a výrobcům ocelových konstrukcí různé úrovně spolupráce či kooperace. Jen pár hodin před samotným zahájením Zákaznického dne byl v rámci interní akce pokřtěn robot TONDA V808. Tuto událost připomíná symbolický Rodný list umístěný na unikátním automatizovaném pracovišti, které nemá v podmínkách Česka obdoby.

Celý článek zde

Jen splnit normy, nebo být připraven na velkou dávku emocí

Publikováno: 19.6.2019

Ambice slovenského projektu Národního fotbalového stadionu na tzv. „Tehelku“ v Bratislavě nejsou malé. K jejich naplnění je však potřeba, aby každý jednotlivý detail celku byl v souladu s vysokými standardy UEFA. Přilehlé budovy stadionu, které počítají s komerčním využitím i s bydlením, jsou nedílnou součástí celého nově vzniklého komplexu. Pohled budoucího návštěvníka fotbalového zápasu, hudebního koncertu nebo jiné společenské akce nebude nikdy stejný jako pohled těch, kteří řešili technické detaily této velké mozaiky. Ke zmiňovaným technickým detailům patří zcela jistě i různorodé kotevní prvky, a o některých z nich budeme blíže psát v tomto článku.

Celý článek zde

Začaly práce na proměně historického zdymadla Hořín na Vltavě

Publikováno: 18.6.2019

Symbolickým poklepáním na ocelové pachole pro vyvazování lodí dnes byla zahájena velká proměna památkově chráněného zdymadla Hořín na Vltavě u Mělníka. Kameníci začali rozebírat zdivo z roku 1905, aby se vjezd do plavební komory rozšířil a nově jim propluly i moderní vysoké lodě. Za rok se tyto kameny vrátí zpět na unikátní novou konstrukci zdvižného mostu, který zachová původní památkově chráněný vzhled zdymadla. Tento projekt spolufinancovaný Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy CEF zajistí zvýšení plavebních parametrů Vltavské vodní cesty do Prahy. 

Celý článek zde

Sanace železobetonové stropní konstrukce vodojemu Pasohlávky

Publikováno: 18.6.2019

Předmětem komplexní opravy stropní konstrukce vodojemu Pasohlávky bylo provedení sanace a statické zajištění nevyhovující železobetonové konstrukce. Původní stav nebyl vyhovující, docházelo k odpadávání části betonové konstrukce z důvodu koroze oceli a malým krycím vrstvám betonu.

Celý článek zde

Termodifuzní zinkování

Publikováno: 18.6.2019

Proces termodifuzního zinkování (Sherardování) spočívá v difuzním napouštění ocelových předmětů zinkem. Reakce probíhá v rotující elektrické peci naplněné zinkovým práškem při teplotách 360 – 430 °C. Výsledkem procesu je vznik vnější vrstvy oceli napuštěné zinkem na povrchu chráněných ocelových předmětů. Takto vzniklá povrchová vrstva se vyznačuje mimořádnou antikorozní ochranou bez změny původních rozměrů předmětů. Termodifuzní metoda se dále vyznačuje bezkonkurenční odolností na otěr díky absenci nanesené a tedy odloupnutelné vrstvy. Díky nižším teplotám nedochází ke změně vnitřní ocelové struktury a proto je tato metoda vhodná například i k ochraně pružin a podobných tepelně upravených elementů.

Celý článek zde

Nápadité studentské práce ukázaly nadějnou budoucnost českého stavebnictví

Publikováno: 17.6.2019

Jubilejní 10. ročník „Soutěže o nejlepší projekt“ přilákal 156 studentů z rekordního počtu 24 středních průmyslových škol stavebních z celé republiky. Soutěžící představili své projekty rodinných domů a občanských staveb, a poskytli tak náhled do budoucnosti českého stavebnictví, jehož praktickou součástí se tito mladí lidé stanou už za několik let. Soutěž pořádá společnost Wienerberger s.r.o., největší výrobce pálených cihel a střešních tašek v ČR.

Celý článek zde

Budoucnost patří bezpilotním prostředkům. V některých oborech již budoucnost nastala, drony hlídají objekty i bojují s požáry

Publikováno: 17.6.2019

Používání bezpilotních prostředků v průmyslu a zemědělství se již osvědčuje v oblasti bezpečnosti i prevence, k monitoringu objektů i nejrůznějších územních celků. Podle průzkumů americké letecké asociace FAA bude v roce 2020 ve firemním prostředí používáno celosvětově 2,7 milionu dronů. Požární jednotky drony aktivně používají při svých zásazích například ve Velké Británii. Často a kontroverzně je diskutované i jejich využití pro dodávání balíčků z e-shopů. 

