Home  >  Kontakty

Kontakty

Sídlo společnosti

KONSTRUKCE Media, s. r. o.
Starobělská 5/1133, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22003.

T +420 597 317 578
F +420 597 579 166

www.konstrukce-media.cz 

IČ 25851276 • DIČ CZ25851276
ČS, č.ú.: 1658580309/0800 - pro úhrady v ČR
SS, č.ú.: 0312553165/0900 - pro úhrady v SR

Kancelář Praha

KONSTRUKCE Media, s. r. o.
Thámova 18 • 186 00 Praha 8 - Karlín
M +420 733 944 447


V E D E N Í   S P O L E Č N O S T I

Ing. Michal Sirovátka - výkonný ředitel
Thámova 18, 186 00 Praha 8 - Karlín
M +420 724 365 943
email: sirovatka@konstrukce-media.cz


E K O N O M I C K É   O D D Ě L E N Í

Ing. Petra Glasová - ekonom, hlavní účetní
T +420 597 317 579 | F +420 597 579 166 | M +420 737 283 518
email: glasova@konstrukce-media.cz  


R E D A K C E

Petr Svoboda - šéfredaktor časopisu SILNICE ŽELEZNICE 
Thámova 18, 186 00 Praha 8 - Karlín 
 +420 733 641 248  
email: svoboda@konstrukce-media.cz 

Ing. Stanislav Cieslar - šéfredaktor časopisu KONSTRUKCE 
+420 597 317 578 | F +420 597 579 166 | M  +420 733 531 084  
email: cieslar@konstrukce-media.cz   


O B C H O D N Í   O D D Ě L E N Í

Ing. Marek Janda - manažer inzerce
+420 597 317 578 | F +420 597 579 166 | M  +420 737 283 516 
email: janda@konstrukce-media.cz

Igor Vach - manažer inzerce
T +420 597 317 578 | F +420 597 579 166 | M +420 737 283 517
email: vach@konstrukce-media.cz   


P Ř E D P L A T N É

Monika Odstrčilová, DiS.
T +420 597 317 578  | F +420 597 579 166 | M  +420 733 530 695  
email: odstrcilova@konstrukce-media.czpredplatne@konstrukce-media.cz