Home  >  Aktuality  >  Časopis KONSTRUKCE 3/2019

Časopis KONSTRUKCE 3/2019

Publikováno: 9.7.2019
Rubrika: Aktuality

Právě vyšlo nové číslo časopisu KONSTRUKCE, 3/2019. 

Obsah:

Rozhovor

 • „Ve většině případů zpomalují povolovací proces spíše odborná vyjádření než rozhodnutí místních stavebních úřadů,“ rozhovor s Františkem Luklem, předsedou Svazu měst a obcí České republiky

Projektování konstrukcí, software

 • Od určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukce (Milan Skopalík, B‑Projekting)
 • Instalaci požárně bezpečnostního zařízení zajistila PYRONOVA IS (www.pyronova.com)
 • Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (Marek Mallo, STAT‑KON)
 • SCIA Engineer verze 19 – rychlý a efektivní návrh konstrukce (Josef Trubáček, SCIA CZ)
 • Projekt aplikace BIM „od A do Z“ byl pilotně nasazen v Třinci, nosná konstrukce haly školy je z oceli (red)
 • „Údržba všech objektů ve správě města by se díky aplikaci BIM a centralizaci dat mohla řešit efektivně z jednoho místa,“ rozhovor s Věrou Palkovskou, primátorkou Statutárního města Třinec
 • „Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“ rozhovor s Danielem Martynkem, vedoucím oddělení rozvoje Statutárního města Třinec

Výroba a montáž konstrukcí

 • Před premiérovým Zákaznickým dnem firmy Excon byl ve výrobní hale v Teplicích pokřtěn robot TONDA V808 (čes)
 • Unikátní robotizace výroby ocelových konstrukcí v praxi zaujala - rozhovor s Štěpánem Trantinou, ředitelem pro realizace, Ivanem Šulcem, produktovým manažerem a Miloslavem Lukešem, technickým ředitelem Excon
 • Futbalový štadión Nitra – tribuna (Lenka Kodajová, Sedasport)
 • Rozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapa (Daniel Riedl, Metrostav a. s. – Divize 3)
 • Bořislavka je technologicky velmi náročná, prakticky každá konstrukce má originální tvar - rozhovor s Radkem Wolfschützem, Metrostav a. s. – Divize 6

Povrchová a protipožární ochrana

 • „Nejvíce zaujal požár skladu pneumatik,“ rozhovor s Petrem Kučerou, vedoucím Katedry požární ochrany Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
 • Efektivní, ekologická a ekonomicky přívětivá protipožární ochrana konstrukcí (Petr Němeček, SIMAT)
 • Pohľad a očakávania investora na žiarovo pozinkované ťažké oceľové konštrukcie v energetike (Marian Bartoš, SPIE Elektrovod)
 • Požární ochrana ocelových nosných prvků pomocí obkladů (Emil Janek, Promat)
 • Studium příčin ztmavnutí povlaku žárového zinku v oblasti svarového spoje (Vlastimil Kuklík, Jan Kudláček, Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ústav strojírenské technologie)
 • Korozivzdorné oceli ve výrobě kyseliny fosforečné (Martin Zmrzlý, FOSFA)
 • Korozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaní (Kateřina Kreislová, Hana Geiplová, Zdeněk Barták, Libor Turek, SVÚOM)
 • Problematika experimentálního stanovení kategorie detailu svarového spoje (Stanislav Vejvoda, VÍTKOVICE ÚAM)

Dřevěné konstrukce

 • Další dominanta Beskyd je z oceli a dřeva (Ondřej Orság, Martin Povala, TAROS NOVA, Jiří Lahodný, EXCON)
 • Dřevěnou tribunu v Chrudimi pro 500 diváků podpírají ocelové sloupy (Věra Junová, Gorazd Balejík)
 • Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (Ivo Pavlík, TOMIVOS s. r. o., Vojtěch Šrut)

Rekonstrukce a sanace staveb

 • Unikátní betonáž přelivu vodní nádrže Boskovice (Michal Talián, HOCHTIEF CZ)
 • Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu (Zdeněk Vávra, Petr Kořenek, BETOSAN)
 • Sanace kubistické obvodové betonové zdi Ďáblického hřbitova v Praze (Zdeněk Bíza, Tomáš Kalábek, SASTA CZ)

Zajímavosti z oboru

 • „Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ rozhovor s Jindřichem Řičicou, předsedou Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb
 • Cenu Grand Prix soutěže Stavba Moravskoslezského kraje ovládlo Vodní dílo Šance v Ostravici (Renáta Kočařová, Pulary)
 • 3D tiskárna UNIZ SLASH PRO UDP – bez známek vrstvení… (Zbyněk Korneta, Varmego)
 • Konference Ocelové konstrukce podruhé v Mušově‑Pasohlávkách (Ing. Marek Janda, ČAOK)
 • 323gramová konstrukce z bambusu udržela téměř 30 kilogramů (čes)
 • Absolventi českých technických fakult patří mezi nejlepší v Evropě¨- rozhovor s Radkem Těšíkem, vedoucím marketingu skupiny LLENTAB
 • Konference Statika a technologie (www.statika‑technologie.cz)
 • Konference Vodní toky 2019 (red)
 • Konference Vodní nádrže 2019 (Jana Kučerová, Povodí Moravy)

Tematická příloha – HOSPODÁRNÉ STAVBY

 • Ocelová konstrukce obrostlá zelení – unikátní zelená budova mění koncept stavění industriálních hal (Z podkladů firmy Liko-S zpracoval – čes)
 • Na svou revitalizaci čekají téměř tři tisíce brownfieldů (red)
 • Národní strategie regenerace brownfieldů - rozhovor s Kateřinou Kubizňákovou, vedoucí Oddělení řízení projektů brownfieldů agentury CzechInvest
 • Kvalitní a bezpečné vstupy do komerčních prostor (Z podkladů Hörmann zpracoval – red)
 • Deset let šetrných budov v Česku (red)
 • Castellana 77, udržitelná budova s prosklenou fasádou ožila v centru Madridu (Z podkladů společnosti Guardian Glass zpracoval – red)

Redakční strany

 • Tiráž, Editorial – Ocelářství bez CO2, klimatizovaná hala bez klimatizace…
 • Obsah, seznam inzerentů

Partneři

 • Konference BIM ve stavebnictví o teorii, ale i praxi (red)
 • Pozvánka na BIM DAY 2019 (Petr Vaněk, czBIM)
 • Pozvánka na BIM World 2019 do Mnichova (Petr Vaněk, czBIM)
 • Představujeme další členy czBIM (red)
 • Setkání členů ČAOK na Metrostavu (Marek Janda, Česká asociace ocelových konstrukcí)
 • Společnost XOM Materials se stala novým členem ČAOK
 • The Global Galvanizing Awards (Murray Cook, EGGA, Petr Strzyž, AČSZ)
 • Udržitelný rozvoj v oblasti plastových otvorových výplní (Petr Sýs Inoutic/Deceuninck, řádný člen ČKLOP)
 • (Problematické) provedení detailů ETICS podle požární normy ČSN 73 0810 (Marcela Kubů, Asociace výrobců minerálních izolací)

Autor