Celý článek zde

„Chvályhodnou snahu o ekologizaci odnášejí (bohužel) jen evropští výrobci oceli, nikoliv importéři,“

Publikováno: 17.6.2019

I toto zmínil v rámci krátkého doplňujícího rozhovoru Ondřej Štec, který v Ocelářské unii vystupuje v pozici specialisty pro vnější vztahy.

Celý článek zde

#JP_Spirit - tradice pokračuje na Střeleckém ostrově

Publikováno: 14.6.2019

Ceny nemovitostí rostou, ale o kolik se za poslední léta zvýšila vaše odměna?“ Touto, možná lehce provokativní otázkou, navázal Ing. Michal Voplakal na minulou diskusi o doživotní odpovědnosti projektantů a zároveň (ne)odpovídajícímu ohodnocení jejich odborné práce. Nelehký úkol vzdělávat stavební segment a nabízet další pohled na zdánlivě jasné věci bere jednatel společnosti JORDAHL & PFEIFER Stavební technika vážně. Každoroční sportovně-společenské akce mají nově i svoji značku: #JP_Spirit a přívlastek fair-play. Osobní setkávání mimo rámec obchodně-pracovních jednání je nejlepší platformou pro tříbení názorů v odborné rovině.

Celý článek zde

Výroba surové oceli vzrostla o 10 %, stále však výrazně zaostává za předkrizovým rokem 2008

Publikováno: 14.6.2019

V ČR se v loňském roce vyrobilo 4,96 milionu tun surové oceli, což je meziročně o desetinu více. Pro srovnání, výroba v předkrizovém roce 2008 činila 6,39 milionu. Velká část finálních výrobků vyrobených v ČR spadá do kategorie dlouhých výrobků, kterých se loni vyrobilo přes tři miliony tun. Za pozornost také stojí půl milionu tun vyrobených trubek, což je číslo srovnatelné s produkcí mnohem větší Francie.

Celý článek zde

„Na vodě nás zajímají zakázky za miliardy i desítky milionů,“

Publikováno: 13.6.2019

říká obchodní náměstek divize 6 Metrostavu Jan Šlajs. Divize, v jejíž žilách historicky kolovala především stavařina na vodě, se za poslední léta rozkročila i na velké železobetonové dodávky, občanskou i bytovou výstavbu a průmyslové zakázky. Aktuálně realizuje například miliardový projekt v bratislavských Mlynských Nivách.

Celý článek zde

Ocelová konstrukce silničního mostu v Lysé nad Labem

Publikováno: 12.6.2019

V tomto článku vás seznámíme s postupem a problematikou návrhu, výroby a montáže ocelové konstrukce silničního mostu v Lysé nad Labem vedeného nad třináctikolejnou železniční tratí, nacházející se v těsné blízkosti tamního vlakového nádraží.

Celý článek zde

Praha už ví, jak budou vypadat nové Bubny. Stavět se začne do 5 let.

Publikováno: 12.6.2019

Budoucnost jednoho z největších pražských brownfieldů je předmětem diskusí již desítky let. Nyní má Praha konečně realistický plán, jak toto 110 hektarové území proměnit v plnohodnotnou čtvrť. Kompletní návrh územní studie, který bude zveřejněn v červenci, vykresluje novou podobu území Bubny-Zátory, do které by se mohlo vejít až 25.000 obyvatel. Po veřejném projednání a schválení bude studie sloužit jako podklad změny územního plánu. Stavět se může začít do pěti let.

Celý článek zde

„BIM není jen o modelu stavby. BIM to je férově a sebevědomě zadávat veřejné zakázky, efektivně stavět a dlouhodobě provozovat,“

Publikováno: 10.6.2019

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM při České agentuře pro standardizaci (ČAS).

Celý článek zde

„Všetko zásobovanie materiálom prebiehalo zvnútra hracej plochy,“

Publikováno: 6.6.2019

Generálním dodavatelem stavby slovenského Národního fotbalového stadionu na Tehelném poli v Bratislavě byla firma STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. Slovo tak dostal Ing. Andrej Spišiak – hlavní stavbyvedoucí a zástupce této společnosti.

