Home  >  Papírové časopisy  >  SILNICE ŽELEZNICE

Časopis SILNICE ŽELEZNICE

Časopis Silnice Železnice je odborný časopis se zaměřením na odborné a technické informace, související s rozvojem dopravní infrastruktury v České republice a na Slovensku. Seznamuje čtenáře s nejnovějšími trendy v oboru stavebnictví v širších technických a ekonomických souvislostech. Jeho cílovou skupinu tvoří stavební firmy, projektanti, výrobci ocelových a betonových konstrukcí, dodavatelé stavebních materiálů, podnikatelé, obchodníci, bankovní ústavy a taktéž i reklamní a marketingové agentury. Výrazněji se specializuje na segment mostních konstrukcí a tunelů. Součástí všech článků je i abstrakt přeložený do anglického jazyka.

Časopis vznikl v roce 2006, vychází 5 × ročně.

Členění rubrik každého čísla je následující

  • Projektování
  • Zakládání staveb
  • Mosty
  • Tunely
  • Hydroizolace a sanace
  • Technologie a materiály
  • Stavební stroje a zařízení
  • Zajímavosti z oboru

Časopis Silnice Železnice zaujímá přední pozici na trhu odborných časopisů v českém a slovenském teritoriu. Díky kooperaci s obdobnými prestižními odbornými časopisy v zahraničí nabízí aktuální technicko-ekonomické informace a novinky v oboru z různých států Evropy i světa. S časopisem spolupracují odborníci z prakticky všech vysokých škol obou států zveřejňováním teoretických konstrukčních příkladů. Značný podíl redakce věnuje také publikování zkušeností firemních statiků, projektantů a dalších odborníků přímo z praxe.

Mediadata tištěné i online inzerce s ceníky a termíny si můžete stráhnout na stránkách www.silnice-zeleznice.cz.