Home  >  Papírové časopisy  >  KONSTRUKCE

Časopis KONSTRUKCE

Časopis Konstrukce je prestižní dvouměsíčník o českém a slovenském pozemním stavebnictví. Seznamuje čtenáře s nejnovějšími trendy v oboru stavebnictví v širších technických a ekonomických souvislostech. Jeho cílovou skupinu tvoří stavební a hutní firmy, architekti, projektanti, výrobci ocelových konstrukcí, dodavatelé hutního materiálu a výrobci dalších stavebních materiálů, podnikatelé, obchodníci, developeři, bankovní ústavy a taktéž i reklamní a marketingové agentury. Výrazněji se specializuje na segment ocelových, betonových a dřevěných konstrukcí, v podstatné míře jsou předmětem zájmu i konstrukce ocelobetonové, hliníkové, dřevěné a ze skla. Součástí všech článků je i abstrakt přeložený do anglického jazyka.

Časopis vznikl v roce 2002, vychází 6 x ročně.

Členění rubrik každého čísla je následující

  • Projektování konstrukcí
  • Stavební materiály
  • Svařování a dělení materiálů
  • Povrchové úpravy
  • Montáž konstrukcí
  • Opláštění budov a fasády
  • Ekonomika staveb a development
  • Zajímavosti z oboru

Časopis Konstrukce zaujímá přední pozici na trhu odborných časopisů v českém a slovenském teritoriu. Nedílnou součástí každého čísla jsou nejrůznější informace z České asociace ocelových konstrukcí, Asociace českých a slovenských zinkoven, Sdružení obchodníků s hutními materiály, Českou společností pro nedestruktivní testování a dalších profesních sdružení, s nimiž časopis těsně spolupracuje. Díky kooperaci s obdobnými prestižními odbornými časopisy v zahraničí nabízí aktuální technicko-ekonomické informace a novinky v oboru z různých států Evropy i světa. S časopisem spolupracují odborníci z prakticky všech vysokých škol obou států zveřejňováním teoretických konstrukčních příkladů. Značný podíl redakce věnuje také publikování zkušeností firemních statiků, projektantů a dalších odborníků přímo z praxe.

Mediadata tištěné i online inzerce s ceníky a termíny si můžete stráhnout na stránkách konstrukce.cz.