Celý článek zde

Montované stavby pro účely mytí vozů zaznamenávají v posledních letech nebývalý rozvoj

Publikováno: 4.6.2019

Společnost UNIHAL s. r. o., zabývající se dodávkou a montáží hal s ocelovou nosnou konstrukcí, již řadu let úspěšně realizuje průmyslové haly pro skladové, výrobní a administrativní účely. S ohledem na stále se rozšiřující klientelu a rostoucí požadavky svých zákazníků přijímá firma stále nové a nové výzvy k realizacím hal ve specializovaných oborech jako jsou potravinářské haly, autosalony nebo také haly sloužící jako mycí linky. Právě montované stavby pro účely mytí vozů zaznamenávají v posledních letech nebývalý rozvoj.

Celý článek zde

Digitální budovy: BIM a interoperabilita v programu Scia Engineer

Publikováno: 3.6.2019

V současné době je na vzestupu navrhování staveb pomocí BIM metodik. Softwarové řešení firmy SCIA v programu SCIA Engineer plně podporuje OPEN BIM pracovní postup založený na datovém formátu IFC, avšak současně umožňuje i přímé propojení s programy Tekla Structures, Revit a IDEA Connections. Konkurenční výhodou programu SCIA Engineer jsou zabudované BIM nástroje k převodu architektonického modelu z CAD programů na analytický model vhodný pro výpočet metodou konečných prvků.

Celý článek zde

Konference Vodní nádrže 2019

Publikováno: 31.5.2019

Ve dnech 23. a 24. října 2019 se v Brně uskuteční 5. ročník odborné vodohospodářské konference  VODNÍ NÁDRŽE 2019. Konferenci připravuje Povodí Moravy, s.p. společně s ostatními podniky Povodí a Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností.

Celý článek zde

Dalux BIM prohlížeč v češtině zdarma!

Publikováno: 31.5.2019

Dalux rozšiřuje digitalizaci ve stavebnictví na českém a slovenském trhu a nabízí BIM prohlížeč v češtině zdarma! S cílem zvýšení adopce BIM na stavbě, představila dánská společnostDalux aplikaci BIM prohlížeč pro tablety a smartphony zcela zdarma. Vize firmy Dalux je digitalizace všech procesů během přípravy a realizace stavebního projektu. Především procesy spojené s projektováním, koordinací dokumentů a kontrolou projektu od návrhu až po realizaci.

Celý článek zde

Výstavba protipovodňové ochrany Olomouce jede podle harmonogramu, v Komenského ulici roste nový most

Publikováno: 31.5.2019

Sdružení Morava pod vedením společnosti SILNICE GROUP pokračuje ve stavebním koncertu v centru Olomouce. Před zraky místních roste nový most v Komenského ulici. Stavbaři dokončili pilíře spodní stavby a nyní budují podpěrnou konstrukci mostovky. Souběžně realizují přeložku inženýrských sítí včetně kanalizačního sběrače. Činí se však také archeologové – v místě budoucí náplavky na pravém břehu řeky Moravy objevili základy středověkých domů. 

Celý článek zde

Tažírna oceli testuje provoz automatického skladového zakladače

Publikováno: 31.5.2019

Nový automatický skladový zakladač pro ocelové tažené tyče uvedli do zkušebního provozu v Tažírně oceli Třineckých železáren ve Starém Městě. Jde o první část rozsáhlé investice v celkové výši 600 milionů korun, která povede k zefektivnění výroby a zvýšení kapacity produkce tažených tyčí.

Celý článek zde

Moderní manipulační technika šetří vaše peníze i zdraví zaměstnanců

Publikováno: 30.5.2019

Kvůli neustále stoupající ceně práce jistě přemýšlíte o úsporách času svých zaměstnanců. Vůbec nejjednodušším a nejpřínosnějším způsobem je částečná automatizace v oblasti manipulace s těžkými břemeny.

Celý článek zde

„Přesunutí pravomocí ŘVC na jednotlivá Povodí je nesystémové řešení. Realizace výstavby vodních děl se protáhne, byrokracie se zvýší a může dojít i ke snížení kvality výstavby,“

Publikováno: 30.5.2019

uvedl v rozhovoru pro časopis Konstrukce Ing. Lubomír Fojtů – ředitel Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC). V rámci našeho rozhovoru byli přítomni i dva odborníci na slovo vzatí – Ing. Jiří Kotoun (vedoucí oddělení realizace) a Petr Sedlák (oddělení realizace), kteří jej doplňovali.

Celý článek zde

Výběr z projektů vodních staveb ve fázi realizace nebo příprav na zahájení

Publikováno: 29.5.2019

V tomto článku budou blíže popsány některé projekty, které aktuálně řeší Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC), resp. jsou ve fázi přípravy nebo již byla zahájena vlastní realizace. Zaměřili jsme se především na některé projekty pro zabezpečení podjezdných výšek nebo na projekty s unikátním konstrukčním i materiálovým řešením.

Celý článek zde

Na místě bývalého Mordoru na Žižkově mohou vzniknout unikátní rozvlněné věže od Evy Jiřičné

Publikováno: 29.5.2019

Návrh nejznámější české architektky Evy Jiřičné zvítězil ve velké mezinárodní architektonické soutěži na nové řešení lokality po nefunkční telekomunikační budově bývalého Telecomu na Žižkově. Odborná porota vybírala z návrhů od 98 archi-tektonických ateliérů ze 30 zemí celého světa. Kromě Evy Jiřičné se architektonické soutěže účastnila taková slavná jména světové architektury jako například Sou Fujimoto z Japonska, Ian Ritchie z Velké Británie nebo Richard Meier z USA.

Celý článek zde

Moderní šetrné budovy zdatně konkurují architektonickým památkám

Publikováno: 29.5.2019

Tematická kategorie šetrných budov, kterou v rámci festivalu Open House Praha otevřela Česká rada pro šetrné budovy, zaznamenala úspěch. Nejvíc veřejnost zajímal nový etalon tuzemských udržitelných staveb budova Visionary z portfolia realitní společnosti CA Immo. Za víkend přilákala na 1700 návštěvníků.

Celý článek zde

Candela 2019 - interiér, exteriér a rušivé světlo v obci

Publikováno: 28.5.2019

Konference Candela 2019 – Interiér, exteriér a rušivé světlo v obci, která se bude konat 6. 6. 21019, se bude věnovat aktuálním tématům interiérového (školy, školky, kanceláře) a exteriérového (sportoviště, parkoviště, průmyslových oblasti či sklady na území obce) osvětlení veřejných prostor (I. Blok). Předmětem zájmu bude i osvětlování významných budov, objektů či náměstí. Účastníci akce získají informace i o tom, jak pracovat se světlem jako s marketingovým nástrojem. Přednášky budou postaveny na příkladech z praxe.  Součástí konference budou i veřejné zakázky a úspory energie. 

Celý článek zde

Národný futbalový štadión – nosná konštrukcia prestrešenia tribún

Publikováno: 28.5.2019

Stavba národného futbalového štadióna je najväčšou a najvýznamnejšou investíciou v rámci modernizácie futbalových štadiónov na Slovensku. Štadión bude postavený v lokalite bývalého štadióna (legendárneho Tehelného poľa), čím zachová kontinuitu prostredia. Projekt je autorským dielom Ing. arch. Kallaya. Štadión s kapacitou 22 500 divákov bude spĺňať najvyššie kritériá štandardov UEFA pre kategóriu 4. K dispozícii budú viacposchodové VIP zóny a SKY‑boxy a kongresové sály. V podzemí štadióna bude k dispozícii viac ako 1 000 parkovacích miest.

Celý článek zde

U metra Želivského vyroste nová čtvrť Hagibor s byty, obchody, kancelářemi i kulturním centrem a parkem

Publikováno: 27.5.2019

Skupina Crestyl představila koncepci nového projektu v sousedství stanice metra Želivského. Nyní zanedbané území nahradí nová živá čtvrť Hagibor. V unikátním místě, které symbolicky ukončí Vinohradskou třídu, postupně vyroste celkem pět rezidenčních domů společně se stejným počtem administrativních budov. Vše propojí centrální pěší bulvár s obchody a restauracemi, který povede od východu z metra, a náměstí s multifunkčním kulturním centrem. Zde bude sál pro několik set diváků a sídlo orchestru PKF – Prague Philharmonia (dříve fungující pod názvem Pražská komorní filharmonie) a managementu této umělecké instituce. Součástí nové čtvrti Hagibor bude i obrovský dvouhektarový park. V rámci první etapy, jejíž výstavba začne již letos na podzim, vyrostou dva bytové domy Alfa a Beta. Investice do první etapy je téměř jednu miliardu korun. Náklady na celý projekt, který již byl schválen i ze strany Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, pak překročí devět miliard.

Celý článek zde

Rekonstrukce Budovy B v BB Centru byla zahájena

Publikováno: 27.5.2019

Administrativní Budova B s celkovou pronajímatelnou plochou 15 600 m2 a 250 parkovacími místy v podzemí získá rekonstrukcí novou moderní fasádu, velkorysou recepci, restaurace, zcela novou zahradu pro veřejnost v otevřeném atriu a zelenou relaxační střešní terasu. Budou zmodernizovány veškeré technologie zajišťující kvalitní vnitřní prostředí. Hlavní vstup bude přemístěn z Vyskočilovy ulice na západní stranu budovy, kde vznikne malé náměstí, tzv. piazzetta se vzrostlými stromy, posezením a vodním prvkem. Investice do rekonstrukce se odhaduje na 400 mil. Kč a její dokončení je naplánováno na 1. čtvrtletí 2020. Investorem a majitelem objektu je společnost PASSERIVEST GROUP, která neustále rozvíjí areál BB Centra a modernizuje stávající objekty tak, aby trvale nabízely prvotřídní služby. Autorem návrhu revitalizace je architektonická kancelář A8000.

Celý článek zde

Desetina strojírenských firem bude letos propouštět

Publikováno: 27.5.2019

Desetina strojírenských firem bude letos propouštět, dvě pětiny z nich budou naopak své kapacity zvyšovat. Letošní růst mezd koresponduje s růstem efektivity práce. Agenturní zaměstnanci jsou pro firmy méně ekonomicky výhodnější. Vyplývá to ze Studie českého strojírenského průmyslu H1/2019 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Celý článek zde

Jak vybavit malý i velký sklad?

Publikováno: 24.5.2019

Sklad může být jedna místnost, ale také velká hala. Bez čeho se v žádném skladu neobejdete, jsou regály a jejich správné uspořádání. V našem článku se dočtete, jaké typy regálů existují a co všechno ve skladu budete potřebovat.

Celý článek zde

Rekonstrukce haly Jewel Fine Foods Plant pomocí 3D

Publikováno: 24.5.2019

Tento projekt se zabýval dovybavením stávající skladové haly o rozloze 10 760 m2 v australském městě Sydney, která slouží společnosti Jewel Fine Foods. Cílem bylo vybavit halu takovými konstrukcemi a následně i technologiemi, aby mohla sloužit jako výrobní potravinářský závod s možností balení výsledných produktů. Společnost Jewel Fine Foods patří k jedné z největších v oblasti cateringu.

Celý článek zde

ČAOK - Nový člen asociace – VÍTKOVICE STEEL

Publikováno: 24.5.2019

Česká asociace ocelových konstrukcí přivítala do svých řad nového řádného člena, kterým se stala společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s. Seznam všech členských společností asociace je k dispozici na webové stránce www.caok.cz, kde je možné nalézt i další informace z ocelářské branže.

Celý článek zde

EXCON zahajuje automatizovanou výrobu ocelových konstrukcí a nabízí trhu tvarové výrobky z hutních materiálů

Publikováno: 23.5.2019

O novinkách, rozšíření služeb, určování trendů a změně strategie firmy Excon, a. s., jsme si povídali s Ing. Kateřinou Čapkovou, MBA (K. Č.), výkonnou ředitelkou a místopředsedkyní představenstva a Ing. Miloslavem Lukešem (M. L.), technickým ředitelem, manažerem integračních procesů a členem představenstva společnosti.

Celý článek zde

Víte, že? …

Publikováno: 23.5.2019

Celý článek zde

I obor geotechniky nasazuje systém BIM. Zakládání staveb pomocí tohoto modelu již vstoupilo do prvotních fází.

Publikováno: 22.5.2019

O větší zamyšlení nad tím, co se obecně v oboru geotechniky a zakládání staveb děje a bude dít, jsme požádali profesora Ivana Vaníčka z Katedry geotechniky, Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Ten současně vykonává i funkci předsedy České geotechnické společnosti.

Celý článek zde

Stojíme na počátku digitalizace prodeje oceli

Publikováno: 22.5.2019

Ve dnech 25. a 26. dubna 2019 se v Praze uskutečnilo zasedání Eurometalu, mezinárodní organizace sdružující obchodníky s hutními materiály. Téměř stovka specialistů v oboru, ředitelé a klíčoví představitelé hlavních hráčů na trhu, projednávali nejnovější poznatky a trendy v oboru. Akce se konala v hotelu Grand Majestic Plaza a součástí doprovodného programu byly i oslavy 190. let výročí založení společnosti Ferona – generálního partnera. Dalším hlavním partnerem setkání pak byla společnost XOM Materials GmbH, která na trh přichází s evoluční myšlenkou možnosti prodeje hutních polotovarů prostřednictvím tzv. „on‑line digitální tržnice“. Tim Milde, COO (Chief Operations Officer) společnosti XOM Materials k tomu uvedl, že digitalizace se stává nevyhnutelným procesem i v případě prodeje hutních výrobků. Firmy by podle něj neměly zůstat dlouho stranou a měly by být hned na začátku tohoto procesu proto, aby jim „neujel vlak“. Jeho slova potvrdil i Georges Kirps – do 1. dubna generální ředitel Eurometalu. Ten naznačil, že ti, kteří budou digitalizovat již dnes, budou mít v budoucnu významnou konkurenční výhodu.

Celý článek zde

„Provětrávané fasády s minerální vlnou jsou možností pro architekty administrativních budov, průmyslových hal, ale i bytových domů“

Publikováno: 21.5.2019

uvedla v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. arch. Marcela Kubů, výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace.

Celý článek zde

V mnoha směrech rekordní Bauma 2019

Publikováno: 21.5.2019

Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší stavební veletrh (a vlastně zřejmě i největší veletrh světa) obecně letos do Německa přilákal ve dnech 8. až 14. dubna více než 620 tisíc lidí a bylo se nač koukat. Přečtěte si, co jsme vše zažili my, zástupci skupiny Com4in – konkrétně výkonný ředitel Michal Sirovátka, obchodní ředitel Marek Janda a moje maličkost (autor článku). Jako vydavatelé časopisů Silnice Železnice, Konstrukce a All for Power a organizátoři desítek konferencí a seminářů, jsme se na beznadějně vyprodaném setkání stavařů sice neprezentovali, spíše jsme hodlali navštívit pár svých známých, obchodních partnerů a kamarádů, či načerpat „energii ze strojů“.

Celý článek zde

GIFA, METEC, THERMPROCESS a NEWCAST 2019. Hotspot světové slévárenské a metalurgické techniky

Publikováno: 20.5.2019

Düsseldorf se pod heslem „The Bright World of Metals“ stane opět po čtyřech letech centrem světové slévárenské a metalurgické techniky: přibližně 2 000 vystavovatelů se od 25. do 29. června 2019 představí na předních mezinárodních oborových veletrzích GIFA, METEC, THERMPROCESS a NEWCAST.

Celý článek zde

O projektování budoucnosti se hovořilo v Krakově

Publikováno: 18.5.2019

Ve dnech 3. a 4. dubna 2019 proběhl v Krakově již 6. ročník odborné konference Projektování budoucnosti. Pozvání od organizátorů z polského sdružení BIM klaster přijal předseda Odborné rady pro BIM Petr Matyáš, který vystoupil s přednáškou: BIM v Česku s podtitulem legislativní přípravy k 1. 1. 2022. Předseda czBIM přiblížil polským účastníkům konference legislativní procesy spojené s implementací metody BIM v ČR, práci na standardech, aktivity czBIM i otevřenou spolupráci odborníků ve stavebnictví se státem v rámci jednotlivých kroků zavádění koncepce metody BIM v Česku. Předseda czBIM také poukázal na důležitost přípravy BIM dokumentace (BEP, EIR), která je základem úspěšného implementačního procesu a práci s BIM ve všech fázích životního cyklu stavby: od projektování, po správu budovy až po případnou demolici.

Celý článek zde

Městská knihovna Písek – nové Centrum celoživotního vzdělávání

Publikováno: 17.5.2019

Společnost OHL ŽS realizovala v letech 2017 – 2018 stavbu Městské knihovny Písek – Centra celoživotního vzdělávání. Záměrem investora bylo přemístění provozu stávající městské knihovny z prostorově nevyhovujícího objektu na Alšově náměstí čp. 85 do nově adaptované budovy (bývalé základní školy J. A. Komenského), odpovídající svou velikostí požadovanému provozu i výhledovému rozvoji knihovny směrem k důležité funkci celoživotního vzdělávání obyvatel města, navíc doplněné o informační centrum a archív Městského úřadu Písek.

Celý článek zde